A kereskedelmi gazdaságtan alapjai corvina logo

Szerző: Dudás Katalin
Cím: A kereskedelmi gazdaságtan alapjai
Megjelenési adatok: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2012. | ISBN: 978-963-642-475-6

coverimage Magyarország kereskedelmének mai szervezeti struktúrája sajátos fejlődési ívet követve alakult ki. Hazánknak a 20. század közepéig is lényeges lemaradása volt a kereskedelem fejlettségét tekintve a nyugati országoktól, amely lemaradás a második világháború után kibontakozó szocialista gazdaságirányítási rendszernek köszönhetően tovább fokozódott. A rendszerváltást követően megnyíltak a lehetőségek a hátrány behozására, és a 90-es évek elejétől a bolti kiskereskedelem területén egymással párhuzamosan futott a kisméretű kereskedelmi egységek önállósulása (a szervezeti-tulajdoni decentralizációt magával hozó privatizáció eredményeként), és a kínálat koncentrált megjelenése (egyre nagyobb kereskedelmi egységek megnyitásával). Napjainkban igen erős verseny folyik a kiskereskedelmi szervezetek között. A tőkeerő, a likviditás, a költséghatékonyság, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás, a beszerzési, készletezési és értékesítési stratégia és taktika minden eddiginél nagyobb jelentőségre tesz szert ebben a szituációban. A jó döntések nem csak a vállalkozás életben maradását szolgálják, de hosszabbrövidebb ideig versenyelőnyt is biztosíthatnak. Azonban jó döntések nem képzelhetők el a lehetőségek ismerete nélkül. A kereskedelemben dolgozó szakembereknek tisztában kell lenniük az egyes döntési helyzetekben rendelkezésre álló alternatívákkal, döntésük pénzügyi és egyéb vonatkozásaival, következményeivel. Ez a könyv bevezeti a hallgatókat a kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának alapvető témaköreibe, méghozzá elsősorban a bolti kiskereskedelemi egységekkel kapcsolatos tudnivalókat mutatja be. A könyv három nagy egységre tagolódik: az első rész általános ismereteket tartalmaz, a második az áruforgalmi folyamatot mutatja be, a harmadik pedig egyéb operatív döntési területeket taglal. Az első rész négy fejezetből áll. Az első fejezet olyan fontos alapfogalmakat tisztáz, melyek nélkül elképzelhetetlen a kereskedelmi vállalkozások működésének megértése. Ilyenek például az árrés, az árréstömeg és a haszonkulcs. A második fejezet a kereskedelmi vállalkozások alapításának menetét és szabályait taglalja, valamint a különböző vállalati jellemzőket mutatja be. A harmadik fejezet a kereskedelmi vállalatok működési környezetét veszi górcső alá a STEEP elemzés logikáját követve. A negyedik fejezet a kereskedők által mindenképpen végiggondolandó stratégiai kérdéseket járja körül.

Kapcsolt elemek


Tartalomjegyzék