PTE EKTK Digitália - Minden tartalomhttps://digitalia.lib.pte.huhttps://digitalia.lib.pte.huErzsébet királyné, egyetemünk egykori névadójahttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/dezso-k-szabo-k-varga-k-erzsebet-kiralyne-egyetemunk-egykori-nevadoja-pteekt-pecs-2024-5829Fri, 21 Jun 24 20:02:36 +0200Tanulmányok a 19-20. század neveléstörténetének körébőlhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/maisch-pusztafalvi-takacs-szerk-tanulmanyok-a-19-20-sz-nevtort-korebol-mta-pab-pecs-2024-5826Fri, 07 Jun 24 10:25:26 +0200Szociális törvény 30https://digitalia.lib.pte.hu/pub/nagy-nyitrai-serafin-szocialis-torveny-30-pte-kpvk-bp-sz-2024-5825Fri, 07 Jun 24 09:42:03 +0200A szervező intézmények nemcsak a jogszabály előkészítésére és megszületésére kívántak emlékezni, de az elmúlt évtizedek szakmai professzióformáló szerepére, társadalmi hatására is. A 2023. december nyolcadikén megrendezett konferencia időutazás volt: bemutatta a kezdeti, hősi és viszontagságos kezdeteket, az alkalmazói és felhasználói kihívásokat az eltelt három évtizedből, és kitekintett a jogszabály jövőjére, lehetséges utóéletére is.
A szerkesztők szándéka szerint a „Szociális törvény 30” konferenciakötet az előadások sokszínűségét, gyakran szubjektív, izgalmas közelítési szempontjait tükröző írásai és a törvény a magyar szociálpolitikába való történeti és jelenidejű beágyazottságát elemző tanulmányai (Bállá Péter: Az etika újragondolása a szociális munka kontextusában; Lakner Zoltán Lehel: Shakespeare-től a Szociális törvényig; Koncz József: így írtuk mi!; Lakatos Hedvig: A Szociális törvény szolgálatában; Nagy Janka Teodóra: A szociális közigazgatás és szociális gondoskodás értelmezési kontextusai: kontinuitás és diszkontinuitás Csizmadia Andor életművében; Nyitrai Imre: A megújulás záloga) a jogalkotói szándék megismeréséhez és a jogszabály értelmezéséhez kívánnak járulni. A két kerekasztal beszélgetés (A törvény alkotói; A törvény alkalmazói) szerkesztett anyagának közreadása pedig a részt vevők visszaemlékezései, gyakorlati tapasztalatai, véleményei megfogalmazásával a szociális jogalkotás és joggyakorlat mindennapi kihívásainak fontos dokumentuma.]]>
Rurális és városi ökoközösségekhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/farkas-judit-szerk-ruralis-es-varosi-okokozossegek-pte-btk-tki-pecs-2024-5823Wed, 05 Jun 24 10:21:58 +0200A tankönyv második felében elméleti és módszertani megfontolásokat mutatunk be: elhelyezzük a vizsgált témát az ökológiai antropológiában, és módszertani kereteket kínálunk a kutatáshoz. Mivel a tantárgy gazdája a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, és e tankönyv írói maguk is néprajzkutatók−kulturális antropológusok, ezért az itt tárgyalt módszerek is e szakmához kötődnek.
Az oktatási segédanyag nem törekszik, a téma kiterjedtsége miatt nem is törekedhet teljességre. De a tárgyalt témák mellett igyekszünk iránymutatást adni a további tájékozódáshoz, ennek érdekében tanulmányokat, könyveket és online anyagokat javaslunk az olvasóknak. Ezek közül kiemelkedik a Környezeti kérdések, közösségi válaszok című humán környezettudományi olvasókönyv (Farkas Judit szerk. L’Harmattan, Budapest, 2023. https://openaccess.hu/resolve?urn=urn:022_000079). Az olvasókönyv olyan témákat is tárgyal, amelyek mindegyike releváns a kurzus témája szempontjából, de általában nem jut idő mindegyik részletes tárgyalására. A kíváncsi egyetemi hallgató iránymutatást kaphat további tájékozódásához az olvasókönyvből.]]>
A bőr mint határfelületi szervhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/a-bor-mint-hatarfeluleti-szerv-pecs-2022-5822Tue, 04 Jun 24 09:53:10 +0200Magyar nevelés : Az 1943-as szárszói "Magyar Élet" táborozáson tartott előadáshttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/karacsony-sandor-magyar-neveles-magyar-elet-bp-1944-5821Fri, 31 May 24 19:45:28 +0200A hazai fogyatékossággal élők utazási szokásainak és az akadálymentes turizmus Magyarországi helyzetének feltáró elemzésehttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/raffay-a-haz-fogy-el-ut-szok-elem-pte-ktk-pecs-2024-5820Fri, 17 May 24 10:56:04 +0200Klimo György püspök és kora : egyház, művelődés, kultúra a 18. századbanhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/pohanka-szilagyi-klimo-gyorgy-puspok-es-kora-pte-ek-pecs-2011-5819Tue, 14 May 24 22:04:33 +0200XVI. Pécsi Pénzügyi Napok Programfüzet és Absztraktkötethttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/horvath-xvi-pecs-penz-nap-progr-es-abszt-pte-ktk-pecs-2024-5816Fri, 19 Apr 24 10:36:44 +0200Dictionarium Latino-Hungaricum, succum, & medullam purioris Latinitatis, ejusque genuiam in Linguam Hungaricam conversionem, ad mentem, & sensum proprium scriptorum classicorum exhibens (3/1)https://digitalia.lib.pte.hu/pub/papai-pariz-ferenc-dictionarium-latino-hungaricum-succum-medullam-1-1801-5815Fri, 12 Apr 24 12:34:43 +0200Füvésztudomány a Mecsek lábánálhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/fuvesztudomany-a-mecsek-labanal-pte-ektk-pecs-2024-5814Thu, 29 Feb 24 11:05:00 +0100A történeti képkutatás kialakulása, jelen állása és magyar feladataihttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/barath-tibor-a-torteneti-kepkutatas-studium-bp-1935-5812Fri, 23 Feb 24 20:38:04 +0100