Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Ez egy új könyv, de egyszersmind egy korábbi könyv harmadik kiadása is. Azt a mintát követi, amelyet a Politikák születése az Európai Közösségekben c. könyvben (1977) alapoztunk meg, és amelyet e könyv bővített és továbbfejlesztett 1983-as második kiadásában is alkalmaztunk. Mindazonáltal, a mű tizenhét fejezetét teljesen átdolgoztuk, de szükség esetén hivatkoztunk a korábbi esettanulmányokra. A Közösségek összeolvadásával 1983-ra meghonosodott az Európai Közösség (EK) kifejezés használata; a könyv fejezetei foglalkoznak az Unió második és harmadik pillérével, melyeket a Maastrichti Európai Uniós Szerződés (TEU) hozott létre, a cím pedig tükrözi, hogy a mű a széles értelemben vett Európai Uniót (EU) vizsgálja. A második kiadás óta eltelt tizenkét év alatt az EK/EU poltikaformálási folyamatai sokkal összetettebbek lettek. A Párizsi és a Római Szerződések által kialakított alkotmányos berendezkedést két alkalommal is felülvizsgálták és ratifikálták. Amikor a könyv előző kiadása nyomdába került, az 1977-ben 9 tagú EK-hoz már csatlakozott Görögország (1981-ben), Spanyolország és Portugália pedig csatlakozási tárgyalásokat folytatott a Közösséggel. A tizenkét tagú EU tizenöt tagra való kibővítésére 1995 januárjában került sor, amikor az Unió politikájában a keleti és déli bővítés igénye már előrevetítette árnyékát, ahogy ezt a jelen könyv több …
Tovább a műhöz
A tankönyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a maga nemében a legelismertebbek közé tartozik. Ennek köszönhetően igen sok helyen tanulnak belőle azokban a felsőoktatási intézményekben, amelyekben az Európai Unió politikaformálási folyamatait angolul adják elő. A mű Helen és William Wallace, valamint az általuk felkért további rangos szerzők alkotása; voltaképpen egy tanulmánykötet, de olyan tanulmánykötet, amelynek egyes elemei, fejezetei egy alaposan átgondolt felfogásba ágyazódnak, egy sajátságos megközelítés elméleti kereteibe illeszkednek. A magyar kiadást - szemben az egykötetes angol nyelvű eredetivel - két kötetben adjuk közre. Az első kötet a könyv első nyolc fejezetét tartalmazza, tehát az európai politikáról, politikaalakításról és intézményrendszerről szóló két, bevezető jellegű fejezetet, valamint a tizennégy esettanulmányból az első hatot. A második kötet a további nyolc esettanulmánynak és az európai integráció jövőjére összpontosító következtetéseknek ad helyet. A magyar kiadás első kötete tartalmazza a magyar és az angol kiadás előszavát, az első kötet tartalom-, ábra-, tábla- és táblázatjegyzékét, a név- és tárgymutatónak az első kötetre eső oldalszámait, a teljes hivatkozási és rövidítésjegyzéket, a szerkesztői megjegyzést és az egész mű teljes szerzői névsorát. A második kötet tartalmazza a mű teljes tartalomjegyzékét, a …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2