Tehetséggondozás, -menedzsment, -áramlás corvina logo

Szerző: Balogh Gábor
Cím: Tehetséggondozás, -menedzsment, -áramlás
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2021. | ISBN: 978-963-429-626-3

coverimage A tehetség fogalmával foglalkozó szakirodalmak többsége külön-külön tárgyalja az oktatásban (közoktatásban és felsőoktatásban), illetve a vállalati szférában alkalmazott tehetségmodelleket. Jelen mű célkitűzése, hogy több szempontot is integráljon annak érdekében, hogy az Olvasó – elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK) Tehetséggondozás c. kurzus hallgatói – számára széleskörű betekintést nyújtson a tehetségkutatás különböző témáiba. A helikopter-perspektíva segíthet abban, hogy globális rálátás alakuljon ki a tehetséghez kapcsolódó fogalmakban. Ahogy a tehetség is sokszínű és sokféleképpen jelenhet meg, úgy a hozzá kapcsolódó elméletek és megközelítések számossága is igen nagy. A jegyzet három főbb kérdéskör köré csoportosul: 1. Ki, vagy mi a tehetség? Tehetség építőkövei, tehetségmodellek, tehetséggondozási módszerek és a mentorok szerepe, munkaerő-piaci elvárások és kompetenciák fejlesztése. 2. Melyek a szervezeti tehetségmenedzsment (TM) stratégiai kérdései, fókuszai, technikái, sajátos nézőpontjai? Hogyan határozzák meg a vállalatok saját tehetség definíciójukat, mit tartalmaznak a TM programok, és mit jelent a talent pool? 3. Melyek a tehetségek globális és régiók közti áramlásának okai és következményei? Globális tehetséghiány, elvándorlás, koncentráció, területi vonzerő és megtartóerő. | Dr. Balogh Gábor, a Pécsi Tudomány egy etem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének oktatója, a Tehetséggondozás c. alapszakos kurzus tárgyfelelőse, melyet 2014 óta oktat. Ezen felül több kutatása és publikációja is a tehetség témakörében született. A szerző a PTE KTK Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központban (Tehetségpont) - annak egyik alapítójaként - coach és mentor minőségben is dolgozik hallgatókkal. Több tehetséggondozói díjjal is kitüntették munkásságáért, számos hallgatója ért el sikereket. A könyv célja a tapasztalatok, tanulságok összegzése, a tehetségek és tehetséggondozó mentorok inspirációjaként.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tehetséggondozás, Menedzsment
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék