A "szociális Európa" és a magyar munkaerőpiac III. corvina logo

Szerző: László Gyula
Cím: A "szociális Európa" és a magyar munkaerőpiac III.
Alcím: A munkaügyi kapcsolatok makro szintje
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2002. | ISBN: 963-641-748-2

coverimage A munkaerőpiaccal mindannyian szoros kapcsolatban állunk, akár munkaadóként, akár munkavállalóként, vagy éppen munkát keresve. A piacgazdaságban ez a munkavégzés, a jövedelem-szerzés és társadalmi-szociális kapcsolatok természetes színtere. Épp ezért feltétlen szükséges, sőt mindenkinek saját elemi érdeke - bármelyik oldalon is áll hogy ismerje ezt a közeget, annak sajátosságait, működési mechanizmusát, szabályozó rendszereit. Az európai uniós csatlakozás küszöbén mindez kiegészül még egy sajátos dimenzióval: nem elég a hazai viszonyokat ismerni és érteni, ezt ki kell terjeszteni az Európai Unióra is. Egyrészt azért, mert az új Iehetőségeket kínál egy hatalmas kontinentális munkaerőpiacot teremtve, másrészt azért, mert mindezzel új követelmények is párosulnak, és egy másfajta, a szociális és gazdasági értékrend egységére törekvő szemléletmód kialakítása lesz szükséges. (...) A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK MAKRO SZINTJE című harmadik kötet a munkaügyi kapcsolatok elméletét és makroszintű működését tárgyalja. Bemutatja a munkaügyi kapcsolatok lényegét, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleteket, majd azokat az általános modelleket, amelyek részben az elmélet általánosításával születtek, részben az európai gyakorlatból szintetizálhatok. Ezt követően a munkaügyi kapcsolatok makro szintű működését a tények oldaláról ismerteti. Hogyan valósul meg a szociális párbeszéd az ETJ szintjén, illetve néhány kiemelt európai ország gyakorlatában, és hogyan alakult ki, milyen szervezeti keretek között működik mindez hazánkban. Ezt a kötetet mindenkinek ajánlom, aki munkaadó vagy munkavállaló (vagy az lesz) valahol. Külön is a munkaerőpiac irányítóinak és az érdekképviseletek szakértőinek. A könyv alapvetően piaci, gazdasági közelítésű, emiatt és terjedelmi okokból sem teljeskörű: nem foglalkozik részletesen a munkajogi részletekkel, a társadalombiztosítás, munkavédelem kérdéseivel. Másrészt nem a makroökonómia, hanem a vállalkozások és a munkaerőpiaci szereplők oldaláról, nézőpontjából vizsgálja a munkaerőpiacot. Bár törekszik a szükséges elméleti ismeretek bemutatására is, alapvetően inkább a vállalati (munkaadói és munkavállalói) szféra gyakorlatiasabb közelítésmódját követi. A könyv bázisát a szerzőnek az Emberi erőforrás gazdálkodás és munkaerőpiac című, utoljára 1997-ben kiadott könyve alkotta. Ez egészült ki az új szakirodalmi források feldolgozásával.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Munkaerőpiac, Európai Unió, Foglalkoztatás, Szociálpolitika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék