Kutatási füzetek 11. Letöltés corvina logo

Szerkesztők: Fischer Ferenc; Vitári Zsolt; Vonyó József
További szerzők: Bruhács Kinga; Fischer Ferenc; Fellner Máté; Homyák Árpád; Kaczor Péter; K. Farkas Claudia; Kovács Tamás; Krámli Mihály; Laczkóné Тuka Ágnes; Lilón Domingo; Pilkhoffer Mónika; Rab Virág; Sarlós István; Stehler György; Szigetvári Krisztián; Vitári Zsolt; Zalai Anita
Cím: Kutatási füzetek 11.
Alcím: Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születénapjára : Történelem doktori program
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 2005.
Megjegyzés: A Kutatási Füzetek a Janus Pannonius Tudományegyetem Európa és Magyarország a 19-20. században című történelem doktori (Ph.D.) programjának sorozata.

coverimage Mind külföldön, mind hazánkban a legrégebbi és legjobb egyetemi-akadémiai tradíciók egyike, hogy kerek évfordulón az universitas egy tanulmánykötettel köszönti neves professzorát. így tettük ezt 2000 májusában is, amikor Harsányi Iván professzort 70. születésnapján kollégái, hazai és külföldi barátai, tisztelői, tanítványai a „Dél-Európa vonzásában. Tanulmányok Harsányi Iván 70. születésnapjára" című tanulmánykötettel köszöntötték. A laudatioban akkor azt írtuk, hogy Harsányi Ivánt 2000 tavaszán nemcsak 70. születésnapján köszönthetjük, hanem egyúttal a Pécsi Tudományegyetem új professor emeritus oktatójaként-tudósaként is, akinek lelkiismeretes munkájára, fáradhatatlan munkabírására továbbra is számítunk. S valóban számíthattunk. Kérem a Tisztelt Olvasót, tanulmányozza át azt az imponáló publikációs jegyzéket, amely Harsányi Iván professor emeri tusként 2000 után megjelentetett magyar és idegen nyelvű szakirodalmi munkásságát is tartalmazza. A több mint hatvan bibliográfiai tétel közt találunk monográfiát, tanulmányokat, könyvrészleteket, dokumentumközlést, lexikon-szócikkeket, évkönyvszerkesztéseket s könyvismertetéseket. Mindez persze azt is jelenti, hogy évi rendszerességgel mintegy tucat publikációt jelentetett meg az Ünnepelt. Bárki, aki a pécsi universitas oktatói bibliográfiájára kíváncsi, meggyőződhet erről. Példamutató teljesítményről van szó, s magas mércét állított ezzel a nála fiatalabb és az egészen fiatal kollégáknak, doktoranduszoknak. Azonban Harsányi Iván professzori habitusának méltatásakor nemcsak kutatói érdemeiről kell szólnunk e köszöntőben, hanem arról is, hogy Professzor Úr igazi tanáregyéniség, pedagógus is, aki lebilincselő szakmai tudását élvezetesen, gyakran humorosan osztja meg hallgatóságával. Ámbár a hetvenet átlépve, de az előző években továbbra is részt vállalt a pécsi történész képzés minden területén. Élvezetes előadásait hallgathatták a graduális, a diplomaváltó és a doktori képzésben részt vevő hallgatók egyaránt, s tehették ezt idegen nyelven a spanyol szakos diákok is, s sokuknak lett minden részletre odafigyelő, gondos és mindig segítőkész témavezető tanára. A 2000-ben megjelent ünnepi kötetben úgy fogalmaztunk, hogy hosszú névsort tenne ki azoknak a minősített kutatóknak a felsorolása, akiket inspirált Harsányi Iván professzor kutatói habitusa, s akiknek pályára állításában segített hozzáértő tanácsaival, kutatási ötleteivel, a kéziratok gondos „átfésülésével", első írásaik elhelyezésével. S valóban, a tudományos fokozatot szerzettek száma ismét növekedett az elmúlt öt évben. Tulajdonképpen ez az örvendetes tény inspirálta annak a tisztelgő szándéknak a megvalósítását, hogy ünnepelt Professzorunk 75. születésnapján egy olyan tanulmánykötettel köszönthessük, amelyben a szerzők vagy Harsányi Iván közvetlen tutorálásával védték meg disszertációjukat, vagy doktoranduszként már a „célegyenes" felé tartanak, illetve akik az előző években fiatal kollégaként szoros munkakapcsolatban álltak vele.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Formátum: pdf
Típus: könyv