Újdonságok
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Magyarország története, Békekötés, Nemzeti válság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Magyarország területének történeti alakulása. A népek országútja volt e föld, mióta nagyobb csoportok, egész népek kezdték változtatni lakóhelyüket, kényszerből vagy kalandozás vágyából. Az Ázsiából betoluló néphullámoknak állomáshelye volt ez Nyugat és Dél felé …
Corvina logo

Kategóriák: Csillagászat, Fizika
Tárgyszavak: Kozmológia, Emlékirat, Asztrofizika, Elméleti fizika
Típus: könyv
Formátum: www

borítókép
Ezt a kötetet 1976 és 1992 között írt tanulmányaimból állítottam össze. Vannak közöttük önéletrajzi vázlatok, tudományfilozófiai írások, valamint olyan tanulmányok, amelyekkel a tudomány és a világegyetem iránti elragadtatásomat szeretném kifejezni. A kötet a Lemezek a …
Corvina logo

Kategóriák: Utazás, turizmus
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Fiume fölött, túl a fuzsinai állomáson, a Karszt sivár sziklatömegébe benyúlik egy keskeny, hosszú, zöldesvizü fjord : az első híradó az Adriáról. Mikor a reggeli gyorsvonat a toronymagasságú töltésen mellette elrobog, sötét vizében visszatükröződnek a Karszt fehér …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Pszichológia
Tárgyszavak: Lélektan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E munkát azon a magyar tanirodalomban páratlan szerencse érte, hogy mint a bölcsészeti tudományok körébe vágó mű három év alatt három kiadást ért. Azonban e ritka szerencse a munka szerzőjét nem tette, elbizakodottá: söt ellenkezőleg arra serkentette, hogy a munka hibáit és …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Büntetőjog, Számítógépes bűnözés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A magyar jogrendszer az 1990-es évek elején óriási feladatokkal szembesült. A köztársaság kikiáltásával és az állami intézményrendszer átalakulásával egyidejűleg kezdte éreztetni hatását Kelet-Európábán is a világ fejlett régióiban néhány évtized alatt kibontakozott …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Terrorizmus, Büntetőjog, Büntetés, Nemzetközi bűnözés, Terrorcselekmény, Gazdaság, Elrettentés, Hatékonyság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A terrorizmus egyik legveszélyesebb fajtája, az öngyilkos merénylet a hagyományos büntetőjogot megoldhatatlan probléma elé állítja napjainkban. A büntetőjognak ugyanis az egyik kiindulópontja az, hogy a kilátásba helyezett szankciónak van - több vagy kevesebb - visszatartó …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Pénzmosás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Még a 90-es évek közepén, egyik tanulmányomnak ezt a címet adtam: „A pénzmosás Magyarországon - avagy: fantomból valóság”. Azt kívántam kifejezni, hogy noha már korábban is tanulmányok, dolgozatok, pályaművek tucatjai foglalkoztak a pénzmosással, taglalták fázisait, …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Büntetőjog, Földvári József
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Azt szokták mondani, hogy a büntetőjog viszonylag zárt, belterjes tudományág. Éppen ezért e tudományterületen kevés a nagy egyéniség, a legendás tudós. Ám ha csekély számban is de – mint e kötet címzettje igazolja – vannak kivételek. Szerencsére élnek köztünk olyanok, …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Nach mehreren erfolglosen Versuchen und nicht angenommenen Gesetzanträgen wurde das erste Strafgesetzbuch (Gesetz Nr. V vom Jahre 1878) in unserem Land im Jahre 1878 geschaffen. Das nach seinem Schöpfer auch heute als Csemegi-Kodex genannte Gesetz war „ein spät geborenes Kind seiner Zeit” …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Gyermek- és ifjúságvédelem, Szociális intézmény, Szociális helyzet, Állami gondozás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A magyar királyi állami gyermekvédelem. Az emberszeretet nagy érzésének hóditó ereje nálunk már 25 évvel ezelőtt megérlelle azt a gondolatot, hogy az elhagyott gyermekekről való gondoskodás az állam feladata. Huszonöt évvel ezelőtt születtek meg és léptek életbe az …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Irodalomtudomány, Szépirodalom
Tárgyszavak: Pedagógia, Költészet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ha szerető lélekkel mélyedünk az emberi szellem fejlődésének történetébe, három fölséges virág bűvös illata vesz körül bennünket: a vallásé, a költészeté és a bölcsészeté. Egy talajban termett mindahárom, az emberi lélekben, mely a tökéletesedésre vágyódva keresi …
Corvina logo

Kategóriák: Etika, Vallástudomány
Tárgyszavak: Talmud
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A zsidóság régebb ideje él Európában mint a modern népek, de még ma sem ismerik, sőt ismerete hanyatlik, saját köreiben is. Midőn a Pesti Izraelita Hitközség nemrég alakult közművelődési ügyosztályának elnöke fölvetette az eszmét, hogy a talmud etikai szellemének …

Kategóriák: Jogtudomány, Numizmatika
Tárgyszavak: Pénzhamisítás, Bélyeghamisítás, Bélyegforgalom, Filatélia, Hamis pénz, Fizetési eszköz, Pénzforgalom
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A pénz- és bélyegforgalom elleni bűncselekmények minden időben komoly kihívást jelentettek a jogalkotó és a jogalkalmazó szervek számára. A pénzhamisítás, a bélyeghamisítás és a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök visszaszorítása garantálja az állam pénzügyi …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Földtudományok, Vízügy
Tárgyszavak: Turizmus, Idegenforgalom, Adatsor-települések, Versenyképesség, Kutatási jelentés, Szolgáltatásstatisztika, Gyógy- és termálfürdő, Településfejlesztés, Termálturisztika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A kutatás a turizmus versenyképességi vizsgálatokkal és az egészségturizmussal foglalkozó nemzetközi szakirodalom szintetizálásával és a – turizmuskutatások széles körében hasznosítható módszertant adó – egészségturisztikai versenyképességi index (EVI) kidolgozásával …
1
Corvina logo

Tárgyszavak: Statisztika, Közgazdász Emlékkönyv, Pintér József
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az 1968-as „új gazdasági mechanizmus" meghirdetése szinte azonnal felvetette a hazai közgazdász-képzés reformjának szükségességét is. Mind kormányzati, mind vállalati körökben egyetértés mutatkozott abban a tekintetben, miszerint az addig „egypólusú”, Budapest-központú …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Kecskés László
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az ünnepi kötet szerkesztőjeként érthető dilemmát okozott számomra, hogy egy rövid előszóban milyen mértékben van lehetőség az ünnepelt személyének méltatására. Megkönnyítette a helyzetemet, hogy a tanulmányok szerzői közül többen fűztek írásaikhoz személyes …
Corvina logo

Tárgyszavak: névsor, kisnyomtatvány, Balatonfüred, 1851, fürdővendégek, Balaton, helytörténet
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép
Corvina logo

Tárgyszavak: névsor, kisnyomtatvány, Balatonfüred, 1851, fürdővendégek, Balaton, helytörténet
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép
Corvina logo

Tárgyszavak: névsor, kisnyomtatvány, Balatonfüred, fürdővendégek, Balaton, helytörténet, 1850
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép
Corvina logo

Tárgyszavak: névsor, kisnyomtatvány, vendégkönyv, Balatonfüred, fürdővendégek, Balaton, helytörténet, savanyúvíz, 1847
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép
Corvina logo

Tárgyszavak: névsor, kisnyomtatvány, balaton, vendégkönyv, Balatonfüred, fürdővendégek, savanyúvíz, 1844, helytörténet, fürdőnévsor
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép
Corvina logo

Tárgyszavak: névsor, kisnyomtatvány, vendégkönyv, Balatonfüred, fürdővendégek, helytörténet , savanyúvíz , Magyarország , Balaton , 1842
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép
Corvina logo

Tárgyszavak: névsor, kisnyomtatvány, vendégkönyv, Balatonfüred, fürdővendégek, helytörténet , Balaton , savanyúvíz , Magyarország , 1841
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép

Tárgyszavak: névsor, gyógyfürdő, kisnyomtatvány, balaton, vendégkönyv, gyógyvíz, fürdővendégek, balatonfüred, helytörténet, magyarország, savanyúvíz, veszprém, 1839
Típus: aprónyomtatvány
Formátum: kép

borítókép
Corvina logo

Kategóriák: Orvostudomány, Életrajz
Tárgyszavak: Feltételes reflex, Idegrendszer, Emésztés, Vérkeringés, Idegműködés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
I. P. Pavlov: »Válogatott művei« magyar fordításának teljesen új kiadása kerül a magyar olvasók kezébe. A könyv gondos válogatással tartalmazza Pavlov munkáiból mindazokat a fejezeteket, előadásokat, melyekből munkásságának óriási jelentősége teljes egészében bontakozik …
Corvina logo

Kategóriák: Orvostudomány, Életrajz
Tárgyszavak: Feltételes reflex, Idegrendszer, Emésztés, Vérkeringés, Idegműködés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Bjazan városában, az 1849. évben születtem papi családban. Középiskoláimat a helyi lelkészi szemináriumban végeztem. Hálával gondolok reá vissza. Néhány kiváló tanárunk működött itt ; egyikük, Feofilakt Antonovics Orlov lelkész, valóban magasrendű, ideális jellemű ember …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Bibliográfia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens az elmúlt évben felkérte a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék keretében működő Európai Dokumentációs Központ munkatársait, hogy ajánló jelleggel bibliográfiát készítsenek az „Európajog - Az Európai Unió és az Európai …

Kategóriák: Jogtudomány, Orvostudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Egészségügy, Román Egészségügyi Törvény, Kártérítés, Ókori Róma, Szabadságvesztés, Letartóztatás, Abortusz, Tájékozott beleegyezés, Orvosi műhibaper, Egészségügyi finanszírozás, Anyanyelvhasználat, COVID-19, Pandémia, Világjárvány, Orvosi személyzet, Humanitárius nemzetközi jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégiuma a pécsi jogi kar legkiválóbb hallgatóinak önszerveződő csoportja. A szakkollégium célja és rendeltetése az, hogy a tagok szakmai fejlődésében segítséget nyújtson, hozzásegítse a tagokat …
1
Corvina logo

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Katalógus,
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Hogyan használják a törvényhozók könyvtárukat? — A könyvtár parlamenti fegyvertár. — Ehhez képest kell gyarapítani és rendezni. — A könyvtári beszerzés elvei. — E katalógus legczélsze-rübb használata. — Egy kis statisztika és egy kis történet. — A könyvek …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Németország, Összehasonlító kommunális jog, Bajorország, Önkormányzati jog, Önkormányzatok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Dieses kleine Lehrbuch dient in erster Linie die Entwicklung der Studenten im Bereich der fremdsprachigen Universitätsausbildung. Der wichtigste Zweck dieser Ausgabe ist, den Studenten zu helfen: im Seminar „Vergleichendes Kommunalrecht - Bayern und Ungarn“ die grundlegenden rechtlichen …

Kategóriák: Egyetemtörténet, Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Évkönyv, Tabló, FÉSZEK-archívum
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Kedves Évfolyamtársaink! Véget értek a Pécsi Közgázon töltött éveink, s ezzel lezárult életünk egy igen jelentős, és talán legszebb, legszabadabb szakasza. Mindnyájunkban élénken élnek még azok a boldog, szép napok, mikor nagy reményekkel szálltunk fel a Balatonberénybe …
Corvina logo

Kategóriák: Helytörténet, Jogtudomány, Történelem
Tárgyszavak: Rendőrség, Önkormányzati Rendőrség története, Bűnüldözés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Pécs város önkormányzati rendőrségének története, méltán kerül a szakmatörténeti feldolgozások sorába. E kötetben, a testület államosításáig terjedő időszak dokumentumait felhasználva, kellő részletességre törekvéssel készített, egységes, összesített munkát a …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Menedzsment, Humán erőforrás, Munkaerő-gazdálkodás, Emberi erőforrások, Munka, Munkaviszony
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A könyv a „Vezetőképzésért Alapítvány” támogatásával készült. A IV, V. és X. fejezet alapjául szolgáló tanulmányok az Országos Tudományos Kutatási Alap 1294. sz. programja keretében készültek. | Különböző szakmai fórumokon egyre többször hangzik el, hogy a …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Közgazdaságtudomány, Történelem
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Fülöp Miklós
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Van valami jelképes abban, hogy a forradalom évében született. Mert miként a forradalom, úgy az ő lénye is intenzív megnyilvánulása volt valaminek, s ha nem tévedünk, egy és ugyanazon dolognak: a magyar népléleknek. A forradalomban elsöprő erővel nyilatkozott meg ez a lélek, ez …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Kihágás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A jelen mű kiegészíti «A bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata» czímű kézikönyvemet. Mindazonáltal önállóan s előbbi művemtől egészen függetlenül kellett feldolgoznom a kihágásokra vonatkozó törvényeket: mert egyfelől a …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Neveléstörténet, Középkori nevelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
.:. A kötet karakterfelismert szövegét pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Sz. Tamás önkéntes felajánlásban javította! .:. --- Nem minden önmegtagadás nélkül bocsátom közre ezt a kötetet. Szerettem volna — mielőtt papírra teszem tanulmányaim eredményeit — még egy …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Alkotmányjog, Államjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Valamely állam "teljes" joga /jogi rendje/ nagyjában - egészében két nagy területre esik szét; a közjogra és a magánjogra. Ez a felosztás már a klasszikus római jogban is ismeretes volt, igazán markánssá azonban csak a 19. században - a szabad liberális jogállamban elméletével …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Jóri János
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Szép egyetemi hagyomány, hogy az oktatói karból kiemelkedő, jelentős, meghatározó személyiségeket egy bizonyos életkorban ünnepi kötettel köszöntik a kollégák. E hagyomány jegyében készült ez a kötet is: egy jelentős, meghatározó oktató személyiség, Jóri János egyetemi …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Földvári József
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Földvári József 1926. október 9-én született a Somogy megyei Attalán. Középiskoláit a Kaposvári Állami Gimnáziumban végezte, 1946-ban itt érettségizett jeles eredménnyel. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, az állam- és …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Benedek Ferenc, Emlékkötet, Jogi tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Benedek Ferenc 1926. január 30-án született a kis Zala vármegyei községben, Ozmánbükön, kisbirtokos családban. Édesapja Benedek Ferenc, édesanyja Bogár Julianna gyermekeiknek diplomát adtak a kezébe, a Professzor húga belgyógyász szakorvos lett, öccse teológiai doktorátust …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Jogtudomány, Bibliográfia
Tárgyszavak: Oktatói munkásság, Oktatói bibliográfia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a kiadvány folytatása a PTE Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tudományos munkásságát a „Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata” c. sorozat keretében feltáró bibliográfiáknak. A sorozat 51. számaként jelent meg első alkalommal az Állam- és …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Alkotmányjog, Nyelvi jog, Emberi jog, Nyelvhasználat, Kisebbségek, Nyelvszabadság, Kisebbségi jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a kötet a 2008. október 10-én Pécsett „Az emberi jogok és a nyelvek” címmel tartott szimpózium anyagát teszi közzé. A szimpóziumra az anyanyelv - és elsősorban a magyar, mint anyanyelv - használatával kapcsolatos jogokról 2005-ben Szegeden megrendezett konferencia …

Tárgyszavak: Tanulmánykötet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
This volume of Studia Iuridica is the 144th issue of a scientific series running since 1958. Both this periodic paper and the Faculty of Law of University of Pécs have a long history. Our Faculty celebrated the 85th anniversary of the first semester opened in Pécs in 2008. Our institution - in …
borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának legutóbbi öt évi tudományos eredményeit tartalmazó publikációk gyűjteményét tartja kezében az olvasó. Karunk közel fél évszázada teszi közzé hasonló gyűjteményekben az oktatóinak és kutatóinak szakirodalmi …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Munkajog, Társadalombiztosítási jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
„A dolgok igazságának kutatásához módszerre van szükség.” Román László minden igyekezetével a munkajog és tudománya feltárásának módszertanát akarta kifejleszteni. Abban a korban próbálta Magyarországon a munkajog dogmatikai alapjait lerakni, amely ennek a törekvésnek …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Informatika
Tárgyszavak: Infromatika, Leíró modellek, Operációkutatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Kiadványunkkal elsősorban az a célunk, hogy tankönyvet adjunk a közgazdász pályára készülő hallgatóink kezébe. Emellett gondoltunk azokra a szakemberekre is, akik már tevékenykednek a gazdasági élet különböző szintjein, és ismereteiket a döntéshozatalnál hasznosítható …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet
Tárgyszavak: Pécsi Tudományegyetem Baráti Társasága
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Gaudiamus igitur ... gaudiamus igitur... gaudiamus igi... Mintha megakadna a tű a lemezen. Nem ezeken CD-s csodákon persze, hanem, amit annak idején hallgattunk "simulós táncra" készülvén vagy csak úgy merengve valahol, valaki albérletének nyikorgó díványán, avagy a füstös …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Vízjog, Duna, Vízgyűjtő terület
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
These statements can mean that the approach of the legal positivism js insufficient to expound of the legislation and the enforcement of legal rules relating to the utilization and protection of fresh-water resources, both in national framework and international level. On the contrary an adequat …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Magánjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Nach der während der sozialistischen Rechtsentwicklung traditionell gewordenen Auffassung regelt das Zivilrecht die Vermögensverhältnisse und die persönlichen Verhältnisse der Gesellschaft aufgrund des Prinzips der Gleichstellung und Gleichberechtigung. Unter Gleichstellung versteht man, daß …
borítókép
Entsprechend dei: politischen und Machtänderungen, die das Staatsleben fundamental beeinflussen, kann man die Geschichte des ungarischen Rechts auf drei Abschnitte einteilen: Die Epoche des feudalen Rechts (1000-1848). Der eiste Abschnitt der Rechtsentwicklung, die mit der Staatsgründung, …
Corvina logo

Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A mottóban olvasható megállapítást Hicks 1939-ben, majdnem ötven évvel a Principles megjelenése után vetette papírra. Az idézett mondatot tartalmazó mű - az Érték és tőke - e témával foglalkozó többi sora ugyanakkor azt sugallja, hogy a két könyv kiadása között eltelt fél …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közigazgatási jog, Tanulmánykötet, Önkormányzat, Ivancsics Imre, Pénzügyi jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Amikor 2007 őszén a PTE Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékének közössége kezdeményezte, hogy Ivancsics Imre kollégánk 70. születésnapjára „tisztelgő kötetet” adjunk ki, örömmel, a felelősség miatt kis félelemmel és nagy …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Ünnepi tanulmányok, Jogelmélet, Visegrády Antal, Alkotmányjog Jogbölcselet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ünnepi kötetünk Visegrády Antal professzor úr előtt tiszteleg 65. születésnapja alkalmából. Szerkesztők olyan művel kívántak ennek a nemes feladatnak eleget tenni, amely azon külföldi és hazai szerzők tanulmányaiból áll, akik jól ismerik az Ünnepelt emberi illetve …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A közigazgatás szervezeti rendszerét, működését érintő, a 2010. évi választásokat követően hozott kormányzati döntések átalakították az államigazgatási/önkormányzati rendszert, a közfeladatok ellátásának rendjét. E folyamatok a közigazgatás valamennyi területét …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Nemzetközi bírósági döntése, Fegyveres konfliktus joga, Nemzetközi jog nemzetközi bíróság Gyermekjogok Emberi jogok Humanitárius nemzetközi jog Büntető nemzetközi jog Háborús bűncselekmény
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az emberi jogok, a humanitárius nemzetközi jog és a büntető nemzetközi jog metszéspontját érintő, e három nemzetközi jogterület határmezsgyéjét átjáró könyv szerzője munkája kezdetekor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy eleddig kevesek által vizsgált, mégis …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Alkotmánytörténet, Osztrák jogtörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az alkotmányfejlődés a mai osztrák állam talaján a közép-európai alkotmányfejlődést tükrözi vissza. így van ez mind formális, mind anyagi értelemben. Formálisan nézve a dolgot az osztrák szövetségi tartományok, a magyar királysághoz tartozó Burgenland kivételével, a …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Orvostudomány
Tárgyszavak: Alkotmányjog, Agy, Agykutatás, Előadás, Kormányzat, Neurológia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Elnök Úr, Hölgyeim és Uraim! Őszintén mondom, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az általam egyik legmagasabbra becsült egyetemi fórumon, a Pécsi XX. Egyetemi Napon előadást tarthatok a magyar alkotmányozásról. Megtisztelő számomra, bár én nem voltam ennek az egyetemnek …
borítókép
Egyetemünk életének, fejlődésének egyik legfontosabb része a tudományos kutatói tevékenység. Enélkül nincs universitas, nem beszélhetünk eredményes munkáról és előrelépésről sem, enélkül nem létezik színvonalas oktatás. Az Olvasó most remélhetőleg folytonossá váló …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Rendszerváltás, Tulajdon
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az utóbbi három év korszakos változások kezdeteiként vonul majd be a gazdaságtörténetbe. Gazdasági rendszerváltás kezdődött, amely az állam által irányított gazdasági mechanizmusból vegyestulajdonú szociális piacgazdaságot tervez felépíteni. Egyidejűleg és történelmi …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Gazdasági átalakulás, Tulajdonviszony, Tőkepiac, Vállalatértékelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A hazánkban zajló gazdasági rendszerváltás szervezeti és intézményi konzekvenciái láthatóbbak és egyértelműbbek, mint a gazdasági hatékonyság javulásának jelei. A vállalatok tömeges társasággá alakulása vagy a tulajdonviszonyok átrendeződése számszerűen is …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Alkotmányjog, Alkotmányosság, Európai alkotmány, Európai Unió tagállamai
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
This scientific publication contains the presentations given in the international conference ‘The Constitutional Consequences of the EU Membership’, organized by the colleagues of the Constitutional Law Department of Law Faculty, University of Pécs, in 7-10 October 2004. The Conference was …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Oktatástörténet, Statisztika, Demográfia, Népességtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
„Nézetem szerint a tudomány fejlődésében ismernünk és méltatnunk kell az elődök munkáját is, mert a mily becses és nélkülözhetetlen a tudomány nemzetközi ismerete, épp oly becses és nélkülözhetetlen annak ismerete is, hogy ez a tudomány hogyan fejlődött a hazai talajban …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Történelem
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
1967. szeptember 1-én lesz 600 éve, hogy V. Orbán pápa megerősítette I. Lajos magyar király pécsi egyetemalapító levelét. A pécsi egyetemalapítás beilleszkedett a közép-európai egyetemalapítások sorába, mely IV. Károly cseh király 1348. évi prágai egyetem alapításával …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Helyi önkormányzat, Közigazgatási jog, Közigazgatás, Emlékkönyv, Alkotmányjog, Köztisztviselők jogállása, Törvényesség, Államigazgatási eljárás, Önkormányzati választás, Alkotmányosság, Közigazgatástudomány, Közélet tisztasága, Emberi jog, Közigazgatási eljárás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
1999. november 25-én a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara tudományos emlékülést rendezett Számel Lajos professzor születésének 80. évfordulója alkalmából. A nagyszámú elméleti és gyakorlati szakember és az egyetemi hallgatók előtt megtartott tanácskozás …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Ius in bello, Nemzetközi büntetőjog, Herczegh Géza
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Herczegh Géza professzor több mint két évtizeden át állt a pécsi Nemzetközi Jogi Tanszék élén. 1990-ben aztán az Alkotmánybíróság tagjává, majd 1993-ban az ENSZ Nemzetközi Bíróságának bírójává választották, s így Budapestre majd Hágába tette át Pécsről …
borítókép
A hetvenedik születésnapra készült „Emlékkönyv…”, s a hetvenötödik évfordulóra szerkesztett „Adamante notare” után örömmel és szeretettel ajánljuk Ádám Antal professzor úrnak az újabb, immár nyolcvanadik életévét köszöntő kötetet. A tanulmányok szerzői …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Könyvem egyenesen tanítási czélra készült. Ezért adtam neki a nálunk nem igen népszerű s a gyakorlati jogászok által sokszor félreértett "tankönyv" nevet. Valamely jogágat megismerni s abban otthonosságot szerezni, kivált kezdő jogásznak, csak rendszeres s főleg az alapelvek …
Corvina logo

Kategóriák: Biológia
Tárgyszavak: Anatómia, Állatélettan, Élettan, Bogarak, Malpighi-edény
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az összes bogaraknál a bélcsővel a legszorosabb összefüggésben állanak a Malpighi-edények, melyek rendszerint a közép- és utóbél határán ömlenek be a bélcsőbe. Már a legrégibb anatómusok ismerték s helyesen leírták, működésük megítélésében azonban még ma sincs …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtörténet, Parlament, Kultúra, Államfő, Monarchia, Országgyűlés, Diplomácia, Szertartás, Királyság, Etikett, Illemszabályok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Szertartás oly jelképi formaság, melylyel valamely cselekvénynek jelentőségét, érzékileg fölfoghatóvá tenni kívánjuk. A magán és nyilvános életnek legtöbb fontos cselekvényével, szertartásokat szoktunk egybekötni, melyek nevezetesen vallási cselekvényeknél, sohasem …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Uzsorakamat
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Elvitázhatlan tény, hogy a nagy külső haladás mellett, mely hazánkban az utolsó 30 év alatt tapasztalható volt, a nemzet fundamentumát képező régi társadalmi rétegek pusztulásnak indultak. A kisvárosi iparos és százados régi kereskedő elemet a külföldi nagyipar és a …
borítókép
Első alkalommal kerül sor arra, hogy az Idegennyelvi Tanszék gyűjteményben jelenteti meg az utóbbi időben írt tanulmányait. Kezdettől fogva tudjuk, hogy tanszékünk alapvető célja, a tanrend biztosította lehetőségekhez mérten, minél magasabb szintű idegennyelv-tudással …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Ókori nevelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
.:. A kötet karakterfelismert szövegét pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Sz. Tamás önkéntes felajánlásban javította! .:. --- Ennek a könyvnek példánykészlete már évekkel ezelőtt elkelt. Részint az egyetemi oktatás szükségletei, részint a tárgy iránt érdeklődő …

Kategóriák: Gasztronómia
Tárgyszavak: Szakácskönyv, Receptkönyv, Szakácsvény, Asztalterítés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ezen szakácskönyv eddigi huszonnyolc kiadásának gyors kelendősége, mely közel 80,000 példányt elért, legjobban szól annak hasznavehetősége és szükségessége mellett. Ez okból kötelességemnek tartottam a mostani kiadást ismét alapos vizsgálat alá venni és mindenütt a …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Pszichológia
Tárgyszavak: Pedagógia, Gyermekpszichológia, Gyermeklélektan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Midőn a magyar olvasóközönségnek átadjuk Claparède Ede Gyermekpszichológiáját és Kisérleti pedagógiáját, nincs szükség arra, hogy bővebben megokoljuk, miért fordítjuk le ezt a könyvel, A gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia az utóbbi években óriási haladási …
Corvina logo

Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Pszichológia, Lélektan, Logika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A logika célja az emberek közt egymás értésének eszközlése. Mivel az emberek főkép beszéd által közlekednek egymással, tehát a logika a beszédet kell hogy értelmessé tegye. Honnan ered a beszéd? A beszéd elébb benn az emberben alakúi; de beszéd nevét tulajdonkép a …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Gyermeknevelés, Pedagógia, Montaigne, Szemelvény gyűjtemény
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Több, mint száz esztendeje, hogy Nagy Tótth József Montaigne Tanulmanyaiból lefordított és kiadott egy vékony kötetrevalót. Azóta csodálatosképen nem akadt Montaigne-nék magyar fordítója. Ennek a mellőzésnek oka szerintünk főleg az volt, hogy Montaignenek idegen nyelven való …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tervezés, Vállalatirányítás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Gazdasági fejlődésünk jelenlegi szakaszában a megoldandó aktuális problémák sorában egyre nagyobb jelentőségűvé válik az ipari termelés irányításának korszerűsítése. A kérdés megoldásának szükségessége a termelés volumenének növekedésével, az iparvállalatok …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Munkajog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
To describe the Hungarian labour law in such a short writing one need to be very brief. The text of the basic statutes and statutory instruments alone exceeds the length of this work many times, even to describe the most important legal institutions needs extreme conciseness. Moreover, the intended …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Tanulmánykötet, Erdősy Emil
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A címmel ellentétben nem is ez a pár sor a valódi köszöntő, hanem az utána következő oldalak. A kötet szerzői, afféle írástudó jogászok, a 80 éves Erdősy Emil Professzor Úrnak tiszteletüket és hálájukat leginkább tanulmányokkal, értekezésekkel tudják kifejezni. Ezt …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Igazságügyi Ügyintéző, Bűncselekmény
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Büntető Törvénykönyv szerkezetileg két fő részből áll, ezek az Általános rész és a Különös rész. Az előbbi a büntethetőség általános feltételeit szabályozza, az utóbbi tartalmazza az egyes bűncselekmények törvényi tényállásait. A törvényhozó azért alkot …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Jogi asszisztensképzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a jegyzet a jogi asszisztens képzésben részt vevő hallgatók felkészülését segítő könyv, amelyet a képzés tantervének és céljának figyelembe vételével készítettünk. A szak célja, hogy olyan jogi alapismeretekkel rendelkező alkalmazottakat képezzen, akik bírósági, …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Számvitel, Bélyácz Iván
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Dr. Bélyácz Iván 1971-ben szerzett okleveles közgazdász diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ugyanebben az évben kötelezte el magát a felsőoktatás mellett és vállalt egyetemi gyakornoki állást az újonnan alakuló Pécsi Közgazdaságtudományi Karon. 1973-ban …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Polgári jog, JóAusztria
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ml ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, Isten kegyelméből ausztriai császár; Magyar- és Csehország, Lombárdia és Velencze, Dalmát-, Horvát-, Tótország, Galiczia, Lodomeria és Bliria s Jeruzsálem s. a. t. királya; Ausztria főherczege; Toscana és Krakó nagyherczege; Lotharingia, Salzburg, …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Évkönyv
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A m. kir. Erzsébet tudományegyetemnek ez az Almanachja a második, mely megjelenik. Az első 19J8-ban jelent meg az 1914—15., 1915—16. és 1916—17. tanévekről. Azóta egyetemünk sok viszontagságon ment keresztül, 1919-ben el kellett hagynia Pozsonyt, átmenetileg 1919—1925-ig …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ritka nagy jelentőségű esemény a magyar állam igazságszolgáltatásának a történetében az uj Pp. megalkotása és életbeléptetése. Ennek a méltányolása az is, hogy a magyar jogi irók legjelesebbjei szinte versenyre keltek az uj Pp.-nak mind elméleti ismertetésében, mind pedig a …
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet
Tárgyszavak: Pécsi Tudományegyetem, Évkönyv, Janus Pannonius Tudományegyetem
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Köszöntőm az Olvasót! Köszöntőm a Pécsi Tudományegyetem minden volt és jelenlegi oktatóját, dolgozóját, hallgatóját, e könyv minden kedves olvasóját. Amikor az „Annales Universitatis Quinqueecclesiensis” első kötetét útjára indítjuk, az alma mater üdvözletét …
Corvina logo

Tárgyszavak: Kissebbségi jog, Nyelvi jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A modem államnak van nyelvi joga, a modem állam nyelvi jogának azonban nincs kiforrott elmélete - ez a gondolat áll az itt következő tanulmány középpontjában. Ez az a gondolat, amelyet majd különféle összefüggésekben kibont, ez határozza meg tárgyát, ez fejezi ki a benne …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Történetírás, Zsidóság, Zsidó történelem, Magyar zsidóság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ujjongással tele az én lelkem és háladalt zeng Istennek minden érzésem, hogy elérnünk engedte ezt az időpontot. Benedikciót irtak elő bölcseink a tüz lángjaira, mennél inkább tartozunk hálát adni az ég és a föld alkotójának a világosság föltünésekor, mely el nem alszik, …
5
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Neveléstörténet, Pedagógia, Népiskola
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 55.000/1941. V. számú rendelete a népiskolai Tanterv életbeléptetése tárgyában. Tájékoztató a nyolcosztályos népiskolai Tanterv és Útmutatások alkalmazásához. Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos …
4
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: European Union, Blue Economy, Environment Effects of Liberalisation
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
This volume has a long history. In 2004, the Jean Monnet European Centre of Excellence, University of Tampere applied, together with the respective units of the University of Tallinn, the University of Pécs, the University of Cantabria, the University of Joensuu and the National School of …
Corvina logo

Kategóriák: Etika, Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogi etika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az itt következő munka két részre tagolódik: az első bevezeti az olvasót a Nyugat etikai hagyományába, a második pedig bemutatja a jogi etikát, mint a foglalkozási etikák, illetőleg hivatásetikák egy viszonylag jól körülhatárolható területét. A bevezetés egyelőre …
Corvina logo

Kategóriák: Etika, Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogi etika, Jogfilozófia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A szocializmus idején a filozófia-oktatás politikailag érzékeny témának számított és lényegében a marxista-leninista filozófia oktatására korlátozódott. Más filozófiai irányzatokkal és a filozófia történetével - a még megtűrt egyházi teológiai stúdiumokon kívül - …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Unió joga
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Amint a magánéletben, úgy az akadémiai életben is fontos tényező a véletlen: volt némi szerepe abban is, hogy három magyar és három külföldi egyetem oktatói - főként politológusok és jogászok - a 90-es évek első felében megismerkedtek egymással, s hogy 1995-ben …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Uniós csatlakozás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez év májusában tudományos kollokviumot rendezett a Pécsi Tudományegyetem Európa Központja „Magyarország és Európa az ezredfordulón” címmel. A kollokviumot nem kifejezetten ünnepi, millenniumi, hanem a tudomány hétköznapjaihoz közelebb álló rendezvénynek szántuk. A …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Bihari Ottó, Emlékülés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja a Janus Pannonius Tudományegyetemmel és a Pécsi Akadémiai Bizottsággal közösen, Baranya megye és Pécs Megyei Város Tanácsainak támogatásával 1986. április 22.-én, Bihari Ottó akadémikus, egyetemi tanár, az MTA …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtörténet, Alkotmányjog, Jelképek, Jogalkotás, Zsidók jogai, Molnár Kálmán
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Bármely tudományág korábbi művelőjének munkásságát csak akkor ítélhetjük meg tárgyilagosan, ha figyelembe vesszük annak a korszaknak sajátosságait, amelyben a méltatott személy élt és alkotott. Az ágazati jogtudományok között a közhatalmi rendszerrel foglalkozó magyar …

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az 1907. évi XXIV. te. létesítette a m. kir. Kúriánál az "Ügyvédi Tanácsot", amely az ügyvédi kamarák választmányának és fegyelmi bíróságainak határozatai felett végérvényesen határoz. Néhai dr. Wolf Vilmos budapesti ügyvéd, az "Ügyvédek Lapjának" megalapítója és …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Doktori képzés, Jogi képzés, PhD képzés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2003. október 13-17. között impozáns rendezvénysorozaton emlékezett meg arról, hogy a Pozsonyból Pécsre költözött Erzsébet Tudományegyetem nyolcvan esztendeje, 1923. október 24-én kezdte meg működését. Az egyetem négy …
13
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Alkotmánytan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Közel négy esztendeje azzal a reménnyel adtuk közre a jelenlegi jegyzet cserélhető lapos változatát, hogy a közjogi jogalkotás megélénkülésének eredményeként hamarosan mód lesz a szükséges korrekciók tananyagon történő átvezetésére, s ezzel egyidejűleg a kötött jegyzet …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Erasmus, Nevelési rendszer
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Olaszországban, a római műveltség klasszikus hazájában a XIV. és XV. századok folyamán egy nagyszerű művelődési áramlat jut a virágzásnak magas fokára: a humanizmus. Olaszországban a középkor folyamán sem szakadt meg az az összekötő kapocs, mely az olasz …
7
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közjogtan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A “Közjogtan” c. tantárgy bevezető, alapozó jellegű és rendeltetésű tananyag. Arra hivatott, hogy elméleti, elvi alapozást és megfelelő szemléletet nyújtson az egyéb jogi ismeretek tanulásához. E célkitűzés szolgálatában áttekintjük földrészünk főbb szellemi …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közjogtan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A „Közjogtan” c. tantárgy bevezető, alapozó jellegű és rendeltetésű tananyag. Arra hivatott, hogy elméleti, elvi alapozást és megfelelő szemléletet nyújtson az egyéb jogi ismeretek tanulásához. E célkitűzés szolgálatában áttekintjük földrészünk főbb szellemi …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Államigazgatás, Településpolitika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Napjaink egyik figyelemre méltó tapasztalása az, hogy felértékelődött a társadalom területi-helyi folyamatainak jelentősége. Ebből fakad az, hogy felerősödött a politika területi-helyi adaptálásának, alkalmazásának hordereje is. Mivel pedig a politika végrehajtója a …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közjog, Alkotmánybíráskodás, Vallásbölcselet, Egyházi jog, Jogbölcselet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Bármely ember sorsának biológiai, fizikai, szellemi, pszichikai adottságok, közösségi és egyéb körülmények általi befolyásoltsága, személyének kizárólagos és nem ismétlődő egyedisége a világmindenség nehezen felfogható csodálatosságai közé tartozik. Nincs ez másként …

Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A világmindenség legátfogóbb törvényszerűsége a folytonos változás. Ennek a sokszínű folyamatnak egyetlen állandó eleme maga a változás felsorolhatatlanul sokféle érvényesülése. A tudományok fejlődése, az emberi aktivitás korszakonként eltérő arányban és tartalommal …

Kategóriák: Orvostudomány
Tárgyszavak: Fül-orr-gégészet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Készült a TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az élettudományi klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítése projekt keretében az Európai Unió támogatásával. A 2014-es kötet …
1
borítókép
1715. évi LXXIV. t.-c. 7. §. »S az efféle, akár benn, akár az országon kívül az egyházi vagy világi ifjúság számára bárki részére alapított papnevelő, meg tápintézetek és kollégiumokra való felügyelést akkor, amikor szükségesnek mutatkozik, valamint a számadások …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Konferencia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az Pozsonyból Pécsre költözött Erzsébet Tudományegyetem nyolcvan esztendeje, 1923 október 24. napján tartotta ünnepélyes tanévnyitó közgyűlését. Az egyetem négy karán — köztük a jog- és államtudományi karon — ekkor kezdődött meg az oktatás .A korabeli dokumentumok …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Pártfogó felügyelet, Büntetés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A pártfogó felügyeleti szolgálat valójában a közösségben végrehajtott büntetésekért felel, így infrastruktúráját, szellemi bázisát biztosítja, szakmai hátterét adja egy olyan új típusú igazságszolgáltatásnak, amelynek meg kell honosodnia nálunk is. A pártfogó …
Corvina logo

Tárgyszavak: Konferencia, Európai integráció, Politikai demokrácia, Alkotmányjog, Közjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a kötet a M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerülésének 80. évfordulója alkalmával a PTE Állam- és Jogtudományi Karán 2003 október 16-17-én szervezett tudományos rendezvények Alkotmányjogi Alszekciójának keretében elhangzott előadások publikálásra átdolgozott …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közjogtan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A „Bevezetés a közjogtanba” c. féléves, kollokviummal záruló tantárgy, amint ezt elnevezése is kifejezi, bevezető, alapozó jellegű és rendeltetésű tananyag. Arra hivatott, hogy elméleti, elvi alapozást és megfelelő szemléletet nyújtson a következő tanévben előadásra …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Szótár
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Miután olyan paedagogiai segéd-könyv kiadására törekedtem, melyhez külön utbaigazitás ne legyen szükséges, talán ezen előszó is elmaradhatna, ha nem kívánnám némileg indokolni, hogy mit és hogyan akarok elérni az Encyclopaediával. Többször hallottam a panaszt, hogy …
Corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Vallástudomány
Tárgyszavak: Kereszténység, Vallástörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A mai keresztyénséget a réginek az ismerete nélkül megérteni nem lehet. A mi egyéni és egyházközségi hitéletünk szinte kétezer esztendős múltnak az eredménye. Tehát ezt a múltat, az ebben szerepet játszó tényezőket kutatni és ismerni, annyit tesz, mint a mai …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nőnevelés, Leánynevelés, Neveléstörténet, Középfokú oktatás, Leánylíceum
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 133.864/1939. IX. sz. rendelete az 1938 : XIII. t.-c. alapján készített líceumi tanterv és utasítások életbeléptetése tárgyában. Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak, a budapesti, debreceni és pécsi középiskolai …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nőnevelés, Leánynevelés, Képzési terv
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Valamennyi állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézet tekintetes Igazgatóságának. Az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló 1921. évi XXX. t.-e. ós e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/1922. szám alatt kelt …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Székfoglaló, Papírológia, Ókori Görögország, Papirusz
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Mélyen tisztelt Egyetemi Közgyűlés! Az egyetemek történetében hagyományos szokássá vált az, hogy a hivatalát ünnepélyes keretek között elfoglaló rektor valamely szakmájába vágó értekezéssel nyitja meg a tanévet. E szokásnak hódolva, mint a római jog professzora, nem …
Corvina logo

Kategóriák: Földtudományok, Orvostudomány
Tárgyszavak: Gyógyfürdő, Balneológia, Vízgyógyászat
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A fürdésnek általában, különösen a tiszta vízfürdőnek orvos-tudományi értéke. A fürdés napjainkban a gyógy gyakorlat mezején rendkívül nevezetes szerepet játszik, nemcsak az egyetemes tanokat követő orvosok gyakorlatában, hanem méginkább a gyógytudományban felekezetet …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Római jog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A római jog insíitutiói alatl, a jogi remekíróknak, 3 Justinianus császár törvényszerkesztő bizottságának hasonló nevű, s egyező célú munkái után, - a római jog alapelveit magába záró, bevezető elemi tankönyvet kell értenünk. Érthetjük még alatta a római jog …
Corvina logo

Kategóriák: Helytörténet, Földtudományok
Tárgyszavak: Útikönyv, Természetföldrajz, Gyógyvíz, Balatonfüred, Balaton, Fürdőhely
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ámbár Balaton-Fiired a’legjelesb, ’s leglátogatottabb magyarországi gyógyhelyek között, elsők közé számlállathalik ; mindazonáltal korára, ’s hírére nézve legújabb, mert: míg a’ többi jelesbeknek majd mindannyinak mondák, írott kútfők, fenn álló romok, föltalált …

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Magyar nyelv, Közjogi elismerés, Magyar nyelviség, Államnyelv
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Nyelvében él a nemzet. Annyira igaz, hogy immár közmondássá lett. Ma is ezért folyik a harcz és küzdelem mindenütt: az államban, irodalomban, törvényhozó-, kormányzó és közművelődési egyesületek testületeiben egyiránt. Nyelvében fejeződik és fejlődik ki a nemzet …

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Nőnevelés, Oktatás, Oktatástörténet, Lánynevelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
L’éducation est un fait, la pédagogie est une science ; par conséquent l’histoire de l’éducation des femmes ne saurait être seulement celle de la pédagogie féminine, elle s’étend plus loin et remonte plus haut : elle est, à quelque degré, l’histoire même de leur condition …
1
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Adattár
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A vallás- és közoktatásügyi ministerium az 1913. évi február hó 26-áig gróf Zichy János, azontúl pedig alulírott vezetése alatt állott. A kath. lelkészek és segédlelkészek jövedelmének az 1909 ; XIII. t.-cz. alapján való i kiegészítésére az 1913. évben 3,241.206 …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Adattár
Tárgyszavak: Nevelésügy, Oktatás, Neveléstörténet, Közoktatás, Középiskolai oktatás, Felső népiskola, Polgári iskola, Kereskedelmi szakoktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A vallás- és közoktatásügyi ministerium az 1912. évben Zichy János gróf minister vezetése alatt állott. Az ezen évi működéséről az alábbiak számolnak be: A gör. kath. magyarságnak uj püspökség létesítése iránt félszázad óta folytatott küzdelmeit sikerült az 1912. …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Oktatásügy, Iskolatörténet, Középiskola
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minister úr Ő Nagyméltósága múlt évi márczius hó 5-én 64,126/94. sz. a. kelt rendeletével abban a megtisztelő megbízásban részesített, hogy a millennium alkalmából a magyarországi középiskolákat rövid tájékoztató műben …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Oktatástörténet, Neveléstörténet, Közoktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A hazai közoktatás újabb történetének nincsen egyetlen korszaka sem, mely jobban megragadná figyelmünket, mint Mária Terézia uralkodásának ideje. Ekkor megy végbe a nevelés feladatairól táplált felfogások nagy átalakulása; ekkor fogamzik meg csirája a modern iskolának; ekkor …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
(...) hanem célszerű eszköz, mely alkalmas arra, hogy a megtévedt egyént a helyes útra visszavezesse, a még lelkében, erkölcseiben idomíthatót megmentse, a pedig immár megrögzöttel szemben a védekezés álláspontjára helyezkedjék. A . büntetőjog célja immár nem annyira a …

Kategóriák: Fizika
Tárgyszavak: Sugárzás, Elektromos töltés, Radioaktivitás, Rádium
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A fizikai világ hordozója, az anyag, sokféleképen nyilatkozik meg az ember kutató szellemének. Mégis mindössze kevés az, amit róla tudunk; a lényege pedig ismeretlen marad előttünk. Itt van a kezünk ügyében, magunk is belőle vagyunk fölépítve, a gondolat rajta érik meg és az …
Corvina logo

Kategóriák: Adattár
Tárgyszavak: Népszámlálás, Népességadatok, Népességnyilvántartás, Felmérés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ugy az 1870., mint az 1880. évi népszámlálás alkalmával, a nagy hivatalos forrásmű megjelenése előtt, a népszámlálás főbb eredményei egy kis füzetben összefoglalva bocsáttattak a nagy közönség rendelkezésére. Ezt a hagyományt követve, teszem közzé a jelen kis füzetet …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Bismarck, II. Vilmos
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Bismarck herceg államférfiúi nagysága és elévülhetetlen érdemei Poroszország és Németország körül olyan hatalmas jelentőségű történelmi, tények, hogy nyilván egyik politikai táborban se létezhetik ember, aki kételkedni merészelne bennök. Már csak ezért is együgyű …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtörténet, Római jog, Római Birodalom, Alkotmány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Par excellence jogászi népnek tartatunk, de inkább gyakorlati, mintsem elméleti jogtevékenységünknél fogva, minthogy ez utóbbi jogászaink számos ezerre menő, igen is tekintélyes tömegével egyátalán semmi arányban sincs. Innen magyarázható, hogy még hazai jogunk irodalma is …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógiai kutatás, Neveléstörténeti kutatás, Kutatásmódszertan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Kutatás-módszertani kiskönyvtár című sorozatnak ez a kötete régi adósságot törleszt, mivel eddig nem volt olyan magyar nyelvű kézikönyv, mely az érdeklődőt eligazította volna a neveléstörténeti kutatások módszertani kérdéseiben. A szerző közérthető …
Corvina logo

Kategóriák: Numizmatika
Tárgyszavak: Pénztörténet, Fémművesség, Iparművészet, Numizmatika, Ötvösművészet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Das vorliegende Handbuch ist eine neue Bearbeitung des Abschnittes über antike Münzen in A. v. Sallets 1898 erschienenem Handbuch „Münzen und Medaillen". Sie richtet unter möglichster Wahrung des ursprünglichen Wortlautes ihr Augenmerk namentlich darauf, einige der schönsten und wichtigsten …
Corvina logo

Tárgyszavak: Oklevéltár, Könyvtár, Diplomatarium, Monumenta
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
E jegyzék összeállítása a végből történt, hogy a történetírók tájékozást szerezhessenek, mily nyomtatott oklevél-gyűjtemények találhatók a M. T. Akadémia könyvtárában. A történelmi szak a könyvtárnak egyik legnagyobbika, melynek a történeti forrásmunkák már eddig …
Corvina logo

Kategóriák: Filozófia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az életből és a könyvekből rámmeredő káoszt igyekeztem ebben a kis műben egységes, megbékítő képbe összeolvasztani. Hogy mennyire sikerült, nem én fogom eldönteni. Minden részletkérdésre természetesen már csak e kis mű terjedelménél fogva sem térhettem ki, de remélem, …
Corvina logo

Kategóriák: Helytörténet, Történelem, Előadóművészet, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Katalógus, Forradalom, Sajtó, Színház, Kiállítás, Aprónyomtatvány, Szabadságharc, Egyetemi Könyvtár
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya a 2018/2019-es időszaki kiállítását a Kis- és Aprónyomtatványtár bemutatásának szentelte. A téma az osztályon folyó feldolgozó munka során merült fel, aktualitását a forradalom és szabadságharc …
2

Kategóriák: Szépirodalom
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
.:. A kötet karakterfelismert szövegét a pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Sz. Tamás önkéntes felajánlásban javította! .:. --- Tizenhat éves voltam s nővérem, Emília egy évvel fiatalabb, mikor atyám meghalt s a Hudson partján szép kis jószágot hagyott ránk, amelynek …

Kategóriák: Szépirodalom
Tárgyszavak: Életrajz, Teleki Blanka, Emlékirat, Szabadságharc
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
.:. A kötet karakterfelismert szövegét a pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Rauschenberger Éva önkéntes felajánlásban javította! .:. --- Boldogult édesatyám gyönge növésű, vézna gyerkőc volt még, amikor Kossuth katonájának, honvédnek felcsapott. A világosi …
8
Corvina logo

Kategóriák: Filozófia
Tárgyszavak: filozófiatörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Reményiem, hogy e műből ki fog derülni a bölcsészet és a bölcsészet történetének fontossága. Itt az előszóban csak annyit legyen szabad megjegyeznem, hogy a bölcsészet tárgya: a legmagasabb igazságok. Ily tudománynak képzeli a bölcsészeiét az elfogulatlan közvélemény is. …
2
Corvina logo

Tárgyszavak: Dózsa György
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Makfalvi Dósa-családnak nem egy tagja tünt föl a közéletben, mint államférfiú, katona, tudós, vagy író, s valamennyi hű volt nemzetéhez mindenkor, az uralkodóhoz, a mikor lehetett. Hű volt mind - egyet kivéve, a kinek neve úgy él a nemzet tudatában, mint a fölségsértésnek …
Corvina logo

Kategóriák: Hadtudomány
Tárgyszavak: hadtudomány, hadművészet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Felette nehéz munkára vállalkoztam, midőn Clausewitz Károlynak »A háborúról« című műve fordítására szántam el magamat. A munkát nehézzé az teszi, hogy Clausewitz mély gondolatait, melyeket a közönséges értelemnek felfogni amúgy is sok időbe kerül, tömör, hogy ne …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Projektmenedzsment, Projekttervezés, Projekttipológia, Projektszervezet, Projektmodellezés, Projektéletciklus, Projektvezetés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Manapság a projektek korát éljük. Nap mint nap használják ezt a kifejezést a munkahelyeken, s közkedvelt lett a mindennapi szóhasználatban is. Igazán még a szó magyaros kiejtése sem kristályosodott ki, hiszen egyaránt hallható az angolos „prodzsekt” és a magyarosabb …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Projektmenedzsment, Projekttervezés, Projekttipológia, Projektszervezet, Projektmodellezés, Projektéletciklus, Projektvezetés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Manapság a projektek korát éljük. Nap mint nap használják ezt a kifejezést a munkahelyeken, s közkedvelt lett a mindennapi szóhasználatban is. Igazán még a szó magyaros kiejtése sem kristályosodott ki, hiszen egyaránt hallható az angolos „prodzsekt” és a magyarosabb …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vezetés, Szervezés, Menedzsment, Döntéshozatal, JIT
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A menedzsment alapjai 1-2. tárgy a PTE–KTK nappali tagozata 2. és 3. évfolyamának választható tantárgyai közül évente, átlagosan mintegy 200-240 hallgatót érdekel és 6-8 csoportban kerül meghirdetésre. A tárgy tanrendbe állításával eredetileg az volt a Tanszék célja, hogy a …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Szervezeti kultúra, Menedzsment, Motiváció, Csoportmunka, Kommunikáció, Karriertervezés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A menedzsment alapjai 1-2. tárgy a PTE–KTK nappali tagozata 2. és 3. évfolyamának választható tantárgyai közül évente, átlagosan mintegy 200-240 hallgatót érdekel és 6-8 csoportban kerül meghirdetésre. A tárgy tanrendbe állításával eredetileg az volt a Tanszék célja, hogy a …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Szervezeti kultúra, Belső kommunikáció, Vállalati kultúra, Nemzeti kultúra, Gazdasági magatartás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A közgazdaságtudomány, mint társadalomtudományi részterület az egyének és csoportok tanulmányozásának egy igen speciális szeletével foglalkozik: a piaci szereplők gazdasági viselkedésével. A téma elemzésének egyik fő kérdése az, hogy bár az egyének magatartása – …
1
Corvina logo

Kategóriák: Politikatudomány
Tárgyszavak: Apponyi Albert, Külpolitika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Magyar Külügyi Társaság a Gondviselés iránt érzett mélységes hálával ünnepli azt a napot, az Úr 1926. esztendeje május havának 29-ikét, amikor elnöke és vezére, Apponyi Albert gróf, a Mindenható kegyelméből életének nyolcvanadik évét tölti be. Ennek, a magyar …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Projektmenedzsment, Tanulmánykötet, Szervezeti kultúra, Vezetéstudomány, Menedzsment, Vezetői képesség, Tanácsadás, Karrierfejlesztés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Eljött hát ez az idő is, Tanár Úr! Valamikor régen, úgy bő 25 éve, még hallgatóként kerültek először kezeim közé emlékkötetek, melyek ugyan nem voltak tankönyvek, de egyes tárgyak esetében közkedvelten adta fel az oktató ajánlott irodalomként. Nem értettem, hogy mi végre …
1
Corvina logo

Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Tankönyv, Demográfia, Népességföldrajz, Népesség, Társadalomföldrajz
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A könyv címében foglalt tématerületen jó ideje oktatva, közel egy évtizede döntöttük el, hogy készítenénk egy tankönyvet saját gondolataink alapján, saját diákjainknak. Az alapanyagok gyűltek, azonban az összeállításra fordítható idő csak nem akart feltűnni. Végül az …
3

Kategóriák: Sporttudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
"Az atlétika a sportok királynője" állítjuk ezt joggal ma is, hiszen olyan sportágról van szó, amely az ember természetes mozgásformáiból - járás, futás, ugrás, dobás - fejlődött ki és ezzel megalapozza a többi sportág kondicionális és koordinációs képessegeit. Hatalmas …

Kategóriák: Bibliográfia
Típus: könyv
Formátum: www

borítókép
.:. Frissítve: 2020.04.04-én .:. ---- A koronavírus (COVID-19) magyarországi megjelenése miatt az országnak azonnal át kellett állnia a tantermen kívüli digitális oktatásra. Ez a folyamatosan frissülő linkgyűjtemény azért jött létre, hogy az általános-, középiskolai …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Infokommunikáció, Büntetőjog, Kriminológia, Polgárjog
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának Büntetőjogi tanszéke is aktívan szerepet vállalt mindig a különféle konferenciák szervezésében. Ez idén sem volt másként, hiszen a Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszékkel karöltve megszervezték az első Tudományos …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Statisztika, Kereskedelem, Előadás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Azok után, melyek a statistika elméletéről tartott előadásokban itt elmondattak, nem okvetlenül szükséges ugyan, de tárgyam természeténél fogva mégis czélszerünek látszik, kezdetül, önök emlékezetébe visszaidézni azt, hogy a statistika, lényegében, vagy legalább …
Corvina logo

Kategóriák: Előadóművészet
Tárgyszavak: Nemzeti Játékszín, Színháztörténet, Színjátszás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Nemzeti játékszínünk története a legrégibb időktől a Nemzeti színház megnyitásáig, nem lehet puszta krónikája az egyes színtársulatoknak. A magyar színészet nemzeti, kulturális missiót teljesített ez időn belül. Ez időszak eseményeinek részletes leírása tehát …
1

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány, Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Neveléstörténet, Iszlám kultúra, Könyvterjesztés, Középkor, Könyvkultúra, Könyvkészítés, Iszlám világ
Típus: könyv
Formátum: www

borítókép
A kurzus a Nevelés- és művelődéstörténet, illetve a könyvtártörténet hazánkban kevéssé ismert területével, a középkori iszlám könyvtáraival foglalkozik. Az iszlám kialakulásának rövid áttekintése után a világvallás tudásról, olvasásról tartott nézeteit összegzi a …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógia, Oktatásügy, Tanulmánykötet, Németh András
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Vannak az ember életében olyan jeles napok, amelyek egy rövid megállásra, visszatekintésre, számvetésre késztetik, hogy aztán újult erővel folytassa útját az élet ösvényein. Ezek közé tartoznak egy alkotó tudós pályáján a születésnapok, amelyek nemcsak neki magának adnak …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Gyermeknevelés, Nevelés, Pedagógia, Folyóirat, Óvoda
Típus: könyv
Formátum: www

borítókép
A Gyermeknevelés c. folyóirat átalakulása után 1953-tól jelenik meg évente 11 alkalommal az Közoktatásügyi Minisztérium folyóirataként. | A papíralapú folyóirat fellelhető: Pécsi Egyetemi Könyvtár, folyóiratraktár, R1002. | A folyóirat felelős szerkesztője: Zsoldos Z. …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Bruhács János
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi- és Európajogi Tanszéke 2019. október 4-én konferenciát szervezett Bruhács János professor emeritus 80. születésnapja alkalmából Pécsett. A konferencián számos pályatárs, kolléga és volt tanítvány vett …
1
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Oktatástörténet, Neveléselmélet, Neveléstörténet, Oktatásügy, Népoktatás, Iskoláztatás, Nevelési korszakok, Egyházi oktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A neveléstörténet célja, anyaga és felosztása: Megismertetni az eszméket, rendszereket, szokásokat és módozatokat, amelyek az emberiség történetén keresztül a nevelés szolgálatában állottak s azon nagy emberek életének s főleg nevelői működésének történetét, akik a …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Fenntartható fejlődés, Környezetvédelem, Évkönyv, Globális probléma, Regionális politika, Erőforrásgazdálkodás, Regionális gazdaságtan, Tanulmány, Zöld energia, Vízgazdálkodás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Nagy örömmel fogadtam el a felkérést előszó írására a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola évkönyvéhez. Az öröm elsőrendű oka, hogy működik ilyen iskola, hogy a regionális tudomány – csaknem fél évszázaddal nemzetközi szervezetének, a Regional Science …
15
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Szerkesztő: Benke Jozsef | Cím: A magyar magánjog alapvetése | Megjelenés: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Pécs, 2020 | ISBN 978-963-429-486-3 (pdf) | ISBN 978-963-429-487-0 (epub) --- A magyar magánjog kodifikációjának mintegy 110 éves …
2
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Editor: Jozsef, Benke | Title: The Fundamentals of Hungarian Private Law | Publisher: University of Pécs, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Private Law, Pécs, 2020 | ISBN 978-963-429-484-9 (pdf) | ISBN 978-963-429-485-6 (epub) --- Although the process of the Hungarian private …
2
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Felsőoktatás, Polémia, Vitairat
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
"Szellemi szabadság alatt értem én egyrészt a jogosultságot, bármi tárgyról leplezetlenül az egyéni nézetet, rectius igazságot kimondani a nélkül, hogy bármi disciplináris eljárástól vagy censurától, vagy anathemától tartanunk kellene, másrészt a tehetséget, ily igazságot …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Magyarország, Oktatás, Iskolatörténet, Európa, 16. század, Iskoláztatás, Erdélyi iskola
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A M. T. Akadémia 1869-ben a Gогove-alapítványból harmincz aranyat tűzött ki jutalmul a következő tudományos feladatra: "Adassék elő a hazai és külföldi iskolázás а XVI. században." Az Akadémia 1871-ik évi nagygyűlése a jelen művet, mely azonban teljesen átdolgozva és …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Egyház, Magyar irodalom, Katolikus, Szentbeszédek, Prédikáció
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Pázmány kétségkívül legkiválóbb irodalmi nagyságaink egyike. Nemcsak a vele egy véleményen levő kortársak, hanem még ellenfelei, sőt irodalmunk legjelesebb műbírái is magasztalják. Valóban, arra a helyre való, a melyen Kazinczy, Kölcsey, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, …
Corvina logo

Kategóriák: Antropológia, Régészet, Történelem, Lexikon
Tárgyszavak: European history, European studies, Antiquities, Regional and area studies, Prehistoric, History, Encyclopedia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
When we were originally approached by Scribners to consider editing this encyclopedia, our motivations for accepting this challenge were identical. We were both keenly aware of the lack of authoritative yet comprehensive information on European archaeology written for the general readership. In …
1

Kategóriák: Földtudományok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
An evaluative guide to a large number of geographical sources on the web, including geographical sites around the world. Only sites that are considered to be informative, reliable and stable have been included. The information given for each site includes: title, URL, owner/maintainer, server …
Corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Vallástudomány
Tárgyszavak: Teológia, Babonaság
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
„Ha az egész világot bejárod, találni fogsz városokat bástyák, királyok, tudományok nélkül, de még senki sem talált várost templomok, istenek nélkül, nem talált várost, mely imákat, áldozatokat föl nem ajánlana a végből, hogy boldogságot és üdvöt nyerjen , s mely ne …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Vallástudomány
Tárgyszavak: Oktatásügy, Oktatáspolitika, Állami oktatás, Felekezeti oktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Mai napság igen sok az égető kérdés , de ezek közöl egy sem oly fontos, következményeiben egy sem oly mélyreható, mint az oktatásszabadság kérdése, mert ezen kérdés megoldásától milliók és milliók földi s örök boldogsága vagy boldogtalansága függ. Az iskoláért két …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Neveléselmélet, Közoktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a könyv elsősorban a szaktanítói tanfolyamok hallgatói számára készült, s a számukra előírt vizsgálati anyagot tartalmazza. Fejezetei, alfejezetei a 13.500/1947. V. K. M. sz. rendeletben (Köznevelés, IV. évf. 1948. 1—2. sz.) felsorolt problémákhoz igazodnak. Éppen ezért …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Pszichológia
Tárgyszavak: Gyermeknevelés, Gyermekpszichológia, Pedagógiai kutatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A gyermektanulmány a XIX. század egyik legszebb tudományos alkotása. Igaz, hogy a gyermek tanulmányozását már Rousseau 1762-ben követeli, midőn „Emil“-jében azt mondja: „Kezdjétek (a nevelést) a gyermek alaposabb tanulmányozásával, mert egészen bizonyos, hogy nem ismeritek …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Pedagógia, Egyháztörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Midőn tíz évvel ezelőtt rendfőnököm megbízásából növendék-papok nevelésével kezdtem foglalkozni, feltűnt előttem, hogy míg ,a nevelés minden más ágában terjedelmes és kimerítő szakmunkák szolgálnak vezérfonálul, a papnevelés elméletéről ilyen rendszeres munka az …
1
Corvina logo

Kategóriák: Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Magyar irodalom, Emlékirat, Tutsek Anna
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
.:. A kötet karakterfelismert szövegét a pécsi KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY munkatársa, Csomor Henriett önkéntes felajánlásban javította! .:. --- Tavaszi szél fodrozza a Duna hullámait. Látom szobám ablakából. Csodaszép panoráma. Szemben a Margitsziget zöld, dús lombozatával …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Pedagógia, Neveléslélektan, Iskolai nevelés, Neveléspszichológia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A nevelés kérdésének állandó napirendre tűzése örvendetes jelenség; valójában nem egyéb ez, mint a társadalom behatóbb vizsgálatának egyik szükségszerű következménye. Midőn a gondolkodó elméket az a kérdés foglalkoztatta, hogy azon, ami nem jó, miképpen kellene …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nevelés és oktatás, Neveléselmélet, Pedagógia, Módszertan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A közölt két dolgozat különlenyomata szakférfiak kívánságára készüli; egyrészt tanárjelöltek számára igen alkalmas alapnak tekinthetők az egyetemi előadások mellett a paedagogiai vizsgálatra való előkészítésben, — másrészt tanítással foglalkozók egyáltalában a …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Minden téren változnak a fogalmak, mert a fogalmak az emberi szellem alkotásai. Voltakép leszűrődései, tömörítései azoknak a nézeteknek, melyeket a dolgokról az ember magának kialakított. Hogy ebben a kialakításban mily tényezők szerepelnek, ezt nem könnyű mindig …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléselmélet, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ez a könyv a pedagógia legérdekesebb és legizgatóbb kérdéseivel foglalkozik, az alapvető kérdésekkel, melyek megoldásától függ a pedagógia egész rendszerének fölépítése. Az újabb tudományos munkásság szerteágazó eredményeinek egy szintézisét kísérlem meg oly módon, …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Neveléslélektan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A szellemi képességek fejlesztése egyike a pedagógia legfontosabb feladatainak. Mégis újabb időben ennek a kérdésnek a tárgyalása kissé háttérbe szorult a pedagógiai irodalomban a nagy reformkérdések, s a pedagógiai problémák új beállítása mellett. Pedig éppen az újabb …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanárképzés, Középfokú oktatás, Polgári iskolai tanárképzés reformja
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A polgári iskolai tanárképzés történetében új korszak következik. A polgári iskolai tanárok, kiknek képzése eddig külön szakiskolákon történt, ezentúl az egyetemen kapnak kiképzést. Ez oly mélyreható változás, mely sokkal messzebb menő következményekkel jár, mint azt az …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Neveléstörténet, Iskolatörténet
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az iskolaügy államosítása egyik legnagyobb politikai harca volt a magyar demokráciának. De ezt a harcot is győzelemmel fejezte be. Az iskolaállamosítás törvény lett. E törvény megszületésének előzményeiről, indokairól, politikai, művelődési jogosultságáról és …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés és oktatás, Nevelésfilozófia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Locke gyermekkora. Élete Oxfordiján. Orvosi tanulmányai. Hivatalos állásai. Viszonya Shaftesburyhez. Tartózkodása Franciaországban. Újabb összeköttetése Shaítesburyvel. Kizárják a Christ Church kötelékéből. Tartózkodása Hollandiában. Visszatérése Angliába. Kiadja az Essayt. …
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Jogszabály, Jogforrás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Magyar Népköztársaságban az oktatás az általános műveltség és a szakmai ismeretek megszerzését és bővítését, az ifjúságnak, valamint a tanuló felnőtteknek szocialista, humanista szellemű, az igaz hazafiság és a nemzetköziség eszméit érvényesítő nevelését …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Magyarország története
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
1711-ben a szatmári békével új korszak kezdődik Magyarország történetében. A megelőző két évszázaddal, a folytonos háborúkkal, az emberek és az anyagi javak mérheteden pusztulásával, az ország három részre szakadásával szemben helyreáll a magyar korona országainak …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Egyháztörténet, Pannónia, Ókor, Hittérítés, Magyar Szent Korona, Koraközépkor
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Dum Clementissime pateris, ut TE Duce, TE Auſpice in litterariam banc arenam deſcendam, atque Aſſertiones meas Sacratiſſimo Nomini TUO inſcribam AUGUSTISSIMA DOMINA! quid aliud agis, quam inſtaurata profuſa liberalitate TUA litterarum ſtudia, atque boneſtiſſimas facultates ſtabilire …
2
Corvina logo

Kategóriák: Filozófia, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Filozófiatörténet, Irodalomtörténet, Tanulmánygyűjtemény
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Az első két fejezetet (Stendhal és Taine) Irmei Ferencz fordította és Fredericzy M. revideálta. A többi fejezetet Fredericzy fordította és dr. Katona Lajos revideálta. — E mü szerzője Bourdeau János, kiváló publicista, a párisi Institut levelező tagja, a Journal des Débats …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Felsőbb években, kezemhez jutván ama nagy hirü tudós Kant Immánuelnek nevelésről német nyelven irott eme könyve, időt vettem annak lefordítására. — Azon ott összeszedett nevelési elveket olyanoknak vélvén, melyek átültetését a Magyar irodalom terén előnyösnek tartom, …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Informatika
Tárgyszavak: Gazdasági informatika
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Lemaradhatunk-e mindannak előnyeiről, amit az informatikai rendszerek a gazdaság számára ma kínálnak? A 21. század fordulójára az informatika legalább három területen gyökeresen megváltoztatta a társadalom és a gazdaság életét. Az első: a számítógépek használata ma már …
Corvina logo

Kategóriák: Történelem, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Magyar irodalom, Levelezés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Van szerencsém ez alkalommal a t. olvasó közönségnek 499 levelet bemutatni, melyeket a XVI. és XVII-ik század legmiveltebb magyar hölgyei Írtak, még pedig 20—25 levelet kivéve mindeniket sajátkezűleg. A levelek tárgya a társasélet sokféle viszonyaiból van merítve, a mint azok …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Neveléselmélet, Pedagógia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Megvalósítására törekszem a nagy költő akaratának: "Minden ember legyen ember és magyar, Kit e föld hord és egével betakar!" Azt akarom, hogy ki-ki ura és szolgája legyen önmagának ; hogy testvérek legyünk a nemzeti közösségben és szolgáljuk becsületesen a nemzeti élet …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vezetés, Vezetéstudomány, Tervezés, Szervezeti váltás, Szervezés, Menedzsment
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Ebben az évben 45. születésnapját köszöntő pécsi Közgazdaságtudományi Kar folyamatosan nagy figyelmet fordított hallgatóinak színvonalas, de mégis könnyen elérhető tananyaggal való ellátására. Ennek egyik módja a saját tananyagok fejlesztése és megjelentetése. A Kar …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Kereskedelem, Kereskedelmi gazdaságtan, Vállalati stratégia, Beszerzés, Költséggazdálkodás, Értékesítés, Árpolitika, Készletgazdálkodás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Magyarország kereskedelmének mai szervezeti struktúrája sajátos fejlődési ívet követve alakult ki. Hazánknak a 20. század közepéig is lényeges lemaradása volt a kereskedelem fejlettségét tekintve a nyugati országoktól, amely lemaradás a második világháború után …
1
Corvina logo

Tárgyszavak: Mikroökonómia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A mikroökonómiát („párjával”, a makroökonómiával együtt) az elméleti közgazdaságtudományok képviselőjeként szokás emlegetni. E megállapítás abból a szempontból helytálló, hogy diszciplínánk tárgya a közgazdasági alapműveltséget adó ismeretek körébe sorolható. …
1
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Hall modell, Kultúra, Szervezeti kultúra, Trompenaars, Globe kutatás, Hampden-Turner
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A közgazdaságtudomány, mint társadalomtudományi részterület az egyének és csoportok tanulmányozásának egy igen speciális szeletével foglalkozik: a piaci szereplők gazdasági viselkedésével. A téma elemzésének egyik fő kérdése az, hogy bár az egyének magatartása - genetikai …
1
borítókép
A negyvent léptem által, és szemeim — pedig fájdalom! tömérdek még künn a lemunkálandó — már kifáradtak, s míg nappal vagyon reám nézve, a legszükségesebb teendőhez, a legvalódibb protestáns szónok, Kolmár-nak ez újabb k. katedrai tanitásai világ elé bocsátásához …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nőnevelés, Leánynevelés, Középfokú oktatás
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A tanterv és az utasítások feladata. Az 1926. évi XXIV. t.-c. kétféle leányközépiskolát, ú. m. leánygimnáziumot és leánylíceumot szervez. Emellett középfokú leánynevelésünket a törvény szerint még a leánykollégiumok szolgálják. Mind a három iskolafaj közös feladata, …
Corvina logo

Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Katolikus, Emberi lélek, Lélek halhatatlansága, Halhatatlanság, Teológia
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A határain túlcsapongó, tehát álbölcselet, mely az Istent eszes teremtményeivel elfelejtetni törekszik, egyszersmind az embert is mélyen sérti és lealacsonyítja méltóságában, midőn lelkét önmagában vagy tulajdonságaiban, melyek szerint Teremtőjének képmása, nemcsak …
Corvina logo

Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Statisztika, Módszertan
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1970 óta kiemelt hangsúlyt kap a gazdaságtudományok módszertani megalapozása. Nincs ez másképp a Statisztika oktatásában sem: elődeink, illetve mi magunk több mint három évtizede tanítjuk a jövő …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Kereskedelmi jog, Gazdasági jog, Büntetőjog, Tőkepiacon elkövetett bűncselekmények, Pénzmosás, Gazdasági bűncselekmények, Brókerbotrányok
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon olyan interdiszciplináris kérdéskör, amely egyaránt igényel jogi (büntetőjogi) és közgazdasági megközelítést és személetmódot. A tőkepiac a társadalom gazdasági alrendszerében helyezhető el, emiatt a fogalmának …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Választás, Választójog, Európai Unió, Európajog, Pártfinanszírozás, Választási rendszer, Európai Parlamenti Választás, Kampányfinanszírozás, Parlament
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A választójog, mint állampolgári jog, a polgárok közügyekben való részvételét kívánja biztosítani azáltal, hogy jogosultságot biztosít számukra a felettük hatalmat gyakorló politikai döntéshozó szervek személyi összetételének meghatározására. A jogállam …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Felsőoktatás, Doktori képzés, Felsőoktatás-képzés, Doktori fokozat
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat – mint az ország első intézményi szintű doktorandusz érdekképviseleti szervezete – megalakulásának ötödik évfordulója számos apropót szolgáltatott arra, hogy ismertesse a doktori képzés iránt érdeklődőket a magunk …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Európai Unió, Európai Unió joga, Migráció, Menekültügy
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Migration, asylum and the Area of Freedom, Security and Justice continue to be some of the most discussed and topical policy areas of the European Union. The Erasmus+ Strategic Partnership entitled Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education …
1
Corvina logo

Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Igazságügy, Európai Unió, Európajog, Belügy, Európai Unió joga
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Migration, asylum and the Area of Freedom, Security and Justice continue to be some of the most discussed and topical policy areas of the European Union. The Erasmus+ Strategic Partnership entitled Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration Oriented Education …
1
Corvina logo

Kategóriák: Egyetemtörténet, Adattár
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Intézménytörténet, Emlékkönyv, Évkönyv
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Tisztelt Olvasó! Intézményünk alapításának 40. évfordulóját e rendhagyó emlékkönyvvel szeretnénk megünnepelni. Kiadványunk egy jubileumi évkönyvhöz híven bemutatja az utóbbi évtized intézménytörténetét, legfontosabb tevékenységeit, képzési és kutatási területeit, …
Corvina logo

Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Német irodalom, Gyermekkönyv, Óvodai nevelés, Nyelvtanítás, Német nyelvkönyv, Iskoláskor előtti nevelés
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Das Thema der dritten Ausgabe der Schriftenreihe „Deutsch für kleine Anfänger“ ist die Kinderliteratur. In der ersten Ausgabe ging es um die Methodik des Zweitspracherwerbs von Kindergartenkindern. Ein Schlüsselwortschatz wurde erarbeitet, der den Kindern mit Hüfe von Spielen, Liedern, …
Corvina logo

Kategóriák: Szociológia
Tárgyszavak: Néprajz, Jeles napok, Antropológia, Ozora
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Itt élnek közöttünk, velünk – és még megszólításukkal, néven nevezésükkel is gondjaink vannak: cigányok… romák… Velünk játszottak az óvodában és mellettünk ültek az iskolában, esetleg később szomszédainkká váltak, és mégis, alig tudunk róluk valamit. …
Corvina logo

Kategóriák: Pszichológia, Szociológia, Történelem, Irodalomtudomány, Utazás, turizmus, Életmód
Tárgyszavak: Törökország, Kulturális antropológia, Útirajz, Napló, Francia hadsereg, Világháború, Szerelem-kutatás, Római kor, Machiavellizmus, Hárem, Közösségi média, Mátyás király, Mary Wortley Montagu
Típus: könyv
Formátum: OCR szöveg

borítókép
Immár négy esztendeje, 2015 nyarán jelent meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia előadássorozat válogatott tanulmányait tartalmazó második kötetünk. A 2012 őszén útjára indított program keretében egy-egy neves kutató 60 perces előadáson járta körül aktuális …