Rurális és városi közösségek Letöltés

Szerkesztő: Farkas Judit
További szerzők: Farkas Judit; Balatonyi Judit; Balogh Pál Géza
Cím: Rurális és városi közösségek
Alcím: Oktatási segédlet
Megjelenési adatok: PTE Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Pécs, 2024. | ISBN: 978-963-626-272-3

coverimage Az alábbi tankönyv a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar néprajz illetve humánökológia képzésének egyik tantárgyához készült oktatási segédlet. A Rurális és városi ökoközösségek tantárgy – ahogyan az a címéből is kiderül – kifejezetten ökológiai elvek mentén, de legalábbis azokat szem előtt tartó közösségekkel, csoportokkal foglalkozik. Ezek létrejöttét nagyban motiválták a jelenkori krízisek, vagy − a szakirodalomban egyre inkább bevett fogalommal − a kortárs polikrízis. Világképük, életmódjuk, közösség-koncepciójuk mind-mind erre adott válasz-kísérlet. A tankönyvben áttekintjük e közösségek történetét és előzményeit, elhelyezzük őket a kortárs társadalomban, az ökológiai, gazdasági és etikai kihívásokban. Ezek a csoportok, különösen a vidéki ökoközösségek számos gyakorlatot merítenek a hagyományos paraszti kultúrából, amit egy konkrét példán, a kézműves eszközök használatán keresztül vizsgálunk meg. A kortárs krízisre etikai megújulással is igyekeznek válaszolni – ezt tekintjük át az Állat és ember a permakultúrában és Etika és esztétika a permakultúrában és az erdőkertekben című példák segítségével. A tankönyv második felében elméleti és módszertani megfontolásokat mutatunk be: elhelyezzük a vizsgált témát az ökológiai antropológiában, és módszertani kereteket kínálunk a kutatáshoz. Mivel a tantárgy gazdája a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, és e tankönyv írói maguk is néprajzkutatók−kulturális antropológusok, ezért az itt tárgyalt módszerek is e szakmához kötődnek. Az oktatási segédanyag nem törekszik, a téma kiterjedtsége miatt nem is törekedhet teljességre. De a tárgyalt témák mellett igyekszünk iránymutatást adni a további tájékozódáshoz, ennek érdekében tanulmányokat, könyveket és online anyagokat javaslunk az olvasóknak. Ezek közül kiemelkedik a Környezeti kérdések, közösségi válaszok című humán környezettudományi olvasókönyv (Farkas Judit szerk. L’Harmattan, Budapest, 2023. https://openaccess.hu/resolve?urn=urn:022_000079). Az olvasókönyv olyan témákat is tárgyal, amelyek mindegyike releváns a kurzus témája szempontjából, de általában nem jut idő mindegyik részletes tárgyalására. A kíváncsi egyetemi hallgató iránymutatást kaphat további tájékozódásához az olvasókönyvből.

Kapcsolt elemek