Farkas Ferenc II. Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2020 corvina logo

Szerkesztők: Balogh Gábor; László Gyula; Sipos Norbert
További szerzők: Aleksić, Marko; Antalík Imre; Ásványi Zsófia; Bábel Balázs; Baksa Máté; Balog Katalin; Balogh Gábor; Barakonyi Eszter; Barizsné Hadházi Edit; Bedoya Ever De Jesús; Bencsik Andrea; Benke Norbert; Berber, Nemanja ; Bognár Rita; Borgulya Istvánné Vető Ágnes; Boros József; Czibor Andrea; Czibor Henrietta; Csapó Idikó; Cserna Benjámin; Csizi Péter; Csizmadia Tibor; Dajnoki Krisztina; Fanta, Bate Adisu; Farkas Ferencné; Fejes Nikoletta; Filep Roland; Frey Dieter; Gyarmatiné Bányai Edit; Hámori Tamás Tibor; Hargitai Dávid Máté; Héder-Rima Mária; Hetesi Erzsébet; Hevesi Endre; Horbulák Zsolt; Jakubik Mária; Jarjabka Ákos ; Jonas Eva; Juhász Tímea; Karácsony Péter; Kígyós Tamás Attila; Kiss Olga; Klajkó Dóra; Koltai Zoltán; Konka Boglárka; Kovács Ádám; Kremer Kristian; Kuráth Gabriella ; Kühnel, Stephan; László Gyula; Machová Renáta; Marciniak Róbert; Miklós Levente; Móricz Péter; Mphela Thuso; Musztyné Bátfai Boróka Viktória; Nagy Norbert; Németh Julianna; Németh Kornél; Noszkay Erzsébet; Obermayer Nóra; Pail Milán; Péter Emőke Katalin; Pierog Anita; Pobee Frederick; Poór József; Pótó Judit; Pótó Zsuzsanna; Pranjic Goran; Rahim, Ejaz Muhammad; Riedelmayer Bernadett; Rodek Nóra; Schepp Zoltán; Schiemann Sandra Julia; Siegler Anna; Sipos Norbert; Slavić, Agneš; Szabó-Bálint Brigitta; Szeiner Zsuzsanna; Szitás Péter; Szondi Réka; Tarjányi Margit; Titkos Csaba; Tóth-Kaszás Nikoletta; Uhrin Anett; Ujhelyi Mária; Venczel-Szakó Tímea; Vilmányi Márton; Vörös Máté; Ziegler Éva; Zsigmond Annamária; Zsigmond Tibor
Cím: Farkas Ferenc II. Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2020
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 2020. | ISBN: 978-963-429-586-0

coverimage Az idei év és az a rendkívüli helyzet, amelyben e sorok megszülettek, sohasem látott változásokat okozott a mindennapjainkban. Mégis, fontos néha megállni és időt szánni arra is, amit eredetileg is terveztünk megünnepelni: a pécsi közgazdászképzés 50. évfordulóját, amely ezt az évet fémjelzi, amelyre évek óta készülünk és számunkra kiemelten fontos része a 2020as évnek. Joggal gondolhatta ezért bárki, hogy a most már tradíciónak tekinthető emlékkonferencia is kiváló lehetőségeket teremt majd az épület falai közötti baráti találkozásokra, esetleg a közös emlékek felidézésére, és természetesen, nem utolsó sorban, a szakmai, tudományos előadások megtartására, megvitatására. Az újonnan megjelenő vírus azonban végigsöpört a világon, és megváltoztatta az életünket. A koronavírus elterjedése az egészségügyi kockázatokon túlmutatva is komoly kihívások elé állította az embereket, de ha a gazdaság oldaláról nézzük, akkor a szervezeti szinteken dolgozó menedzsereket, szakembereket is. A menedzsmentre, azaz a tevékenységek összehangolására, koordinálására hihetetlen mértékű igény mutatkozik, amiben az emberi erőforrást érintő kérdések talán még bonyolultabbakká és sokrétűbbé váltak. Dr. Farkas Ferenc Professzor úrnak (1949-2016), karunk kiemelkedő formátumú kutatójának és oktatójának egyik kedves kutatási területe a változásmenedzsment volt. A változás most ugyan egy külső körülmény miatt indult, és bár nem látjuk még pontosan mi az, ami felé tartunk, rendkívül lényegessé vált, miként leszünk képesek, egyéni és szervezeti szinten, illetve, – ha megengedik a talán túlzásnak is tűnő kifejezést –, az egész emberiség szintjén áthaladni a régi jól megszokott működési modellből az újba. Ahogy Szókratész írja „a változás titka abban rejlik, hogy ne a régivel való küzdelemre összpontosítsd az energiádat, hanem az új építésére”. Biztos vagyok abban, hogy e konferencia tanulmánykötete és azok, akiknek a munkái itt megjelenhetnek, mindannyian vették a fáradtságot, és energiáikat az új építésére összpontosították. Olyan gondolatokat olvashatunk majd e publikációkban, amelyek nagyban segítik a tudomány oldaláról, hogy a menedzsereknek, piaci szakembereknek „legyen hova nyúlniuk”, legyen mire támaszkodniuk, akkor, amikor komoly változásmenedzsment kihívások elé állítja őket és az általuk irányított szervezeteket az élet. Bizton állíthatom, hogy Farkas Ferenc Tanár úr, volt professzorunk, ha ma még közöttünk lehetne, a rá jellemző tudásvágytól vezérelve vetné bele magát a konferencia tanulmányainak olvasásába, és a kötet végére érve, komoly tudásával és tapasztalatával ötvözve az új gondolatokat, élére állna a változások által támasztott szervezeti kihívások és bizonytalanságok leküzdésének. Nem is kívánhatnék én sem mást az Olvasónak, mint hogy hasonlóan cselekedjen, és szerezze meg azt a tudást, ami itt elérhetővé vált számára!

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Emlékkötet, Konferenciakötet, Farkas Ferenc
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék