Projektmenedzsment ismeretek Letöltés

Szerző: Jarjabka Ákos
Szerkesztők: Jarjabka Ákos ; Riedelmayer Bernadett; Sipos Norbert
További szerzők: Ásványi Zsófia; Hornyák Miklós; Merza Péter; Sipos Norbert; Vajkai András; Kremmer László; Dobos Oszkár
Cím: Projektmenedzsment ismeretek
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2020. | ISBN: 978-963-429-572-3

coverimage Manapság a projektek korát éljük. Nap mint nap használják ezt a kifejezést a munkahelyeken, s közkedvelt lett a mindennapi szóhasználatban is. Igazán még a szó magyaros kiejtése sem kristályosodott ki, hiszen egyaránt hallható az angolos „prodzsekt” és a magyarosabb „projekt” formula is. Ez a kifejezésbeli és értelmezésbeli bizonytalanság a szervezeteken belül manapság is érzékelhető. A projektmenedzsment és a hálótervezés viszonylag fiatal ágai a menedzsmenttudománynak, mivel a XX. század első felének végén jelent meg – a híres-hírhedt, az amerikai atombomba előállítására irányuló összetett tudományos-hadászati kutatási program, a Manhattan-projekt viselte először ezt a nevet – ez a módszertan a szervezeti működésben. A rendszerváltás után átalakulóban lévő magyar gazdasági helyzetben azonban nehezebb volt elfogadtatni e modern tudományos eredményeket, mivel a hazai vállalati menedzserek az alkalmazott módszerekben gyakran a régebben használatos – pejoratív értelemben vett – tervgazdasági formulákat vélték felfedezni. Erről azonban természetesen szó sem volt. A szisztematikus tervezés minden, célra irányuló gazdasági tevékenység elvégzése esetében javíthatja a hatékonyságot, ám mindezek mellett egy gyorsan változó szervezeti környezetben – mely a globalizált piacgazdaság egyre inkább természetes velejárója – rendkívül fontossá vált olyan technikák kidolgozása, amelyek javítják a szervezetek rugalmasságát, alkalmazkodási képességét is. Azért fontos tehát bármely gazdasági területen működő szervezetben dolgozók számára a projektmenedzsment fogalmi rendszerével és módszertani technikáival megismerkedni, mivel a projektmenedzsment, mint gondolkodási módszer növelheti az egyén, a csoport és a szervezet működési hatékonyságát változékony szervezeti környezetben. A jelen „Projektmenedzsment ismeretek” könyv alapvetően két fő részre tagolódik: Az 1-7. fejezetek a projektelvű látásmód fogalmi megalapozását tartalmazzák, míg a A 8-15. fejezetek a projekttervezés és -menedzselés a főbb alkalmazott módszereire fókuszál. A kötet első része alapvetően a gazdaságtudományi területen tanuló hallgatók alapszintű tudását és vezetés-szervezési ismereteiket bővíti, ezért ajánlom kifejezetten a szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések (FSZ) és a bolognai rendszerű és bachelor szintű képzések (BSc) oktatásához, míg a jegyzet második része inkább az elméleti ismeretek alkalmazására helyezi a hangsúlyt, aminek következtében a bolognai szisztémájú master képzések (MSc, MBA) és a PhD képzések bemeneti tananyaga lehet, beleértve ebbe a körbe a levelező típusú képzési formákat is.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Projektmenedzsment
Formátum: pdf
Típus: könyv