A pécsi püspöki könyvtár története, 1774-1945 corvina logo

Szerző: Schmelczer-Pohánka Éva
További szerzők: Monok István; Fischerné Dárdai Ágnes
Cím: A pécsi püspöki könyvtár története, 1774-1945
Alcím: "Boldog idők! Amikor az értelem ilyen intézményekben támogatásra lel. (...) Egyik fény gyújtja a következőt."
Sorozatcím: A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 10.
Megjelenési adatok: PTE Egyetemi Könyvtára, Pécs, 2012. | ISSN: 1587-5202 | ISBN: (print) 978-963-642-499-2 | ISBN (pdf) 978-963-429-086-5

coverimage A pécsi püspöki könyvtár történetét feldolgozó monográfia szerzője, Schmelczer-Pohánka Éva a Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűj­temények Osztályának vezetője, aki kutatási eredményeit az elmúlt, csaknem tíz évben több plénum előtt is bemutatta, számos publikáci­ója jelent meg a könyvgyűjtemény működésének helytörténeti, kul­túrtörténeti, egyháztörténeti és egyetemtörténeti vonatkozásairól. A Klimo Könyvtár gazdag történetét népszerűsíti oktatói tevékenysége is a pécsi egyetem magyar és történelem szakos, valamint neveléstu­dományi doktorandusz-hallgatói számára. A szerző sokoldalú, közel egy évtizede folyó kutató tevékenysé­gének, valamint gazdag és szorgalmas könyvtárosi munkájának összegzését tartalmazza a „Boldog idők! Amikor az emberi értelem ilyen intézményekben támogatásra lel. (...) Egyik fény gyújtja a kö­vetkezőt.” A pécsi püspöki könyvtár története (1774-1945) című könyvtártörténeti monográfia. A kötet megjelenésével nagyszabású forrásfeltáró munka fejeződött be, amely mind a könyvtár, mind az egyetem számára hiánypótló, hiszen az új eredmények tükrében el­sőként nyújt átfogó képet az egyetemi bibliotéka elődjének csaknem két évszázados históriájáról. Ajánlom tehát a Tisztelt Olvasó figyelmébe a jelen munkát, amelyből betekintést nyerhetünk Pécs kultúrtörténetének 18-20. századi szerepvállalásaiba,- Magyarország első nagy nyilvános könyvtárának színes történelmébe, állományának és személyzeti vi­szonyainak alakulásába, a bibliotéka épületeinek funkcióbeli válto­zásaiba, különgyűjteményeinek összetételébe, továbbá gyűjteményé­nek különleges köteteibe.

Kapcsolt elemek


Tartalomjegyzék