Gazdaság és pélzügyek a 21. században II. corvina logo

Szerkesztők: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland
További szerzők: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ripszám Dóra; Molnár Petronella; Hegedűs Szilárd; Ferencz Barnabás; Szívós Alexander Roland; Bányai Dávid; Gáspár Zsolt; Kecskés András; Breszkovics Botond; Yurt Enver; Gáti Balázs; Chrenóczy-Nagy Judit; Tóth Dávid; Kőhalmi László ; Cseh Balázs; Csala Elvira
Cím: Gazdaság és pélzügyek a 21. században II.
Alcím: Konferenciakötet = Business and Economy in the 21st Century II : Conference Proceedings
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2020. | ISBN: ISBN 978-963-429-593-8

coverimage Szeretettel üdvözlök minden olvasót, aki tudatosan vagy véletlenül tévedt arra a dokumentumra, ami a 2020 őszi félévben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék dolgozói által szervezett nemzetközi konferencia írásos és szerkesztett változata. Kedves kolléga, hallgató vagy érdeklődő, kérem, szánja rá az idejét arra, hogy elolvassa a résztvevők tehetséges és ambiciózus előadásait-tanulmányait. Miért érdemes energiát fordítani egy ilyen terjedelmes kötet elolvasására? Elsősorban azért, mert a téma nem kirekesztő, hiszen a „Gazdaság és Pénzügyek a XXI. században II.” konferencia cím önmaga szélesre tárja a kaput minden kutató és gondolkodó ember előtt, akármelyik tudományterület felől jöjjön is. Másodsorban azért, mert az a tapasztalatom, hogy bármely kortárs kutatótársunk segítheti gondolataival munkánkat, akár az interdiszciplináris megközelítése, akár részletekbe menő ismereteivel. Ne feledjük, hogy egy előadás minőségét nem az előadó magas politikai vagy tudományos rangja, hanem kizárólag szellemi potenciálja, illetve az általa megfogalmazottak értéke határozza meg. Harmadsorban azért biztatnék mindenkit olvasásra, mert enélkül írni sem érdemes. A jog olyan tudományterület, amelyben elődjeink vállán állunk, és gondolataikból kikövezett úton haladunk, tehát először meg kell ismernünk a szakterületünket, de az sem baj, ha másokét is. Aki nem olvas, nem tudhatja mit mondanak, mit gondolnak, hogyan érvelnek mások, valamint azt sem tudhatja meg hol is tart a tudományának előőrse. Olvasni mindig és szinte bármit érdemes és hasznos. Jelenlegi, coviddal terhes korszakunkban ennél biztonságosabb, hasznosabb időtöltést el sem tudok képzelni. Ne hagyják hát ki ezt a lehetőséget sem, és ismerjék meg, vegyék górcső alá gondolatainkat, legyenek kritikusak, induljon új tudományos diskurzus. Ez a mi feladatunk és ez nem is kevés! Ehhez a munkához kívánok magam, valamint szervező társaim nevében, sok sikert és munkakedvet. | A XXI század gazdasági kihívásai rendkívül széles körűek. A technológiai innováció a pénzügyi rendszert felforgató módon történő átalakítására törekszik. A változások a digitális korban jelentős kihívást jelentenek már az adott szakterület képviselőinek is. A jogalkotó számára az új kereskedelmi gyakorlatok a jog fogalmi rendszerébe és szabályozási környezetébe ültetése azért is fontos, hogy ne fojtsa meg a fejlődést, ugyanakkor óvja, védje a gazdasági és a társadalom fenntartható működését. Ezért a polgári jog, a gazdasági jog, a pénzügyi jog, a büntetőjog számos területére kiterjedő jelentős változások várhatók a közeljövőben, melyekbe a konferencia választott témáinak széles spektruma bepillantást enged a kiadvány olvasói számára.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Gazdasági jog, Pénzügyi jog, Gazdaság, Adórendszer, Adócsalás, Devizahitel, Pénzügyi kultúra, Bankrendszer, Korrupció
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék