Fejezetek a társadalomföldrajz világából corvina logo

Szerző: Pirisi Gábor
További szerző: Trócsányi András
Cím: Fejezetek a társadalomföldrajz világából
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Földtudományok Doktori Iskola - Publikon, Pécs, 2019. | ISBN: 978-615-5457-89-0

coverimage A könyv címében foglalt tématerületen jó ideje oktatva, közel egy évtizede döntöttük el, hogy készítenénk egy tankönyvet saját gondolataink alapján, saját diákjainknak. Az alapanyagok gyűltek, azonban az összeállításra fordítható idő csak nem akart feltűnni. Végül az elmúlt években feltűnő idődarabkákat összegyűjtögetve állhatott össze – lassan, nagyon lassan – e könyv, amely kísérlet a maga nemében. Kísérlet, hiszen vakmerő vállalkozás manapság felsőoktatásba szánt, magyar nyelvű tankönyv írására, kiadására adni a fejünket. A hazai szakkönyvpiac talán sosem létezett igazán abban az értelemben, hogy a csekély számú vásárló nem tette, nem tehette rentábilissá a sokszor igen nagy gonddal készült kiadványok elkészítését és megjelentetését. Mecénás kellett szinte mindegyikhez, akik azonban mára részben eltűntek, de időközben átalakultak a könyvfogyasztási szokások is. Ma már hallgatóink – legyünk őszinték – csak közvetlen, életveszélyes fenyegetés hatására vesznek egyáltalán könyveket a kezükbe, az meg hogy valaki a félév teljesítéséhez tankönyvet vásároljon, szinte kimeríti a tudományos fantasztikum fogalmát... Mindehhez járul még hozzá a földrajz iránt tapasztalható érdeklődés, sajnos minden művelője által érzékelt és statisztikailag is kimutatható lassú, de folyamatos apadása. Az évtizedek óta (talán egész felnőtt életében) identitás-kihívásokkal küzdő geográfia varázsa megkopni látszik abban a világban, amikor a „hol vannak a helyek” kérdésre már nem a geográfus, hanem a Google válaszol. Ennél is nagyobb baj, hogy mintha a tudás, a tudományok ismerete is leértékelődött volna, annak elmélyült, aprólékos megszerzése pedig amolyan dohos, múlt századi cselekedetnek tűnik, amire az ABC újabb betűiről követhetetlen sebességgel váltakozva elnevezett generációk látható idegenkedéssel tekintenek. Új megközelítések kellenek tehát: több mint két évtized telt el azóta, hogy néhai mentorunk, Tóth József professzor vezetésével nekirugaszkodott egy csapat, általános társadalomföldrajz könyvet írni, azzal a szándékkal, hogy a diszciplína minden akkori lényeges, vagy annak tűnő aspektusát belefoglalják a kétkötetes tankönyvbe. Minden hibája mellett és minden erénye ellenére elszállt felette az idő: nem egy fejezete ma már inkább sajátos történeti forrás, nem pedig aktuális tudást nyújtó tankönyv. Sok minden megváltozott persze az elmúlt két évtizedben: ma anyagi, időbeli, szervezési okokból szinte lehetetlennek tűnik megismételni azt a vállalkozást. Nem is próbáljuk: jelen könyv véletlenül sem kívánja lefedni az általunk társadalomföldrajznak vélt tudományterületek teljes egészét. Az alapképzésben oktatott évek egyik tanulsága számunkra az volt, hogy egyszerűsíteni és fókuszálni kell földrajzi programjainkban. A társadalomföldrajz világába bevezetőként szánt könyvünket tehát általános alapokra, népesség- és településföldrajzi részekre redukáltuk. Voltak területek, amelyeket azért hagytunk el, mert az egyszerűsítés áldozatául estek, vannak olyanok, ahol a saját felkészültségünket nem éreztük elegendőnek ahhoz, hogy írjunk róla, és voltak olyanok (gazdaságföldrajz), ahol ez utóbbi szempont mellett még nemrégiben megjelent, illetve jelen sorok írásakor is készülő tankönyvek bőven kielégítik az új szemléletű irodalom iránti igényt. Végezetül: tényleg nincsenek illúzióink a tankönyvekkel kapcsolatban. Ennek a könyvnek a nyomtatott példányai innen-onnan összekapart forrásokból a régóta magas minőséget képviselő Publikon Kiadó értő gondozásában (köszönet érte) elsősorban hagyománytiszteletből, tanszékek, pályatársaink és a könyvtárak számára jelennek meg. A mű kézzel fogható verzióját külön ajánljuk lektorainknak, akik értékes – és néha további sok munkát kívánó – javaslataikkal járultak hozzá annak minőségéhez. A nagyközönség, reménybeli ifjabb olvasóink számára az e-könyv verziót ajánljuk, amely talán kielégíti az információhordozóval kapcsolatos elvárásaikat. Persze, lehet, hogy célszerűbb lett volna felénekelni az egészet a YouTube-ra, de ehhez adottságaink – saját belátásunk szerint (is) – korlátozottak. Maradtak tehát a (száraz) szövegrészek, amelyeket igyekeztünk (zömmel) saját fényképeinkkel, ábráinkkal fogyaszthatóbbá, színesebbé tenni, felhasználva a világ számos pontján a térrel kapcsolatban szerzett és megörökített tapasztalatainkat.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Tankönyv, Demográfia, Népességföldrajz, Népesség, Társadalomföldrajz
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék