Pedagógia, oktatás, könyvtár corvina logo

Szerkesztők: Csóka-Jaksa Helga; Szeberényi Gábor ; Schmelczer-Pohánka Éva
További szerzők: Agárdi Péter ; Bánfai József ; Bartha Réka Nefelejcs; Csóka-Jaksa Helga; Deák Máté; Dévényi Anna; Dezső Krisztina ; Dombi Judit; Forray R. Katalin; Ódorné Gracza Tünde; Gőzsy Zoltán ; Harjánné Brantmüller Éva; Huszár Zoltán; Jenei Teréz; Kaposi József; Katona András; Kéri Katalin ; Kojanitz László; Kozma Tamás; Kratochvíl, Viliam; Lengvári István; Mader Béla; Markó Tamás; Miszler Tamás ; Molnár-Kovács Zsófia ; Monok István; Náray-Szabó Gábor; Nagy Mariann; Rab Virág; Schmelczer-Pohánka Éva; Sipos Anna Magdolna; Szabó Márta Mária; Szeberényi Gábor ; Szellőné Fábián Mária; Szilágyi Mariann ; Szögi László; Téglási Ágnes; Vajda Barnabás; Varga Katalin; Virágos Márta; Vonyó József
Cím: Pedagógia, oktatás, könyvtár
Alcím: Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére
Sorozatcím: A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 12.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2014. | ISSN: 1587-5202 | ISBN: (print) 978-963-642-648-4 | ISBN (pdf) 978-963-429-085-8

coverimage F. Dárdai Ágnes professzor asszony, a Pécsi Egyetemi Könyvtár főigazgatója 2014. július 29-én ünnepelte 60. születésnapját. Élete e jelentős állomásán a történettudomány és a neveléstudomány kutatótói, oktatói, könyvtárosok, kollégák, valamint egykori és jelenlegi tanítványai köszöntik. Anyaintézménye, a Pécsi Egyetemi Könyvtár számára külön öröm és megtiszteltetés, hogy a könyvtár az általa indított kiadványsorozatának 12. köteteként megjelenő születésnapi kötettel köszöntheti a főigazgatót, a kiváló kutató professzort, az elkötelezett könyvtárost, akinek vezetésével és a vele való közös munka révén a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára mára a hazai felsőoktatási könyvtári szolgáltató rendszer élvonalába került. F. Dárdai Ágnes 1977-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem történelem-német szakán. Tanulmányai befejezése után a szegedi egyetem Központi Könyvtárában kezdett dolgozni, majd Karácsonyi Béla könyvtárigazgató ösztönzésére végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár szakát. 1980 és 1983 között ösztöndíjas gyakornokként a JATE Középkori Egyetemes Történeti Tanszékére került, ahol megvédte Közgondolkodás és reformáció a 16. századi Németországban, korabeli közmondások és röplapok tükrében című egyetemi doktori disszertációját (1983). 1983–1987 között a szegedi egyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában, majd 1987 és 1994 között a pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolában tanított történelmet. Szakmai felkészültségére felfigyelt Bernáth József, aki óraadó tanárként meghívta az egyetemre. A felsőoktatásban végzett feladatai mellett a középiskolai érettségi rendszer megújításában is jelentős szerepet vállalt. 1995–2005 között részt vett a kétszintű történelem érettségi kidolgozásában. 1995 és 1998 között a Történelemtanárok Egylete Országos Választmányának tagja volt. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Országos elnökségében 1998 óta a külügyi titkári teendőket látja el. 1994–1999 között a Janus Pannonius Tudományegyetem Oktatásmódszertani Tanszékén dolgozott. Oktatási területei a nevelés- és művelődéstörténet, a történelem tanításának módszertana, kutatási területei pedig a tankönyvelmélet, a történelemdidaktika, a történelem tanításának, a nevelés-és művelődéstörténet tárgyköreit ölelik fel. 2001-ben Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Szabolcs Ottó témavezetésével szerzett PhD-fokozatot pedagógiából, 2006-ban pedig ugyanitt, a Történettudományi Doktori Iskolában habilitált (Történelemkönyvek mint a történelmi gondolkodás kordokumentumai). 1994-től publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban. Rendszeresen szerepel hazai és nemzetközi történelempedagógiai, tankönyvelméleti konferenciákon (Németország, Ausztria, Norvégia, Marokkó). Kutató munkájának egyik fő színhelye a Braunschweig-i Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet, melynek hazai megismertetéséért is igen sokat tett. Vendégoktatóként tevékenykedett Erlangenben (1996), Braunschweigben (1999, 2000) és Feldkirchben (1999, 2000, 2002). Számos hazai és nemzetközi tudományos szakmai szervezet és grémium tagja: Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata (1996-tól tag, 1999-től igazgatóválasztmányi tag), International Society for History Didactics (1996–), MTA PAB Pedagógiai Munkabizottság (1993–), MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottság (2005–), Magyar Könyvtárosok Egyesülete (2000–), Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (1999–), OTKA Könyvtárbizottság Kuratóriuma (2000–2006)...

Kapcsolt elemek

Kategóriák:
Tárgyszavak: Egyetemi könyvtár, Pedagógia, Tanulmánykötet, Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék