Számviteli alapismeretek corvina logo

Szerző: Takács András
További szerző: Márkus Gábor
Cím: Számviteli alapismeretek
Megjelenési adatok: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2019. | ISBN: 978-963-429-345-3

coverimage Tisztelt Olvasó! Ez a tankönyv a Számvitel című alapozó tárgy sikeres teljesítéséhez szükséges alapvető számviteli ismereteket tartalmazza. A témaköröket a tárgy tematikájához illeszkedve, az ott elvárt tudásszintnek, tanulási kimeneteknek megfelelően állítottuk össze. Az egyes fejezetek a lehetőség szerint tömören kifejtett elméleti anyag mellett sok megoldott mintapéldát is tartalmaznak, melyek a szabályok gyakorlati alkalmazásának szemléltetését szolgálják. Meggyőződésünk, hogy az elméleti ismeretek és a gyakorlati példák – a gyakorlatokon megoldásra kerülő további feladatokkal együtt – megfelelő alapot szolgáltatnak a tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítéséhez. A témakörök feldolgozáshoz sok sikert és kitartást kívánunk: A szerzők --- Számvitel: olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás az adott gazdálkodó szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről mind a belső, mind a külső felhasználók számára. A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) célja: a hatálya alá tartozók információ-szolgáltatásának szabályozása annak érdekében, hogy a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összkép álljon rendelkezésre a piac többi szereplője számára. A törvény hatálya a gazdálkodóra terjed ki. A gazdálkodó fogalmába tartozik a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezetek, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk vagy természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény. Vállalkozó minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltatótevékenységet végez (pl. Kkt., Bt., Kft., ZRt., NyRt.), ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is. A törvény a fentieken túl a vállalkozó fogalmába sorolja az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, az európai részvénytársaságot, az európai szövetkezetet, a vízitársulatot, az erdőbirtokossági társulatot, és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is. Az államháztartás szervezetei azok a szervezetek, amelyeket az államháztartási törvény alapján az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály ilyennek minősít, pl. minisztériumok, önkormányzatok, iskolák, egyetemek, társadalombiztosítási szervek.

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Számvitel
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék