A hatékony publikálás támogatása

Szerző: Bedő Márta
Szerkesztő: Ambrus Attila József
További szerző: Fekete Rita
Cím: A hatékony publikálás támogatása
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | DOI: 10.15170/EKTK-TELN-2021.03
Megjegyzés: In: Ambrus Attila József (szerk.): A tudományos eredmények láthatóságának növelése : Megoldások a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont kutatás- és oktatástámogatási eszköztárából. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021, 89-159. o. [10.15170/EKTK-TELN-2021]

coverimage A tananyag a kutatási életciklust végigkísérve, annak több pontján tud segítséget nyújtani a hatékony publikálásban. A gyors és eredmé-nyes szakirodalom-keresést szolgálják a Web of Science és Scopus adatbázisokban bemutatott lehetőségek és praktikák. Az EndNote és Zotero hivatkozáskezelők segítik a publikálókat abban, hogy a folyóiratok formai követelményeinek megfelelően, automatizált módon készítsék el a felhasznált irodalomjegyzéket, amivel sok idő spórolható meg a publikáció írása közben. A tananyag a kézirat megalkotását is megkönnyíti a legfontosabb formai követelmények ismérveinek összegyűjtésével. Külön rész foglalkozik azokkal a módszerekkel és weboldalakkal, amelyek a megfelelő folyóirat kiválasztásához szükségesek. | A tananyag célja: A tananyag célja, hogy olyan ismereteket adjon át a fentebb leírt témakörök bemutatásával, amelyek hatékonyan támogatják a publikálási pályájuk elején álló szerzőket. A legtöbb pályakezdő kutató az idősebb társszerzőkre támaszkodik vagy autodidakta módon általában az első élmények és tapasztalások alapján kezdi el kialakítani a publikálási szokásait. A tudományos kommunikáció azonban újabb forradalmát éli, aminek útvesztőiben könnyű elveszni. Fontos, hogy a doktoranduszhallgatók megismerjék azokat a rendelkezésükre álló eszközöket és könyvtári szolgáltatásokat, melyek segítségükre lehetnek a publikálás során. | A megszerezhető kompetenciák: A kurzust elvégző képessé válik önállóan használni a Web of Science és a Scopus bibliográfiai adatbázisokat, illetve az EndNote és Zotero hivatkozáskezelő rendszereket. A legfontosabb formai kritériumokat szem előtt tartva el tudja készíteni a folyóirat-szerkesztőségek számára kedvezőnek ítélt formátumú kéziratot. Meghatározott szempontokat figyelembe véve ki tudja választani a számára releváns folyóiratot, amiben publikálni szeretne. | A célközönség meghatározása: A tananyagból elsősorban a PhD-hallgatók és a kezdő kutatók profitálhatnak. Számukra olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a kurzus, melyek publikálási tapasztalataik hiányában hasznosnak bizonyulhatnak az első önálló lépések megtételekor. Ettől függetlenül az egyetemi polgárság egészének (hallgatók, oktatók, kutatók, könyvtárosok stb.) ajánlható kurzustartalomról beszélünk.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: EFOP, Publikálástámogatás, Endnote, Zotero
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz