Könyvtárhasználati és információkeresési ismeretek fejlesztése Letöltés corvina logo

Szerkesztő: Ambrus Attila József
További szerzők: Schelb Zsuzsanna; Törjékiné Tóth Marianna; Virágné Barcza Zsuzsanna
Cím: Könyvtárhasználati és információkeresési ismeretek fejlesztése
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | ISBN: (pdf) 978-963-429-694-2 | DOI: 10.15170/EKTK-KIIF-2021

coverimage A tananyag elsajátítása és a leckék elvégzése révén jártasság szerezhető a katalógushasználat, a keresési stratégiák és az adott tudományterületekhez kapcsolódó nyomtatott és elektronikus dokumentumok használatában, lehetővé válik az önálló hatékony információkeresés képességének fejlesztése. Fejlesztésre kerül a kritikus gondolkodás, a megbízható/releváns információk felismerésének képessége. Egyik fő cél a könyvtári tájékozódási képesség szintjének emelése, a szakterületek dokumentumainak, a tárgykörökhöz kapcsolódó adatbázisok ismertének elmélyítése.

Kapcsolt elemek