Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Haas Mihály (szerk.): Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben (1845)

Szerző: Haas Mihály (1810-1866)(szerk.)
Cím: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben : Emlékirat, mellyel a Pécsett MCCCXLV aug. elején összegyült magyar orvosok és természetvizsgálóknak kedveskedik nagykéri Scitovszky János, pécsi püspök, és k. valóságos benső titkos tanácsnok, a’ szépművészetek, bölcsészet és hittudományok’ tanára, a’ kir. magyar természettudományi római t. arcadiai társulat’ tagja, a m. orvosok és természetvizsgálók VI nagy gyűlésének elnöke.
Megjelenési adatok: Pécsett : Lyceumi könyvnyomó intézet, 1845. – 350 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Baranya vármegye nevét minden bizonynyal a’ keblében fekvő Baranyavár nevü erősitvénytől nyert; bizonytalan azonban Baranya nevének eredet. Valamint hajdan sokan, ugy jelenleg is többen felőle igy okoskodnak: Baranya a ‘borok’ igazi hazája; innen neveztetett tehát nemcsak az emlitett vár, hanem egész megyéje is Baranyának, azaz bor’ anyjának. Mások pedig Lazius után azt állítják, hogy a ‘ Baranya nevü vár a’ rómaiak’ idejében Castrum Varronii-nak neveztetett, és hogy a’ magyarok, fölcserélvén a’ V-betüt B-vel, Varronyvár helyett Baronavárnak mondták volna. Mi az elsőt illeti, megengedjük, hogy Baranyavár annak idejében római erősitvény lehetett vagy volt is, mivel omladványai közt legujabb is találtattak római téglák; hanem Varroniusé volt-e, vagy tőle neveztetett-e, azon méltán kétkedhetni, miután Pannoniának régi helyiratában Varroniaumnak nyoma épen nincsen.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap [1]
»»» Mottó [2]
»»» Baranya. [3]
»»» I. Földirati Vázlat. [3]
»»» 1. §. Baranyának neve, fekvése, határai, földe, vizei, éghajlata és termékei. [3]
»»» Hegysora 8
»»» Folyóvizeit, tavait és mocsarait. 11
»»» Ásványos és orvosi vizekben 14
»»» Éghajlata 15
»»» A’ Stenyészet 20
»»» Terményeinek 20
»»» Gyümölcsben, 22
»»» Erdeje 30
»»» Az állatok’ országából 31
»»» A’ selyemtenyésztésre 33
»»» Az ásványok’ országából 37
»»» 2. §. Baranyának lakhelyei és lakói. 40
»»» Népessége 49
»»» 3. §. Baranya’ népességének foglalkodása: Földmivelés. Állattenyésztés. Szőlőmivelés. Mesterségek. Gyárok. Kereskedés stb. 57
»»» 4. §. Iskolák és Nevelőintézetek. 90
»»» 5. §. Katonaság. Királyi hivatalok és más közintézetek. 96
»»» 6. §. Jobbágy telkek. Porták. Adó. 97
»»» 7. §. Nemesség és Uradalmak. 98
»»» 8. §. Tisztikar. 99
»»» II. Történeti Vázlat. 101
»»» Első Szakasz 101
»»» Baranya a’ legrégiebb időkben. 101
»»» Második szakasz. 108
»»» Baranya a’ rómaiak alatt. 108
»»» Harmadik Szakasz 127
»»» Baranya a’ népvándorlások’ idejében. 127
»»» Negyedik Szakasz. 134
»»» Baranya magyar eldődeink’ idejöttétől a’ török uralomig. 134
»»» Baranyának belállapota 899-1543ig. 154
»»» Ötödik Szakasz. 177
»»» Baranya a’ török uralom alatt. 177
»»» Baranyának belviszonyai. 1543-1689. 190
»»» Hatodik Szakasz. 210
»»» Baranya a’ török iga alóli megszabadultától a’ jelen korig. 210
»»» III: Baranya’ nevezetesb helyei. 222
»»» Pécs. 222
»»» A) Történeti adatok. 222
»»» I. Pécs a’ magyarok’ magyarok idejötte előtt. 222
»»» II. Pécs a’ magyarok alatt. 232
»»» III. Pécs a’ törökök’ járma alatt. 255
»»» IV. Pécs a’ török’ elüzése óta. 267
»»» A’ pécsi püspökök’ sorozata. 280
»»» A’ pécsi káptalan. 291
»»» B.) Föld és helyirati adatok. 293
»»» C.) Népesség, vallás, nyelv. 299
»»» D.) Nevezetesebb épületek. 300
»»» E.) Városi tisztikar. Adó. 309
»»» F.) Tudományos intézetek. 310
»»» G) Jótékony intézetek. 317
»»» H.) Vendégfogadók és mulatóhelyek. 319
»»» I.) Kirándulások. 321
»»» Siklós. 324
»»» Mohács. 327
»»» Pécsvárad. 328
»»» Szekcső. 329
»»» Batina vagy Kis-Kőszeg. 330
»»» Pellérd. 331
»»» Harkány. 333
»»» Abaliget és Mánfa. 335
»»» Szigetvár. 335
»»» IV. Irodalmi Csarnok. 340
»»» Foglalat. 348

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat