Marketingkutatás 2.0 corvina logo

Szerző: Szűcs Krisztián
További szerzők: Lázár Erika; Németh Péter
Cím: Marketingkutatás 2.0
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet, Pécs, 2020. | ISBN: 978-963-429-594-5

coverimage Az alkalmazott marketingkutatás a vállalatok mindenkori igényeinek megfelelően követi a trendeket, alakítja saját eszköztárát. Ennek megfelelően különböző korszakok követik egymást, hol növekedéssel, hol csökkenéssel színesítve a kutatók mindennapjait. Most már látjuk, hogy a ‘90-es évek derekán, második felében lezárult egy korszak, vagy még inkább elkezdődött egy új fejezet, ami napjainkra egészen szépen kibontakozott, megváltoztatva mindazt, amit akkor megtanultunk. A ’90-es évek második felében, az ezredforduló környékén hazánkban még kevéssé volt érzékelhető ez a változás, ami pedig már elindult az alkalmazott marketingkutatás területén a fejlett gazdasággal rendelkező országokban. A változások alapvetően a technológiai fejlődés miatt jelentek meg, de a későbbiekben ezt felerősítette az évezred első évtizedének végén kialakult globális gazdasági válság. Ez a két hatás fundamentális változásokat okozott az iparágban, a módszertani eszköztárban. Elsőként a hagyományos technikák hatékonysága, az eredmények újszerűsége kérdőjeleződött meg, ami aztán a válság éveire eljutott egészen odáig, hogy a kutatócégek értékteremtő képessége vált kérdésessé. Az elmúlt évtizedben az újjáalakulásnak lehetünk részesei, ami egyrészt az eszköztár jelentős átalakulását vonja magával, másrészt pedig új kompetenciák azonosítását, megerősítését kényszerítette ki a piacon működő kutatócégektől. Ezt a folyamatot, annak fontosabb állomásait és nyugvópontjait foglaljuk össze ebben a könyvben, néhány olyan korlátozást beemelve, ami lehetővé teszi a keretek kijelölést. Nem foglalkozunk ezért az alapkutatások módszertani átalakulásával, a matematikai-statisztikai eszköztár változásával, de a B2B és egyéb kutatási területeken kialakult fejleményekkel sem. Igyekszünk viszont széles körű áttekintést nyújtani a fogyasztókutatás aktuális állásáról, a közeli jövőt meghatározó trendekről és felvázolunk egy általános modellt, ami az iparági szereplők között korábban kialakult együttműködés helyett lépett életbe, ezzel változtatva meg azokat az igazodási pontokat a kutatók számára, amelyek mentén az új helyzetben versenyképes szolgáltatásokkal tudnak a piacon megjelenni.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Alkalmazott marketingkutatás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék