A "szociális Európa" és a magyar munkaerőpiac II. corvina logo

Szerző: László Gyula
Cím: A "szociális Európa" és a magyar munkaerőpiac II.
Alcím: Foglalkoztatás- és jövedelempolitika
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2002. | ISBN: 963-641-748-2

coverimage A munkaerőpiaccal mindannyian szoros kapcsolatban állunk, akár munkaadóként, akár munkavállalóként, vagy éppen munkát keresve. A piacgazdaságban ez a munkavégzés, a jövedelem-szerzés és társadalmi-szociális kapcsolatok természetes színtere. Épp ezért feltétlen szükséges, sőt mindenkinek saját elemi érdeke - bármelyik oldalon is áll hogy ismerje ezt a közeget, annak sajátosságait, működési mechanizmusát, szabályozó rendszereit. Az európai uniós csatlakozás küszöbén mindez kiegészül még egy sajátos dimenzióval: nem elég a hazai viszonyokat ismerni és érteni, ezt ki kell terjeszteni az Európai Unióra is. Egyrészt azért, mert az új.Iehetőségeket kínál egy hatalmas kontinentális munkaerőpiacot teremtve, másrészt azért, mert mindezzel új követelmények is párosulnak, és egy másfajta, a szociális és gazdasági értékrend egységére törekvő szemléletmód kialakítása lesz szükséges. (...) A FOGLALKOZTATÁS- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA című második kötet a nagyobb hangsúlyt a foglalkoztatáspolitikára helyezi. Ezen belül egyrészt vizsgálja a lehetséges kitörési pontokat, a foglalkoztatás bővítését és a munkanélküliség csökkentését elősegítő eszközöket, hazai és külföldi példákkal alátámasztva. Másrészt ismerteti az EU foglalkoztatáspolitikai törekvéseit, az ún. irányvonalakat. Ezek képezhetik a hazai foglalkoztatáspolitika alappilléreit. Ezt követően a könyv bemutatja a hazai foglalkoztatáspolitika alapelveit, intézményi és finanszírozási rendszerét, valamint a foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika megvalósulását támogató eszközöket. A jövedelempolitika területén a könyv három nagy eszköz-csoportot tárgyal: a kormányzati és érdekegyeztetésen alapuló eszközöket, a besorolási- és tarifarendszereket, és azokat a sajátos eszközöket, amelyeket a kormányzat tulajdonosként alkalmazhat. Ezt a kötetet elsősorban azoknak ajánlom, akik maguk is alakítói és megvalósítói a foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politikának. Másrészt ezek ismerete hasznos és szükséges az érintettek, a vállalkozások és érdekképviseletek szakemberei számára is.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Munkaerőpiac, Európai Unió, Foglalkoztatás, Szociálpolitika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék