Kutatási füzetek 20. Letöltés corvina logo

Szerkesztők: Bene Krisztián; Dávid Ferenc; Deák Máté; Gőzsy Zoltán ; Vitári Zsolt
Sorozat szerkesztők: Fischer Ferenc; Harsányi Iván ; Ormos Mária
További szerzők: Bene Krisztián; Dávid Ferenc; Gergely Marianna; Herz-Topál Zsófia; Kacziba Péter; Lengyel Gábor; Nagy Róbert; Schwarzwölder Ádám; Szalánczi József Krisztián
Cím: Kutatási füzetek 20.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2013. | ISSN: 1416-0986
Megjegyzés: A Kutatási Füzetek a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. Az MTA–PTE Magyarország. A kötet a Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen (TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029) projekt támogatásával készült.

coverimage (...) Franciaország második világháború alatti történetének számos érdekes és kevéssé ismert fejezete van, melyeket – általában jó okkal – még a francia történetírás sem méltatott különösebb figyelemre. Ennek eredményeként ezek a jelenségek a hazai történészek körében sem igazán ismertek, így mindenképpen érdemes őket részletesebben vizsgálni. Az egyik legérdekesebb ezek közül a francia fegyveres kollaboráció, mely a közelmúltig nem került feldolgozásra elfogulatlan módon Franciaországban, bár az utóbbi időszakban már ez utóbbira is történtek kísérletek, melyekben e sorok szerzőjének is jutott némi szerep. Mivel korábban ennek a kiadványsorozatnak a lapjain már bemutattam a fegyveres kollaboráció egyik legismertebb szervezetének, a Francia Antibolsevik Légiónak (Légion des volontaires français contre le bolchevisme) a keletkezését, most szeretném megismertetni az olvasókat ennek a történetnek a végével, így a korábbi eredmények és a közbeeső évek eseményeinek rövid ismertetése után a fegyveres szervezet tevékenységének utolsó hónapjait vizsgálom meg részletesebben 1944 tavaszán és nyarán. Az Antibolsevik Légió születése A megszállt Franciaországban érdekes helyzet állt elő 1941 júniusában, miután a Harmadik Birodalom csapatai megindították hadműveleteiket a Szovjetunió ellen. A kommunistaellenes érzelmek felszínre törtek mind az 1940 nyara óta Vichy városában székelő francia kormányzat, mind pedig a Párizsban német fennhatóság alatt működő kollaborációt hirdető politikai pártok részéről. Előbbi csupán arra szánta el magát, hogy június 30-án megszakítsa a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval és kiutasítsa a szovjet diplomatákat az országból,4 utóbbiak azonban sokkal messzebb mentek, mivel már 23-án nyilvánosan követelték a kormánytól egy ún. francia antibolsevik légió vagy más verzióban egyesült európai légió felállítását, mely a németek oldalán fegyverrel küzdene a szovjetek ellen. A kollaboráns pártok kezében lévő párizsi sajtóban meginduló kampányhadjárat gondolatmenetét jól foglalja össze az egyik pártvezető, Jacques Doriot egyik közleménye: „A kommunizmus ellen folyó küzdelem bennünket sem hagyhat érzéketlenül. Noha országunk nem vehet részt hivatalosan ebben a harcban, kérjük magunknak a jogot, hogy a spanyolok, finnek és románok oldalán harcolhassunk.”

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Egyetemes történelem, Modernkor, Újkor
Formátum: pdf
Típus: könyv