PTE EKTK Digitália - Minden tartalomhttps://digitalia.lib.pte.huhttps://digitalia.lib.pte.huA történeti képkutatás kialakulása, jelen állása és magyar feladataihttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/barath-tibor-a-torteneti-kepkutatas-studium-bp-1935-5812Fri, 23 Feb 24 20:38:04 +0100"Válságok és büntetőjog"https://digitalia.lib.pte.hu/pub/nagy-ripszam-valsagok-es-buntetojog-pte-ajk-pecs-2023-5811Wed, 31 Jan 24 14:24:06 +0100XV. Pécsi Pénzügyi Napok I. Pénzügy és Számvitel Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötetehttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/horvath-a-xv-penz-nap-tanulm-kot-pte-ktk-pecs-2023-5810Mon, 15 Jan 24 14:31:17 +0100SUB PONDERE CRESCIT PALMAhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/javorszki-sub-pondere-crescit-palma-pte-ajk-pecs-2023-5809Wed, 10 Jan 24 14:04:51 +0100Felsőoktatástörténet a két világháború közötti Magyarországonhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/pusztafalvi-h-takacs-zs-m-szerk-erzsebet-tude-100-felsooktatastort-a-ket-vh-kozotti-maon-mta-pab-pecs-2023-5807Wed, 03 Jan 24 09:34:22 +0100Magyarország törvényeihttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/erdelyi-laszlo-magyarorszag-torvenyei-szent-istvantol-mohacsig-bp-1912-5804Wed, 22 Nov 23 11:04:41 +0100Ügy a XI. századi, mint a lovagkori magyar törvények nagyon gondos tanulmányokon mentek keresztül, de a lovagkori nagy anyag csak rövid, kivonatos alakban került a történetolvasók elé, ahogy ez kívánatos volt azok számára, akiknek még, sok mást is kell olvasniok, mint egyetemi hallgatóknak, hogy aztán később specialista tudósok lehessenek. A lovagkori törvények kivonatát a szerző adta ki az Athenaeumnál, ahol szerződése volt a lovagkori törvények nagy kiadására, amit az Athenaeum vállalt az 1931. évi gazdasági krízis előtt, összesen négy művelődéstörténelmi kötet kiadását tervezte ez a kiadó cég, szerződést is adott, de a Hóman—Szekfü Magyar történet hét kötete, aztán megint öt kötete elfoglalt minden piacot, s az Athenaeum a négy kötetet két kötetre sűríttette össze s így adta ki a szentistváni nagy emlékév közeledtekor egy tízkötetes világtörténelmi sorozat első köteteiként. Akadt e két kötetnek oly olvasója, ki mint maga mondta, olvasta a két súlyos kötetet „első* betűjétől az utolsóig" nem is egyszer; másik olvasója is dicsekedett azzal, hogy lelkesedéssel olvasta el, mert „szédületes sok tudás van ott együtt, sok új és nagyon tanulságos minden része."
Mind ennek mégis volt nagy hiánya: nem volt még kiadva Magyarország középkori törvényeinek összehasonlító, művelődéstörténeti fejezetekben tudományosan feldolgozott bemutatása pontos forrásidézetekkel, amelyekben minden olvasó maga meggyőződhetik a magyar történelmi élet legtiszteletreméltóbb belső tartalmáról a törvényhozásában, föld- és néprajzi viszonyaiban, kir. udvari állapotaiban, egyházi és világi társadalmi osztályaiban, alkotmánya fejlődésében, vallási és szellemi intézményeiben, belügyi,' külügyi és hadügyi szerveiben, adó, pénzverő s gazdasági intézkedéseiben. Vegyük csak azt, hogy Árpádkirályaink történetét 1300 körül írták meg nagyon sok kortévedéssel, Szent István életét csaknem száz évvel az ö uralkodása után írták meg vallási épülés számára. Igazán reális közvetlen emlékei az ő uralkodásának a pannonhalmi levélen kívül az ő törvényei. Ugyanígy vagyunk Szent Lászlóval, Kálmán királlyal és a XIII. századi királyok aranybullájával és ennek átalakításaival. Itt tárulnak föl előttünk az ezeréves Magyarország igazi nagy alapjai. Mikor a történetolvasók táborát könnyen megzavarják a történettudósok némely hajszálpontosságig menő vitatkozásai s ezek miatt a nagy történeti igazságok megbízhatóságán is kételkednek: vegyék kezökbe a magyar királyok jelen törvénykönyvét és meg fognak győződni arról, hogy mily szilárdan áll a magyar történetírás főleg törvényeink beható ismerete és gazdag, mindenre kiterjedő tartalma alapján.]]>
Válság, technológia és joghttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/valsag-technologia-es-jog-pte-ajk-pecs-2022-5803Wed, 04 Oct 23 14:57:39 +0200Empatikus marketing interdiszciplináris közelítésbenhttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/szucs-csapo-jakopanecz-empatikus-marketing-pte-ktk-pecs-2023-5802Wed, 07 Feb 24 15:18:56 +0100A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus naplója (3/1)https://digitalia.lib.pte.hu/pub/a-2-orsz-es-egy-tanugyi-kongr-naploja-1-bp-1898-5799Sat, 16 Sep 23 10:35:21 +0200A nemzetközi szervezetek felelősségehttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/mohay-kis-panovics-toth-a-nemz-szerv-fel-se-pecs-2023-5797Fri, 15 Sep 23 09:35:34 +0200"Válságok és büntetőjog"https://digitalia.lib.pte.hu/pub/nagy-ripszam-valsagok-es-buntetojog-absztraktkotet-pte-ajk-pecs-2023-5796Fri, 08 Sep 23 14:21:25 +0200]]>Magyarországi városok számadáskönyveihttps://digitalia.lib.pte.hu/pub/fejerpatak-magyar-varosok-szamadas-bp-1885-5795Tue, 25 Jul 23 15:48:31 +0200