Statisztika corvina logo

Szerkesztők: Pintér József; Rappai Gábor
Cím: Statisztika
Megjelenési adatok: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2007. | ISBN: 978-963-642-136-6

coverimage A Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1970 óta kiemelt hangsúlyt kap a gazdaságtudományok módszertani megalapozása. Nincs ez másképp a Statisztika oktatásában sem: elődeink, illetve mi magunk több mint három évtizede tanítjuk a jövő közgazdászait az adatgyűjtés és -elemzés fontosságára, igyekszünk megértetni azt, hogy a változatok ütköztetése, a jelenségek modellezése elengedhetetlen a jó döntéshozatalhoz. A statisztika tárgykörének oktatása során a hallgatók által kötelezően felveendő félévek száma, az egyes félévek óraszáma sokszor változott. Az aktuális tantervek, illetve tanterv-készítők módszertani tárgyakról alkotott elképzelése az idők során különböző volt. Sokszor gondolták a tanmenet összeállítói, hogy a matematika eszköztárára erősen támaszkodó Statisztika túl nehéz, feleslegesen terheli a hallgatót. Máskor - éppen ellenkezőleg - az a feltevés dominált, miszerint a szakmai tárgyak korrekt, a nemzetközi oktatási és kutatási standardoknak megfelelő tanítása elképzelhetetlen módszertudományok, sztochasztikus modellezés nélkül. A számítástechnika fejlődése, a PC-k megjelenése a mindennapi életben, azt eredményezte, hogy a tömegesen előforduló jelenségek mérését, leírását, modellezését célzó statisztikai eszközök végre „életszagú” példákon, valódi döntéseken keresztül illusztrálhatok, így az elmúlt 15 évben, a tudományos igényesség a gyakorlat kínálta „szépségekkel” is párosulhatott. A „Rafogna-folyamat’ következtében átalakuló magyar felsőoktatási rendszer a gazdaságtudományi képzési területet, így a Statisztika tárgyat is érintette. (Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy statisztikai ismereteket a 109 alapképzési szak közül 45-ben kötelező oktatni, vagyis tárgyunk az egyik legszélesebb körben használatos diszciplína bemutatását célozza meg.) A kétlépcsős gazdaságtudományi képzés első szintjén (az alapképzésben) a tárgy oktatása két félévre szűkült, üzleti ágon 4+2, közgazdasági ágon 4+4 órakerettel rendelkezünk. Minden1 tárgy, így a Statisztika oktatása során is elvárás a gyakorlatorientáltság erősítése, valamint a praktikus, diplomaszerzést követően azonnal hasznosítható tudásanyag átadása. Tankönyvünk megírása során a „meghaladva megtartani ’ elvet kívántuk követni. Erősen támaszkodtunk több évtizedes oktatási tapasztalatunkra, elsősorban a közel 15 éve készült, folyamatosan módosított tankönyvre. Más oldalról be kívántunk építeni számos olyan, elsősorban oktatástechnikai, didaktikai újítást, melyeket a hazai, illetve nemzetközi tankönyvekben követendőnek találtunk, és amelyek a rövidebb oktatási idő hatékonyabb kihasználását teszik lehetővé.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Statisztika, Módszertan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék