Menedzsment alapvetések és funkciók corvina logo

Szerző: Farkas Ferenc
További szerzők: Balogh Gábor; Rideg András
Cím: Menedzsment alapvetések és funkciók
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2015. | ISBN: 978-963-642-758-0

coverimage Ebben az évben 45. születésnapját köszöntő pécsi Közgazdaságtudományi Kar folyamatosan nagy figyelmet fordított hallgatóinak színvonalas, de mégis könnyen elérhető tananyaggal való ellátására. Ennek egyik módja a saját tananyagok fejlesztése és megjelentetése. A Kar menedzsment oktatási szekciója mindig részese volt ezen szándék megvalósításának, a Karon az első szervezés-vezetés-tervezés jegyzetek már 1973-75 között elkészültek. Az idők változásával tudásanyagunk és tananyagaink is formálódtak, de az elkötelezettség sohasem változott az oktatás fontossága és a jövőt szolgáló ismeretek átadása iránt. Hallgatók ezrei tanulták a Karon a menedzsment tudományát és gyakorlatát az alapoktól a bonyolult megoldásokig. Ennek a tananyagnak ez előző változata 2007-ben íródott – Dr. Ternovszky Ferenc főiskolai tanár lektorálásával – a Bologna alapképzés hallgatói számára. Az azóta eltelt évek alatt a menedzsment területén is számos változás ment végbe. Bár az alapok nem változtak, a klasszikusok és a legnagyobb szakírók tanításai ma is érvényesek, a társadalmi, gazdasági és a politikai változások a világban és Magyarországon új tudásanyagokat hoztak felszínre, amelyeknek beépítés az elsajátítandó ismeretek közé, óhatatlanul szükségessé vált. A jegyzetben szereplő ismeretanyag ugyan most sem alkot kerek egészet – inkább a „management mix” jelzővel illethető; de a tartalom kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy az mind az időtálló, mind pedig a jelen és a jövő szempontjából legfontosabb tudás elsajátítását lehetővé tegye. A képzés jellegének megfelelően alapvető ismereteket tartalmaz új szövegkörnyezetben, új súlypontokkal, aktuális példákkal és szemelvényekkel, friss és a korábbinál jóval gazdagabb szakirodalmi források felhasználásával. Mind erre a későbbiek során a szakirányú képzésben további szakmai menedzsmenttantárgyak és tananyagok épülhetnek. A jegyzet (más szóhasználattal: tankönyv) olyan hallgatók számára íródott, akik tanulmányaiknak az elején tartanak. 19-20 éves fiataloknak a szervezetek világa iránti érdeklődését felkelteni és fenntartani, nehéz dolog. Sok minden van az életükben, ami látszólag fontosabb, mint a menedzselés kérdései: a száraznak tűnő tananyagi ismeretek elsajátítása. De a Képzési és Kimeneti Követelmények előírják a hallgatói kompetenciák fejlesztésének tartalmát és lényegében a módszerét is, amihez a diplomák transzferálhatóságának érdekében oktatónak, hallgatónak egyaránt alkalmazkodnia kell. Ezek a keretek korlátozzák a tananyag készítők szabadság fokát az alkotás folyamatában. A jegyzet 1. fejezete mutat példát arra, hogy a külső megjelenítésben és a szöveg előállításban többféle változat is létezik. A tanulást megkönnyíti, de egyben a feldolgozás látómezejét is kiterjeszti a minden fejezet végén található kérdések – feladatok című tartalmi elem. A gyakorlati foglalkozásokon a módszerek sokaságát hasznosítva kerülhet sor a hallgatók motivációját erősítő feladat megoldásokra. Az ismeretanyag ezáltal segíteni hivatott a közgazdasági és az üzleti alap (BSc, illetve FOKSZ) végzettséget szerző hallgatókat, hogy jó esélyekkel induljanak karrierjükben, és a tudást egyre inkább előtérbe helyező szervezetekben elhelyezkedjenek, vagy további menedzsment tudást szerezzenek – miközben napi feladataikat is eredményesebben tudják ellátni. Mert a menedzsment egyszerre tudás/tudomány és gyakorlat – ahogyan ezt az újonnan megjelenő jegyzet minden egyes lapja vallja.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vezetés, Vezetéstudomány, Tervezés, Szervezeti váltás, Szervezés, Menedzsment
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék