Folyóiratok láthatóságának növelése a tudományos világban corvina logo

Szerző: Krizsán Ivett
Szerkesztő: Ambrus Attila József
További szerző: Lovász Dávid
Cím: Folyóiratok láthatóságának növelése a tudományos világban
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | DOI: 10.15170/EKTK-TELN-2021.04
Megjegyzés: In: Ambrus Attila József (szerk.): A tudományos eredmények láthatóságának növelése : Megoldások a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont kutatás- és oktatástámogatási eszköztárából. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021, 160-196. o. ISBN (pdf) 978-963-429-748-2 | DOI 10.15170/EKTK-TELN-2021

coverimage A folyóiratok célkitűzései 17. századi megjelenésük óta viszonylag keveset változtak. Továbbra is a kutatóközösségben létrejövő és általa ellenőrzött új ismeretek terjesztésére, a szakmai kommunikáció és vita elősegítésére, a tudomány fontos szereplőinek láthatóvá tételére szerveződő hiteles csatornákká, „kapuőrökké” szeretnének válni; fontos, sőt, megkerülhetetlen hivatkozási ponttá a tudományos közösségen belül. Ha a folyóiratok funkciója nem is, a publikációs környezet folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben változott az elmúlt évtizedekben. A kiadói üzletpolitikák, a tudományos teljesítmény mérésében bekövetkezett változások, illetve a technológiai fejlődés, különös tekintettel az internet megjelenésére és elterjedésére, egy, a hagyományostól merőben más digitális kutatási ökoszisztémát eredményeztek. A publikációk, folyóiratok száma oly mértékben megnövekedett, hogy a tudományos kibocsátás már a szakmabeliek számára is nehezen követhető. Egyre nehezebb eldönteni, hogy melyek azok a cikkek, amelyek valóban értékesek, amelyekre érdemes további kutatásokat építeni. Ebben a gyakran átláthatatlan folyóiratbőségben nem elég tudományos folyóiratként működni, annak is kell látszani. A finanszírozó intézmények, a szakmai szervezetek, a szerzők és az olvasók által is egyre világosabban megfogalmazott igény, hogy a szerkesztőségek tegyék transzparenssé a folyóirat működését, hogy az oldalra látogatók minden számukra releváns információhoz gyorsan és könnyen hozzájuthassanak. A tananyag abban hivatott segíteni a PTE-s szerkesztőségeket, hogy a folyóiratuk még vonzóbbá váljon a karrierjük előmozdítását célul kitűző szerzők számára, és egyúttal feleljen meg a modern folyóiratokkal szemben támasztott kritériumoknak. Teszi mindezt úgy, hogy jól strukturált formában bemutatja a mérvadó adatbázisok, szakmai szervezetek által a tudományos folyóiratokkal szemben támasztott formai és tartalmi elvárásrendszert. Azoknak a szempontoknak, amelyek az eddigi tapasztalataink alapján a hazai folyóiratoknál kevésbé ismertek, sokkal nagyobb terjedelmet szentelünk a minél jobb adaptálhatóság érdekében. Napjainkban már nemcsak az számít, hogy egy folyóiratban milyen minőségű tartalom jelenik meg, hanem az is, hogy a folyóirat milyen adatbázisokba, indexelő szolgáltatásokba nyer felvételt. Ezek ugyanis átvették a kapuőr szerepet, egyfajta garanciát jelentenek arra, hogy a náluk helyt kapó kiadványok minőségi lapok. A tananyagban ismertetjük a mérvadó adatbázisokba való bekerülés feltételeit, és egyúttal egyfajta fejlődési utat is kínálunk a folyóiratok szerkesztőségeinek, hogy lépésről lépésre építhessék ki a folyóiratuk nemzetközi láthatóságát.

Kapcsolt elemek