• Címlap
 • BEVEZETÉS.
 • TARTALOM.
  [49]
 • 1. 1015. Kivonat sz. István király alapítóleveléből: a szegzárdi közös erdők s a pécsváradi apát erdeinek jövedelméről..
  [1]
 • 2. 1075. Kivonat I. Géjza király alapítóleveléből a Garamon szállított fák vámjáról.
  [1]
 • 3. 1093 körül. Kivonat Sz. László király megerősítőleveléből : a Zselicz erdő kondásairól.
  [1]
 • 4. 1096 körül. A tarczali országgyűlés által hozott törvény 18. §-a az egyházak erdeiről.
  2
 • 5. 1109. Kivonat Kálmán király megerősítőleveléből : a szárberényi közös és konyha-erdőről.
  2
 • 6. 1113. Kivonat Kálmán király megerősítőleveléből : a bajmócskai közös erdőről.
  2
 • 7. 1134. Kivonat Feliczián esztergomi érsek ítéletleveléből : a Dumbrova erdő birtokáról.
  2
 • 8. 1138. Kivonat II. Béla király megerősítőleveléből : a Gan falubeliek fa-ház építésre és zsindely szolgáltatásra való kötelezettségéről.
  3
 • 9. 1156. körül. Kivonat II. Géjza király adományleveléből : a Sár erdő királyi erdőóvóiról.
  3
 • 10. 1206. körül. Kivonat János esztergomi érsek ítéletleveléből : Szűcsön az erdőből Pósa papnak járó nyilról.
  3
 • 11. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a királyi bölényvadászokról.
  4
 • 12. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a királyi bölényvadászok ispánjáról.
  4
 • 13. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a királyi bölényvadászok ispánjáról.
  4
 • 14. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : a bereghi erdőóvókról.
  4
 • 15. 1209-34. közt. Kivonat a váradi káptalan jegyzőkönyvéből : az ippi királyi bölényvadászokról.
  4
 • 16. 1210. Kivonata a győri káptalan bizonyságlevelének : a pannonhalmi apát s a bakonyi erdőóvók közti egyezségről, mely az erdőóvók viszonyát a bakonyi ispánhoz részletezi.
  5
 • 17. 1214. Kivonata a veszprémi káptalan bizonyságlevelének : Kapolcson egy Bárd nevű közös erdő elajándékozásáról.
  5
 • 18. 1224. Kivonata II. András király adománylevelének : a bodrog-zsadányi (?) királyi erdőóvók földjéről.
  5
 • 19. 1226. körül. Kivonat Miklós nádor ítéletleveléből a pannonhalmi apátság udvarnokainak fa-fuvarozási szolgálmányáról.
  5
 • 20. 1230. körül. Kivonata II. András király parancsának a mosonyi és sopronyi várakhoz tartozó összes határőrök és erdőóvókhoz.
  6
 • 21. 1231. Kivonat II. András király adományleveléből : a Szatmár várához tartozó királyi erdőóvók 2 falujáról.
  6
 • 22. 1233. körül. Kivonat fogott bírák ítéletleveléből: a zsiliczségi kondások szolgálmányairól.
  6
 • 23. 1238. Kivonat IV. Béla király adományleveléből: a vármegyék erdeiben legeltetett disznók után a nádornak s a megyeispánoknak járó jövedelemről.
  7
 • 24. 1240. körül. Kivonat IV. Béla király összeíróleveléből: a pannonhalmi apát zsiliczségi kondásainak szolgálmányairól.
  7
 • 25. 1240. Kivonata Donát bakonyi ispán iktatólevelének: a Szent-Kereszt kápolna részére, a bakonyi erdőóvókkal tartott tanácskozás alapján a Bakonyból kihasított földről.
  8
 • 26. 1244. körül. Kivonata IV. Béla király parancsának: a veszprémvölgyi apáczáknak a Bakonyban engedett erdőléséről.
  8
 • 27. 1249. Kivonat az egri káptalan vallóleveléből: a királyi erdőóvóknak Szalonnával határos két falujáról.
  8
 • 28. 1250. Kivonat IV. Béla király adományleveléből : a badini királyi erdőóvókról.
  9
 • 29. 1255. Kivonat IV. Béla király szabadalomleveléből: a beszterczebányaiaknak adományozott területen a vadászat és halászat jogának fönntartásáról.
  9
 • 30. 1256. Kivonata IV. Béla király adománylevelének : a zólyomi királyi erdőóvók száznagya részére.
  9
 • 31. 1256. Kivonata IV. Béla király adománylevelének : a zólyomi királyi vadaskert őrei részére.
  9
 • 32. 1258. Kivonata a bakonyi ispán bizonyságlevelének : a bakonybéli apát népei s a bakonyi erdőóvók közt kötött peregyezségről, melyben az erdőóvók kikötik, hogy az apát népei ezentúl élőfát kiirtani ne merészeljenek.
  10
 • 33. 1262. Kivonata a király által kiküldött bírák bizonyságlevelének: a Karcsa falubeliek közti peregyezségről 15 hold erdő felől, mely emberi kézzel vetett magból keletkezett.
  10
 • 34. 1262. Kivonat István ifjabb király ítéletleveléből: az esztergomi érsek dióspataktői erdőóvóiról.
  11
 • 35. 1262. Kivonata a fehérvári káptalan bizonyságlevelének: a kenesei erdő hasznának eladásáról.
  11
 • 36. 1263. Kivonat IV. Béla király adományleveléből: egy a zólyommegyei ispánhoz tartozó erdőről.
  11
 • 37. 1263. Kivonata IV. Béla király szabadalomlevelének: Uzda és Meczk fiai részére, kik neki Thúróczban halászattal és vadászattal szolgáltak.
  11
 • 38. 1263. Kivonat IV. Béla király megerősítőleveléből: a zólyomi királyi vadaskertről.
  12
 • 39. 1265. Kivonata IV. Béla király adománylevelének: a rábai királyi erdőóvók székási földjéről.
  12
 • 40. 1270. Kivonat V. István király adományleveléből: a király gömörmegyei vízóvójáról.
  12
 • 41. 1270. Kivonat V. István király adományleveléből: Csák bán örökös bakonyi ispánságáról.
  13
 • 42. 1271. Kivonat az esztergomi káptalan osztályleveléből: a közös erdőkben tett írtás, mint magántulajdonról.
  13
 • 43. 1272. Kivonat V. István király megerősítőleveléből: két háztelek után járó két bárdalja erdőről.
  13
 • 44. 1272. Kivonat V. István király adományleveléből: a tesmagi királyi erdőóvókról.
  13
 • 45. 1274. Kivonata a veszprémi káptalan bizonyságlevelének: a kis-lődi bakonyi erdőóvók peregyezségéről.
  14
 • 46. 1275. Kivonata IV. László király adománylevelének: a balozsaji királyi erdőóvók birtokáról.
  14
 • 47. 1276. Kivonata IV. László király adománylevelének: a kiczlédi királyi erdőóvók birtokáról.
  14
 • 48. 1280. Kivonata IV. László király megerősítőlevelének: a Sáros-Patakhoz tartozó radványi királyi erdőóvók birtokáról.
  14
 • 49. 1282. Kivonata az esztergomi káptalan iktatójelentésének: a sem vadászatra, sem halászatra nem alkalmas Pónik erdő iktatásáról a zólyomi kir. erdő- és vízóvók és száznagyuk jelenlétében.
  14
 • 50. 1283. Kivonata IV. László király nemeslevelének: a nyársardói királyi erdőóvók részére.
  15
 • 51. 1283. Kivonata IV. László király nemeslevelének: öt ásgúthi királyi erdőóvó részére.
  15
 • 52. 1284. Kivonata IV. László király adománylevelének: egy erdőről, benépesítés céljából.
  15
 • 53. 1285. Kivonat IV. László király csereleveléből: a pilisi királyi erdőóvók Bogud birtokáról.
  15
 • 54. 1288. Kivonata IV. László király adománylevelének: a pozsonyi vár erdőóvóinak földjéről.
  16
 • 55. 1288. Kivonat Péter nádor bizonyságleveléből: a gömöri vár vadaskertjéről.
  16
 • 56. 1288. körül. Kivonata IV. László király parancsának Vasvármegye nemeseihez: a Rába erdőben gyakorolt fajzási jog oltalmáról.
  16
 • 57. 1289. körül. Kivonata IV. László király szabadalomlevelének: a Rába erdőben engedett haszonvételekről.
  16
 • 58. 1291. Kivonata az erdélyi káptalan bizonyságlevelének: az erdélyi püspöknek a gyulafehérvári dóm fatetőzetének elkészítése végett 4 ácscsal kötött szerződéséről.
  17
 • 59. 1291. Kivonat III. András király szabadalomleveléből: az erdő használatáért a vadászok ispánjának járó fizetésről.
  17
 • 60. 1294. Kivonata Bald szepesmegyei ispán bizonyságlevelének: arról, hogy a leibiczi erdőt sohase legyen szabad kiirtani és betelepíteni.
  17
 • 61. 1296. Kivonat III. András király adományleveléből: két falu királyi erdőóvóiról.
  18
 • 62. 1298. körül. Kivonata III. András király parancsának: az ugocsa-megyei királyi erdőóvók birtokfoglalásáról.
  18
 • 63. 1300. Kivonata III. András király adománylevelének: a királyi erdőóvók Ásgúth erdőóvó nevű földjéről.
  18
 • 64. 1324. Kivonat I. Károly király szabadalomleveléből: a nagy-marosiaknak fajzási jogáról a Pilis erdőben.
  18
 • 65. 1325. Kivonata I. Károly király parancsának: a bakonyi király erdő határainak kijárásáról.
  19
 • 66. 1328. Kivonata I. Károly király szabadalomlevelének: a csepelyi, némethi és szent-gáli királyi vadászok részére.
  19
 • 67. 1334. Kivonata az erdélyi káptalan cserevalló levelének a mérai erdő használatáról.
  19
 • 68. 1344. Kivonat I. Lajos király szabadalomleveléből: a Csepelsziget királyi erdőóvóiról.
  20
 • 69. 1347. Kivonat I. Lajos király szabadalomleveléből: a nagybányaiaknak a szomszéd királyi vagy nemesi erdőkben való erdőlési szabadságáról.
  20
 • 70. 1348. Kivonata I. Lajos király szabadalomlevelének, a Rába nevű királyi erdőben engedett fajzásról.
  20
 • 71. 1350. Kivonata I. Lajos király adománylevelének a Rumyak részére: a család birtokai mellett levő Rába folyó és erdőről.
  20
 • 72. 1351. Kivonat I. Lajos király adományleveléből: a veszprémmegyei Erdőóvótelek nevű lakatlan földről.
  21
 • 73. 1352. Kivonata I. Lajos király parancsának Vasvármegyéhez a Rába erdő használatáról.
  21
 • 74. 1353. Kivonat László csázmai prépost bizonyságleveléből: IV. László király oklevelében említett királyi erdőóvók czíméről.
  21
 • 75. 1355. Kivonat az aradi káptalan cserevallóleveléből: a váradi püspökség erdeiben űzött méhészetről.
  22
 • 76. 1355. Kivonat az egri káptalan cserevallóleveléből: a király cseniki vadaskertjéről.
  22
 • 77. 1362. Kivonata a jászói convent bizonyságlevelének: egy erdőrésznek a szomolnokiak részére engedett kivágásáról.
  22
 • 78. 1370. Kivonata Erzsébet királynő szabadalomlevelének : a Szepsi királyi erdők határainak felállítása közben is azoknak használatáról.
  22
 • 79. 1377. Kivonat Garai Miklós nádor okleveléből: a Rába erdőnek a király részére való visszafoglalásáról.
  23
 • 80. 1379. Kivonata I. Lajos király parancsának: a szepsi királyi erdőkből vágott fa eladásának tilalmáról.
  23
 • 81. 1384. Kivonata Erzsébet királynő parancsának: a Bakonymegye tisztviselői által okozott károk megtérítéséről.
  23
 • 82. 1388. Kivonata Zsigmond király parancsának: a pilisi királyi erdőkben engedett erdőlési szabadságról.
  23
 • 83. 1395. Kivonata a pécsváradi convent bizonyságlevelének: 4 baranyamegyei falu egyezségéről a köztük lévő erdő használata és megóvása felől.
  24
 • 84. 1399. Kivonata Zsigmond király parancsának: a miskolcziak erdőlési szabadságáról.
  24
 • 85. 1417. Kivonata Zsigmond király parancsának: a késmárki erdők megóvásáról.
  24
 • 86. 1418. Kivonata a győri káptalan bizonyságlevelének: egy rábaközi erdőnek védelmül való átadásáról.
  25
 • 87. 1426. Kivonat Zsigmond király rendeletéből : a királyi erdőkben bányászok részére engedett erdőlés szabályozásáról.
  25
 • 88. 1450. Kivonat Garai László nádor alapítóleveléből: az ő örökös bakonyi ispánságáról s a Bakonynak a porvai pálosok részére engedett használatáról.
  25
 • 89. 1450. körül. Kivonat Sásony falu törvényéből.
  26
 • 90. 1453. Kivonata V. László király szabadalomlevelének : a Bakonynak az Ajkaiak részére engedett használatáról.
  26
 • 91. 1454. Kivonata szentmiklósi Pongrácz Jakab zsidóvári ispán adománylevelének : a zsidóvári erdőispánságról.
  26
 • 92. 1458. Kivonata Mátyás király parancsának : a deési sószállítók hajói számára szükséges fáról.
  27
 • 93. 1460. Kivonata Mátyás király megerősítőlevelének Debreczen város részére: a hortobágyi erdőkről.
  27
 • 94. 1464. Kivonata Mátyás király megerősítőlevelének : a motyovai királyi erdőóvók összes szabadalmairól.
  27
 • 95. 1470. Kivonata a veszprémi káptalan bizonyságlevelének : a Bakony ispánság jövedelmeinek bitorlásáról.
  28
 • 96. 1486. Kivonat Szobi Mihály szabadalomleveléből: a tekei polgároknak engedett fűzfaültetésről.
  28
 • 97. 1486. Magyar fordítása az erdők országos becsüjének.
  28
 • 98. 1493. Kivonata a leleszi convent bizonyságlevelének : a kölcsei erdők használata iránt kötött egyezségről.
  29
 • 99. 1496. Kivonata II. Ulászló király szabadalomlevelének : Thurzó János részére olvasztó kohók felállításáról.
  29
 • 100. 1496. Kivonata II. Ulászló király nyilt parancsának : a selmeczbányaiak erdőlési szabadságáról.
  30
 • 101. 1498. Kivonata II. Ulászló király adománylevelének: az erdélyi káptalan erdeiben a sóhajókra szükséges fák szabad vágásáról.
  30
 • 102. 1500. Kivonata II. Ulászló király megerősítőlevelének : a hét bányaváros erdőlési szabadságáról.
  30
 • 103. 1504. Kivonata II. Ulászló király 18. törvényczikkének a parasztok vadászata és madarászatának eltiltásáról.
  31
 • 104. 1510. Kivonata II. Ulászló király parancsának a Kab erdőknek a szentgáli, németi és horhi királyi vadászok részére való visszaadásáról.
  31
 • 105. 1514. Magyar fordítása Verbőczy Hármaskönyve I. r. 133. cziméből az erdők országos becsűjét illető pontoknak.
  32
 • 106. 1514. Magyar fordítása Verbőczy Hármaskönyve III. r. 33. czimének: a marhák által az erdőkben ejtett károk megtérítéséről.
  33
 • 107. 1521. Kivonata II. Lajos király nyílt parancsának: az új pénz vereséhez szükséges szénnek bárki erdejében való égethetéséről.
  34
 • 108. 1526. Kivonat II. Lajos királynak a Fuggerekkel kötött szerződésleveléből : a rézbányák és erdők bérbeadásáról.
  34
 • 109. 1528. Kivonat Szarvkő falu törvényéből az erdei kihágásokról.
  35
 • 110. 1535. julius 13. Kivonat a Fuggerek főbányafelügyelőjének, Merz Györgynek Ferdinád király és Mária királynő biztosaihoz intézett jelentéséből az erdők állapotáról.
  35
 • 111. 1535. augusztus 21. Kivonat az I. Ferdinánd király és Mária királynő által a bányák megvizsgálására kiküldött biztosoknak jelentéséből az erdők czélszerűbb kezeléséről.
  38
 • 112. 1537. augusztus 1. I. Ferdinánd király bizonyságlevele arról, hogy Hrussói János fenyőkosztolányi bányáját, az ahhoz szükséges erdőkkel Thurzó Eleknek eladta.
  39
 • 113. 1540. jun. 1. Kivonat Mária özvegy királynőnek a magyar bányavárosok megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott utasításából, a bányaerdők megóvásáról.
  40
 • 114. 1540. körül. Kivonat Sásony falu törvényéből az erdő használatáról.
  41
 • 115. 1546. február 27. I. Ferdinánd király törvénye 13. czikkének 3. pontja a bányavárosok jobbágyai: a szénégetők és más bánya-alkalmazottak adómentességéről.
  42
 • 116. 1546. Szász nemzeti szabályrendelet az erdőbeli hatalmasságokról.
  42
 • 117. 1547. márczius 4. Hohenwarter Farkas stájerországi erdőmester költségvetése egy Beszterczebányán építendő gerebről.
  43
 • 118. 1547. márczius 21 után. Hohenwarter Farkas erdőmester jelentése a garammenti erdők bejárásáról s egy gereb építésének szükségéről.
  45
 • 119. 1548. október 14. Kivonat a Beszterczebánya város sérelmeire hozott legfelsőbb határozatokból az ott építendő gerebet illetőleg.
  48
 • 120. 1548. november 22. I. Ferdinánd király XI. törvénye 49. czikkének 4. pontja a rablók ellen.
  49
 • 121. 1555. ápril 5. Kivonat I. Ferdinánd királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett leiratából, a kecskéknek a magyar bányaerdőkből való kitiltásáról.
  50
 • 122. 1555. julius 13. Fogott bírák tanuvallatása a Szklabinya és Likava várak közt vitás Ploszka havas és erdő határairól.
  50
 • 123. 1558. jan. 1. Kivonat I. Ferdinánd királynak a tajovai kohótisztek részére adott utasításából a fa-elszámolásokról.
  58
 • 124. 1558. junius 23. I. Ferdinánd király nyilt parancsa a bányák körüli erdők birokosaihoz, mellyel ott a kecskék legeltetését eltiltja és ezen erdők felügyeletét ezentúl saját embereire bízza.
  59
 • 125. 1558. szeptember 15. A szolnoki török bég menedéklevele a debreczeniek részére, hogy a szolnoki vár építéséhez fát bárki erdejében szabadon vághassanak.
  60
 • 126. 1559. julius 5. A szepesi gróf előtt kötött egyezség Menyhard és Leibicz városok között az erdők használata felől.
  61
 • 127. 1561. február. Konrad Hans folyamodványa a felséghez, melyben egy találmányára, melylyel sok fát és faszenet lehetne megtakarítani az érczek olvasztásánál, 20 évi szabadalmat kér.
  62
 • 128. 1561. okt. 13. Kivonat I. Ferdinánd királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett rendeletéből, a fa-mesterekkel való elszámolás s a bányaerdőknél egy külön tisztviselő alkalmazása tárgyában.
  64
 • 129. 1563. október 16. Kivonat I. Ferdinánd királynak a beszterczebányai bányák és erdők megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott utasításából.
  66
 • 130. 1563. november 13. A magyar országgyűlés által hozott XXII. törvényczikk az erdőbirtokosok fa-szolgáltatási kötelezettségéről a végvárak építésére.
  66
 • 131. 1563. november 29. A bányavárosokba kiküldött kir. biztosok jelentése a felséghez egy, a bányaerdőkbe behozandó erdőrendtartás kidolgozása iránt.
  67
 • 132. 1563. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, az erdők használatáról.
  68
 • 133. 1564. február 24. Selmeczbánya városának jelentése a kir. bányabiztosokhoz az erdők pusztulása és a fa-szén megdrágulásáról.
  69
 • 134. 1564. márcz. 20. Kivonat I. Ferdinánd királynak a beszterczebányai bányák megvizsgálására kiküldött biztosokhoz intézett rendeletéből két erdész alkalmazása tárgyában.
  77
 • 135. 1564. márcz. 23. I. Ferdinánd király utasítása a beszterczebányai erdészek részére.
  77
 • 136. 1564. szept. 10. Kivonat Miksa királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett rendeletéből a vasbányászatnak a fa szűke miatt szükséges eltiltásáról.
  86
 • 137. 1564. okt. 17. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányavezetőséghez intézett rendeletéből, a szénégetés és erdőrendtartásról.
  87
 • 138. 1565. február 9. Az alsó-ausztriai kamara átirata a cs. udv. kamarához a kidolgozott magyarországi erdőrendtartásnak latinra fordítása iránt.
  89
 • 139. 1565. márcz. 16. Kivonat Miksa királynak a beszterczebányai rézbányászat részére kiadott utasításából, a szénégetésre szükséges fáról.
  89
 • 140. 1565. ápril 26. Zsámboki János levele a cs. udv. kamarához, melyben a magyarországi erdőrendtartásnak reá bizott latinra fordítása alól magát fölmentetni kéri.
  91
 • 141. 1565. augusztus 15 előtt. Rubigalli Pál levele a felséghez, melylyel a magyarországi erdőrendtartás latin fordítását megküldi.
  93
 • 142. 1565. máj. 15. Miksa király nyilt parancsa a magyarországi bányavárosok részére kibocsátott erdőrendtartásról.
  94
 • 143. 1565. május 15. Miksa királynak a magyarországi bányavárosok részére magalkotott erdőrendtartása, az általuk bányászati czélokra használt összes erdők részletes leirásával.
  96
 • 144. 1567. jan. 31. Miksa király nyilt parancsa, melylyel a bányákhoz tartozó erdőkben a kecskék s marhák legeltetését, azok elkobzásának terhe alatt, eltiltja.
  168
 • 145. 1567. julius 27. Miksa király II. törvénye 12. czikkelyének 2. pontja a szénégetők és más bányamunkások adómentességéről.
  170
 • 146. 1567. szept. 22. Miksa király nyilt parancsa, melylyel a bányákhoz tartozó erdőállomány mindennemű rongálását s pusztítását szigoruan eltiltja.
  170
 • 147. 1569. jan. 14. Kivonat Miksa királynak az alsó-ausztriai kamarához intézett rendeletéből, a beszterczebányai bányászatnál alkalmazott két erdész fizetése tárgyában.
  173
 • 148. 1569. jan. 15. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, a szerszámfák ügyében.
  173
 • 149. 1569. február 17. A Csicseri atyafiság erdőrendtartása.
  174
 • 150. 1569. junius 10. előtt. Körmöczbánya városának folyamodása a felséghez, hogy a városhoz tartozó nyolcz falu szénégető és favágó lakosait eddigi adómentességükben tartsa meg.
  177
 • 151. 1569. október 26. Miksa király III. törvényének 9. czikkelye a szénégetők s a bányáknál alkalmazott favágók adómentességéről.
  179
 • 152. 1573. febr. 16. Miksa király nyilt parancsa a bányákhoz tartozó erdők megóvása tárgyában.
  179
 • 153. 1573. Kivonat Miksa királynak a hét sz. kir. bányaváros részére kiadott bányarendtartásából az erdők használatát illetőleg.
  182
 • 154. 1573. Kivonat Körmöczbánya és Ujbánya sz. kir. városok régi bányarendtartásából az erdők használatát illetőleg.
  188
 • 155. 1574. február 20. Kivonat Rozsnyó város szabályzatából az erdők megóvásáról.
  190
 • 156. 1577. julius 23 előtt. A fraknói várkapitány és erdőmester jelentése az alsó-ausztriai kamarához, a faknói és kismartoni uradalmakhoz tartozó erdők állapota és kezeléséről.
  191
 • 157. (1577. jul. 23.) A fraknói és kismartoni kir. uradalmakhoz tartozó uradalmi és községi erdők fölmérése és becslése.
  200
 • 158. 1578. ápr. 23. Az alsó-ausztriai kamarának a fraknói és kismartoni kir. uradalom kapitánya és számtartóihoz intézett rendelete az uradalmi erdők ügyében.
  201
 • 159. 1578. jul. 2. előtt. A fraknói és kismartoni uradalmi és községi erdők leirása az 1578. ápril. 17-24-ig történt bejárás alapján.
  206
 • 160. 1578. augusztus 10. A tokaji udvarbíró ítélete a tarczaliak és keresztúriak közt vitás erdő használatáról.
  215
 • 161. 1578. okt. 23. Kivonat Ernő főherczegnek a magyarországi bányák és bányaerdők megvizsgálására kiküldött biztosok részére adott utasításból.
  218
 • 162. 1578. október 28. Szabolcsmegye tanuvallatása a semjéni erdő használatáról.
  219
 • 163. 1579. szept. 2. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a selmeczbányai albányagrófhoz intézett rendeletéből a bányaerdőkből a marhák kitiltásáról.
  222
 • 164. 1580. ápr. 21. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányaigazgatóhoz intézett rendeletéből a faüzletet illetőleg.
  223
 • 165. 1580. jul. 3. Fogott bírák ítélete a Szent-Iványiak, Nádasdiak máskép Terstyánszkyak és Szmrecsányiak által osztatlanul birt csorbai és vazseczi havasok és erdők használatáról.
  223
 • 166. 1580. nov. 12. Tapolcsányi János és Imre s másfelől Tapolcsányi Boldizsár között kötött egyezség a hrussói erdő használata iránt.
  230
 • 167. 1583. október 7. Kivonat Rudolf császárnak a magyar-óvári kapitány részére adott utasításából, az ottani uradalmi erdők kezelését illetőleg.
  231
 • 168. 1583. Barsmegye tanuvallatása a Fegyvernek és Nagy-Sáró közt vitás erdőről.
  232
 • 169. 1584. január 2. Hontmegye tanuvallatása a Szelnicze és Badin közt vitás Saár erdő hovatartozóságáról.
  234
 • 170. 1584. jun. 15. Rudolf császár nyilt parancsa a Miksa király erdőrendtartásának végrehajtásáról.
  240
 • 171. 1584. aug. 18. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai banyaigazgatósághoz intézett rendeletéből a fakezelést illetőleg.
  242
 • 172. 1585. jun. 25. Rudolf császár nyilt parancsa a bányavárosok czéljaira szükséges erdők megóvása iránt.
  245
 • 173. 1586. nov. 14 előtt. A fraknói kir. uradalom erdőmesterének jelentése az alsó-ausztriai kamarához, az ezen uradalomhoz tartozó községek erdeinek fölmérése és becsléséről.
  247
 • 174. 1587. jan. 15. Kivonat Rudolf császárnak a beszterczebányai bányaigazgató részére adott utasításából a fa- és szénkezelést illetőleg.
  250
 • 175. 1589. jun. 27 előtt. A fraknói várkapitány és erdőmester jelentése a bécsi udvari kamarához a fraknói és kismartoni uradalmak jövedelmeiről.
  251
 • 176. 1590. január 9. A leleszi convent tanuvallatása a Bányácska, Sárospatak és Ujhely közti erdők közös használatáról.
  254
 • 177. 1590. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből egy erdőnek vágásra való kijelölése iránt.
  255
 • 178. 1591. deczember 9. Az erdélyi fejedelem biztosai által a báró Herberstein Feliczián utódai és Nagybánya sz. kir. város közt létrehozott egyezség az alsó- és felső-fernezelyi erdők használata iránt.
  255
 • 179. 1592. deczember 24. Nagybánya város szabályrendelete a szőllőkárókról.
  259
 • 180. 1596. február 5. Rudolf császár utasítása a fraknói és kismartoni uradalmi erdőbíró részére.
  260
 • 181. 1596. ápril 2. Kolozsmegye vice-szolgabírájának ítélete egy szászfülpösi jobbágy irtványáról.
  268
 • 182. 1597. január 20. Kivonat gróf Nádasdy Ferencz utasításából lékai, keresztúri és bors-monostrai uradalmainak udvarbírája részére, az ottani erdők megóvásáról.
  270
 • 183. 1598. február 28. A csanádi püspök volt kaposi ispánjának vallomása a kaposi erdőről.
  271
 • 184. 1598. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből a városnak tűzifával való ellátása iránt.
  271
 • 185. 1600. április 5. A magyar országgyűlés által hozott 17. törvényczikk az erdőbirtokosok faszolgáltatási kötelezettségéről a végvárak építésére.
  272
 • 186. 1600. május 2. A leleszi convent tanuvallatása a Salánk, Beregh és Kovászó közt fekvő Szalva erdő használatáról.
  272
 • 187. 1600. szept. 2. Kivonat Rudolf császárnak a beszterczebányai bányászat megvizsgálására kiküldött biztosok részére adott utasításából a fa- és szénüzletet illetőleg.
  276
 • 188. 1603. jan. 24. Kivonat Rozsnyó város szabályzatából az erdők megóvásáról.
  276
 • 189. 1603. február 15. Az alsó-ausztriai kamarának rendelete a főbányagrófhoz a beszterczebányai fa- és széngazdaság ügyében.
  277
 • 190. 1603. ápril 25. Az azari közbirtokosok egyezsége a magukhoz váltott Felső-erdő iránt.
  281
 • 191. 1604. május 1. Kivonat a magyar országgyűlés által hozott 14. törvényczikkből arról, hogy a végvárak kapitányai és katonái a birtokosok erdeit el ne foglalják.
  282
 • 192. 1604. nov. 9. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányaigazgatósághoz intézett rendeletéből a fa- és szénüzletet illetőleg.
  283
 • 193. 1605. jun. 16. Kivonat Rudolf császárnak a selmeczbányai bányapénztárnok részére kiadott utasításokból a fa- és szénelszámolásokat illetőleg.
  284
 • 194. 1606. julius 25. Kivonat a Bocskay István fejedelem által a bányavárosok megvizsgálására kiküldött biztosok jelentéséből a fa- és szénkészletről.
  286
 • 195. 1606. Kivonat Báthory Erzsébet utasításából a szentgyörgyvári számtartó részére az ottani erdők megóvásáról.
  287
 • 196. 1607. jun. 11. Rudolf császár utasítása a breznóbányai erdőbíró részére.
  287
 • 197. 1607. szept. 27. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai rézvállalat tagjaihoz intézett rendeletéből, a fa- és szénüzletet illetőleg.
  291
 • 198. 1607. decz. 29. Kivonat az alsó-ausztriai kamarának a beszterczebányai bányaigazgatósághoz intézett rendeletéből a fa- és szénüzletet illetőleg.
  292
 • 199. 1608. febr. 6. Mátyás főherczeg parancsa Breznóbánya városához, hogy a bányászat czéljaira szánt erdőket ne pusztítsák.
  298
 • 200. 1609. jan. 17. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből az erdők megóvásáról.
  300
 • 201. 1610. jun. 8. Kivonat II. Mátyás királynak a bányavárosok megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott utasításából a fa- és szénüzletet illetőleg.
  300
 • 202. 1610. jun. 20. Kapi Zsigmond kötelezvénye arról, hogy a Forgács Zsigmond által neki engedett körösfői erdőre a használat révén jogot nem támaszt s azt minden kártól megóvja.
  302
 • 203. 1610. szeptember 1. Báthory Erzsébet, Nádasdy Ferencz özvegye és az alsó-redmeczi földesurak közt kötött egyezség a Füzér várához tartozó erdők felől.
  303
 • 204. 1611. február 7. Csetnek város bizonyítványa a szalócziak és sziliczeiek közti közös erdőhasználat felől régebben hozott ítéletéről.
  306
 • 205. 1611. nov. 10. Nógrádmegye tanuvallatása a Kokova, Poltár, Cseh-Brezó, Rimócz-Lehota és Rahó községek közt vitás erdők használatáról.
  307
 • 206. 1612. jun. 1. Kivonat II. Mátyás királynak a beszterczebányai bányászat részére adott utasításából, a fa- és szénüzletet illetőleg.
  314
 • 207. 1612. jun. 6. II. Mátyás király nyilt parancsa a barmoknak a bányászat czéljaira szánt erdőkből való kitiltásáról.
  316
 • 208. 1612. jul. 13. Fogott bírák ítélete az olcsvai, apáthi és panyolai birtokosok és lakosok közt közös és vitás Bajos-erdő dolgában.
  318
 • 209. 1613. január 2. Kivonat Borsodmegye tanuvallatásából a diósgyőri Linkó erdő használatáról.
  322
 • 210. 1615. május 11. Fogott bírák ítélete a Pelsőcz város és Szalócz falu közt vitás pelsőczi Nagy hegy használatáról.
  324
 • 211. 1616. márczius 1. Kivonat gróf Eszterházy Miklós utasításából a munkácsi udvarbíró részére, az ottani uradalmi erdők kezeléséről.
  325
 • 212. 1617. október 4. Telkibánya városának egyezsége a Regécz várához tartozó erdők használhatása iránt Alaghi Menyhérttel.
  327
 • 213. 1618. október 20. Kivonat az esztergomi káptalan tanuvallatásából a liborczai erdőknek Trencsén városához való tartozásáról.
  328
 • 214. 1619. febr. 22. Kivonat II. Mátyás királynak a körmöczbányai al-kamaragróf és pénztárnok részére adott utasításából az erdők megóvásáról.
  340
 • 215. 1620. február 29. A kis-sárosi közbirtokosok erdőrendtartása
  341
 • 216. 1620. körül. Ménaság, Mindszent, Szentlélek, Vardódfalva, Csomortán, Pálfalva és Delne csíkszéki székelyfalvak rendtartása közösen birt havasaik és erdeik használatáról.
  343
 • 217. 1620. körül. A Csicseri atyafiság erdőrendtartása.
  347
 • 218. 1622. jun. 8. Az alsó-ausztriai kamara rendelete a beszterczebányai főbányatisztviselőkhöz, melylyel mindennemű, bárki részére történendő fa-eladásokat eltilt.
  355
 • 219. 1622. nov. 4. Abaujmegye tanuvallatása a radványiaknak a Füzér várához tartozó alsó erdők szabad használatáról.
  356
 • 220. 1624. szeptember 6. Kivonat keresdi Betalen György és Ferencznek fogott bírák előtt kötött egyezségéből erdeiknek megtiltása felől.
  363
 • 221. 1624. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből az erdők használata tárgyában.
  364
 • 222. 1625. deczember 20. A magyar országgyűlés által hozott 42. törvényczikk arról, hogy a beszterczebányai kamara ezentúl a lakosokat az épületekhez szükséges fák vételétől, tutajozástól eltiltani ne merészelje.
  364
 • 223. 1626. julius 1. Kivonat gróf Pálffy Istvánnak a bazini és szent-györgyi uradalom udvarbírájának adott utasításából az ottani erdők megóvását illetőleg.
  365
 • 224. 1627. decz. 29. Bereghmegye tanuvallatása a Tarpa és Bodoló közti közös erdő használatáról.
  365
 • 225. 1629. ápril 6. II. Ferdinánd király parancsa a beszterczebányai bányaigazgatóhoz, mellyel a bányászat czéljaira szánt fa eladását szigoruan eltiltja.
  372
 • 226. 1629. ápril 24. Kivonat az esztergomi káptalan tanuvallatásából a Váracs erdőnek a nagy-bresztovániak által való közös használatáról.
  374
 • 227. 1629. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, a szükséges famennyiségről.
  381
 • 228. 1630. január 14. Gróf Illésházy István rendtartása tarnóczi, pálfalvi és kisbobróczi jobbágyai részére a köztük vitás erdők s erdei legelők használatáról.
  381
 • 229. 1630. nov. 16. A leleszi convent tanuvallatása az Encsencs és Nyír-Béltek közt vitás erdő hova-tartozandóságáról.
  382
 • 230. 1631. ápril 9. Vasmegye tanuvallatása a Nádasdyak és Győrffyek közt közös radóczi erdő használatáról.
  394
 • 231. 1632. deczember 29. A Rákóczyak egyezsége a morvai és rákóczi erdők használatáról.
  398
 • 232. 1632. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből, melylyel a kovácsok az erdők vágásától eltiltatnak.
  400
 • 233. 1633. jan. 1. Kivonat Nagybánya város szabályrendeletéből az új tilalmas erdőről.
  401
 • 234. 1634. julius 16. A Szinyei-Merse-család tagjainak egyezsége erdeik használata felől.
  401
 • 235. 1634. I. Rákóczy György fejedelemnek összes uradalmaiban alkalmazott udvarbírái részére adott utasításából, a fűrészmalmok és makkos erdők felől.
  403
 • 236. 1635. január 29. Szathmármegye tanuvallatásából a király-daróczi erdő használatáról.
  404
 • 237. 1635. október 1. Jelentés a lipcsei uradalom területén fekvő Sohlergrund erdőben esett károk megvizsgálásáról.
  411
 • 238. 1635. november 8. A beszterczebányai kamara-igazgatóság rendelete, melylyel a négy fa-üzletnél alkalmazottakat az irtásoktól s ökrök tartásától eltiltja s a tehenek tartását is megszorítja.
  412
 • 239. 1635. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályrendeletéből a deszkák és zsindelyek elárusításáról.
  413
 • 240. 1636. október 3. A beszterczebányai bányaigazgató levele Pázmány Péter primás és kanczellárhoz, annak kieszközlése végett, hogy a lipcsei uradalom helyett, melyhez oly értékes erdők tartoznak, Széchy György özvegyének más uradalom adományoztassék.
  413
 • 241. 1636. Küküllőmegye szabályrendelete az erdei hatalmaskodások megtorlásáról.
  416
 • 242. 1636. Kivonat gróf Nádasdy Pálnak a kapuvári udvarbíró részére adott utasításából, az erdők megóvásáról.
  416
 • 243. 1637. január 14. A vizsolyi közbirtokosok egyezsége erdeik használata iránt.
  417
 • 244. 1637. márcz. 12. III. Ferdinánd király rendelete a főbányagrófi hivatalhoz, hogy a bányák körül fekvő zálogos uradalmak erdeiben esett károkról jelentést tegyen.
  419
 • 245. 1637. ápril 16. Kivonat a jászai convent tanuvallatásából a Mirk és Boroszló közti erdők közös használatáról.
  421
 • 246. 1637. okt. 12. Homonnai Drugeth János, Bocskay István és a Soós család közt kötött peregyezség a gálszécsi erdő használatáról.
  431
 • 247. 1639. február 10. Kivonat Csik-Szent-Mihály székely falu törvényéből, erdejének megóvásáról.
  433
 • 248. 1639. julius 2. Hivatalos becslés a fogarasvidéki sinkai erdőkben elkövetett károkról.
  433
 • 249. 1639. november 28. Gróf Nádasdy Ferencz és a szentivánfalvi és újfalvi közbirtokosok közti egyezség a Rába melletti erdők felől.
  435
 • 250. 1640. febr. 23. Kivonat Borsodmegye tanuvallatásából a szederkényi erdő megtiltásáról.
  437
 • 251. 1640. ápril 19. Tanuvallatás Aranyosszék közös erdejéről
  439
 • 252. 1640. május 9. Gróf Nádasdy Ferencz s a kovácsvágási, radványi, mikóházi, alsó- és felső-redmeczi birtokosok közti egyezség a fűzérvári erdők használata felől.
  446
 • 253. 1640. május 16. I. Rákóczy György oklevele, melylyel Aranyos-szék lakosait a szék szabad erdejének közös használatában megerősíti.
  447
 • 254. 1640. november 21. Mármaros vármegye bizonyítványa a Hosszúmező városa s a szaplonczai nemesség közt a Feketeerdő használata felől létrejött egyezségről.
  449
 • 255. 1642. Debreczen sz. kir. város szabályrendelete az erdei kihágások ellen.
  452
 • 256. 1643. junius 28. A Szinyey-Merse család tagjainak egyezsége erdeik használata iránt.
  452
 • 257. 1643. julius 3. Biharmegye tanuvallatása a váncsodi szigeten lévő erdő pusztításáról.
  455
 • 258. 1643. november 29. Az alsó-redmeczi közbirtokosok egyezsége az odavaló erdő használatáról.
  460
 • 259. 1645. október 13. Kivonat a pozsonyi apáczáknak kolosi és jeskófalvi gondviselőjük részére adott utasításából az erdők megóvásáról.
  462
 • 260. 1647. ápril 1. A nagy-kázméri közbirtokosok erdőrendtartása.
  462
 • 261. 1649. jun. 14. III. Ferdinánd király rendelete a nádorhoz, hogy a lipcsei uradalmi erdőknek a bányászok által való szabad használata végett - mivel ezt kikötni az uradalom elzálogosításánál elfelejtették - az uj zálogbirtokostól kötelezvényt vegyen.
  466
 • 262. 1649. aug. 10. III. Ferdinánd király rendelete a körmöczbányai bányaigazgatósághoz a selmeczbányai szén-hiány ügyében.
  467
 • 263. 1649. szept. 11. A beszterczebányai kamarának a lipcsei uradalom zálogbirtokosával, Széchy Katalinnal kötött egyezsége az uradalmi erdőknek a bányamívelés czéljaira való használata iránt.
  469
 • 264. 1649. okt. 6. III. Ferdinánd király parancsa Zólyom vármegye közönségéhez, hogy a szénben szűkölködő selmeczi bányának a szomszéd erdőbirtokosok illő áron elegendő fa-szenet szolgáltassanak.
  475
 • 265. 1650. február 15. Az erdélyi fejedelem által kiküldött bizottság határozata a Beregh város és Bereg-Ujfalu közt vitás Buslyák erdőről.
  476
 • 266. 1650. körül. A pazdicsi közbirtokosok erdőrendtartása.
  479
 • 267. 1651. junius 28. Biharmegye tanuvallatása a cséfai Harasztos erdő birtokáról és használatáról.
  485
 • 268. 1652. márcz. 20. Kivonat III. Ferdinánd királynak a körmöczi, selmeczi és beszterczebányai kamarák megvizsgálására kiküldött biztosoknak adott pót-utasításából, a bányaerdők megóvásáról.
  492
 • 269. 1652. Kivonat Mármaros-Sziget város szabályrendeletéből erdeinek megóvásáról.
  493
 • 270. 1653. szept. 10. III. Ferdinánd király rendelete az al-bányagrófhoz a bányászat czéljaira szánt erdők megóvása érdekében.
  494
 • 271. 1653. Az erdélyi Approbata Constitutio II. rész 9. czím 3. czikkelye a Belényes-vidéki favágók szolgálatáról.
  495
 • 272. 1653. Az erdélyi Approbata Constitutio III. rész 29. czím 1. czikkelye a faluk birodalmának módjáról.
  496
 • 273. 1654. augusztus 2. Kivonat a vasvári káptalan tanuvallatásából a Hanság erdeinek használatáról.
  496
 • 274. 1655. április 18. Béldi Pálnak Brassó és Prázsmár városával kötött szerződése bizonyos erdők és havasok felől.
  504
 • 275. 1655. junius 26. III. Ferdinánd király előtt gróf Pálffy Miklós és Bazin sz. kir. város közt a czajlai és limpachi erdők felől létrejött egyezség.
  509
 • 276. 1656. január 24. Kivonat Zemplénmegye tanuvallatásából a rákóczi erdő közös használatáról.
  511
 • 277. 1656. apr. 8. Kivonat Fogaras vidék tanuvallatásából a fogarasi uradalom erdeiben történt károk és visszaélésekről.
  514
 • 278. 1659. ápril 29. Mármarosmegye fa-árszabása.
  520
 • 279. 1659. deczember 4. A magyar országgyűlés által hozott 121. törvényczikk, mely a beszterczebányai kamarát Eszterházy Miklós zólyomi uradalmi erdeinek vágásától eltiltja.
  520
 • 280. 1661. ápril 27. Liptómegye bizonyítványa a kelemenfalvi közbirtokosoknak veglai Horváth Ferenczczel a Plyeszka erdő használata felől létrejött egyezségről.
  521
 • 281. 1661. május 10. A korlátkői uradalom közbirtokosainak erdőrendtartása.
  523
 • 282. 1662. febr. 10. I. Lipót király utasítása a beszterczebányai erdőmester részére.
  524
 • 283. 1662. febr. 10. Lipót király utasítása a beszterczebányai erdészeti irnok részére.
  526
 • 284. 1662. febr. 10. Kivonat az I. Lipót király által a beszterczebányai bányamester részére adott utasításból.
  528
 • 285. 1662. febr. 10. I. Lipót királynak a beszterczebányai kohótiszt részére adott utasításából.
  529
 • 286. 1662. november 7. Kivonat gróf Vesselényi Ferencz nádornak a murányi udvarbíró részére adott utasításából, a makkoltatásról.
  530
 • 287. 1664. október 19. A beszterczebányai kamarának az odavaló famesterekkel 3 évre kötött szerződése a bányászat czéljaira szükséges fa szállítása iránt.
  531
 • 288. 1665. január 1. Kivonat gróf Vesselényi Ferencz nádornak sztrecsényi udvarbírája részére adott utasításából, az erdők megóvásáról.
  534
 • 289. 1666. január 20. Fogott bírák által létrejött egyezség Alsó- és Felső-Oroszi földesurai közt az erdők használatáról.
  535
 • 290. 1666. deczember 1. Ungmegye tanuvallatása a pálóczi parasztság külön erdejéről.
  537
 • 291. 1666. deczember 10. A leleszi convent tanuvallatása az imregi és kis-abarai erdők közös használatáról.
  544
 • 292. 1667. február 19. Az egri káptalan tanuvallatása a kovácsvágásiaknak a Füzér várához tartozó erdők használatáról.
  550
 • 293. 1668. október 17. Kivonat a maros-szent-györgyi udvarbíró részére adott utasításból, az erdők megóvásáról.
  561
 • 294. 1669. január 9. A szinyei és szinye-ujfalusi közbirtokosok egyezsége erdeik használata felől.
  562
 • 295. 1669. január 12. A sennyei közbirtokosok erdőrendtartása.
  564
 • 296. 1669. április 6. A győri káptalan tanuvallatása a móriczhidai vitás Aszu-erdő hovátartozásáról.
  566
 • 297. 1669. julius 10. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem biztosító levele Szilvásy Bálint részére arról, hogy a csernabányai hámor szükségeire tőle kibérelt erdőhöz, a bérlet ürügye alatt a fiscus semmi jogot nem támaszthat.
  570
 • 298. 1669. augusztus 20. Gróf Nádasdy Ferencz rendelete sárvári erdejének a tolvajok ellen való megóvása érdekében.
  571
 • 299. 1669. Az erdélyi Compilata Constitutio III. rész 7. czím 2. czikkelye az erdei hatalmaskodásokról.
  572
 • 300. 1669. Az erdélyi Compilata Constitutio V. rész 19. edictuma a székely szentegyházak erdejéről.
  572
 • 301. 1670. Torda sz. kir. város utasítása erdőbírái részére.
  573
 • 302. 1670. szeptember 26. A beszterczebányai kamarának az odavaló szénmesterekkel 3 évre kötött szerződése a bányákhoz szükséges fa-szén szállítása iránt.
  574
 • 303. 1672. február 26. Gróf Draskovich Miklósnak, a lietavai uradalmi közbirtokosság igazgatójának parancsa az uradalom tilalmas erdeinek megóvása érdekében.
  578
 • 304. 1673. febr. 28. A kisfaludi közbirtokosok egyezsége az ottani erdő használata iránt.
  580
 • 305. 1674. február 17. Fogarasvidék tanuvallatása a fogarasi uradalomhoz tartozó erdőknek az ottani zálogbirtokosok által való használatáról.
  583
 • 306. 1674. márczius 7. A beszterczebányai kamarának egyezsége Breznóbánya városával az ottani erdők iránt.
  590
 • 307. 1674. május 22. A kis-peleskei közbirtokosok egyessége erdejük védelme végett.
  594
 • 308. 1676. ápril 24. A szemerei közbirtokosok kötelezvénye arról, hogy az általuk legeltetésre kibérelt iványi erdőben károkat okozni nem fognak.
  595
 • 309. 1676. szept. 22. Kivonat I. Lipót királynak többi közt a selmeczbányai bányamester részére adott utasításából az erdők megvédését illetőleg.
  595
 • 310. 1677. junius 1. Apaffy Mihály parancsa a vizaknai sóbánya tisztjeihez, hogy Vizakna város erdejét ne pusztítsák.
  596
 • 311. 1679. február 10. Szathmármegye tanuvallatása az Ivácskófalva és Réztelcke közt fekvő Mérges erdő közös használatáról.
  597
 • 312. 1679. ápril 7. Kivonat a bányavárosokba kirendelt udv. bizottságnak a főbányagrófi hivatalhoz intézett rendeletéből az erdőket illetőleg.
  600
 • 313. 1679. Kivonat Küküllőmegye szabályzatából az erdők használatáról.
  600
 • 314. 1680. febr. 12. I. Lipót király nyilt parancsa a bányászat czéljaira szánt erdők megóvása érdekében.
  601
 • 315. 1680. Mármaros-Sziget város régi törvénye az irtásról.
  603
 • 316. 1683. január 1. Kivonat gróf Teleki Mihály erdélyi kanczellárnak az uzdi-szent-péteri tiszttartó részére adott utasításából fűzfák ültetéséről.
  604
 • 317. 1684. ápril 1. Kivonat gróf Széchy Péternek mura-szombati tiszttartója részére adott utasításából, az erdők megóvásáról.
  604
 • 318. 1684. ápril 20. Kővár vidék székének ítélete a nagy- és kis-búniak közt vitás erdő felől.
  605
 • 319. 1690. febr. 22. A főbányagrófi hivatal rendelete Körmöczbánya városához, melylyel a területén lévő erdők az ottani bányamester főfelügyelete alá helyeztetnek.
  606
 • 320. 1690. körül. Az óvári közbirtokosok erdőrendtartása.
  609
 • 321. 1690. körül. Kivonat Kőszegh sz. kir. város szabályrendeletéből, erdejének megóvásáról.
  611
 • 322. 1691. január 20. Kivonat a munkácsi uradalmi udvarbíró részére adott utasításból, a makkor erdőkről.
  613
 • 323. 1692. május 28. Barsmegye tanuvallatása a ghimes-vári erdőknek a mankócziak által való szabad használatáról.
  613
 • 324. 1693. nov. 12. Kivonat I. Lipót királynak a főbányagróf részére adott utasításából az erdőket illetőleg.
  616
 • 325. 1694. novemb. 1. Kivonat Sepsi-Szent-György városának szabályzatából az erdők használatáról.
  617
 • 326. 1695. november 9. Zólyom városának szabályrendelete az erdőtilalom áthágói ellen.
  618
 • 327. 1698. május 1. Gróf Forgách Simon feltételei, melyek alatt a mankócziaknak a velcsiczi erdőkben való legeltetést megengedi.
  619
 • 328. 1698. május 19. Az ábrahámfalvi közbirtokosok egyzsége erdejük védelme és használata iránt.
  620
 • 329. 1699. Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejéről.
  621
 • 330. 1700. jul. 24. I. Lipót király nyilt parancsa a bányászat czéljaira szánt erdők megóvása érdekében.
  623
 • 331. 1700. szeptember 15. Nyitramegye tanuvallatása Nyitra-Apáti és Nyitra-Vicsáp földeinek és erdeinek közös használatáról.
  625
 • 332. 1706. márcz. 25. Síri falu szerződése a herlányi erdő kibéreléséről.
  629
 • 333. 1708. jul. 3. Mármarosmegye szabályrendelete a fenyőszálfa-kereskedésről.
  630
 • 334. 1714. Tordamegye szabályrendelete az avar-gyujtás tilalmáról.
  631
 • 335. 1715. junius 10. A magyar országgyűlés által hozott törvény 94. czikkelye az erdőkárok ügyében az alispáni bíráskodások illetőségéről.
  631
 • 336. 1716. febr. 14. Nagy-Rippényi közbirtokosok erdőrendtartása.
  632
 • 337. 1716. május 19. Kivonat Péterffy báró királyi biztosnak Sopron város részére a várossal egyetértőleg megállapított utasításából, a polgároknak tüzi-fával való ellátásáról.
  633
 • 338. 1716. A régéczi uradalom erdőőreinek utasítása.
  635
 • 339. 1717. május 4. Kivonat Szacsva sepsi-széki székely falu törvényéből, az erdei kihágásokról.
  636
 • 340. 1718. deczember 15. A bécsi udv. kamara rendelete a temesi bánsági kormányzósághoz az ottani erdők megóvása érdekében.
  636
 • 341. 1718. Kivonat Marosszék szabályzatából a makkos és tilalmas erdőkről.
  637
 • 342. 1719. január 30. Nyitramegye tanuvallatása a nyitra-apáthiak és nyitra-vicsápiak közös erdőhasználatáról.
  639
 • 343. 1719. szeptember 3. Sárospatak városának bizonyítványa arról, hogy az általa kihallgatott kondások a Long erdő idei makktermését mennyire becsülték.
  641
 • 344. 1720. ápril 27. A felső-elefánthi közbirtokosok erdőrendtartása.
  643
 • 345. 1720. körül. Kivonat gróf Csáky Imre kalocsai érsek és váradi püspöknek belényesi udvarbírája részére adott utasításából a fűrészmalmot illetőleg.
  645
 • 346. 1721. decz. 30. Kivonat a temesi bánság területén lévő bányahivatalok részére adott utasításból, az erdőket illetőleg.
  646
 • 347. 1723. febr. 1. Aranyosszék határozata a szék szabad erdejének felosztásáról az egyes falvak közt.
  648
 • 348. 1723. október 23. A nagybányai kir. bányahivatalnak Felsőbánya városával kötött egyezsége az erdők használata felől.
  649
 • 349. 1724. junius 1. A gróf Pálffyak és Bazin sz. kir. város között létrejött egyezség a czajlai és limpachi erdők használata tárgyában.
  652
 • 350. 1726. május 19. Nyitramegye tanuvallatása a nyitra-apáthiak és nyitra-vicsápiak közös erdőhasználatáról.
  654
 • 351. 1726. deczember 30. A kir. fiscusnak Nagybánya városával kötött egyezsége némely városi erdők használata iránt.
  659
 • 352. 1727. decz. 15. Kivonat az udv. kamarának a temesvári igazgatósághoz intézett rendeletéből, a fa- és szénszállítás ügyében.
  661
 • 353. 1727. Kivonat Udvarhelyszék szabályzatából az erdőgyujtások ellen.
  663
 • 354. 1728. Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejéről.
  663
 • 355. 1729. november 20. A magyar országgyűlés által hozott 22. törvényczikk a vadászat és madarászatról.
  664
 • 356. 1730. jan. 14. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályzatából az erdők használatáról.
  666
 • 357. 1730. febr. 15. A maros-németi földesurak egyezsége az erdők használata felől.
  667
 • 358. 1731. máj. 7. Kivonat Szabolcsmegye szabályrendeletéből a fahántás eltiltásáról.
  668
 • 359. 1731. Kivonat Kassa sz. kir. város szabályzatából a serfőzőhöz szükséges fáról.
  669
 • 360. 1732. julius 15. A szomolnoki bányahivatal szerződése a szepesi kamarai igazgatósággal fa-szolgáltatás iránt.
  669
 • 361. 1732. november 8. A thuróczi jezsuitáknak Német-Lipcse várossal létrejött peregyezsége a város és Felső-Szlécs közti erdők használatáról.
  671
 • 362. 1733. február 23. Tanuvallatás Aranyosszék közös erdejéről.
  674
 • 363. 1735. Krasznamegye szabályrendelete a községek felelősségéről erdőggyujtások esetén.
  697
 • 364. 1736. november. Jelentés a Soprony városi erdők állapotáról.
  697
 • 365. 1738. augusztus 22. Tordamegye tanuvallatása a szindi földek, tó és erdő közös használatának megháborításáról.
  701
 • 366. 1739. junius 14. Az egri jezsuiták aranyosi erdőrendtartása.
  722
 • 367. 1739. október 20. Karatna alsó-fejérmegyei község erdőrendtartása.
  723
 • 368. 1739. okt. 23. Kivonat a Rózsahegy városa részére megállapított kamarai rendtartásból.
  724
 • 369. 1740. körül. Szakolcza város utasítása erdészei részére.
  727
 • 370. 1740. körül. Kivonat a szakolczai városkapitány részére adott utasításból, az erdők - különösen az erdővetések - megóvását illetőleg.
  728
 • 371. 1741. deczember 4. Utasítás az abrudfalvi erdőőr részére.
  729
 • 372. 1742. julius 14. Báró Andrássy Ferencz föltételei, a melyek alatt ohornai erdeit a szomolnoki bányahivatalnak használatra átengedi.
  731
 • 373. 1743. november 8. A holicsi és gődingi uradalmak közti egyezség egy köztük vitás erdő használatáról.
  733
 • a001
 • a002
 • a003
 • a004 (IV. oldal)
 • a005
 • a006
 • a007
 • a008 (VIII. oldal)
 • a009
 • a010
 • a011
 • a012 (XII. oldal)
 • a013
 • a014
 • a015 (XV. oldal)
 • a016
 • a017
 • a018
 • a019 (XIX. oldal)
 • a020
 • a021
 • a022 (XXII. oldal)
 • a023
 • a024
 • a025
 • a026
 • a027
 • a028
 • a029
 • a030
 • a031
 • a032 (XXXII. oldal)
 • a033
 • a034
 • a035
 • a036 (XXXVI. oldal)
 • a037
 • a038
 • a039
 • a040
 • a041
 • a042
 • a043
 • a044
 • a045
 • a046
 • a047
 • a048
 • a049 ([49]. oldal)
 • a050
 • a051
 • a052
 • a053
 • a054
 • a055
 • a056
 • a057
 • a058
 • a059
 • a060
 • a061
 • a062
 • a063
 • a064
 • a065
 • a066
 • a067
 • a068
 • b001 ([1]. oldal)
 • b002 (2. oldal)
 • b003 (3. oldal)
 • b004 (4. oldal)
 • b005 (5. oldal)
 • b006 (6. oldal)
 • b007 (7. oldal)
 • b008 (8. oldal)
 • b009 (9. oldal)
 • b010 (10. oldal)
 • b011 (11. oldal)
 • b012 (12. oldal)
 • b013 (13. oldal)
 • b014 (14. oldal)
 • b015 (15. oldal)
 • b016 (16. oldal)
 • b017 (17. oldal)
 • b018 (18. oldal)
 • b019 (19. oldal)
 • b020 (20. oldal)
 • b021 (21. oldal)
 • b022 (22. oldal)
 • b023 (23. oldal)
 • b024 (24. oldal)
 • b025 (25. oldal)
 • b026 (26. oldal)
 • b027 (27. oldal)
 • b028 (28. oldal)
 • b029 (29. oldal)
 • b030 (30. oldal)
 • b031 (31. oldal)
 • b032 (32. oldal)
 • b033 (33. oldal)
 • b034 (34. oldal)
 • b035 (35. oldal)
 • b036
 • b037
 • b038 (38. oldal)
 • b039 (39. oldal)
 • b040 (40. oldal)
 • b041 (41. oldal)
 • b042 (42. oldal)
 • b043 (43. oldal)
 • b044
 • b045 (45. oldal)
 • b046
 • b047
 • b048 (48. oldal)
 • b049 (49. oldal)
 • b050 (50. oldal)
 • b051
 • b052
 • b053
 • b054
 • b055
 • b056
 • b057
 • b058 (58. oldal)
 • b059 (59. oldal)
 • b060 (60. oldal)
 • b061 (61. oldal)
 • b062 (62. oldal)
 • b063
 • b064 (64. oldal)
 • b065
 • b066 (66. oldal)
 • b067 (67. oldal)
 • b068 (68. oldal)
 • b069 (69. oldal)
 • b070
 • b071
 • b072
 • b073
 • b074
 • b075
 • b076
 • b077 (77. oldal)
 • b078
 • b079
 • b080
 • b081
 • b082
 • b083
 • b084
 • b085
 • b086 (86. oldal)
 • b087 (87. oldal)
 • b088
 • b089 (89. oldal)
 • b090
 • b091 (91. oldal)
 • b092
 • b093 (93. oldal)
 • b094 (94. oldal)
 • b095
 • b096 (96. oldal)
 • b097
 • b098
 • b099
 • b100
 • b101
 • b102
 • b103
 • b104
 • b105
 • b106
 • b107
 • b108
 • b109
 • b110
 • b111
 • b112
 • b113
 • b114
 • b115
 • b116
 • b117
 • b118
 • b119
 • b120
 • b121
 • b122
 • b123
 • b124
 • b125
 • b126
 • b127
 • b128
 • b129
 • b130
 • b131
 • b132
 • b133
 • b134
 • b135
 • b136
 • b137
 • b138
 • b139
 • b140
 • b141
 • b142
 • b143
 • b144
 • b145
 • b146
 • b147
 • b148
 • b149
 • b150
 • b151
 • b152
 • b153
 • b154
 • b155
 • b156
 • b157
 • b158
 • b159
 • b160
 • b161
 • b162
 • b163
 • b164
 • b165
 • b166
 • b167
 • b168 (168. oldal)
 • b169
 • b170 (170. oldal)
 • b171
 • b172
 • b173 (173. oldal)
 • b174 (174. oldal)
 • b175
 • b176
 • b177 (177. oldal)
 • b178
 • b179 (179. oldal)
 • b180
 • b181
 • b182 (182. oldal)
 • b183
 • b184
 • b185
 • b186
 • b187
 • b188 (188. oldal)
 • b189
 • b190 (190. oldal)
 • b191 (191. oldal)
 • b192
 • b193
 • b194
 • b195
 • b196
 • b197
 • b198
 • b199
 • b200 (200. oldal)
 • b201 (201. oldal)
 • b202
 • b203
 • b204
 • b205
 • b206 (206. oldal)
 • b207
 • b208
 • b209
 • b210
 • b211
 • b212
 • b213
 • b214
 • b215 (215. oldal)
 • b216
 • b217
 • b218 (218. oldal)
 • b219 (219. oldal)
 • b220
 • b221
 • b222 (222. oldal)
 • b223 (223. oldal)
 • b224
 • b225
 • b226
 • b227
 • b228
 • b229
 • b230 (230. oldal)
 • b231 (231. oldal)
 • b232 (232. oldal)
 • b233
 • b234 (234. oldal)
 • b235
 • b236
 • b237
 • b238
 • b239
 • b240 (240. oldal)
 • b241
 • b242 (242. oldal)
 • b243
 • b244
 • b245 (245. oldal)
 • b246
 • b247 (247. oldal)
 • b248
 • b249
 • b250 (250. oldal)
 • b251 (251. oldal)
 • b252
 • b253
 • b254 (254. oldal)
 • b255 (255. oldal)
 • b256
 • b257
 • b258
 • b259 (259. oldal)
 • b260 (260. oldal)
 • b261
 • b262
 • b263
 • b264
 • b265
 • b266
 • b267
 • b268 (268. oldal)
 • b269
 • b270 (270. oldal)
 • b271 (271. oldal)
 • b272 (272. oldal)
 • b273
 • b274
 • b275
 • b276 (276. oldal)
 • b277 (277. oldal)
 • b278
 • b279
 • b280
 • b281 (281. oldal)
 • b282 (282. oldal)
 • b283 (283. oldal)
 • b284 (284. oldal)
 • b285
 • b286 (286. oldal)
 • b287 (287. oldal)
 • b288
 • b289
 • b290
 • b291 (291. oldal)
 • b292 (292. oldal)
 • b293
 • b294
 • b295
 • b296
 • b297
 • b298 (298. oldal)
 • b299
 • b300 (300. oldal)
 • b301
 • b302 (302. oldal)
 • b303 (303. oldal)
 • b304
 • b305
 • b306 (306. oldal)
 • b307 (307. oldal)
 • b308
 • b309
 • b310
 • b311
 • b312
 • b313
 • b314 (314. oldal)
 • b315
 • b316 (316. oldal)
 • b317
 • b318 (318. oldal)
 • b319
 • b320
 • b321
 • b322 (322. oldal)
 • b323
 • b324 (324. oldal)
 • b325 (325. oldal)
 • b326
 • b327 (327. oldal)
 • b328 (328. oldal)
 • b329
 • b330
 • b331
 • b332
 • b333
 • b334
 • b335
 • b336
 • b337
 • b338
 • b339
 • b340 (340. oldal)
 • b341 (341. oldal)
 • b342
 • b343 (343. oldal)
 • b344
 • b345
 • b346
 • b347 (347. oldal)
 • b348
 • b349
 • b350
 • b351
 • b352
 • b353
 • b354
 • b355 (355. oldal)
 • b356 (356. oldal)
 • b357
 • b358
 • b359
 • b360
 • b361
 • b362
 • b363 (363. oldal)
 • b364 (364. oldal)
 • b365 (365. oldal)
 • b366
 • b367
 • b368
 • b369
 • b370
 • b371
 • b372 (372. oldal)
 • b373
 • b374 (374. oldal)
 • b375
 • b376
 • b377
 • b378
 • b379
 • b380
 • b381 (381. oldal)
 • b382 (382. oldal)
 • b383
 • b384
 • b385
 • b386
 • b387
 • b388
 • b389
 • b390
 • b391
 • b392
 • b393
 • b394 (394. oldal)
 • b395
 • b396
 • b397
 • b398 (398. oldal)
 • b399
 • b400 (400. oldal)
 • b401 (401. oldal)
 • b402
 • b403 (403. oldal)
 • b404 (404. oldal)
 • b405
 • b406
 • b407
 • b408
 • b409
 • b410
 • b411 (411. oldal)
 • b412 (412. oldal)
 • b413 (413. oldal)
 • b414
 • b415
 • b416 (416. oldal)
 • b417 (417. oldal)
 • b418
 • b419 (419. oldal)
 • b420
 • b421 (421. oldal)
 • b422
 • b423
 • b424
 • b425
 • b426
 • b427
 • b428
 • b429
 • b430
 • b431 (431. oldal)
 • b432
 • b433 (433. oldal)
 • b434
 • b435 (435. oldal)
 • b436
 • b437 (437. oldal)
 • b438
 • b439 (439. oldal)
 • b440
 • b441
 • b442
 • b443
 • b444
 • b445
 • b446 (446. oldal)
 • b447 (447. oldal)
 • b448
 • b449 (449. oldal)
 • b450
 • b451
 • b452 (452. oldal)
 • b453
 • b454
 • b455 (455. oldal)
 • b456
 • b457
 • b458
 • b459
 • b460 (460. oldal)
 • b461
 • b462 (462. oldal)
 • b463
 • b464
 • b465
 • b466 (466. oldal)
 • b467 (467. oldal)
 • b468
 • b469 (469. oldal)
 • b470
 • b471
 • b472
 • b473
 • b474
 • b475 (475. oldal)
 • b476 (476. oldal)
 • b477
 • b478
 • b479 (479. oldal)
 • b480
 • b481
 • b482
 • b483
 • b484
 • b485 (485. oldal)
 • b486
 • b487
 • b488
 • b489
 • b490
 • b491
 • b492 (492. oldal)
 • b493 (493. oldal)
 • b494 (494. oldal)
 • b495 (495. oldal)
 • b496 (496. oldal)
 • b497
 • b498
 • b499
 • b500
 • b501
 • b502
 • b503
 • b504 (504. oldal)
 • b505
 • b506
 • b507
 • b508
 • b509 (509. oldal)
 • b510
 • b511 (511. oldal)
 • b512
 • b513
 • b514 (514. oldal)
 • b515
 • b516
 • b517
 • b518
 • b519
 • b520 (520. oldal)
 • b521 (521. oldal)
 • b522
 • b523 (523. oldal)
 • b524 (524. oldal)
 • b525
 • b526 (526. oldal)
 • b527
 • b528 (528. oldal)
 • b529 (529. oldal)
 • b530 (530. oldal)
 • b531 (531. oldal)
 • b532
 • b533
 • b534 (534. oldal)
 • b535 (535. oldal)
 • b536
 • b537 (537. oldal)
 • b538
 • b539
 • b540
 • b541
 • b542
 • b543
 • b544 (544. oldal)
 • b545
 • b546
 • b547
 • b548
 • b549
 • b550 (550. oldal)
 • b551
 • b552
 • b553
 • b554
 • b555
 • b556
 • b557
 • b558
 • b559
 • b560
 • b561 (561. oldal)
 • b562 (562. oldal)
 • b563
 • b564 (564. oldal)
 • b565
 • b566 (566. oldal)
 • b567
 • b568
 • b569
 • b570 (570. oldal)
 • b571 (571. oldal)
 • b572 (572. oldal)
 • b573 (573. oldal)
 • b574 (574. oldal)
 • b575
 • b576
 • b577
 • b578 (578. oldal)
 • b579
 • b580 (580. oldal)
 • b581
 • b582
 • b583 (583. oldal)
 • b584
 • b585
 • b586
 • b587
 • b588
 • b589
 • b590 (590. oldal)
 • b591
 • b592
 • b593
 • b594 (594. oldal)
 • b595 (595. oldal)
 • b596 (596. oldal)
 • b597 (597. oldal)
 • b598
 • b599
 • b600 (600. oldal)
 • b601 (601. oldal)
 • b602
 • b603 (603. oldal)
 • b604 (604. oldal)
 • b605 (605. oldal)
 • b606 (606. oldal)
 • b607
 • b608
 • b609 (609. oldal)
 • b610
 • b611 (611. oldal)
 • b612
 • b613 (613. oldal)
 • b614
 • b615
 • b616 (616. oldal)
 • b617 (617. oldal)
 • b618 (618. oldal)
 • b619 (619. oldal)
 • b620 (620. oldal)
 • b621 (621. oldal)
 • b622
 • b623 (623. oldal)
 • b624
 • b625 (625. oldal)
 • b626
 • b627
 • b628
 • b629 (629. oldal)
 • b630 (630. oldal)
 • b631 (631. oldal)
 • b632 (632. oldal)
 • b633 (633. oldal)
 • b634
 • b635 (635. oldal)
 • b636 (636. oldal)
 • b637 (637. oldal)
 • b638
 • b639 (639. oldal)
 • b640
 • b641 (641. oldal)
 • b642
 • b643 (643. oldal)
 • b644
 • b645 (645. oldal)
 • b646 (646. oldal)
 • b647
 • b648 (648. oldal)
 • b649 (649. oldal)
 • b650
 • b651
 • b652 (652. oldal)
 • b653
 • b654 (654. oldal)
 • b655
 • b656
 • b657
 • b658
 • b659 (659. oldal)
 • b660
 • b661 (661. oldal)
 • b662
 • b663 (663. oldal)
 • b664 (664. oldal)
 • b665
 • b666 (666. oldal)
 • b667 (667. oldal)
 • b668 (668. oldal)
 • b669 (669. oldal)
 • b670
 • b671 (671. oldal)
 • b672
 • b673
 • b674 (674. oldal)
 • b675
 • b676
 • b677
 • b678
 • b679
 • b680
 • b681
 • b682
 • b683
 • b684
 • b685
 • b686
 • b687
 • b688
 • b689
 • b690
 • b691
 • b692
 • b693
 • b694
 • b695
 • b696
 • b697 (697. oldal)
 • b698
 • b699
 • b700
 • b701 (701. oldal)
 • b702
 • b703
 • b704
 • b705
 • b706
 • b707
 • b708
 • b709
 • b710
 • b711
 • b712
 • b713
 • b714
 • b715
 • b716
 • b717
 • b718
 • b719
 • b720
 • b721
 • b722 (722. oldal)
 • b723 (723. oldal)
 • b724 (724. oldal)
 • b725
 • b726
 • b727 (727. oldal)
 • b728 (728. oldal)
 • b729 (729. oldal)
 • b730
 • b731 (731. oldal)
 • b732
 • b733 (733. oldal)
 • b734
 • b735
Kérjük, válasszon oldalt!