Minőségi könyvtár a színvonalas szolgáltatásért corvina logo

Szerkesztő: Fischerné Dárdai Ágnes
Cím: Minőségi könyvtár a színvonalas szolgáltatásért
Alcím: a "Minősített Könyvtár díj 2016" elnyerésének állomásai
Sorozatcím: A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai; 14.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2016. | ISSN: 1587-5202 | ISBN: 978-963-429-057-5 | ISBN (pdf) 978-963-429-058-2

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont kollektívája azt a célt tűzte ki 2014 tavaszán, hogy elindul a Minősített Könyvtár cím elnyeréséhez vezető úton. A kezdeményezés Szellőné Fábián Mária általános főigazgató-helyettes érdeme, aki minőségügyi szakértőként már az elmúlt években is sokat tett azért, hogy könyvtárunk a minőség kritériumainak megfeleljen. Az ötletet, a szándék felvetését hamarosan vezetői döntés követte, majd szándékunkat megismerve a rektori vezetés is támogatta azt. A minőség iránti elkötelezettségünk köztudottá lett egyetemi berkekben, amely legitimálta terveinket, és megerősítette elkötelezettségünket. Minőségügyi törekvéseinket az egyetemi közvélemény úgy tekintette, mint a könyvtár „akkreditációjának” egy fontos lépését, hiszen a kutatóegyetemi státusz fenntartásához, a szakok, a karok, az egyetem akkreditációjához a könyvtár szakirodalmi kapacitásával és professzionális szolgáltatásaival tud hozzájárulni. Nagy motivációt jelent számunkra az is, hogy a Minősített Könyvtár cím elnyerését úgy tekintjük, hogy ezzel méltó módon járulunk hozzá a 650 éves jubileumát 2017-ben ünneplő egyetem nagyszabású terveihez. Minden pályázati szándékot meg kell, hogy előzzön annak átgondolása, vajon alkalmasak vagyunk-e a cím elnyerésére? Felkészültek vagyunk-e? Van-e elegendő erőnk, kitartásunk, motivációnk, hogy végig menjünk a minőségügyi rendszer kiépítésének szigorú szabályok szerint meghatározott útján? Támogatnak-e bennünket a kollégák, sikerül-e ütőképes csapatot formálni a dolgozói közösségből? Lesz-e erőnk arra, hogy a napi munka mellett feladatainkat átcsoportosítva, erőinket koncentrálva rengeteg többletmunkát vállaljunk? E kérdésekre végül is a kollektíva igennel válaszolt. Reálisan felmértük a lehetőségeinket, és az eddigi eredményeink és a visszajelzések alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a munkánkat jól, a használók és a fenntartó megelégedésére végezzük. A külső partnerektől, felhasználóktól érkező pozitív vélemény természetesen megelégedéssel tölt el bennünket, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az önmagunkról vallott, vagy a szűkebb környezetünkből érkező alapvetően pozitív képet egy külső mércével is szembesíteni kell. Feltettük tehát a kérdést, hogy kik és milyenek vagyunk mi? Valóban azok, és olyanok vagyunk-e, amilyennek gondoljuk magunkat. Hol vannak deficitjeink, hol tudnánk még javítani? A Minősített Könyvtár cím megpályázása során tett önértékelésünk, tevékenységünk teljes spektrumának átvilágítása segített e kérdések megválaszolásában. Az alapok, amikre támaszkodtunk Önbizalmat, bátorítást jelentett számunkra az a tudat, hogy már sok mindent elértünk az elmúlt másfél évtizedben. A közös történetünk 2000-re nyúlik vissza, amikor is a többi magyarországi egyetemhez hasonlóan lezajlott egy nagyszabású integráció, melynek eredményeként a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola fuzionált. A három jogelőd intézmény egyesülésekor a jogelődök könyvtárai is integrálódtak, ekkor alakult ki az a könyvtári hálózat, amely Pécsen kívül a szekszárdi, a kaposvári, a zalaegerszegi és a szombathelyi képzési helyeken működő könyvtárakat is magába foglalja. A 2000-ben lezajlott integráció nagy horderejű változása a mai napig érvényben lévő szervezeti rend kialakítása volt. Sok tapasztalatot szereztünk az eltérő földrajzi helyen, különböző szervezeti és munkakultúrával rendelkező könyvtári egységek azonos szakmai (munkáltatói, informatikai, szolgáltatási) alapon történő egységesítésével. Megtapasztaltuk a könyvtári hálózat fizikai és szervezeti nagyságának bővülésével szakmai renoménk, lobbi erőnk gyarapodását, miközben sokat tanultunk egymástól. Az évek során kialakult a Központi Könyvtár és a kari, intézeti könyvtárak közötti zökkenőmentes együttműködés. Mára a Központi Könyvtár az egész hálózat szakmai munkájának koordinálója, a szakmai innovációk motorja, a kari könyvtári egységek számára szakmai (pl. informatikai, pályázati, dokumentum feldolgozási, közbeszerzési stb.) szolgáltatások biztosítója, a kari könyvtári egységek pedig a karokon folyó képzések, kutatások támogatói, a speciális könyvtári szolgáltatások megvalósítói.

Kapcsolt elemek

Kategóriák:
Tárgyszavak: Egyetemi könyvtár, Könyvtári menedzsment, Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Könyvtári tervezés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék

   Félévzáró szakmai nap - 2015. június 29.
[73]