Fürdőtelepülések versenyképességi vizsgálata néhány magyar és közép-európai régióban corvina logo

Szerkesztők: Bakucz Márta; Tegzes Andrea
További szerzők: Bakucz Márta; Bozóti András; Hajnal Klára ; Köbli Ádám; Kovács Áron; Pótó Zsuzsanna; Kincses Áron; Tóth Géza; Horváth Ádám
Cím: Fürdőtelepülések versenyképességi vizsgálata néhány magyar és közép-európai régióban
Alcím: az OTKA 106283. sz. "Gyógy- és termálfürdőhelyi versenyképességi tényezők felmérése hazai és közép-európai régiókban" című alapkutatás zárómonográfiája
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. | ISBN: 978-963-429-056-8

coverimage A kutatás a turizmus versenyképességi vizsgálatokkal és az egészségturizmussal foglalkozó nemzetközi szakirodalom szintetizálásával és a – turizmuskutatások széles körében hasznosítható módszertant adó – egészségturisztikai versenyképességi index (EVI) kidolgozásával hozzájárul a hazai egészségturisztikai fejlesztések értékeléséhez és jövőbeli kilátásainak mérlegeléséhez. Ez utóbbi lehetővé teszi az EVI kiterjesztését olyan célterületekre, amelyek vagy már rendelkeznek fürdővel vagy tervezik létesítését Magyarországon, illetve a más versenytársként számbavehető közép-európai régióban. A kutatás fő hipotézise: A jelentős hazai termálvíz készlet hatékony egészségturisztikai célú hasznosításához elengedhetetlenül szükséges egy versenyképességi index kimunkálása, amely segítségével nyomon követhető a szektor résztvevőinek helyi, regionális és kiterjedtebb térségi teljesítménye. Ezzel lehetővé válik a hálózatosodás, az együttműködve versenyzés és az ágazati szereplők jobb teljesítménye, nemzetgazdasági szintű magasabb szintű elismertsége. A kutatás során folytatott preferenciavizsgálat a kutatási módszertant színesíti és egyúttal komplex vizsgálatok és összehasonlító elemzések lefolytatására is lehetőséget nyújt. A projekt további hozadéka a turizmuskutatások és a felsőoktatás területén hasznosítható fogalmi útmutató és az egészségturisztikai versenyképességi vizsgálatok releváns irodalmának jegyzéke. A kutatási terepként kiválasztott magyar régiókban lévő gyógy- illetve termálfürdővel rendelkező települések felsorolása és osztályozása további felmérések bázisa lehet, valamint az ilyen irányú fejlesztéseket középtávon tervező desztinációk azonosítására is szolgál hazai és nemzetközi viszonylatban, elsősorban a környező közép-európai régiókban.

Kapcsolt elemek


Tartalomjegyzék