Újdonságok
corvina logo

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány, Informatika
Tárgyszavak: számítástechnika, fájlművelet, szövegszerkesztés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A feladatgyűjtemény olyan könyvtárosok és leendő könyvtári szakemberek számára készült, akik most kezdtek ismerkedni a számítógéppel. A gyakorlatok alapszinten ismertetnek meg a szövegszerkesztés és a fájlkezelés műveleteivel. A gyakorlatokat - bár nagyon egyszerűek - akkor …

Kategóriák: Néprajz, Neveléstudomány, Szociológia, Történelem, Képző-, vizuális művészet
Tárgyszavak: képzőművészet, gyermekábrázolás, ikonográfia, gyermekkor-történet, művelődéstörténet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A gyerek fogalmának változásait vizsgálta magyar művészek festményein, szobrain, fotóin, videóin és a gyerekkorhoz kötődő, jellegzetes tárgyakon keresztül a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Gyerek/Kor/Kép című kiállítása. A magyar képzőművészet rendkívül gazdag …
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: diplomatic history, peace, 1939-1945, world war
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
1 he atomic bomb, ready-fused, warns people that their whole study during the next few years should be to make certain of peace. This book tries to outline for the every-day reader many of the problems which the war brought and which the peace has yet to settle. While not claiming to be a complete …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Drámapedagógia, óvodai nevelés, tanulásszervezés, jó gyakorlat, tanulás támogatása, alapfokú, általános iskolai nevelés, kooperatív tanulás, nevelés, szociális kompetencia, digitális kompetencia, kisgyermekkori nevelés, anyanyelvi kommunikáció
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az innováció és a tudásmegosztás kérdése az elmúlt évtizedekben világszerte kiemelt figyelmet kapott mind a szakpolitikák, mind a kutatások, mind a gyakorlati megvalósítások szintjén. Az oktatásfejlesztés központi, innovatív elemévé vált a horizontális tanulást segítő …
corvina logo

Kategóriák: Kommunikáció, Médiatudomány, Neveléstudomány, Szociológia
Tárgyszavak: didaktika, médiapedagógia, kreatív írás, játékosítás, tantárgypedagógia, anyanyelvi nevelés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítására minden időben szükség van. Különösen igaz ez a rohamos informatikai fejlesztések és a Z generáció oktatásának időszakában. A jelenlegi oktatási helyzetre az jellemző, hogy egyszerre több különböző generáció vesz …
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: keynesi forradalom, keynesianizmus, lex maximi, gazdasági cselekvés, opportunity cost, redisztribúció, kollektivizmus, társadalmi rendszer, pénzügy
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A közgazdasági tudás kútja mélységes, a közgazdaságtudomány által vizsgált területek tárháza pedig nagyon széles és színes. Elméleti irányai és gyakorlati alkalmazásai már önmagukban is olyan jelentős spektrumokat fognak át, amelyeknek csak vaskos könyvek szolgálhatnak …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Életmód, Társas kapcsolat
Tárgyszavak: Nevelés, Kreativitás, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
„A sokoldalú ember” című szöveggyűjtemény nemcsak az egyre több iskolában tanított „embertan” nevű tantárgyhoz alkalmazható segédeszközként, hanem az etikaoktatásban vagy az osztályfőnöki órákon is. Rövid olvasmányaival mind az általános iskolákban, mind a …
6
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, vers, újévi köszöntés, kéményseprő, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, dráma, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hadijog, ostromállapot, statárium, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Komárom, katonai megszállás, amnesztia
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hirdetmény, Pécs, közgyűlés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, Havi Mihály (1810-1864), Szabó József (1816-1875), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, dráma, szöveges színházi plakát, Chiabai Pál (színigazgató), Pécs, Szigligeti Ede (1814-1878)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, népszínmű, színlap, szöveges színházi plakát, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
Kedden December 8-án 1846. Havi Mihály és Szabó József igazgatása alatti dalszinésztársaság által adatik
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, hirdetmény, postakocsi, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, bűvészet, Chiabai Pál (színigazgató), Kövesi Ede (színész, bűvész)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Neveléstudomány, Életmód, Társas kapcsolat
Tárgyszavak: neveléstörténet, Pedagógia, óvodai nevelés, Brunszvik Teréz
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Engedjék meg, hogy a házigazda, a Brunszvik Klub vezetősége nevében tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket ezen a csodálatosan szép szeptember végi estén, amikor a 125 éve elhunyt Brunszvik Terézre, a kisdedóvás ügyének fáradhatatlan apostolára, a hazai és egyetemes …
corvina logo

Kategóriák: Történelem, Biológia, Orvostudomány
Tárgyszavak: Életrajz, orvostörténet, társadalomtudomány, orvostudomány története
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A határterületi kutatások örökös dilemmája, hogy a résztvevő tudományágak sajátlagos szabályai, metodológiái mennyiben maradjanak érvényesek, milyen korlátokat bontsunk le, s melyeket ne, hogy a különös szabadságból valódi érték szülessen. A medicina önmagában is a …
corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem, Előadóművészet, Képző-, vizuális művészet, Életmód, Szórakozás, játék
Tárgyszavak: poltika, közélet, művészet, napilap, társadalom, folyóirat
Típus: folyóirat
Formátum: www

coverimage
A Légrády Testvérek Pesti Hirlapja hangsúlyozottan nemzeti hanghordozású lap volt, de a húszas évek közepén, Rákosi Jenő visszatértével tulajdonképpen a régi Budapesti Hirlap túlfűtött nemzetiességének örököse is lett. Légrádyék Trianon után a területi revízió …
corvina logo

Kategóriák: Ének, zene
Tárgyszavak: daloskönyv, kotta
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
A Pécsi Tudományegyetem kézirat állományában található a kottafüzet. Belső borítólapján „Wajdits József – Könyvkereskedés – Nagykanizsán” szövegű pecsét található. A füzetben két helyen található dátumozás, az első és második dal végén, mely szerint a dalok …
corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: gazdaságpolitika, magyarország, pénzvilág
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
ENDREY ANTAL 1922-ben Hódmezővásárhelyen született, tősgyökeres jogász és politikus családból. Anyai ágon ősei székely eredetű nemesek, a középkor óta a Tisza bal partján gazdálkodtak. Középiskoláit a premontreiek gödöllői Szent Norbert reálgimnáziumában végig …
corvina logo

Kategóriák: Biológia
Tárgyszavak: evolúció, szaporodás, szex
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Emberi létünket mélységesen áthatja a szex - leghevesebb gyönyöreink, gyakorta pedig szenvedésünk és nyomorúságunk forrása, mely utóbbi többnyire a férfi és a női szerep közötti alapvető ellentétből fakad. Ez a könyv azt igyekszik bemutatni, miként és miért lett éppen …
corvina logo

Kategóriák: Biológia, Kémia, biokémia, Orvostudomány
Tárgyszavak: evolúció, változékonyság, öröklődés, génkutatás
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Piet Heinnek sikerült megragadnia a fizika világának lényegét. Ám amikor a térből vaktában visszapattanó atomok olyan objektummá állnak össze, amely bizonyos, látszatra ártatlan tulajdonsággal rendelkezik, sorsdöntő eseményre kerül sor a Világegyetemben. Ez a tulajdonság az …
corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Biológia, Csillagászat, Kémia, biokémia, Űrkutatás
Tárgyszavak: exobiológia, földönkívüli élet, seti
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
A kérdés, hogy vajon az emberiség egyedül van-e a Világegyetemben, a filozófia egyik legrégebbi problémája, amelynek mélyreható következményei vannak egész világképünkre. Az utóbbi években ez a téma a tudomány számára is különösen érdekessé vált. A biokémia és a …

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: nőnevelés, neveléstörténet, játék, néptanítók, romológia oktatása, Kurucz Rózsa, művelődéstörténet, projektmódszer, Rousseau
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Tisztelt olvasó a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának Kurucz Rózsa főiskolai tanár tiszteletére megjelentetett jubileumi kötetét tarja a kézben. Az évfordulók mindig fontos mérföldkövek, szép és emlékezetes alkalmak, melyek lehetőséget adnak a kollégáknak és …

Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: gyermekkönyv, nyelvkönyv, óvodai nevelés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A könyv az óvodai gyakorlat számára készült. A magyarországi német nemzetiségi óvodákban nevelő óvónők számára közös a kihívás, mivel a nemzetiségi nevelésnek ebben a szegmensében konkrét, közvetlenül használható eszközökből, útmutatókból hiány mutatkozik. E …

Kategóriák: Utazás, turizmus
Tárgyszavak: turizmus, vendéglátás, egészségturizmus, örökségturizmus, borturizmus, kulturális turizmus, fenntartható turizmus, vendéglátóipar, ökoturizmus, marketing, tematikus utak, falusi turizmus
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Tourism is travel for recreational, leisure, and/or business purposes. The World Tourism Organization defines tourists as people “travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes” Tourism …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: akadálymentesítés, esélyegyenlőség, infokommunikáció, felsőoktatás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
„A FIZIKAI ÉS INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS SZAKMAI TUDÁSÁNAK ELTERJESZTÉSE ÉS HOZZÁFÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A PTE IGYK-ÁN” TÁMOP5.4.6.A-12/2-2012-0021. sz. projekt zárókiadványának címét hallgatóinktól kölcsönöztük. A projektzáró konferencián …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: szekszárd, szociális munka, tolna megye, szociálpedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Kiadványunk egy közel két éve tartó munkafolyamat lezárásaként látott napvilágot azzal a céllal, hogy bemutassa a TÁMOP5.4.4-09/2-C-2009-0013 „TÉRSÉG – KÖZÖSSÉG – MINŐSÉG” – Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és …

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: szociális munka, projektmenedzsment
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A „TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0013 sz. „TÉRSÉGKÖZÖSSÉG-MINŐSÉG” Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon” című pályázat keretén belül …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: szociális munka, közösségfejlesztés, infokommunikációs technológia, foglalkoztatáspolitika
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Tisztelt Olvasó egyik fontos tanulmánykötetünket tartja kezében, azt, amelyik maga is a TÁMOP 5.4.4.C projektünk elgondolásához illeszkedve „multidiszciplináris”. Amiként képzési koncepciónknak az a lényege, hogy egy-egy szervesen összetartozó térségben szakmaközi …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: fenntartható fejlődés, szociális ellátás, szociális munka, társadalmi fejlődés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A térség, közösség és minőség fogalmának értelmezési lehetőségei kapcsolják össze azt a négy tanulmányt, amelyet a kötet közre kíván adni. Nem titkoltan nemzetközi kitekintést szeretnénk nyújtani, fogódzókat, támpontokat találni arra keresve a választ, hogy mindazon a …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: szociális rehabilitáció, munkaerő-rehabilitáció, foglalkoztatottság, esélyegyenlőség
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A komplex rehabilitáció régi és új gondolatisága az elmúlt tíz évben mind meghatározottabbá vált – nem utolsó sorban Magyarország az Európai Unióhoz 2004-ben történt csatlakozásával összefüggésben. A nemzetközi és hazai társadalmi gyakorlat-, illetve …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: fenntartható fejlődés, környezetvédelem, öko-szociális munka, szociális ellátás, szociális munka
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A „Szociális munka a fenntartható fejlődésért” címet viselő tanulmánykötet nem csupán „e-book”-ként is hozzáférhető formája miatt, de témaválasztásában és a hazai gyakorlat tekintetében is újszerű megközelítéseket hordoz. Az első, „Környezetszociológia” …

Kategóriák: Szociológia, Biológia, Orvostudomány
Tárgyszavak: orvosi rehabilitáció, Munkaerő-rehabilitáció, szociális rehabilitáció
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A komplex rehabilitáció fontosságát megfogalmazó nemzetközi és hazai társadalmi gyakorlat-, illetve szemléletváltozás generálta igényekre válaszként 2008 őszén került sor a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar és az Egészségtudományi Kar együttműködésében a Komplex …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, népszínmű, színlap, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Kommunikáció, Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: pályázat készítés, forrásszerzés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A feladatgyűjtemény a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának (PTE IGYFK) 2010. évi tananyagfejlesztési pályázatból került megvalósításra. | Lektorálták: Besztercei Zsolt (a Nemzeti Fejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke), Rohonczi Sándor (a „HÍD” …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, hangverseny, színlap, szöveges színházi plakát, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), bohózat
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Történelem, Földtudományok
Tárgyszavak: borászat, szekszárd, polgárosodás, szőlőtelepítés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Szekszárd neue a római kor óta összeforrott a borral. Régészeti, történeti adatok sokasága szól arról, hogy a település gazdasága, lakóinak élete a szőlő, a bor köré szerveződött. „Tüke” szekszárdinak lenni még a közelmúltban is egyet jelentett a szőlőbirtoklással …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, dráma, szöveges színházi plakát, Chiabai Pál, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs, Havi Mihály (1810-1864), Szabó József (1816-1875)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs, Kilényi Dávid (1791-1852)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, élőkép, Nádor Szálló
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, katonai megszállás, kiáltvány
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs, Chiabai Pál
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, Nagy Tükör
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Pesti Napló
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, gyászjelentés, Szabadka
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, gyászjelentés, Hölbling Ignác (1772-1851), Pécs, agyvérzés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, gyászjelentés, tüdővész, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, népszínmű, színlap, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, dráma, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, dráma, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, vígjáték, szöveges színházi plakát, Latabár Endre (1811-1873)
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, színlap, vígjáték, szöveges színházi plakát, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: helytörténet, kisnyomtatvány, rendelet, hegybíróság, hegymester, szőlőhegy, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Csillagászat
Tárgyszavak: kozmológia, világegyetem
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
PAUL DAVIES, a University of Adelaide Templeton díjas természetfilozófia professzora a Világegyetem utolsó három percének lehetséges történetével foglalkozik. Ki ne lenne kíváncsi arra, milyen sors vár a kozmikus méretekhez képest parányi bolygóra, a Földre? A történet vége is …
1
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, adomány, jótékonyság, új évi üdvözlet, szegények intézete, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Biológia
Tárgyszavak: pánspermia, genetika
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az élet eredete egyike a tudomány legérdekesebb és még megválaszolatlan kérdéseinek. Az élet csupán egy kémiai baleset eredménye, ami egyedülálló az Univerzumban? Vagy éppen ellenkezőleg, mélyen bele van vésve a természet törvényeibe, és fel is bukkan ott, ahol a …
corvina logo

Kategóriák: Orvostudomány
Tárgyszavak: bőrgyógyászat, dermatology
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Új szemléletű és új felépítésű könyvet írtam a bőrgyógyászat gyakorlati kérdései iránt érdeklődőknek, amelyből kiderül, hogy a fejlődést, a „soha nem ártani” elvének megvalósulását a természetközelségben találtam meg. Azt bizonyára Ön is észrevette, hogy az …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, Miasszonyunk Női Kanonokrend, apácák, bevonulás, ünnepség, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, adomány, jótékonyság, új évi üdvözlet, szegények intézete, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, hirdetmény, árverés, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, színlap, színház, rögtönzés, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: reformkor, helytörténet, kisnyomtatvány, Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Baranya Megyei Gazdasági Fiók Egyesület, alapszabály
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, vers, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, lámpagyújtók, köszöntő, új évi üdvözlet, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, vers, lámpagyújtók, köszöntő, új évi üdvözlet, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, Pécs, hirdetés, kereskedelem, brüsszeli csipke
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Pécs, katonai megszállás, katonai igazgatás, rögtönítélő bíróság
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, hirdetés, nyelvoktatás, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, vers, Pécs, köszöntő, új évi üdvözlet, kéményseprő
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, hirdetés, kalap, reklám, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: pszichoanalízis
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Hölgyeim és uraim! Az újdonság és szokatlanság zavaró érzéseivel kell küzdenem, mikor most az Új Világrész tudni vágyó közönsége előtt mint előadó jelenek meg. Úgy hiszem, ezt a megtiszteltetést csak annak a kapcsolatnak köszönhetem, amely nevemet a pszichoanalízishez …
corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem
Tárgyszavak: szürke farkasok, asala, fényes ösvény, baader-mainhof csoport, carlos, ira, nemzetközi terrorizmus, terror, fekete szeptember
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
"Ha Carlos bandája a nemzetközi terrorizmus példája, akkor transznacionálisnak nevezhetjük, hiszen a lodi vérfürdőt elkövető 3 japánt Libanonban képezték ki, NSZK-papírokkal rendelkeztek, francia reptérről indultak, és csehszlovák fegyverrel gyilkoltak - Izraelben; s az egység …
corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány, Történelem
Tárgyszavak: terrorizmus
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Miért hívunk bizonyos csoportokat terroristáknak, másokat szabadságharcosoknak? Hogyan lehet valaki egyik pillanatban terrorista, a másik pillanatban államférfi? Mi teszi a terroristákat olyan veszélyessé? Miért épp a terrorizmusnak szentelnek figyelmet az egyes kormányok, miközben …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, adomány, névjegyzék, újévi köszöntés, jótékonyság, szegények intézete, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, újévi köszöntés, köszöntő, kéményseprő, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, újévi köszöntés, köszöntő, kéményseprő, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, újévi köszöntés, lámpagyújtók, köszöntő
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, gyászjelentés, Pécs, tüdővész
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Pécs, fegyverek beszolgáltatása
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: könyvtár, folyóirat, múzeum
Típus: könyv
Formátum: www

coverimage
Az 1893-ban – társadalmi kezdeményezésre – megalakult Országos Múzeumi és Könyvtárbizottság 1894. évi munkaprogramjában található meg először egy szakfolyóirat megindításának gondolata. „... általában oly hivatali és sajtóbeli orgánum létesítése, mely a már …

Kategóriák: Pszichológia, Szociológia
Tárgyszavak: fogyatékosság, rehabilitáció, munkaerőpiac, ösztönző rendszer, megváltozott munkaképesség, foglalkoztatási stratégia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Munkatudományi Kutatócsoportja kilenc évvel ezelőtt alakult. Az alapításkor meghatározottak szerint a csoport fő célja a munkatudomány háttérterületeinek gyakorlati alkalmazására és a …
corvina logo

Kategóriák: Elektronika
Tárgyszavak: egyetemi tankönyv, alaptörvények, lineáris, elektrotechnika, elmélet, hálózatok, villamosságtan
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az elméleti elektrotechnika témakörét nem könnyű elhatárolni sem a fizikától és a matematikától, sem pedig a szaktudományoktól. Egyetemi tankönyvnél azonban a helyzet viszonylag egyszerű, mert a tárgy programja biztos vezérfonal. Itt az anyag feldolgozása során meghatározott …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Szociológia
Tárgyszavak: nőnevelés, nőkérdés, neveléstörténet, baranya, feminizmus, művelődéstörténet, női műveltségeszmény, nőegylet, leánylevente
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Up to the present, there have not been published any scientific works which focused on the representatives of the female sex in Pécs. However, the statistics connected to the blog titled Following the Steps of Forgotten Women in Pécs... and to the Facebook site titled Women's History in Pécs …
corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: nőkérdés, művelődéstörténet, genderidentitás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A tanulmánykötet írásai kérdéseket fogalmaznak meg a nő helyéről a társadalom tereiben és a kulturális reprezentációk virtuális világában. A férfi és a nő az a kettő, amely kiadja az egyet, az embert. A nő és a férfi az ellentét és az egység, a küzdelem és a szerelem …

Kategóriák: Kémia, biokémia, Mezőgazdaság, Gasztronómia
Tárgyszavak: turizmus, élelmiszergazdaságtan, idegenforgalom, vendéglátás, pálinkagasztronómia, borászat
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi kara az elmúlt két évtizedben jelentős átalakításon ment keresztül. A korábbi Tanítóképző Főiskola ma Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karként szekszárdi és pécsi képzési hellyel is rendelkezik. A képzési …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: népszínmű, színház, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczal 3 szakban. Zenéjét szerezte Erkel Gyula. Játszódik: 1848-1849. Leírta: Gerő Jakab Szolnok, 1861. Súgópéldány. 53 fol. 25 cm. 4° Papírfüzet [rossz minőség, betoldásokkal] Bélyegzőnyomat: "S. B. z."

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: színház, dráma, súgópéldány, színdarab
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Jellemrajz a magyar nép életből, 5 szakaszban. -- hason czímű regénye után színre alkalmazta Lukácsi Sándor. Súgópéldány. [s. n. l. a.] 36 fol. 26 cm. 4° Papírkötés. Kéziratos bejegyzés: "Latabáré" Bélyegzőnyomat: "S. B. z."

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: jogtörténet, példatár, jogeset, római jog, egyetemi jegyzet, digesta, perjog, személy- és családjog, dologi jog
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
E példatár a PTE Állam- és Jogtudományi Karának tanrendjében szereplő Római jog 1. című kötelező tárgy tematikájához igazodva a tananyag megértését szolgáló praktikus segítségen túl a megszerzett elméleti tudás konkrét esetpéldákon keresztül történő elmélyítését …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: vígjáték, színház, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Vígjáték 4 cselekvényben. írta: Shakspeare. [Johann Ludwig] Deinhardstein át dolgozása után Fekete Soma 1855. Súgópéldány 60 fol. 26 cm. 4° Papírfüzet. Bélyegzőnyomat: "S. B. z."

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: színház, dráma, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Dráma 5 felvonásban. Eredeti mű címe: Les enfants blancs ; drame en cinq actes Franciából fordította Egressy Béni. Először adatott Párisban az Odeon színházban, 28dik Nov. 1841. Súgópéldány. Leiratott: Pesten febr. 12én 1842. Farkass L. 1843.) 65 fol. 25 cm 4°. Kéziratos …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: dráma, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Dráma 3 felvonásban, utójátékkal. Fordította: Szigligeti [Ede]. Súgópéldány. 88 p. 28 cm. Papírkötés. Hozzákötve nyomtatott színlap: Szabadka, 1883. deczember 31. (Nyomatott Schlesinger Sándornál Szabadkán.) 45x32 cm. Kéziratos bejegyzéssel: „Sugtam Szabadkán 31. 12 …
corvina logo

Kategóriák: Biológia, Szépirodalom
Tárgyszavak: kutyatartás, etológia, állati viselkedés
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Lelkiismeretes ember vagyok. Mielőtt munkába kezdtem, szólítottam a kutyámat: — Gyere ide! Ülj le szépen. A kutyám: Poszka. (Régi magyar név, annyit jelent ösztövér, sovány. Egyébként puli, terelőpuli, most múlt háromesztendős, nyolchónapos korában került a pusztáról …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: súgópéldány, melodráma
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Három osztályú szomorú játék 5 felvonás. Németből [Carl] Kolb után magyarra tette G. Bethlen Ferentz. 1834. Leirta G. K. S. Súgópéldány. 53 fol. 25 cm. 4° Papírkötés. Kéziratos bejegyzés: "Sepsy Károly tulajdona. Adatott Debreczenben April 9-én 1843."

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: súgópéldány, Aradi Gerő, Opéra comique, vígopera
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Érzékeny játék, 3 felvonásban. Eredeti darab címe: Les deux journées, ou Le porteur d'eau (1800). Zenéjét szerezte: Luigi Cherubini; libretto: Jean-Nicolas Bouilly Franciából fordította németre Freitschke F. G., németből magyarra Ernyi Mihály. Miskolc 14. Aug. 1831. …

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: súgópéldány, színdarab
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Súgópéldány. Gépirat. 33 p.; 35 cm.; Papírfüzet.
corvina logo

Kategóriák: Nyelvtudomány, Terminológia
Tárgyszavak: fordítás, szakképzés, szakfordítás, Európai Unió, nyelvpolitika, absztrakt
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
2003-ban több éves rekonstrukció eredményeként megújultak a Pécsi Tudományegyetem Rákóczi úti épületegyüttesének tantermei, dolgozószobái, és az ÁJK-KTK Könyvtára is méltó helyére került. 2003 szeptemberében a Közgazdaságtudományi Kar a birtokbavételt konferenciával …

Kategóriák: Régészet, Történelem, Földtudományok
Tárgyszavak: 1526, ütközet, majs, nyárád, törökdomb, malomárok, brodarics, kupelwieser, török sereg, sátorhely, bátya, földvári domb, danoth-mocsár, ipoltlaka, mohácsi csata, szulejmán, fekete-kapu, régészeti lelet, kerekegyház, vizslaki rét, előadás, mohácsi vész, mikoviny, borza, mohács
Típus: film
Formátum: Videó

coverimage
Mi történt 1526-ban a mohácsi csatában és hol volt az eredeti helyszíne? Történelmi tényekre, a legújabb felfedezésekre és a még megválaszolatlan kérdésekre is kitér előadásában Prof. Dr. Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője és a jelenleg is folyó …
corvina logo

Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: oklevéltár, erdőgazdálkodás, erdészet, magyarország
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Az Orsz. Erdészeti Egyesület választmányának 1893. évi deczember 3-án tartott ülésében Bedő Albert első alelnök azzal az indítványnyal lépett föl, hogy miután immár az erdészeti irodalom sürgősebb szükségleteit, részben kielégítve, részben megbizások s pályázatok …
2

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: népszínmű, színház, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Eredeti népszínmű dalokkal, tánccal 3 felvonásban. Az aradi 1880. évi május hóban kihirdetett 500 frankos népszínműi pályázatra. Másolta Szentgyörgyi Elek színész [Súgópéldány.] II. 27. 139 p. 29 cm. Papírkötés.
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: ünnepi kötet, csefkó ferenc
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Csefkó Ferenc 1947. február 21-én született Kalocsán. 1973-ban szerzett jogi diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1976-tól az – akkori – Államjogi Tanszéken kezdte egyetemi pályafutását, majd 1997-től adjunktusként a Közigazgatási Jogi …
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, naptár, kalendárium
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, kertészet
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, naptár, kalendárium
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, naptár, kalendárium
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, divatlap, Nővilág
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, savanyúvíz, gyógyvíz, Balatonfüred, fürdő, orvosi jelentés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, magániskola, nevelési program, felvételi tájékoztató
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, könyvkereskedés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, Magyar írók arczképcsarnoka
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, könyvértékesítés, Lendvay Márton
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Irodalomtudomány, Szépirodalom
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Idegen hangzásu neve dacára, minden izében magyar volt. Ősei a XVI. század közepén nyerték el a címeres nemes levelet, kik egykor nemcsak Somogyvármegyében, de azon túl is, terjedelmes birtok urai voltak. Berzsenyi Dániel neje is e családból származott, melyhez rokonsági viszony …

Kategóriák: Pszichológia, Szociológia
Tárgyszavak: akadálymentesítés, speciális igény, fogyatékosság
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Szakmai életem immár nagyobbik részét súlyosan, halmozottan sérült gyermekekkel és családjaikkal töltöttem. Tapasztalataimat róluk szereztem, tudásomat tőlük kaptam, s gyermekorvosként otthonosan olvadtam bele e gyakran fájdalmas anya-gyermek világba. Soha nem jutott volna …

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Drámapedagógia, zenei nevelés, irodalmi nevelés, interaktív mese, képességfejlesztés, kisgyermekkor, olvasás
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A kötet a 2013. a külhoni magyar kisiskolások éve programhoz csatlakozva a kora gyermekkori (óvodai és alsó tagozatos) művészeti nevelés módszertani kérdései iránt érdeklődő pedagógusok számára kínál az irodalom, drámapedagógia, vizualitás és ének-zene területéhez …

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Dear Student, First of all, congratulations on taking the Introduction to accounting course. In this course you will acquire a basic knowledge in the area of accounting, which is usually called as “the language of business”. Once you have successfully finished your semester work, you will have …
1
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, Magyar Néplap
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, Gazdasági Lapok
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, Lapok a lovászat és a vadászat köréből
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, orvostörténet, gyógyítás, galandféreg
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, Magyar Sajtó
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, vers, lámpagyújtók, köszöntő, új évi üdvözlet, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, előfizetési felhívás, Sajtó, kertészet
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, adomány, újévi köszöntés, jótékonyság, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, zsidóság története, izraeliták, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, röplap, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Bécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hirdetmény, bankjegyek, államkötvény, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, adomány, kötszer, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, választás, választójog, hirdetmény, cenzus, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, rendelet, közbiztonság, Pécs, 19. század
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: számvitel
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Tisztelt Olvasó! Ez a tankönyv a Számvitel című alapozó tárgy sikeres teljesítéséhez szükséges alapvető számviteli ismereteket tartalmazza. A témaköröket a tárgy tematikájához illeszkedve, az ott elvárt tudásszintnek, tanulási kimeneteknek megfelelően állítottuk össze. Az …
1
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, hirdetmény, hitel, ingatlan, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Pécs, sebesültek, adomány, kötszer
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hirdetmény, Nemegyei Bódog (hadmérnök, honvéd őrnagy), Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: dráma, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Eredeti drama 5 felvonás. [Súgópéldány.] 40 fol. 27 cm. Papírfüzet.
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, röplap, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Pécs, jobbágyfelszabadítás
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: dráma, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Dráma 5 felvonásban. Írta, fordította Gondol Dániel, 1848. [Súgópéldány.] Beragasztott javításokkal. 68 fol. 25 cm.
corvina logo

Tárgyszavak: helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, kisnyomtatvány, Sajtó, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, röplap, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, nemzetőrség, Pécs
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, röplap, 1848/49-es forradalom és szabadságharc
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, előfizetési felhívás, Sajtó, Pest
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Buda, rendelet, Kossuth-bankó
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, röpirat
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: dráma, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Melodráma 3 felvonásban. Eredetben francia, németül Hell, magyarra tette Megyery Károly. Kassán 1831. [Súgópéldány.] 40 fol. 26 cm. papírkötés.

Kategóriák: Filozófia, Jogtudomány
Tárgyszavak: természeti törvény, nemzetközi jog, háború, war, grotius, natural law, háború és béke joga, hadijog, international law
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Huig de Groot, whom we know and venerate under the latinized name of Hugo Grotius, is not a man with one book to his credit ; but lawyers of all parts of the world are celebrating the three hundredth anniversary of one work of his, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres. It appeared, it would seem, some …
2

Kategóriák: Előadóművészet, Szépirodalom
Tárgyszavak: vígjáték, színház, súgópéldány
Típus: kézirat
Formátum: szöveg

coverimage
Tartüffe minta képe Vígjáték 5 felv., írta -- szabadon fordította Szigeti József 1856. [s. n.] (Miskolcz december 31-én 1858.) [Súgópéldány.] 48 fol. 27 cm. papírkötés.
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, kormánybiztos, közrend, Pécs, rendelet
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, hadisarc, Pécs, katonai megszállás
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, tábori jelentés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, tábori jelentés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Buda, tábori jelentés
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Tárgyszavak: aprónyomtatvány, helytörténet, népszínmű, színlap, vígjáték, pécsi színház
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Tárgyszavak: kisnyomtatvány, magyarország, vahot imre, napkelet, előfizetési felhívás, Sajtó
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage
corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: forráskiadvány, történelem, gesta, magyarország
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Mint nemzeti történelmünk legrégibb kora, úgy hazai történetírásunk kezdete is homályba van burkolva. Hazai történetírásunk atyjának még csak nevét sem ismerjük. A legelső magyar ember által írott magyar történelmi munkát a névtelen jegyző munkájának, röviden Anonymus …
corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: neveléselmélet, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
A „Tudományos Zsebkönyvtár" e. vállalatban 1906-ban jelent meg kis „Pedagógia"-m, mely összefoglalta röviden a tudományos pedagógia eredményeit a tudomány akkori állása szerint. Már évek előtt újból szükségessé vált e kis könyv újabb kiadása, de nyilvánvaló, hogy az …
corvina logo

Tárgyszavak: helytörténet, névsor, gyógyfürdő, savanyúvíz, kisnyomtatvány, 1840, balaton, vendégkönyv, gyógyvíz, fürdővendég, Balatonfüred, magyarország, veszprém
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

coverimage

Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: irodalomtörténet
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Bori Imre munkásságának nagy fejezete a magyar avantgarde irodalmat bemutató és elemző monográfiái, mindenekelőtt A szecessziótól a dadáig (1969), A szürrealizmus ideje (1970), Az avantgarde apostolai (1971). Ezek a művek úttörő jentőségűek, mivel írójuk az 1960-as évek …
corvina logo

Kategóriák: Nyelvtudomány, Szótár, Terminológia
Tárgyszavak: német nyelv, szaklexikográfia, szabványosítás, szakszótár, terminológiatan, terminológiai szótár, ISO, ISO/TC 37
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
Als Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Eugen Wüster am 29. März 1977 im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ er eine Reihe von unvollendeten wissenschaftlichen Arbeiten. Unter diesen Arbeiten befand sich die "Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie" und …
1
corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: természeti törvény, nemzetközi jog, háború, war, international law, grotius, natural law
Típus: könyv
Formátum: szöveg

coverimage
The invitation to prepare an English translation of the De Jure Belli ac Pacis by Hugo Grotius was extended to Mr. Kelsey by Dr. Scott, of the Carnegie Endowment for International Peace, in June 1918. At that time the opinion was quite general that the World War would probably last for two years …