Tanulmányok a 19-20. század neveléstörténetének köréből

Szerkesztők: Maisch Patricia; Pusztafalvi Henriette; Takács Zsuzsanna Mária
További szerzők: Stummer Krisztina; Németh Andrásné Farkas Gabriella; Vörös Katalin; Nemes-Wéber Zsófia; Maisch Patricia; Molnár-Tamus Viktória; Dinnyés Katalin Julianna; Pusztafalvi Henriette; Dezső Krisztina ; Hodász Kata
Cím: Tanulmányok a 19-20. század neveléstörténetének köréből
Alcím: Neveléstörténet – Művelődéstörténet I.
Megjelenési adatok: Magyar Tudományos Akadémia PAB, Pécs, 2024. | ISBN: 978-963-7068-20-1
Megjegyzés: Az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága kutatói műhelyének soroza | Kötetet lektorálták: Ács Marianna és Mohr Szilárd

coverimage A MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottságának jelen kötetével egy régi álom megvalósulását tartja jelen pillanatban csak virtuálisan kezében a kedves Olvasó, hiszen ezzel indul útjára az a sorozat, amely a Dél-Dunántúlon élő kutatók, valamint a hozzájuk kötődő, de az ország más területein működő, nevelés- és művelődéstörténettel foglalkozó oktatók, kutatók, doktorhallgatók írásait tartalmazza. Sorozatunk ezért is viseli a Neveléstörténet – Művelődéstörténet címet, hiszen a két terület szorosan összekapcsolódik, nem választható el élesen egymástól, valamint ezáltal egy-egy terület tágabb megismerését nyújthatja az Olvasók számára. Jelen kötet tematikai sokszínűsége is ezt mutatja számunkra, hiszen találhatunk gyógypedagógiához kapcsolódó helytörténeti kutatást, betekinthetünk Pósa Lajos Erzsébet királynéhoz kapcsolódó írásaiba, valamint felfedezhetjük az orvosképzésben, a bőrgyógyászati oktatásnál használt mulázsok történetét is. Olvashatunk a magyar „nőkép” értelmezéséről, majd egy sajtótörténeti kutatást, de megismerhetjük a pártideológia hatását az óvónők életében és az egyetemi oktatók művészeti tevékenységét a debreceni egyetemen, valamint szó esik az iparoktatás múltjáról is. A kötetnek ezen jellegét szeretnénk a jövőben is megtartani, hogy bemutathassuk az érdeklődők számára azt a sokoldalú kutatói munkát, amelyet a személyes kíváncsiság visz mindig előre.

Kapcsolt elemek


Tartalomjegyzék