Útitársak corvina logo

Szerkesztők: Pusztafalvi Henriette; Takács Zsuzsanna Mária
További szerzők: Lénárd László; Fedeles Tamás; Ács Marianna; Mészáros Virág; Bertalan Péter; Nagy Adrienn; Schmelczer-Pohánka Éva; Simonné Pallós Piroska; V. Molnár László; Vörös Katalin; Bencéné Fekete Andrea; Fedeles-Czeferner Dóra; K. Farkas Claudia; Huszár Zoltán; Klein Ágnes ; Pálmai Dóra; Maisch Patricia; Molnár-Kovács Zsófia ; Stummer Krisztina
Cím: Útitársak
Alcím: Tanulmánykötet Kéri Katalin tiszteletére
Megjelenési adatok: Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécs, 2023. | ISBN: 978-963-7068-17-1
Megjegyzés: Második, átdolgozott elektronikus kiadás

coverimage Különleges könyvet tart kezében az olvasó. Az Útitársak című tanulmánykötet tisztelgés Kéri Katalin neveléstörténész munkássága előtt. Kéri Katalin egyetemi tanár, az MTA doktora, 38 évvel ezelőtt kezdte el egyetemi tanulmányait Pécsett és 33 éven keresztül oktatott és kutatott a Pécsi Tudományegyetemen. Ezen idő alatt a neveléstudomány hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő személyiségévé vált. 2004-től a Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék vezetője, 2012-től a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskolájának törzstagja és vezetője. Hat önálló könyv, számos szerkesztett könyv, több, mint száz tanulmány és egyéb publikáció jelzi kiváló kutatói tevékenységét. Számos hazai és nemzetközi folyóirat és tudományos szervezet tagja, koordinátora. A nem nyugati kultúrák neveléstörténetével, a pedagógusetikával, a muszlim neveléstörténettel és a női művelődés újkori magyarországi történetével kapcsolatos kutatásai kiemelkedőek. Nem véletlen, hogy egy ilyen kitűnő szakember számos állásajánlatot és meghívást kap más egyetemektől. Bár rövidebb ideig a Salamancai Egyetemen és a Rouen-i Egyetemen volt vendégprofesszor, és a Selye János Egyetemen is oktat, végül a Soproni Egyetem meghívását fogadta el, ahol jelenleg a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet professzora. Pécsi tanítványai és kollégái úgy döntöttek, hogy Kéri Katalin munkássága előtt tisztelegve egy tanulmánykötetet szerkesztenek. Ez nem búcsúzás, inkább neveléstörténeti szakmai összefoglalás. A kötet három részből áll. A Fedeles Tamás által írt „Rendhagyó köszöntő” után a „Mesterek és tanítványok”, az „Oktatás és nevelés intézményeken belül és kívül”, majd ezt követően a „Média és nevelés” című fejezet következik. A kötet gondos szerkesztését Takács Zsuzsanna Mária és Pusztafalvi Henriette végezte. A könyvet Rébay Magdolna lektorálta. Egy hagyományos előszó itt be is fejeződhetne, de mindebből kimaradt Kéri Katalin azon munkássága, amit a Pécsi Akadémiai Bizottságában végzett. 1996-tól folyamatosan dolgozott a II. Sz. Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságban, a Pedagógiai Munkabizottságban, a Balkán Munkabizottságban, az Ibero-Amerikai Munkabizottságban és a Neveléstörténeti Munkabizottságnak tíz éven keresztül volt az elnöke. Számos konferencia, könyvbemutató szervezését végezte, hogy támogassa a területi munkabizottságok tagjainak előmenetelét, tevékenységét, továbbá, hogy elősegítse a helyi kutatók publikációs tevékenységét. Szakmai tudása, segítőkészsége és kedves, közvetlen személyisége méltán tette népszerűvé a kutatók közösségében. Mint a Pécsi Akadémiai Bizottság jelenlegi elnöke mindannyiunk nevében szeretnék köszönetet mondani Kéri Katalinnak akadémiai tevékenységéért, a Pécsi Akadémiai Bizottságot támogató munkásságáért. Nem búcsúzunk: ez a változás, a Soproni Egyetemre való távozás csak egy cezúra Kéri Katalin életében. Mindig szeretettel várjuk vissza Pécsre, az egyetemre és a Pécsi Akadémiai Bizottságba.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Neveléstörténet, Tanulmánykötet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék