Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1660-1664. I. kötet (1904)

Szerző: Evliya Çelebi (1611-1679)
Cím: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai : 1660-1664.
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1904. – XVI, 547 p. ; 24 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A XVII. századbeli híres török utazónak, Evlia Cselebinek az utóbbi években előkerült, tíz vaskos kötetre menő útleirásából, melynek a czíme : a VI. kötet s részben már az V. kötet is Magyarországon tett utazásait foglalja magában. E magyarországi utazások leírásának magyar fordítását tartalmazza e könyv.

Evlia Cselebit méltán híres utazónak mondják, mert a régi utazók közül csak az arab Ibn Batuta és az olasz Marco Polo hasonlíthatók hozzá, akár munkáinak terjedelmét, akár azok érdekességét tekintsük.

Mielőtt Evlia Cselebi útleírásáról szólnánk, előzetesen egy-két szóval elmondjuk az író élettörténetét is, amennyire ezt a munkáiban szórványosan elejtett adatokból összeállíthattuk.

Tartalomjegyzék


»»» Előzéklap
»»» Sorozat címlapja
»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» ELŐSZÓ. [V]
»»» I. Evlia Cselebi utazása Nagyváradra 1660-ban. [1]
»»» I. Az id-i 1) imádságnak 1070-ben 2) Belgrádban történt elvégzése után Várad ostromra való utazásunk.3) 4
»»» II. Temesvárról a váradi ütközetre való menetelünk. 16
»»» III. Várad 1) ostromának kezdete. 30
»»» II. Evlia Cselebi látogatása Zrinyi Miklósnál. [45]
»»» Zerin-oglu tartománya. 1) 47
»»» III. Evlid Cselebi erdélyi és felső-magyarországi utazása 1661-ben. [58]
»»» A kegyelmes és irgalmas Allah nevében! 1) 62
»»» I. Temesvár mezejéről az erdélyi hadjáratra menetelünkben bejárt és megszemlélt várak, nagy városok, síkságok. 62
»»» E háborúban első portyázásra való menetelem. 68
»»» II. E szegénynek a Tisza folyótól Felső-Magyarországba portyázásra menetelét adja elő e fejezet. 94
»»» III. Az 1072. évi Mohárrem hó kezdetén 1) a Tisza folyó partján Székelyországba menetelünk. 111
»»» V. Az új királytól a hadseregnek adott nagy vendégség. 117
»»» VI. Az 1072. évi Száfár hó 20-ik 2) napján Erdélyből Szíkel vilájetbe 3) menetelünk. 121
»»» VII. A janicsároknak a tatárokkal való összeütközése. 133
»»» VIII. Egy jóakaratú papnak Ali pasa szerdárral való tanácskozása. 136
»»» IX. E helyről Brassó 2) várába menetelünk. 145
»»» IV. Evlia Cselebi hazatérése Konstantinápolyba és elutazása az 1663. évi magyarországi hadjáratra. [160]
»»» Evlia Cselebi utazása Vidinből Belgrádba 1) 165
»»» V. Evlia Cselebi utazása Belgrádból Budára 1663. [170]
»»» Utazásunk Belgrádból Magyarországba 1) és Almánországba. 2) 173
»»» VI. Budapest leírása. [215]
»»» I. Magyarország szilárd erődítményű és erős bástyájú fővárosának vagyis Buda várának leírésa. 217
»»» II. Buda várának tistviselői. 231
»»» VII. Az 1663. évi felső-magyrországi hadjárat. [261]
»»» I. Az 1073. évi Zilhise tizenötödikén 1) Buda alól az ujvári ütközetbe menetelünk. 263
»»» III. Dsigerdelen mezejéről Ujvár várának elfoglalására: menetelünk. 308
»»» IV. Ujvár várának ostroma. 309
»»» IV. Nyitra, Léva, Nógrád várak lázadása. 355
»»» V. Az őszinte Evlia kalandjának elbeszélése.’) 361
»»» VIII. Az 1074. évi Rebi-ül-evvel 1) hóban Ujvárról a lévai és nógrádi ütközetbe menetelünk. 375
»»» IX. A nógrádi ütközetbe menetelünk. 379
»»» X. Buda várából Belgrádba menetelünk. 390
»»» XI. Téli hadjárat. 392
»»» VIII. Bosznia, Herczegovina, Dalmáczia és Szlavonia leírása. [398]
»»» I. Belgrádból Herszek 1) szandsákba, Szihráb Mohammed pasához a védelmi készülődéseket elrendelő parancsolatok elvitele. 399
»»» II. Dobra-Venedik (Ragusa) vilájetbe utazásunk. 426
»»» III.Dobra-Venedik vára. 428
»»» IV. Szihráb Mohamed pasával Belikből Kator 3) és Perászt 4) várak pusztítására menetelünk. 443
»»» V. Reszna várából Piva és Niksik hegyeibe a lázadókhoz menetelünk. 448
»»» VI. Gacska síkságáról a venediki adópénz oltalmazására menetelünk. 452
»»» VII. Herczegovinából a jeni-kálái 1) hadjáratra menetelünk. 453
»»» VIII. Boszna-Szerájból a jeni kálái ütközetbe menetelünk. 467
»»» IX. A Dunántúl alsó részének leírása és Zerinvár elfoglalása 1664-ben. [475]
»»» I. Kanizsa várának felmentésére menetelünk. 477
»»» II. Az erős Szigetvár vára. 481
»»» III. Babocsa (Popofcsa) vára. 494
»»» IV. Egy váratlan esemény elbeszélése, 495
»»» V. Berencze vára. 497
»»» VI. Az ellenség megszalasztása. 500
»»» VII. Kanizsa vár földje és alakja. 503
»»» VIII. Zerinvárnak, vagyis az erős Ujvárnak ostroma. 512
»»» IX. Duduska, Mekemoria és Iszlavonia tartományokba utazásunk. 517
»»» X. A zerinvári ellenség szerencsétlen sorsa. 529
»»» Név- és tárgymutató. [533]
»»» TARTALOM. [541]
»»» Sajtóhibák és kiigazítások. [548]
»»» 2. kötet.

Hozzászólás a következőhöz: „Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1660-1664. I. kötet (1904)”

  • György László szerint:

    Nekem teszik mivel a török hódoltság után több mint 300 évvel a legtöbb magyar nem is tudja a törökök bennünket nyugatra szakadt török törzsnek tartanak és az isztambuli bazárban a kereskedők kedvesen szólítják meg az arra kószáló magyar turistákat.GYERE MAGYAR ! így szól állítólag az invitálásuk.Erre csak azt tudom mondani nekik:ALLAH CSOK SZERELEN GÖSZTER SZEN azaz Allah tartson meg sokáig egészségben.Ezt még az apai nagyapámtól tanultam,aki Kemál Atatürk idején a Fűzfői Lőporgyár villanyszerelőjeként Törökországban a két világháború között munkatársaival a török kormány kérésére lőporgyárat építettek ! György László

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat