Könyvtárhasználati és információkeresési ismeretek fejlesztése corvina logo

Szerkesztő: Ambrus Attila József
További szerzők: Törjékiné Tóth Marianna; Virágné Barcza Zsuzsanna; Schelb Zsuzsanna
Cím: Könyvtárhasználati és információkeresési ismeretek fejlesztése
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | ISBN: (pdf) 978-963-429-694-2 | DOI: (pdf) 10.15170/EKTK-KIIF-2021
Megjegyzés: Olvasószerkesztő: Pató Diána

coverimage Célok, megszerezhető kompetenciák: A tananyag elsajátítása és a leckék elvégzése révén jártasság szerezhető a katalógushasználat, a keresési stratégiák és az adott tudományterületekhez kapcsolódó nyomtatott és elektronikus dokumentumok használatában, lehetővé válik az önálló, hatékony információkeresés képességének fejlesztése. Fejlődik a kritikus gondolkodás, a megbízható/releváns információk felismerésének képessége. Egyik fő cél a könyvtári tájékozódási képesség szintjének emelése, a szakterületek dokumentumainak, a tárgykörökhöz kapcsolódó adatbázisok ismeretének elmélyítése. Szükséges eszközök, források: A lecke elsajátításához szükség van internetkapcsolatra, illetve aktív könyvtári tagságra, a PTE által előfizetett adatbázisok elérése miatt. A Dél-Dunántúli Regionális Tudásközpont és Könyvtár integrált gyűjteménye (a Csorba Győző Könyvtár és annak Körbirodalom gyermekkönyvtára, valamint az Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtára és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtára) összesen körülbelül egymillió dokumentumot (könyvet, folyóiratot, CD-t, DVD-t stb.) foglal magába, ezenkívül több tucatnyi elektronikus adatbázishoz, rajtuk keresztül több millió cikkhez, könyvhöz ad hozzáférést. Az egymillió, a házban fizikailag jelen levő dokumentum mintegy 40%-a található a könyvtárban szabadpolcos rendszerben tematikusan elhelyezve, a többi az alsó szinten a tömörraktárban van. A szabadpolcon található könyveken a különböző szinteken más-más színű címkéken található a szakrendi jelzet. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás főosztályait követő raktározási rend szerint a következő felosztásban tartalmazza az emberi ismereteket...

Kapcsolt elemek

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Egyetemi könyvtár, Könyvtárhasználat, Információkeresés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék