Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Fuchs, Eduard: Az ujkor erkölcstörténete – Renaissance 1. kötet (1926)

Szerző: Fuchs, Eduard (1870-1940)
Cím: Az ujkor erkölcstörténete : 1. kötet: Renaissance
Megjelenési adatok: 2. kiad. – Budapest : Világirodalom, 1926 – 335 p., 22 t.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A mindenkori erkölcsi élet és a mindenkori erkölcsi nézetek és törvények, amelyek egy bizonyos korszakon belül az ember nemi tevékenységének formáit szabályozzák, a legjelentékenyebb és legjellegzetesebb jelenségei annak a fejlődési korszaknak. Minden időnek, népnek és minden egyes osztálynak lényege éppen ebben nyilvánul meg a leghatározottabban. Mert a nemi élet ezerféle kisugárzásában nem csak egy fontos törvényt mutat meg, hanem az élet törvényét általában, az élet ősműködése az egyes korok erkölcsi tevékenységében, erkölcsi nézeteiben és erkölcsi törvényeiben formává alakult. Nincsen az életműködésnek egyetlen formája, egyetlen alkatrésze, mely ne az élet nemi bázisától nyerte volna meghatározó, vagy legalább is jellemző bélyegét, a népek egész nyilvános és magánéletét nemi érdekek és tendenciák hatják át és telítik.

Tartalomjegyzék


»»» Boritó [1]
»»» Főcímlap [2]
»»» Címlap. ELSŐ KÖTET [3]
»»» Ismertető [4]
»»» Előszó. [5]
»»» I. RÉSZ. AZ ERKÖLCS EREDETE ÉS LÉNYEGE 7
»»» Bevezetés. 7
»»» 1. A monogámia keletkezése és alapjai. 12
»»» 2. A nemi morál különböző változásai. 16
»»» 3. A morálváltozás törvényei. 26
»»» II. RÉSZ. A RENAISSANCE TESTI SZÉPSÉGIDEÁLJA. 59
»»» 1. Mi a renaissance. 59
»»» 2. Szépségideálok keletkezése. 75
»»» 3. A testi szépség kultusza. 81
»»» 4. A kor és a meztelenség. 88
»»» 5. A renaissance- divatok. 97
»»» III. SZERELEM ÉS HÁZASSÁG. 109
»»» 1. Az egyéni szerelem kifejlődése. 109
»»» 2. A szerelem animálisan érzéki felfogása. 117
»»» 3. A házasság előtti nemi élet. 133
»»» 4. A vendégéjszakák és próbaéjszakák szokása. 143
»»» 5 A kölcsönös udvarlás formái. 154
»»» 6. Házasság és hűség. 167
»»» 7. Szabad nemi érintkezés és érzéki romlottság. 185
»»» 8. A szűzességi öv használata. 212
»»» IV. AZ EGYHÁZ ERKÖLCSEI. 221
»»» 1. Az egyház uralmának gazdasági alapja. 221
»»» 2. A cölibátus, kolostori bűnök. 225
»»» V. A NÉMBEREK UTCÁI. 249
»»» 1. A prostitució, a katonaszajha, a kerítő. 249
»»» 2. A prostituált szerepe a társaséletben, a nagy cocotte. 262
»»» 3. A prostitució elleni küzdelem, a szifilisz. 275
»»» VI. A TÁRSAS ÉLET. 288
»»» 1. A fonó, A fürdőházi élet. 288
»»» 2. Játék és tánc, Ünnepek, Szinházak, lakodalmak. 306
»»» VII. BETEG ÉRZÉKISÉG. 321
»»» 1. A boszorkányüldözés erotikus alapja. 321
»»» TARTALOM 331
»»» KÉPEK. 333
»»» A szövegközötti képek jegyzéke: 333
»»» 1. kép. Az igazság. Fametszet a 16. századból ismeretlen művésztől. 8
»»» 2. kép. A nő az életen át a szerelemtől ostorozva. Fametszet 1490-ből. 13
»»» 3. kép. A házasságtörés. Kép a francia törvénykönyv “Házasságtörés” című fejezetéből a 16. századból. 14
»»» 4. kép. boszorkánypróba. 16. századbeli fametszet után. 39
»»» 5. kép. A keritőnő és a perdita. Holland rézmetszet a 17. századból. “Legszebb kurtizánok katalógusából”. 47
»»» 6. kép. Tréfás kép a 17. századból. 54
»»» 7. kép. Vénusz és Ámor. Francia renaissance kézimunka. 56
»»» 8. kép. Német rézmetszet 1534-ből. 60
»»» 9. kép. Szatir és Ninfa. Rézmetszet A. Carraccí-től. 74
»»» 10. kép. Jelmez a Jost Ammans jelmezkönyvéből. 16. század. 99
»»» 11. kép. Jelmezkép a Jost Ammans jelmezkönyvéből. 103
»»» 12. kép. Egy fogadó hálóhelye. Egykori kézíratból. 104
»»» 13. kép. Ahogy Matthes mester saját kincsét nem ismeri meg. Humoros rajz. 106
»»» 14. kép. Szerelmes pár. 110
»»» 15. kép. Szerelmes pár a kertben. Fametszet egy régi naptárból. 114
»»» 16. kép. A keritő férj. Francia fametszet a 16. századból. 118
»»» 17. kép. Lukrécia. Nümbergi fametszet. 120
»»» 18. kép. A keritő szolgálónő. Fametszet Hans Weinditz-től. 123
»»» 19. kép. A tehetetlen férj gúnyképe. Német fametszet a 16. századból. 129
»»» 20. kép. A bordélyház. Német fametszet a 15. századból. 251
»»» 21. kép. Vándorlók. Francia fametszet. 254
»»» 22. kép. A fonóban. Fametszet. 290
»»» 23. kép. Egy fürdőismertető cimlapja. 294
»»» 24. kép. A plombiér-i szegények közös gyógyfürdője. Fametszet 1553-ból. 298
»»» Mellékletek jegyzéke: 334
»»» I. Putifárné. A női érzékiség jelképe. Rézmetszet Lucas van Leydentől. 16. század. 48
»»» I. Raphael falfestménye után készült rézmetszet. 48
»»» II. Nő fürdőruhában. Fametszet a Jost Ammanns jelmezkönyvéből. 16. század. 64
»»» II. Az élet örömei. Fametszet a Jost Ammanns jegyzőkönyvéből. 16. század. 64
»»» III. A házasságtörő nő jelképezése. Barrától. A vágyódó juhász. Mactham-tól. 112
»»» III. A kisértet. Crispin de Passe rézmetszete a 16. századból. 112
»»» IV. A fiatalító orvoslás. Crispin de Passe rézmetszete a 16. századból. 128
»»» IV. A nő vágyódás szimbolikus jelképe. Heinrich Goltzius rézmetszete. 128
»»» V. Egyetnemértő szerelmespár. Kilián rézmetszete Cornelis után. 176
»»» V. Az érdekszerelem. B. Spranger rézmetszete a 17. századból. 176
»»» VI. Egy előkelő hölgy öltőzködése. Le Blond rézmetszete a 17. századból. 192
»»» VI. Az elcsábítás jelképezése. 17. századból. 192
»»» VII. A boszorkányok. Hans Baldung Grien fametszete. 224
»»» VII. Percy grófné arcképe. Anton van Dycktől. 224
»»» VIII. A női hiúság. Jakob de Gheyn metszete a 16. századból. 240
»»» VIII. A szerelem. Heinrich Goltzius rézmetszete a 16. századból. 240
»»» IX. A szabinnők elrablása. Olasz metszet a 17. századból. 272
»»» IX. A nőuralom. 272
»»» X. A szerelem. I. Matham metszete a 16. századból. 288
»»» X. Vénusz öröme. Gerhard de Jode rézmetszete a 17. századból. 288
»»» XI. A házasságtörés. H. Goltzius rézmetszete. 304
»»» XI. A győzelmes szerelem. Goltziustól. 304
»»» XII. Mars és Vénusz. Goltziustól. 320
»»» XII. A katona és a kéjnő. N. Manuel tollrajza. 320
»»» Külön mellékletek jegyzéke: 335
»»» Vasari: A három grácia. 8
»»» Giordano: Vénusz és Adónisz. 32
»»» Furini: Vénusz siratja Adónisz halálát. 80
»»» Massys: Lucrétia. 144
»»» Steen: A macskacsalád. 208
»»» Steen: A holland kokott. 240
»»» Színes mellékletek jegyzéke: 335
»»» I. A nő. Egy ismeretlen nünbergi mester fametszete. 16
»»» II. A hűtlen asszony. Egy nünbergi mester fametszete a 16. századból. 96
»»» III. A két szerető. Az érdekszerelem jelképe Peter Flötnertől, 16. századból. 160
»»» IV. Női fürdőszoba. Dürer metszete után készült fametszet. 200
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat