Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban corvina logo

Szerkesztő: Schmelczer-Pohánka Éva
További szerzők: Raýman János; Fischer-Dárdai Ágnes; Hartvig Gabriella; Danku György; Schmelczer-Pohánka Éva; Tengely Adrienn; Vass Éva Tünde; Jankovits László; Csóka-Jaksa Helga; Kirics Márta; Békési-Márton Csaba
Cím: Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban
Alcím: Konferencia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában 2006. szeptember 26. :"... használd ezt a könyvtárat ... a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára."
Sorozatcím: A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai; 7.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2014. | ISSN: 1587-5202 | ISBN: (print) 978-963-642-155-7 | ISBN (html) 978-963-642-669-9 | ISBN (epub) 978-963-642-671-2 | ISBN (mobi) 978-963-642-670-5

coverimage „…használd ezt a könyvtárat … a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára.” Ezt a mottót választottuk akkor, amikor elhatároztuk, hogy „Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban” címmel tudományos konferenciát szervezünk 2006 szeptemberében. Konferenciánk nem volt előzmény nélküli, hiszen 2001-ben a Klimo Könyvtár frissen megjelent betűrendes katalógusának megjelenése kapcsán először szerveztünk olyan tudományos szimpóziumot, amellyel azt kívántuk bizonyítani, hogy a különféle tudományterületek művelői – jogászok, történészek, botanikusok vagy könyvtárosok – találnak kutatásra érdemes témát a Klimogyűjteményben. Az akkor elhangzott előadások, majd a konferencia-kötetben megjelent írások ékes bizonyítékát adták annak, hogy a hajdani püspöki könyvtár állománya nem holt anyag, hanem a tudás olyan tárháza, amelyben a ma kutatója is talál feldolgozásra méltó témát. Az öt évvel későbbi, a jelen kötet alapjául szolgáló konferenciát is a fentiek szellemében szerveztük, kiegészítve azonban újabb szempontokkal. Az egyik, hogy e kötet 2007-es megjelentetésével méltó módon emlékezünk a névadó püspök, Klimo György halálának 230. évfordulójára, akinek könyvtáralapító történelmi érdemei vitathatatlanok. Klimo püspök a kezdeti lépéseket iniciálta, amikor tudatos könyvtárszervező munkával, és tervszerű, nagyvonalú gyarapítással egy leendő egyetem minden fakultásának oktatási és tanulási igényeit szem előtt tartva az akkori tudományok szinte minden szakterületéről a legfontosabbnak ítélt munkákat szereztette be régi és korabeli szerzőktől. A gyűjtemény – hála az elődök nagyvonalú könyvtárpártolásának – mára a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának legnagyobb és legértékesebb különgyűjteményévé vált, és hűen eredeti funkciójához ma is a tudományos kutatásokat szolgálja. A pécsi Egyetemi Könyvtár mindenkori vezetése nagy figyelmet fordított és fordít ma is e páratlan gyűjtemény ápolására, a könyvtár történetének, valamint a könyvtárban található egyéb kultúrtörténeti kincsek kutatására, feltárására. E kulturális értékeket közkincsként tárjuk nemcsak a szűkebb szakmai, hanem a szélesebb közvélemény elé is. Ennek szellemében fogunk csatlakozni a Pécs–Európa Kulturális Fővárosa programjához, hiszen mind a felvezető években, mind pedig 2010-ben az Egyetemi Könyvtár csatlakozását a kulturális főváros programjaihoz mindenek előtt a Klimo Könyvtárhoz kötődő kiállításokkal, rendezvényekkel, és 2010-ben egy újabb könyv-, és könyvtártörténeti konferenciával fogjuk megvalósítani. Ajánlom tehát a Tisztelt Olvasó figyelmébe a legutóbbi Klimo-konferenciánkon elhangzott előadások szerkesztett tanulmányait, remélve, hogy ezen írások betekintést adnak nemcsak a hajdani püspöki könyvtár páratlan gazdagságába, hanem azt is bizonyítják, hogy kutatóink munkájukkal hozzájárulnak a Pécsi Tudományegyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott tudományos minőség közvetítéséhez is.

Kapcsolt elemek