Kutatási füzetek 18. (MOSZT Könyvek 6.) corvina logo

Szerkesztők: Bebesi György; Lengyel Gábor
További szerzők: Bebesi György; Kolontári Attila; Jemnitz János; Lengyel Gábor; Huszár Mihály; Szunomár Szabolcs; Bendarzsevszkij, Anton; Bene Krisztián; Dávid Ferenc
Cím: Kutatási füzetek 18. (MOSZT Könyvek 6.)
Alcím: Európa peremén : válogatott írások Oroszország és a Szovjetunió történetéről : Bebesi György és a MOSZT kutatócsoport tagjainak tanulmányai
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013. | ISSN: 1416-0986 | ISBN: 978-963-642-347-6
Megjegyzés: A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Az MTA–PTE Magyarország. A kötet a Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen (TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029) projekt támogatásával készült.

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének és Doktori Programjának kiadványsorozata, a Kutatási Füzetek egy sikeres TÁMOP pályázat eredményeképpen újabb kötettel bővülhet. Ezúttal a Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport alapító vezetőjének, a doktoriskola törzstagjának, Bebesi Györgynek és diákjainak, munkatársainak tanulmányait gyűjtöttük egy csokorba. A tanulmányok rendezőelve elsősorban az volt, hogy valamennyi írás kötődjön a tudományos műhely profiljához, azaz Oroszországhoz és/vagy a Szovjetunióhoz, ezért kapta a kötet az „Európa peremén” címet, utalva az orosz fejlődés nagyon sokáig félperiférikus jellegére. A munka első részében a csoport vezetőjének tanulmányai kaptak helyet, arra törekedve, hogy kaleidoszkóp-szerűen munkásságának minél szélesebb spektrumát öleljék fel. Az írások egy része új dolgozat, egy része másodközlés, ugyanakkor utóbbiak esetében is olyan változtatásokat hajtottunk végre, hogy az általunk kialakított formában és szerkezetben még ezek a tanulmányok sem jelentek meg másutt, például előadások szerkesztett írásos változatai, vagy idegen nyelven megjelent munkák magyar megfelelői. A tanulmányok között található nagy ívű monografikus áttekintés Oroszország 18. századi történetéről, amely elsősorban metodológiai újdonságot tartalmaz, van alkotmány és jogtörténeti karakterű írás, helyet kapott benne ideológiatörténeti elemzés, történelmi portré, valamint egy metodikai és egy historiográfiai dolgozat. Két munka a kötetben önálló írással is szereplő társszerzők közreműködésével készült. A kötet második részében a már tudományos fokozatot szerzett egykori diákok, illetve a jelenlegi doktoranduszhallgatók munkái találhatók, valamennyien tagjai a MOSZT kutatócsoportnak. Mindegyikük olyan témát dolgozott ki a kötetben, amely legjobban tükrözi kutatási területét, illetve munkássága jelenlegi állását. Írásaik között a tárgyalt témáknak megfelelően kronologikus sorrendet állítottunk fel. Reméljük, hogy igazi tudományos műhelykötetet sikerült összeállítanunk. Az alaposan, felkészülten, és a téma látható szeretetével megírt tanulmányok jól érzékeltetik a doktori program működését és eredményeit, valamint bepillantást engednek a MOSZT-on belül folyó tudományos műhelymunkába is.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék