Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 1

Találatok


Ezen szakácskönyv eddigi huszonnyolc kiadásának gyors kelendősége, mely közel 80,000 példányt elért, legjobban szól annak hasznavehetősége és szükségessége mellett. Ez okból kötelességemnek tartottam a mostani kiadást ismét alapos vizsgálat alá venni és mindenütt a legcélszerübb javításokat eszközölni. Minthogy azonban a szakácsművészetnél, éppúgy mint akármelyik más téren, a haladással lépést tartani szükséges, törekvésem oda irányult, hogy kipróbált tapasztalataimból a legújabbat és legjobbat vegyem fel, melyek között számos kedveltebb nemzeti étel fordul elő. (St. Hilaire Jozéfa) | Az előttünk fekvő szakácskönyv, mely már első megjelenése alkalmával a hölgyközönség általános tetszését megnyerte, az évek folyamán többször esett utánzásoknak áldozatul, melyek azonban mindannyiszor a kiérdemelt feledésbe merültek. Ennélfogva a t. közönséghez azon kérelmet intézzük, hogy a Képes Pesti Szakácskönyv vásárlásánál arra ügyeljen, miszerint az a régebben az Eggenberger-féle könyvkereskedésben és most újabban az Athenaeum r.-társulat kiadásában megjelent legyen, melynek minden példányán, a címlap előtt, a szerzőnő sajátkezű aláírásának hasonmása olvasható. Nem kevésbbé emeli ezen legújabb kiadás értékét, hogy azt a szakácsművészetben kiváló jártasságú szakférfiu gondosan átdolgozta és számos kitünő ételnek készítési módjával …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 1