• Címlap
 • Címlap verzó
 • TARTALOM.
  [III]
 • BEVEZETÉS.
 • OKMÁNYTÁR.
  [1]
 • I. A szekszárdi vár őrségét képező csapatok zsoldlajstroma 950. évi rebi ül akhirtől dzsemázi ül akhir végeig. ( 1543. július 3-tól szept. 28-ig.).
  [3]
 • II. A szegedi lívához tartozó kalocsai vár csapatainak lajstroma 950-ik évi rebi ül akhir hótól dzsemázi ül akhirig. (1543. julius 3-ától szept. 28-ig.)
  7
 • III. A szecsői (dunaszekcsői) várőrség fizetése 950-ik évi rebi ül akhirtől dzsemázi ül akhir hó végéig, 3 hóra. ( 1543. julius 3-tól szept. 28-ig).
  10
 • IV. A székesfehérvári vár csapatainak fizetése 950 évi dzsemázi ül akhir 5-től a hó végeig, 25 napra. ( 1543. szept. 5-től szept. 30-ig)
  10
 • V. A budavári őrség zsoldlajtroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543-ik évi szept. 29-től deczember 26-ig.)
  18
 • VI. A pesti őrség zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.)
  19
 • VII. A váczi vár őrségének zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.).
  20
 • VIII. Az esztergomi őrség zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.).
  20
 • IX. A Ramazán aga alatt álló esztergomi ulúfedzsik dzsemáetjének zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.)
  21
 • X. A bácsi vár őrségének fizetés-lajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től deczember 26-ig.)
  22
 • XI. A zombori vár őrségének zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.)
  23
 • XII. A pécsi vár őrségének zsoldlajstroma 950-ik év második felére. ( 1543. szept. 29-től, 1544. márcz. 23-ig.)
  23
 • XIII. A budai vilájethez tartozó bérletekből és egyéb czimeken befolyt jövedelmek deftere ( az 1543-45-ik évre. )
  24
 • XIV. Több város fejadója a 951-ik évre (1544. marcz. 24.)
  28
 • XV. Laskó, Veresmart és Danofese fejadó-deftere a 951-ik évre. (1544. márcz. 24.)
  29
 • XVI. A paksi, dombori, tolnai és báttai kikötők 951-ik évi jövedelmei. (1544.)
  29
 • XVII. A budai, pesti, esztergomi, váczi és fehérvári várakban, valamint az usztolni belgrádi (székesfehérvári) mohácsi és szegedi szandzsákokhoz tartozó várakban állomázó müsztahfizok, gönüllük, topcsik, reiszek, azábok, ulúfedzsik és martoloszok összletes zsoldlajstroma a 951-52-ik: (1544-45.) évre.
  31
 • XVIII. Az usztolni belgrádi, (székesfehérvári) lívában fekvő katonaság 951-52-ik (1544-45.) évi zsoldlajstroma.
  32
 • XIX. A Mohammed aga alatt álló esztergomi reiszek és azábok zsoldja a 951-ik év első negyedében. (1544 márcz. 24-től június 20-ig. )
  34
 • XX. A budai vár, és a budai szandzsákhoz tartozó várak összletes zsoldlajstroma a 951-52-ik (1544-45.) évre.
  35
 • XXI. Az esztergomi vár őrségének 951-ik (1544-45). évi összletes zsoldlajstroma.
  35
 • XXII. A budai vár őrségének 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
  38
 • XXIII. Vácz várának 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
  40
 • XXIV. A visegrádi vár őrségének 951-952-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
  41
 • XXV. A Tódor alatt álló esztergomi martoloszok zsoldlajstroma a 951-ik év 2-ik felére ( 1544. szept. 17-től).
  42
 • XXVI. A nógrádi vár 951-52-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.)
  43
 • XXVII. A pesti vár őrségének 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
  44
 • XXVIII. Az esztergomi reiszek és azábok Musztafa aga alatt álló dzsemáetjének zsoldlajstroma 951-ik évi sevval hótól. ( 1544. évi deczember 15-től.)
  45
 • XXIX. Számvetés több Tolnához tartozó kikötő jövedelmeiből, a hitetlenek fejadója, a szokásos juhadó és egyebek után Felesmart, Báta, Bátaszék, Paks és más városokból, Mohammed bérlet-emín és Musztafa bín F , az ulúfedzsik tisztje által, Paulo és mások tahvíljei alapján.
  46
 • XXX. A kalocsai müsztahfizok, topcsik és martoloszok 952-ik évi lajstroma (1545. márc. 14-1546. márc. 2.)
  48
 • XXXI. A szabadkai vár müsztahfizzainak 952-ik évi lajstroma. (1545. márc. 14-1546. márc. 2)
  49
 • XXXII. Simontornyai zsoldlajstrom a 952-ik évre. (1545. márc. 14-1546. márc. 2.)
  49
 • XXXIII. Endréki zsoldlajstrom a 952-ik évre. (1545. márc. 14-1546. márc. 2.)
  50
 • XXXIV. Az onvári (anyavári) müsztahfizok fizetése a 952-ik év első negyedére. (1545. márc. 14-jun. 10).
  50
 • XXXV. A szegedi ulúfedzsik és martoloszok zsoldja 952-ik évi rebi ül akhirtól dzsemázi ül akhirig. (1545. jun. 11-től szept. 6-ig).
  51
 • XXXVI. A szegedi vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma a 952-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1545. szept. 7-dec. 4).
  51
 • XXXVII. Szegedi zsoldlajstrom a 952-ik év redzseb, sabán és ramazán hónapjaira. (1545. szept. 7-től dec. 4-ig).
  52
 • XXXVIII. A szegedi vár müsztahfizzainak illetményei 952-ik évi sevvál, zil káde és zil hiddzse hónapokra. (1545. deczember 5-től 1546 márczius 2-ig.)
  53
 • XXXIX. Ozorai zsoldlajstrom a 952-ik év negyedik negyedére (1545. decz. 5-1546. márcz. 2).
  54
 • XL. A tomasini vár zsoldlajstroma a 952-ik év utolsó negyedére. (1545. decz. 5-1546. márcz. 2.)
  54
 • XLI. Döbröközi zsoldlajstrom a 952-ik év utolsó negyedére. (1545. decz. 5-1546. márcz. 2.)
  55
 • XLII. A székesfehérvári müsztahfizok zsoldlajstroma a 953-ik év első negyedére. ( 1546. márcz. 3-tól máj. 30-ig).
  56
 • XLIII. A szondavári müsztahfizok és topcsik zsoldlajstoma a 953-ik évben. (1546. márcz. 3-tól 1547. febr. 19-ig.)
  57
 • XLIV. A budai vilájethez tartozó bérletek összletes deftere az 1546-48-dik évekre.
  57
 • XLV. A budai és pesti bérletjövedelmek összlete 953. évi dzsemázi ül akhir 23-tól a 955-ik évi sabán 21. illetve 25-ig (1546. aug. 20-1548. szept. 25. illetve 29-ig.)
  59
 • XLVI. Számvetés a budai és pesti jövedelmekről a vámok, révek, katonaadó, boroshordók, mühteszib-díj, törvénykezési költség, kincstári adó (bejt ül mal) elveszett birtok, sörház, festőház, sóház, gyertyaöntőház és váltóház után 953. évi ramazán 20-tól 955-ik évi sabán 21-ig (1546. november 13-1548. szeptember 25.)
  60
 • XLVII. Számvetés a szegedi bérletjövedelmekről, úgy mint vám, haltized, hal fele, vásártér, kila-adó (merczepénz), mészárszékek, vásárok, katona-adó, hidvámok, borvám, törvénykezési költség, mühteszib díja, gyümölcs szállítási vám, kincstári jövedelmek, vám-nyugták, a szegedi malmok, borhaszon és egyebek után, továbbá a különböző kikötőkből, a boltok bérei-és a felséges császár falvai után. 956-ik évi zil kadetől 957-ik évi sabán végeig.
  64
 • XLVIII. Szeged és több hozzátartozó vár 959. évi zsoldlajstroma. (1551. decz. 28-1552. decz. 16.)
  69
 • XLIX. Székesfehérvári zsoldlajstrom a 959-ik évben (1551. decz. 28-tól 1552. decz. 16-ig.)
  71
 • L. A csókai vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma 959 évben. (1551. decz. 28-tól 1552. decz. 16-ig.)
  72
 • LI. A császári kincstár kiadásai és bevételei a budai vilájetben a 960-ik évben, moharremitől zil hiddzse végeig. (1552. decz. 17. - 1553. decz. 5.)
  72
 • LII. A szolnoki vár zsoldlajstroma a 959-60-ik évre. (88 napra, 1552-1553. években.)
  74
 • LIII. A vaáli párkány azábjai és ulúfedzsiinek jegyzéke 959-60. évre (1552-1553.)
  76
 • LIV. 959-60-ik évi simontornyai zsoldlajstrom. (1552-1553.)
  77
 • LV. Az ozorai várban állomásozó müszahfizok és topcsik 959-60. (1552-1553.) évi zsoldjegyzéke.
  79
 • LVI. Endréd várának 959-960. (1552-1553.) évi zsoldlajstroma.
  79
 • LVII. A tamásii vár azábjainak és maroloszainak 959-60 (1552-1553.) évi zsoldlajstroma.
  80
 • LVIII. A döbröközi vár ulúfedzsiinek és azábjainak 959-60-ik (1552-1553.) évi zsoldlajstroma.
  81
 • LIX. A báttaszéki vár 959-960. évi (1552-1553.) zsoldlajstroma.
  81
 • LX. A szekcsői vár lovasainak és martoloszainak dzsemáetje a 959-60-ik évben. (1552-1553.)
  82
 • LXI. A pécsi vár 959-60. (1552-1553.) évi zsoldlajstroma az ulúfedzsik azábok és martoloszok csapatáról.
  83
 • LXII. A szenmartini vár azábjainak és ulúfedzsiinek dzsemáetjei a 959-60(1552-1553.)évben.
  84
 • LXIII. A szentlőrinczi párkányban állomásozó ulúfedzsik és azábok 959-60 évi (1552-1553.) lajstroma.
  85
 • LXIV. A dombói várbeli ulúfedzsik és martoloszok 959-60 évi (1552-1553.) zsoldjegyzéke.
  86
 • LXV. A garazgáli várban állomásozó ulúfedzsik azábok és martoloszok 959-60. évi (1552-1553.) zsoldlajstroma.)
  86
 • LXVI. Veszprémvári zsoldlastrom a 960-ik évre. (1552. decz. 17.-1553. decz. 5.)
  87
 • LXVII. A szegedi vár ulúfedzsii a 961-ik évben. (1553. decz. 6-1554 nov. 24.)
  88
 • LXVIII. Számvetés a szegedi jövedelmekről a vámok, tiszei révek, illetékek, boroshordók, haltized, katona-adó, vásártér-adó, mészárszékek, törvénykezési költség és mühteszib-díj, merczepénz, hidvám, fogolyadó, salétrom-adó, általános kincstári adó, a timárosok mábejüje, fürdő és gyertyaöntő ház, földtapu, továbbá különféle kikötők- és khászokból, melyek Szegedhez tartoznak. 962-ik évi sevval hó 1-től 963 évi ramazán hó végeig. (Egy év,
  89
 • LXIX. A budai bérletek bevételeinek és kiadásainak deftere 963. évi redzseb hó 1-től ramazán hó végeig. (1556. máj. 11-től augusztus 7-éig). Összeállította Muhjieddin budai naib (helyettes számtiszt) Musztufa kjatib ellenőrizése mellett Hüsszein emin az ulúfedzsik tisztjének utalványai alapján.
  91
 • LXX. A budai bérletek jövedelmeinek és kiadásainak összletes kimutatása 963. évi sevvál hó 2-ától zil hiddzse végeig. (1556. aug. 9-től nov. 2-áig.)
  93
 • LXXI. A szécsényi vár 964-ik évi zsoldlajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  95
 • LXXII. A füleki vár őrsége a 964-ik évben. (1556. nov. 3. 1557. okt. 22.)
  96
 • LXXIII. A füleki szandzsákhoz tartozó szabadkai vár zsoldlajstroma a 964-ik évre. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  96
 • LXXIV. A hollóköi vár müsztahfizzai és topcsii a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  96
 • LXXV. A bujákvári müsztahfizok 964-ik évi lajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  97
 • LXXVI. A fehérvári és csókai őrség a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  97
 • LXXVII. A báltaszéki párkány martoloszai a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  97
 • LXXVIII. Szegednek és több hozzá tartozó várnak 964-ik évi őrség-lajstroma (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  98
 • LXXIX. Szolnoki zsoldlajstrom a 964-ik évre. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  98
 • LXXX. A szolnoki szandzsákhoz tartozó szentmiklósi palánk 964-ik évi zsoldlajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
  99
 • LXXXI. I. A budai bérletek jövedelmei és kiadásai 964. évi moharrom 1-től redzseb végeig (1556. nov. 3-1557. máj. 28-ig) mevláná Muhajj eddin budai kjátib számításai szerint.
  100
 • LXXXII. A világvédő padisah szekszárdi és szegedi szandzsákbeli khásszaihoz tartozó falvak fejadója a 965-ik évre (1557. okt. 23.)
  102
 • LXXXIII. A budai és pesti bérletek bevételei és kiadásairól szerkesztett összletes kimutatás 964. évi sabán 1-től 965. moharrem végeig 6 hóra (1557. máj. 29-nov. 21-ig), Salomo zsidó ámil (bérletügynök) tahvilje (számvetése) alapján, Ibrahim emin (bérletfelügyelő) ellenőrizése mellett, Mevláná Muhjieddin összeállítása szerint.
  107
 • LXXXIV. Felesmart, Ujfalu, Laskó, Danovese, Mohács jövedelmei a vámok, szarvasmarhák és egyebek, ugy mint kikötői rév-, vásártér-adó, halászat, mészárszékek, kincstári adó, uj adók, boroshordók és az Iliász napi kapu (fej) adó után, Szefer a budai önkéntesek tisztjének (szer gönüllüán) tahvilje (számvetése) nyomán, 964 rebi ül evveltől ugyanezen évi ramazánig. ( 1557. január végétől július végeig.)
  110
 • LXXXV. A budai és pesti bérletek bevételei és kiadásai 95 évi szafar hó 1-től rebi ül evvel 20-áig (1557. november 22-1558. jan. 9-ig) Ibrahim emin által, Szalomon zsidó bérletügynök tahviljei alapján, Kászim Cselebi bérleti kjátib utasítása és felügyelete mellett.
  111
 • LXXXVI. Az esztergomi ulúfedzsik és azábok dzsemáetjének 965-ik (1557. okt. 23-1558. okt. 12.) évi zsoldlajstroma.
  113
 • LXXXVII. A budai és pesti bérletjövedelmek és kiadások összlete 965. rebi ül evvel 22-től dzsemázi ül akhir végeig (1558. jan. 11-től april 17-ig) az eminek által összeállítva, Szalomo zsidó tahvilja szerint, Mevláni Báli bérleti kjátib ellenőrzése mellett.
  114
 • LXXXVIII. A szegedi bérletek jövedelmei 965-ik évi dzsemázi ül akhir hó 1-től ramazán hó végeig (1558. marcz. 20-tól julius 15-ig) Szulejmán ámil és Hasszán emin tahviljei szerint, mevláná Abd szegedi kádi számításai szerint.
  116
 • LXXXIX. A budai bérletek összletes számvetése Szalmun zsidó tahvilje után, Ibráhim emin által, Mevláná Muhjieddin budai kjátib számításai szerint.
  117
 • XC. Számvetés a szegedi jövedelmekről a vámok, tiszai révek, borhaszon, haltized, katona-adó, hajókormány-adó, vásártér, törvénykezési költség, mészárszékek, mázsapénz, pusztaföld eladása, mühteszib-díj, boltok bérlete, só, a timárosok (hűbéresek) mábejnje, különböző tiszai kikötők, kapuk, juhok adója, méhkastized, ujítások, kertadó, bádhava, halastavak, a padisah khásszait képezők faluk stb. után, a 965-ik év 4 hónapjára ( az 1558-ik évnek va
  118
 • XCI. A szegedi várbeli topcsik, dzsebedzsik, ulúfedzsik, azábok és martoloszok zsoldlajstroma a 966-ik évben. (1558 okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.)
  121
 • XCII. A kalocsai vár martoloszainak zsoldjegyzéke a 966-ik évre. (1558. okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.)
  122
 • XCIII. A szegedi szandzsákhoz tartozó szabadkai vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma a 966-ik évre. (1558. okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.)
  122
 • XCIV. A bajai párkány martoloszainak zsoldjegyzéke a 966-ik évre. ( 1558. okt. 13-1559. okt. 1.)
  122
 • XCV. A hitetlenek fejadója a budai livában a 967-ik (1559. okt. 2.) évre, Musztafa bég volt budai defterdár bevételezései szerint, Kejván kjátib és Sabán csaus által.
  123
 • XCVI. A budai és pesti bérleti kiadások és bevételek összegzése Szalomo zsidó és Szinán Abdullah tahviljei alapján, Mohammed defter-csaus és Musztafa dzsebedzsi-aga által emánet képen kezelve, Mevlána Abdi kevei kádi számításai szerint, 966. évi sevvál hó 20-tól zil hiddzse végeig. ( 1559. jul. 25-től október 1-ig.)
  126
 • XCVII. A fehérvári, váli, zsámbéki, csókai és veszprémi őrség azon részének deftere, mely a kincstári gabonából, sóból, lisztből és egyebekből részesült. 967 évi sevál hó 1-én. ( 1560. jun. 25.)
  127
 • XCVIII. Az esztergomi martoloszok zsoldja a 968-ik évre. (1560. szept. 21-1561. szept. 9.)
  129
 • XCIX. A hatvani vár lovasainak zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
  129
 • C. A szentmiklósi palánk müsztahfizzainak jegyzéke a szolnoki szandzsákban, a 969-ik évben. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
  130
 • CI. A szentmiklósi palánka zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
  130
 • CII. Szolnoki zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. augusztus 29.)
  130
 • CIII. A csongrádi palánk őrségének zsoldlajstroma a 969-ik évben. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
  131
 • CIV. A nógrádi szandzsák összletes fejadó-deftere a 970-ik évre. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.)
  131
 • CV. A nógrádi szandzsák összletes hűbérdeftere. Iratott magas parancsra a 970-ik eszetendőben. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.)
  133
 • CVI. A budai szandzsák összletes hübér-deftere, iratott magas parancsra, a 970-ik esztendőben. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.)
  142
 • CVII. A koppányi szandzsák összletes hübérdeftere a 970-ik évre (1562.)
  167
 • CVIII. A szegedi vár martoloszainak zsoldlajstroma a 970-ik évre. (1562. aug. 30-tól 1563. aug. 19-ig.)
  173
 • CXIX. A hatvani vár zsoldlajstroma a 970-ik évben. (1562. aug. 30-ától.)
  173
 • CX. A szandzsák (bégek), záimok, timárok, őrségbeliek, azábok és budai mirmiránok tezkere-adóiról való számvetések, és némely ujítások jövedelmeinek elszámolása Píri aga záim és tezkere-emin által.
  174
 • CXI. A hitetlenek fejadó-deftere a koppányi szandzsákban a 971-ik évről. (1563. aug. 20.)
  175
 • CXII. A simontornyai szandzsák fejadó-deftere a 971-ik évről. (1563. aug. 20.)
  178
 • CXIII. Fehérvári reiszek, azábok és martoloszok a 972-ik (1564. aug. 8-1565. jul. 27.) évben.
  179
 • CXIV. Szekszárdi és mohácsi khásszbeli jövedelmek jegyzéke az alább irtak felelősségén a 972-ik évben. (1564. aug. 8-1565. jul. 27.)
  180
 • CXV. A mohácsi szandzsáknál fekvő pécsi vilájet fejadó deftere 973-ra. (1565. jul. 28-1566. jul. 17.)
  181
 • CXVI. A budai várban a császári fegyvertárban elhelyezett tárgyak jegyzéke, 973 évi dzsemázi ül evvel hó 23-áról. (1565. decz. 15.)
  189
 • CXVII. A budai és pesti ágyuk deftere, 973. évi dzsemázi ül evvel 23-áról. (1565. decz. 15.)
  190
 • CXVIII. A fehérvári várban található ágyuk és egyéb fegyverek és szerelvények, az 973-ik évi dzsemázi ül evvel hó végén (1565. deczember közepén.)
  191
 • CXIX. Az esztergomi vár szerelvényeinek jegyzéke a 973-ik évről. (1565. deczember.)
  192
 • CXX. Simontornyának és a hozzá tartozó váraknak szerelvényei, összeirva 973-ik évi dzsemázi ül evvel hónapban. (1565. decz.)
  193
 • CXXI. A Pécsett és Siklóson levő ágyúk 973. dzsemázi ül evvel hóban (1565. decz.)
  193
 • CXXII. A szécsényi vár raktárának 973. évi készletei. (1565. decz.)
  194
 • CXXIII. A hollókői vár 973-ik évi szerelvényei. (1565. decz.)
  194
 • CXXIV. A bujáki vár 973-ik évi (1565. decz.) szerelvényeinek deftere.
  195
 • CXXV. A szegedi vár golyóinak számba vétele. 973. (1565. decz.)
  195
 • CXXVI. A paksi bérletjövedelmek számadása 972. redzseb 22-től 973. redzseb 21-ig. (1565. febr. 22-1566. febr. 10.) Szejdi Ali a budai önkéntesek tisztjének (szer gönüllüán) és bérletfelügyelőnek (mültezim-emin) idejében, Muszlih Eddin volt pesti kádi összeállitása szerint.
  195
 • CXXVII. A szállítási díjak deftere Vácz, Paks, Tolna, Báta és az uj khásszok részéről. 973. sevvel hó. (1566. ápr. 20.-máj. 18.)
  198
 • CXXVIII. A szecsői bérletek jövedelmeinek Dzsfar emin (felügyelő) által készített összletes számvetése a vám- és rév-jövedelmekről, katona-adóról, vásártérről, borvámról, a vásártéri felügyelő (mühtesszib) dijáról, továbbá a törvénykezési költségek, gyertyaház, vásár, boltok, kölesszeszház, festőház, tapu-adó (földbér) és egyéb czímeken befolyt pénzekről, Mohammed kjátib utasításai szerint és Musztaja ámil felelőségére. Dzsemázi ül
  199
 • CXXIX. Kászim kiája és Malkocs emin számvetése az ujonnan khásszá lett birtokok gabna-tized és must-tized jövedelmeiről, a 976-ik évre (1568. jun. 26-tól 1569. jun. 14-ig.)
  200
 • CXXX. Szigetvári zsoldlajstrom a 976-ik év második felére, redzseb hó 1-től zil hidzse végeig. (1568. decz. 20- 1569. június 14.)
  201
 • CXXXI. Szeged és több hozzátartozó vár 976-ik évi zsoldlajtroma. (1568. jun. 26-1569. jun. 14.)
  202
 • CXXXII. Felesmárta (Vörösmart) város akó-adójövedelme 977-től 979-ig.)
  203
 • CXXXIII. Fejadó-, fa- és széna-adó defter a vásárbeli khásszbeli bérletekből, a 978-ik évre. (1570. jun. 4.)
  203
 • CXXXIV. A paksi bérletjövedelmek összeállitása Mohammed bin Veli bérletfelügyelő (mültezim emin) által 977. sabán 8-tól 978. sabán 18-ig. (1570. jan. 15-1571. jan. 14.)
  204
 • CXXXV. A szigetvári (és pécsi) vilájet fejadó-deftere a 979-dik évi (1571. máj. 25.) uj defter értelmében.
  206
 • CXXXVI. Az esztergomi ulúfedzsik, azábok és martoloszok zsoldjegyzéke 979-ik évi redzseb hóra. (1571. nov. 18-decz. 17.)
  212
 • CXXXVII. A szolnoki szandzsákban fekvő debreczeni náhie fejadó deftere, a 980-ik évre. (1572. máj. 13-1573. máj. 1.)
  213
 • CXXXVIII. A szolnoki szandzsákhoz tartozó nagykállói náhie fejadó-deftere a 980-ik évre. (1572. máj. 13-1573. máj. 1.)
  229
 • CXXXIX. A szekszárdi vilájet fejadó deftere az uj defter szerint, a 980-ik évre (1572. máj. 13-tól 1573. máj. 1-ig.)
  238
 • CXL. Kiadások a székesfehérvári vár építése és javítása körül 980. évi moharrem 1-től rebi ül evvel 6-ig (1572. máj. 13-tól jul. 16-ig) Szinán bégnek a budai jancsárok kjátibjének és szeremségi záimnak, valamint Teszvidzs szekszárdi szandzsákbeli timár-birtokosnak és kjátibnek feljegyzései szerint.
  251
 • CXLI. A nógrádi várban állomásozó ulúfedzsik a 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.)
  264
 • CXLII. A szolnoki ulúfedzsik és martoloszok 981-ik évi lajstroma. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.)
  264
 • CXLIII. Szentmiklósi lovasok és martoloszok a 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.) Szolnoki szandzsák.
  265
 • CXLIV. A szegedi vár lovasai é 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.)
  265
 • CXLV. A szobotai (szabadkai) várban állomásozó ulúfedzsik a 981-ik évben. ( 1573. máj. 2-1574. apr. 21. Szegedi szandzsák.)
  265
 • CXLVI. A budai mirmirséghez tartozó nógrádi szandzsák részletes adó-deftere.
  266
 • CXLVII. Üvejsz pasa, a budai vilájet mirmizánjának khásszai. 987. rebi ül evveltől, rebi ül akhirig ( 1579. május-junius.)
  322
 • CXLVIII. a szegedi szandzsákhoz tartozó zombori náhie részletes adó-deftere, iratott 987. évi rebi ül akhir 26-án. (1579. junius 21.)
  324
 • CXLIX. A hitetlenek fejadó-deftere a koppányi szandzsákban a 988-ik évről. (1580. febr. 16.)
  327
 • CL. A hitetlenek fejadó-deftere a simontornyai szandzsákban a 988-ik évben. (1580. febr. 16.)
  329
 • CLI. Az iflákok dzsemáetje (testülete) a koppányi szandzsákban.
  331
 • CLII. A temesvári pasalikhoz tartozó csanádi livabeli szokásos juhadó deftere.
  333
 • CLIII. Szigetvári őrséglajstrom töredéke a 980-996. évek tájáról. (1581-87. körül.)
  337
 • CLIV. A simontornyi szandzsák fejadó-deftere a 990-ik évre. (1582. jan. 25.)
  338
 • CLV. A pécsi szandzsákból a 990-ik évben (1582. jan. 25-től 1583. jan. 23-ig) magos parancsra begyűlt építéspénzek jegyzéke.
  340
 • CLVI. A hitetlenek fejadó-deftere a simontornyai szandzsákból a 991-ik évre. (1583. jan. 24-től 1584. jan. 12-ig.)
  345
 • CLVII. A füleki szandzsákbeli várak őrségeinek joklamája (reviziója) a 991-ik év 3-ik negyedére. (Redzseb, sabán, ramazán, 1583. jul. 20-október 16.)
  346
 • CLVIII. Esztergom zsoldlajstroma a 995-ik (1586. decz. 11-1587. nov. 30.) évre.
  347
 • CLIX. A simontornyai liva ráznámcseje a 995-ik évre. (1586. decz. 11-1587. nov. 30.)
  349
 • CLX. A koppányi szandzsák rúznámcséje a 995-ik és 996-ik évre. (1586. decz. 11.-1588.)
  350
 • CLXI. A szekszárdi szandzsák rúznámcséje. a 995. és 996-ik évre. ( 1586. decz. 11.)
  353
 • CLXII. A szerémi liva rúznámcséje a 995. év tájáról. (1586-87.)
  354
 • CLXIII. A szigetvári liva rúznámcséje a 995-ik évre Ali psa vezér és (később) Jusszuf pasa budai mirmirán idejében. (1586. decz. 11-1587. november 30.)
  356
 • CLXIV. A pécsi szandzsák rúznámcséje a 995. és 996-ik évre. (1586. decz. 11-1588. nov. 18.)
  357
 • CLXV. A szécsényi liva rúznámcséje 995. Ali pasa vezir és 996. Jusszuf pasa mirmirán idejében. (1586. decz. 11-től 1588. nov. 18-ig)
  359
 • CLXVI. A nógrádi szandzsák rúznámcséje a 995. és 996-ik évekre. (1586. decz. 11-től 1588. évi november 18-ig.)
  363
 • CLXVII. A hatvani liva rúznámcséje Ali pasa vezér idejében. 995. (1586. decz. 11-től 1587. april elejéig.)
  365
 • CLXVIII. A hatvani líva rúznámcséje Jusszuf pasa idejében, 995-ik évi dzsemázi ül evveltől az év végeig. (1587. april 8-tól, az évi november 30-ig.)
  366
 • CLXIX. A füleki szandzsák rúznámcséje a 995-ik évre, (1586. decz. 11-1587. nov. 30.) Ali pasa vezér idejében, és Jusszuf pasa budai mirmirán idejére is, a mostani 996-ik évre. (1587. decz. 1-től.)
  368
 • CLXX. A hatvani szandzsák rúznámcséje a 996-ik évre. (1587. decz. 1-től 1588. november 18-ig)
  369
 • CLXXI. A szigetvári liva rúznámcséje a 996-ik évre. (1587. decz. 1-től 1588. nov. 18-ig.)
  370
 • CLXXII. A nógrádi vár ulúfedzsii a 997-ik évben. (1588. nov. 19.-1589. nov. 8.)
  372
 • CXLIII. [CLXXIII.] A Drégel várában állomásozó martoloszok dzsemáetje (csapatja) Ali Diváne aga alatt 997. évben. (1588. nov. 19-től, 1589. nov. 8-ig.)
  372
 • CLXXIV. A temesvári ulúfedzsik, azábok, maroloszok és müteferrikák zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-1591.)
  373
 • CLXXV. A temesvári vilájethez tartozó facseti vár zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-91.)
  375
 • CLXXVI. A bogcsai (boksáni?) vár zsoldlajstroma a temesvári vilájetben, a 999-1000-ik évben. (1590-91.)
  375
 • CLXXVII. Gyula vári zsoldlajstrom 999-1000-ik évre. (1590-91.) A temesvári vilájetben.
  376
 • CLXXVIII. A temesvári vilájethez tartozó erdőhegyi vár őrségének zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-91.) Tartozik a gyulai lívához.
  377
 • CLXXIX. A temesvári vilájethez tartozó békési párkány zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-91-ik) évre.
  378
 • CLXXX. A temesvári vilájetben fekvő és a gyulai livához tartozó szarvasi párkány zsoldlajstroma a 999-1000-ik ( 1590-91.) évre.
  378
 • CLXXXI. Az aradi párkány őrségének zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-1591.) évre.
  379
 • CLXXXII. A Temesvárhoz tartozó lippai őrség zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-91.) évből.
  379
 • CLXXXIII. A temesvári vilájethez tartozó váradjai párkány 999-1000-ik (1590-91.) évi zsoldjegyzéke.
  380
 • CLXXXIV. A temesvári vilájethez tartozó világosi vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
  381
 • CLXXXV. A temesvári vilájethez tartozó jenői (borosjenői) vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
  381
 • CLXXXVI. A temesvári vilájethez tartozó és a jenői szandzsákban fekvő topincsi (buttyini?) vár zsoldlajstroma 999-1000. (1590-91.) évből.
  382
 • CLXXXVII. A temesvári vilájetben fekvő csanádi vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
  382
 • CLXXXVIII. A temesvári vilájetben fekvő mizáki (vagy mucsáki) vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
  383
 • CLXXXIX. A temesvári vilájetben fekvő verseczi vár martoloszai 999-1000. (1590-91.) évben.
  383
 • CXC. A temesvári vilájethez tartozó dandabadi (várdabádi) azábok 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
  383
 • CXCI. Báttaszék vár ulúfedzsiinek lajstroma az 1000-ik (1591-okt. 18. 1592. okt. 6.) évre.
  384
 • CXCII. Szolnoki ulúfedzsik és martoloszok az 1000-ik évben. (1591-1592.)
  384
 • CXCIII. A szegedi várban állomásozó ulúfedzsik az 1001-ik évben. (1592. okt. 7.-1593. szept. 25.)
  384
 • CXCIV.Rúznámcse Ahmed pasa idejéből, iratott zil hiddzse hó 10-én 1004. évben. (1595. szept. 5.)
  385
 • CXCV. A szekszárdi liva rúznámcséje Ahmed pasa idejében az 1004-ik és 1005-ik évben. (1595. szept. 5-1597. aug. 13.)
  391
 • CXCVI. A koppáni szandzsák rúznámcséje 1005., 1006. és 1007 évekre, Ahmed pasa idejében. (1596. aug. 24-1599. jul. 22.)
  392
 • CXCVII. A szigetvári líva rúznámcséje Ahmed pasa idejében, az 1006-ik évben. (1597. aug. 14-1598. aug. 2.)
  395
 • CXCVIII. A budai szandzsákbeli ziámetek jegyzéke az 1006-1007-ik évek idejéből. (1597-98.)
  396
 • CXCIX. A pasa livájának ( a budainak) 1017. évi (1608. apr. 16-1609. apr. 4.) rúznámcséje.
  397
 • CC. Defter a fehérvári vár és vidékének 1017. (1608. ápr. 16.-1609. ápr. 4.) évi személyzetéről.
  398
 • CCI. A kanizsai ejálethez tartozó kanizsai vár személyzetének ellenőrzési deftere az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évre.
  401
 • CCII. A kanizsai vilájethez tartozó segesdi várnak 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
  405
 • CCIII. A kanizsai vilájethez tartozó berzenczei vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
  406
 • CCIV. A kanizsai vilájethez tartozó bobofesei (babócsai) vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi jegyzéke.
  407
 • CCV. A kanizsai vilájetben fekvő szigetvári vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi fizetési jegyzéke.
  407
 • CCVI. A kanizsai vilájethez tartozó tarcsai vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi fizetési deftere.
  409
 • CCVII. A kanizsai vilájetben és pécsi szandzsákban fekvő pécsi vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
  410
 • CCVIII. A kanizsai vilájethez tartozó és pécsi szandzsákban fekvő kaposvári vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
  410
 • CCIX. A kanizsai vilájetben fekvő és a pécsi szandzsákhoz tartozó nádazi (nádasdi) vár legénységének 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldjegyzéke.
  411
 • CCX. A kanizsai elájethez tartozó és a pécsi szandzsákban fekvő sási vár legénysége az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.
  412
 • CCXI. Az öszeki (eszéki) hid azábjainak zsoldlajstroma az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évre.
  412
 • CCXII. A kanizsai vilájetben állomásozó zsoldos haderő létszáma az 1028-ik évben. (1618. decz. 18-1619. decz. 7.)
  412
 • CCXIII. A bírodalombeli beglerbégségek jövedelmei, feljegyezve 1619. juliusban Aini által.
  413
 • CCXIV. A budai pasalik felosztása és részeinek jövedelmei, feljegyezve 1619-ben Aini által.
  413
 • CCXV. A temesvári pasalik szandzsákjainak évi jövedelmei Aini 1619. juliusban irott feljegyzései szerint.
  414
 • CCXVI. A temesvári várban és a hasonnevü vilájetben levő várak személyzetének és katonaságának dijai az 1034-ik évre. (Az évnek 160 napjára, 1624. évi október 13-tól.)
  414
 • CCXVII. A békési párkánybeli lovasok dzsemáetjének jegyzéke az 1036-ik évre. (1626. szept. 22-1627. szept. 10.)
  423
 • CCXVIII. A budai pasalikban fekvő szandzsákok legénysége 1038. (1628. aug. 30-1629. aug. 19.) évi illetményeinek összletes deftere.
  424
 • CCXIX. A budai szandzsák várainak, ugy mint a visegrádi, zsámbéki, vaáli, hamzsabégi, ercsii, csákberényi és dunaföldvári párkányoknak összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-1629.) évre.
  425
 • CCXX. Budai és a hozzátartozó Hasszán pasa palánki, Mohammed pasa ujtornyai, gurz-iliászi (és tabáni?) őrség összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628. aug. 30-1629. aug. 19.)
  426
 • CCXXI. Pesti összletes zsoldlajstrom az 1038-ik (1628. aug. 30-1629. aug. 19.) évre.
  426
 • CCXXII. A váczi őrség összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-29.) évre.
  427
 • CCXXIII. Esztergomi összletes zsoldlajstrom az 1038-ik (1628-29.) évből.
  427
 • CCXXIV. A székesfehérvári várnak és a hozzátartozó csókai, battyáni és palotai palánkoknak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma.
  428
 • CCXXV. A simontornyai szandzsákban fekvő várak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma.
  429
 • CCXXVI. A koppányi szandzsák várainak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma.
  430
 • CCXXVII. Összletes defter a szekszárdi szandzsákban fekvő paksi párkány müsztahfizai, topcsii, ulúfedzsii, azábjai, - a tolnai párkány müsztahfizai, ulúfedzsii, topcsii, azábjai, - a szerdahelyi párkány azábjai és a báttaszéki párkány tüzérei és ulúfedzsii zsoldjáról az 1038-ik (1628-29.) évről.
  431
 • CCXXVIII. A mohácsi szandzsákban fekvő mohácsi, szecsői, baranyavári és dárdai párkányok müsztahfizzai, topcsii és martoloszainak zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-29.) évre.
  431
 • CCXXIX. A szegedi szandzsákhoz tartozó várak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsolddeftere.
  432
 • CCXXX. A budai császári kincstár jövedelmeinek és kiadásainak naplója Murtéza pasa vezér és szerdár idejében, szerkesztette Mohammed efendi császári kincstári defterdár, az 1038-ik év négy utolsó hónapjára.
  432
 • CCXXXI. A fehérvári szandzsák 1039-ik évi (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.) zsoldlajstroma.
  446
 • CCXXXII. A fehérvári szandzsák őrségei részére fizetett zsoldok elszámolása az 1039-40. év egy részére. (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.)
  449
 • CCXXXIII. A budai szpáhik zsoldja 1039. évben. (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.)
  449
 • CCXXXIV. A valpói kádiság fejadójából a pestvári őrségnek khardzslik képen az 1040-ik évben mennyi fizettetett. (1630. aug. 9.-1631. jul. 28.)
  450
 • CCXXXV. Budai zsoldlajstrom az 1040-ik évből. (1630. aug. 9-től 1631. julius 28-ig.)
  451
 • CCXXXVI. A budavári és pesti dzsámik személyzetének, továbbá a mütekáidok és duágúknak fizetési az 1040-ik évre. (1630. aug. 9-től 1631. julius 28-ig.)
  453
 • CCXXXVII. Az esztergomi vár őrségének 1040-1041. évi (1630. aug. 9.-1631. júl. 17.) illetményei, Hasszán efendi budai defterdár idejében.
  454
 • CCXXXVIII. A podgoriczai dzsiziéből a budai császári kincstárba átadatott és az esztergomi vár őrségének fizetésére fordíttatott 1040-41. (1630-32.) években a következő összeg:
  457
 • CCXXXIX. A fehérvári várnak és a hozzá tartozó csókai és battyáni palánkoknak 1041. évi (1631. jul. 29-1632. jul. 17.) zsoldlajstroma.
  457
 • CCXL. Székesfehérvári zsoldlajstrom az 1044-45-ik (1634-635.) évre.
  458
 • NÉVMUTATÓ.
  461
 • a001
 • a002
 • a003 ([III]. oldal)
 • a004
 • a005
 • a006
 • a007
 • a008
 • a009
 • a010
 • a011 ([XI]. oldal)
 • a012
 • a013
 • a014
 • a015
 • a016
 • a017
 • a018 ([XVIII]. oldal)
 • a019
 • a020
 • a021
 • a022
 • a023
 • a024
 • a025 ([XXV]. oldal)
 • a026
 • a027
 • a028
 • a029
 • a030
 • a031
 • a032 (XXXII. oldal)
 • a033 (XXXIII. oldal)
 • a034 (XXXIV. oldal)
 • a035 ([XXXV]. oldal)
 • a036
 • a037
 • a038 (XXXVIII. oldal)
 • a039 (XXXIX. oldal)
 • a040
 • a041
 • a042
 • a043
 • a044
 • a045
 • a046
 • a047 ([XLVII]. oldal)
 • a048
 • a049
 • a050
 • a051
 • a052
 • a053
 • a054 ([LIV]. oldal)
 • a055
 • a056
 • b001 ([1]. oldal)
 • b002
 • b003 ([3]. oldal)
 • b004 (4. oldal)
 • b005 (5. oldal)
 • b006 (6. oldal)
 • b007 (7. oldal)
 • b008 (8. oldal)
 • b009
 • b010 (10. oldal)
 • b011
 • b012
 • b013
 • b014 (14. oldal)
 • b015 (15. oldal)
 • b016 (16. oldal)
 • b017 (17. oldal)
 • b018 (18. oldal)
 • b019 (19. oldal)
 • b020 (20. oldal)
 • b021 (21. oldal)
 • b022 (22. oldal)
 • b023 (23. oldal)
 • b024 (24. oldal)
 • b025
 • b026
 • b027
 • b028 (28. oldal)
 • b029 (29. oldal)
 • b030
 • b031 (31. oldal)
 • b032 (32. oldal)
 • b033
 • b034 (34. oldal)
 • b035 (35. oldal)
 • b036
 • b037
 • b038 (38. oldal)
 • b039
 • b040 (40. oldal)
 • b041 (41. oldal)
 • b042 (42. oldal)
 • b043 (43. oldal)
 • b044 (44. oldal)
 • b045 (45. oldal)
 • b046 (46. oldal)
 • b047
 • b048 (48. oldal)
 • b049 (49. oldal)
 • b050 (50. oldal)
 • b051 (51. oldal)
 • b052 (52. oldal)
 • b053 (53. oldal)
 • b054 (54. oldal)
 • b055 (55. oldal)
 • b056 (56. oldal)
 • b057 (57. oldal)
 • b058
 • b059 (59. oldal)
 • b060 (60. oldal)
 • b061
 • b062
 • b063
 • b064 (64. oldal)
 • b065
 • b066
 • b067
 • b068
 • b069 (69. oldal)
 • b070
 • b071 (71. oldal)
 • b072 (72. oldal)
 • b073
 • b074 (74. oldal)
 • b075
 • b076 (76. oldal)
 • b077 (77. oldal)
 • b078
 • b079 (79. oldal)
 • b080 (80. oldal)
 • b081 (81. oldal)
 • b082 (82. oldal)
 • b083 (83. oldal)
 • b084 (84. oldal)
 • b085 (85. oldal)
 • b086 (86. oldal)
 • b087 (87. oldal)
 • b088 (88. oldal)
 • b089 (89. oldal)
 • b090
 • b091 (91. oldal)
 • b092
 • b093 (93. oldal)
 • b094
 • b095 (95. oldal)
 • b096 (96. oldal)
 • b097 (97. oldal)
 • b098 (98. oldal)
 • b099 (99. oldal)
 • b100 (100. oldal)
 • b101
 • b102 (102. oldal)
 • b103
 • b104
 • b105
 • b106
 • b107 (107. oldal)
 • b108
 • b109
 • b110 (110. oldal)
 • b111 (111. oldal)
 • b112
 • b113 (113. oldal)
 • b114 (114. oldal)
 • b115
 • b116 (116. oldal)
 • b117 (117. oldal)
 • b118 (118. oldal)
 • b119
 • b120
 • b121 (121. oldal)
 • b122 (122. oldal)
 • b123 (123. oldal)
 • b124
 • b125
 • b126 (126. oldal)
 • b127 (127. oldal)
 • b128
 • b129 (129. oldal)
 • b130 (130. oldal)
 • b131 (131. oldal)
 • b132
 • b133 (133. oldal)
 • b134
 • b135
 • b136
 • b137
 • b138
 • b139
 • b140
 • b141
 • b142 (142. oldal)
 • b143
 • b144
 • b145
 • b146
 • b147
 • b148
 • b149
 • b150
 • b151
 • b152
 • b153
 • b154
 • b155
 • b156
 • b157
 • b158
 • b159
 • b160
 • b161
 • b162
 • b163
 • b164
 • b165
 • b166
 • b167 (167. oldal)
 • b168
 • b169
 • b170
 • b171
 • b172
 • b173 (173. oldal)
 • b174 (174. oldal)
 • b175 (175. oldal)
 • b176
 • b177
 • b178 (178. oldal)
 • b179 (179. oldal)
 • b180 (180. oldal)
 • b181 (181. oldal)
 • b182
 • b183
 • b184
 • b185
 • b186
 • b187
 • b188
 • b189 (189. oldal)
 • b190 (190. oldal)
 • b191 (191. oldal)
 • b192 (192. oldal)
 • b193 (193. oldal)
 • b194 (194. oldal)
 • b195 (195. oldal)
 • b196
 • b197
 • b198 (198. oldal)
 • b199 (199. oldal)
 • b200 (200. oldal)
 • b201 (201. oldal)
 • b202 (202. oldal)
 • b203 (203. oldal)
 • b204 (204. oldal)
 • b205
 • b206 (206. oldal)
 • b207
 • b208
 • b209
 • b210
 • b211
 • b212 (212. oldal)
 • b213 (213. oldal)
 • b214
 • b215
 • b216
 • b217
 • b218
 • b219
 • b220
 • b221
 • b222
 • b223
 • b224
 • b225
 • b226
 • b227
 • b228
 • b229 (229. oldal)
 • b230
 • b231
 • b232
 • b233
 • b234
 • b235
 • b236
 • b237
 • b238 (238. oldal)
 • b239
 • b240
 • b241
 • b242
 • b243
 • b244
 • b245
 • b246
 • b247
 • b248
 • b249
 • b250
 • b251 (251. oldal)
 • b252
 • b253
 • b254
 • b255
 • b256
 • b257
 • b258
 • b259
 • b260
 • b261
 • b262
 • b263
 • b264 (264. oldal)
 • b265 (265. oldal)
 • b266 (266. oldal)
 • b267
 • b268
 • b269
 • b270
 • b271
 • b272
 • b273
 • b274
 • b275
 • b276
 • b277
 • b278
 • b279
 • b280
 • b281
 • b282
 • b283
 • b284
 • b285
 • b286
 • b287
 • b288
 • b289
 • b290
 • b291
 • b292
 • b293
 • b294
 • b295
 • b296
 • b297
 • b298
 • b299
 • b300
 • b301
 • b302
 • b303
 • b304
 • b305
 • b306
 • b307
 • b308
 • b309
 • b310
 • b311
 • b312
 • b313
 • b314
 • b315
 • b316
 • b317
 • b318
 • b319
 • b320
 • b321
 • b322 (322. oldal)
 • b323
 • b324 (324. oldal)
 • b325
 • b326
 • b327 (327. oldal)
 • b328
 • b329 (329. oldal)
 • b330
 • b331 (331. oldal)
 • b332
 • b333 (333. oldal)
 • b334
 • b335
 • b336
 • b337 (337. oldal)
 • b338 (338. oldal)
 • b339
 • b340 (340. oldal)
 • b341
 • b342
 • b343
 • b344
 • b345 (345. oldal)
 • b346 (346. oldal)
 • b347 (347. oldal)
 • b348
 • b349 (349. oldal)
 • b350 (350. oldal)
 • b351
 • b352
 • b353 (353. oldal)
 • b354 (354. oldal)
 • b355
 • b356 (356. oldal)
 • b357 (357. oldal)
 • b358
 • b359 (359. oldal)
 • b360
 • b361
 • b362
 • b363 (363. oldal)
 • b364
 • b365 (365. oldal)
 • b366 (366. oldal)
 • b367
 • b368 (368. oldal)
 • b369 (369. oldal)
 • b370 (370. oldal)
 • b371
 • b372 (372. oldal)
 • b373 (373. oldal)
 • b374
 • b375 (375. oldal)
 • b376 (376. oldal)
 • b377 (377. oldal)
 • b378 (378. oldal)
 • b379 (379. oldal)
 • b380 (380. oldal)
 • b381 (381. oldal)
 • b382 (382. oldal)
 • b383 (383. oldal)
 • b384 (384. oldal)
 • b385 (385. oldal)
 • b386
 • b387
 • b388
 • b389
 • b390
 • b391 (391. oldal)
 • b392 (392. oldal)
 • b393
 • b394
 • b395 (395. oldal)
 • b396 (396. oldal)
 • b397 (397. oldal)
 • b398 (398. oldal)
 • b399
 • b400
 • b401 (401. oldal)
 • b402
 • b403
 • b404
 • b405 (405. oldal)
 • b406 (406. oldal)
 • b407 (407. oldal)
 • b408
 • b409 (409. oldal)
 • b410 (410. oldal)
 • b411 (411. oldal)
 • b412 (412. oldal)
 • b413 (413. oldal)
 • b414 (414. oldal)
 • b415
 • b416
 • b417
 • b418
 • b419
 • b420
 • b421
 • b422
 • b423 (423. oldal)
 • b424 (424. oldal)
 • b425 (425. oldal)
 • b426 (426. oldal)
 • b427 (427. oldal)
 • b428 (428. oldal)
 • b429 (429. oldal)
 • b430 (430. oldal)
 • b431 (431. oldal)
 • b432 (432. oldal)
 • b433
 • b434
 • b435
 • b436
 • b437
 • b438
 • b439
 • b440
 • b441
 • b442
 • b443
 • b444
 • b445
 • b446 (446. oldal)
 • b447
 • b448
 • b449 (449. oldal)
 • b450 (450. oldal)
 • b451 (451. oldal)
 • b452
 • b453 (453. oldal)
 • b454 (454. oldal)
 • b455
 • b456
 • b457 (457. oldal)
 • b458 (458. oldal)
 • b459
 • b460
 • b461 (461. oldal)
 • b462
 • b463
 • b464
 • b465
 • b466
 • b467
Kérjük, válasszon oldalt!