A gazdaság és a társadalom statisztikája Letöltés

Szerző: Galambosné Tiszberger Mónika
Szerkesztő: Galambosné Tiszberger Mónika
Cím: A gazdaság és a társadalom statisztikája
Megjelenési adatok: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2019. | ISBN: 978-963-429-380-4

coverimage Gazdaságstatisztikával foglalkozó könyvet többet is találni a magyar nyelvű szakirodalomban, azonban a legfrissebbek is közel 10 éve készültek. Ugyanakkor ezen a területen is folyamatos átalakulások mennek végbe. Változnak, fejlődnek a módszertani megoldások, nemzetközi harmonizáció zajlik és a technológiai fejlődésből, az e-világ térnyeréséből adódó új jelenségek megfigyelésére újabb adatfelvételek, mutatók, tematikák kerülnek kidolgozásra. A szerző szeme előtt kétféle cél lebegett a könyv megírása során. Egyrészt a legfrissebb adatokat és az aktuális módszertani hátteret szerette volna bemutatni, másrészt olyan témákat igyekszik tárgyalni, amelyek egy „standard” gazdaságstatisztika könyvbe nem férnek bele, viszont amelyek napjaink gazdasági, társadalmi rendszerének és környezetének fontos jelenségeit érintik. A vállalatok, az államigazgatási rendszer intézményei, a bankok, a nemzetközi szervezetek döntéseiket minden esetben adatok alapján hozzák meg. Modern világunkban az államokra, országokra kiterjedő adatok összegyűjtése, feldolgozása és publikálása alapvetően a hivatalos statisztika feladata. A legtöbb információ ezáltal mindenki számára elérhető, transzparens módon áll rendelkezésre. A nemzeti statisztikai intézmények biztosítják az országos adatokat, a nemzetközi szervezetek pedig összehasonlítható, egységes formátumban közlik a világ legtöbb országára kiterjedő információt. Mind az adatforrások, mind az adatok ismerete fontos. A közgazdászoknak kiváltképp sokféle „számot” kell ismerniük a gazdaságban való eligazodás, a megfelelő döntések meghozatala érdekében. Ráadásul nem elegendő csak a „számoknak” az ismerete. Elengedhetetlen az adatok mögött meghúzódó tartalom, módszertani megfontolások, sőt az adatok minőségének, vonatkozási körének és megbízhatóságának az ismerete is. Könyvünk célja, hogy a gazdasági folyamatok szempontjából legfontosabb jelenségek mérésével, definícióival, adattartalmával, az előállt adatok minőségi jellemzőivel megismertesse az olvasót. A hivatalos statisztika és az osztályozási rendszerek bemutatása után a gazdaság- és társadalomstatisztika legfontosabb, illetve – a szerző szerint – legérdekesebb területeit vesszük sorra. Szó lesz az árak szerepéről, mérési lehetőségeiről, a demográfia főbb témaköreiről, a munkaerő és munkaidő számbavételéről, a gazdaság teljesítményének méréséről, az egyenlőtlenségekről, a jóllét és a fenntarthatóság kérdéseiről, illetve a szegénység megfigyelésének kereteiről. Terjedelmi korlátok miatt minden kérdéskörben csupán a leglényegesebb szempontok és összefüggéseik összefoglaló tárgyalására vállalkozott a szerző. Az olvasást, megértést segítendő, a szerkesztés során többféle eszközt felhasználtunk. A definíciók külön kiemelések mellett találhatóak. A jelentős hazai és külföldi tudósok, szakemberek rövid bemutatása külön „dobozokban” jelenik meg. Mivel az egyes fejezetek önálló témák, és csak néhány mutató, illetve az osztályozási rendszerek kapcsán vannak összefüggések, az irodalomjegyzék minden fejezet végén, külön szerepel. Az egyes területek iránt jobban érdeklődő olvasóinknak javasoljuk a felsorolt források segítségével a további olvasást, tájékozódást. Sok helyen az angol szakkifejezéseket is feltüntetjük, hiszen egyes témák szakirodalma sokkal szélesebb körben érhető el angol nyelven. Azt is fontosnak tartjuk, hogy később értő, sőt kritikus füllel/szemmel hallgassák a híreket, olvassák a cikkeket, nézegessék az ábrákat, táblázatokat. Ehhez hazai és nemzetközi adatokat is bemutatunk minden fejezetben, hogy a jellemző nagyságrendeket, tendenciákat szintén megismerje az olvasó. Az ábrák, táblázatok elemzésének áttekintése mellett természetesen saját következtetések levonására is bátorítjuk az olvasókat.

Kapcsolt elemek