Keresési útmutató átfogó folyóirat-adatbázisokhoz

Szerző: Bedő Márta
Szerkesztő: Ambrus Attila József
Cím: Keresési útmutató átfogó folyóirat-adatbázisokhoz
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | DOI: 10.15170/EKTK-PKA-2021.04
Megjegyzés: n: Ambrus Attila József (szerk.): A publikációs kultúra alakváltozatai : Kutatástámogatási dimenziók a PTE EKTK gyakorlatában. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021, 280-316.. o. | Kötet: ISBN (pdf) 978-963-429-675-1 | Kötet: DOI 10.15170/EKTK-PKA-2021

coverimage A szerző munkája, amint azt a cím is tanúsítja, a folyóiratok kérdéskörével foglalkozik. A feldolgozás közvetlenül -gyakorlati szempontokat érvényesít és a felhasználók munkáját a visszakeresés, a releváns szakirodalom összegyűjtésének szempontjai mentén támogatja. Nevezetesen azt, hogy miként lehet a leghatékonyabban kinyerni azoknak a releváns, folyóiratokban megjelent közlemények bibliográfiai tételeit, metaadatait, gyakran teljes szövegeit, amelyekre kutatói munkánk során szükség van. Amint a címben is olvashatjuk, ez a munka önmagában nem dolgozhat fel minden olyan szakirodalmi és egyéb információs forrást, amelyek a szaklapok részletező feltárását végzik. Csak azokkal az adatbázisokkal foglalkozik, amik átfogóan – a könyvtáros szakma ezeket multidiszciplínáris vagy általános gyűjtőkörű adatbázisoknak nevezi –, és nem egy-egy diszciplínára, részterületre vagy szakterületre fókuszálva jelentenek a használók számára megbízható, pontos és hiteles szakirodalmi keresési kiindulópontot. A feldolgozás részletesen a ScienceDirect, a SpringerLink, valamint a Web of Science folyóirat-állományának tartalmi, gyűjtőköri ismertetését, keresési metódusait, lehetőségeit veszi számba, kitérve olyan gyakorlatias kérdésekre is, mint például miként érhető el az adatbázis, miként juthatunk a teljes szövegekhez, miként lehet különböző formátumokban hivatkozásokat generálni a releváns tanulmányok metaadataiból, mi a teendő, ha a felhasználó nem tud kapcsolatot létesíteni az adatbázissal. A szerző részletekbe menően taglalja az adatbázisok használatának apró-cseprő fogásait, azokat, amelyeknek mindegyike komoly támogatást jelent a felhasználók számára ahhoz, hogy minél teljesebb és minél relevánsabb irodalmat tudjanak kutatási témájukhoz összegyűjteni. Mindemellett igen gyakran találkozhatunk külső, vagy belső linkek felkínálásával, amelyek újabb fontos információkat osztanak meg a használókkal.

Kapcsolt elemek