Az MTMT története, szervezeti felépítése, szerzői és adminisztrátori feladatok corvina logo

Szerző: Fölkerné Csernyik Rita
Szerkesztő: Ambrus Attila József
Cím: Az MTMT története, szervezeti felépítése, szerzői és adminisztrátori feladatok
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | DOI: 10.15170/EKTK-PKA-2021.06
Megjegyzés: In: Ambrus Attila József (szerk.): A publikációs kultúra alakváltozatai : Kutatástámogatási dimenziók a PTE EKTK gyakorlatában. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021, 428-450. o. | Kötet: ISBN (pdf) 978-963-429-675-1 | Kötet: DOI 10.15170/EKTK-PKA-2021

coverimage A szerző munkája olyan témával foglalkozik, amely az egyetemi és a szakkönyvtári rendszer számára új feladatokat jelent, és amely a kutatókban is leginkább tudatosult könyvtárosi tevékenységet, a kutatást közvetlenül is támogató szakmai munkát jelent. A Magyar Tudományos Művek Tára immáron tizenhárom éve (2009-) van velünk, 2017-ben megélt egy verzióváltást, ám ennek ellenére kijelenthetjük, hogy az egységes, országos, közös és közhiteles hazai publikációs és citációs rendszer hatásának, eredményeinek, adatainak, hasznosságának bemutatása – jelentőségéhez mérten – meglehetősen alulreprezentált a szakirodalomban. Éppen ezért üdvözlendő, hogy a szerző vállalkozott az MTMT történetének, intézményeinek, szervezeti felépítésének, az irányító és a szakmai tanácsadó, valamint az adatbázis fejlesztésével, gondozásával foglalkozó szakbizottságoknak a bemutatására. A központi testületeken túl részletesen olvashatunk a résztvevő intézményeknél szerveződő, az operatív munkákat végző szereplők munkájáról, hierarchia rendszeréről és a ranglista különböző szintjeihez rendelt jogosultságokról, feladatokról. A fejezet végén az MTMT belső világában meghonosodott és mára már a tudományos közéletben is elterjedt fogalommagyarázatot találunk, ami megkönnyíti a teljes anyag értelmezhetőségét.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: MTMT, EFOP
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz