Társadalom- és humántudományi információforrások corvina logo

Szerző: Krizsán Ivett
Szerkesztő: Ambrus Attila József
Cím: Társadalom- és humántudományi információforrások
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | DOI: 10.15170/EKTK-PKA-2021.05
Megjegyzés: In: Ambrus Attila József (szerk.): A publikációs kultúra alakváltozatai : Kutatástámogatási dimenziók a PTE EKTK gyakorlatában. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021, 317-427. o. | Kötet: ISBN (pdf) 978-963-429-675-1 | Kötet: DOI 10.15170/EKTK-PKA-2021

coverimage A szerző által jegyzett munka szakirodalmi adatbázisokkal foglalkozik, ám a megközelítés módját ebben az esetben nem a kiadványtípus jelenti, hanem a társadalom- és a humán tudományi területek, azokon belül pedig az egyes tudományágak. A szerző nem vállalkozhatott a két tudományterület valamennyi ága forrásanyagának teljes feltárására; ez meghaladná a mű átláthatósági kritériumait. Ezért szelektáltan mutatja be azokat a nemzetközi és nemzeti gyűjteményű, szolgáltatási rendszerű szakirodalmi adatbázisokat, amelyeknek elsődleges gyűjtőkörét a társadalom- és a humán tudományok, illetve az általa kijelölt diszciplínák jelentik. A szelekciós szempontokat az is befolyásolta, hogy a különböző tudományágak szakirodalmának, információs forrás-rendszerének adatbázisbeli feltártsága nagyon eltérő szinteket, teljességet mutat, továbbá az is, hogy a kiadvány elsődleges célközönsége számára mely adatbázisok érhetők el, melyekhez rendelkezik hozzáféréssel. E szempontok mentén az írás első részében a humán- és a társadalomtudományok teljességére fókuszáló adatbázisokkal foglalkozik: ProQuest Central szolgáltatás társadalom- és humántudományi kollekcióival; a JStor, elsősorban a felsőoktatási intézmények könyvtáraira fókuszáló gyűjteményével. Ezt követően egy – mind a használat, mind a gyűjtemény gyarapítása szempontjából idehaza meglehetősen elhanyagolt – adatbázis, a Central and Eastern European Online Library (CEEOL) adatállományának, alkalmazásának bemutatása következik; végül pedig egy hazai, üzleti alapú információszolgáltató rendszer részletezése, az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) zárja a sort. A mű második részében az egyes humán- és társadalomtudományi diszciplínákra szakosodott adatbázisok bemutatására vállalkozott szerzőnk. Az egyféle szakirodalmi kalauzként is felfogható számbavétel a történelemtudomány, az irodalomtudomány és a pszichológia a pedagógia és neveléstudomány, a szociológia primer és secunder információs forrásait tárgyalja, adatszerű bemutatással. Érdemes rámutatni, hogy az egyes adatbázisokat jellemző tartalmi, tematikai kollekciók nem csupán a magterület elsődleges és másodlagos forrásait tárják fel, hanem kitérnek a határ- és a rokonterületekre is. Ez a metódus lényegesen kitágítja az adatbázisokban kereshető tárgyköröket.

Kapcsolt elemek