Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története (1880)

Szerző: Wenzel Gusztáv (1812-1891)
Cím: Magyarország bányászatának kritikai története
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1880. – VIII, 456 p. ; 22 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának megállapodásához képest, a jelen munkának kettős feladata van: hogy t. i.
Magyarország bányászatának történetét, közvetlenül a meglévő kútfői adatok alapján, aránylag rövid áttekintésben nyujtsa; s hogy ezzel összefüggőleg egyszersmind ezen történetnek nevezetesebb kútfőit egy általános gyűjteménynyé foglalja egybe.
A mi a hazai bányászat történetének érdekében irodalmunkban eddig történt, az nemcsak magában véve vajmi kevés, hanem – s ez mindig a főhiány volt – országos álláspontra sem emelkedett soha.
Ehhez képest az ország egyes vidékeinek, p. o. az u. n. alsó-magyarországi bányavidéknek, Erdélynek stb. bányatörténete, szaktudósainak szorgalmas fiegyelmében részesült ugyan; de e mellett az ország általános bányatörténetének készitésére, az első kezdeményezések sem történtek még.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap [I]
»»» Előszó [III]
»»» Tartalom [VI]
»»» Bevezetés 1
»»» 1. §. Általános tájékoztatásúl 1
»»» 2. §. Hazánk területén a bányászat legrégibb kezdeményezései. 5
»»» 3. §. A római kor bányászatának emléke. 9
»»» 4. §. A bányászat Magyarország területén, a római birodalom elenyésztétől a magyar honalapításig. 13
»»» 5. §. A magyarországi bányászat történetének általános áttekintése 15
»»» ELSŐ KORSZAK. A honalapítástól az általános bányaszabadság megalapításaig. (1523.) 16
»»» A) Általános iránylatok 16
»»» 6. §. A honfoglalás és a hazai bányászat. 16
»»» 7. §. A magyar honalapítás. 18
»»» 8. §. A hazai bányászat, általán véve az Árpádi királyok korában. 19
»»» 9. §. Magyarország bányászatára vonatkozó első tudosítások. 22
»»» 10. §. A hazai bányamivelésnek hármas eredeti módja. 24
»»» 11. §. 1). Bányatelepek és azoknak bányászata.. 25
»»» 12. §. 2).Bányavárosok. 27
»»» 13. §. 3). Egyes földesurak bányajogosítványai 28
»»» 14. §. Magyarország bányászata az Anjou királyok uralkodásától 1523-ig. 29
»»» B) A bányatörténet részletei. 31
»»» 15. §. Az ország trületének felosztása a bányászat tekintetében.. 31
»»» I. Alsó-Magyarország. 32
»»» 16. §. Tájékoztatásúl. 32
»»» 17. §. 1. Selmecbánya és környéke 33
»»» 18. §. Folytatás. 36
»»» 19. §. Bakabánya és Bélabánya 39
»»» 20. §. Körmöczbánya. 43
»»» 21. §. Folytatás. 48
»»» 22. §. Uj-Bánya. 51
»»» 23. §. Beszterczebánya és környéke ( Urhölgy, Óhegy.) 52
»»» 24. §. Libetbánya. 61
»»» 25. §. A hét alsó-magyarországi bányaváros szövetsége 62
»»» II. A Duna bal oldalán lévő egyéb bányahelységek és bányavidékek. 65
»»» 26. §. Általában. 65
»»» 27. §. Breznóbánya 66
»»» 28. §. Hont-, nógrád- és zólyommegyei bányászat. 68
»»» 29. §. 2. Bócza és a liptómegyei bányászat. 69
»»» 30. §. 2. Nyitramegyei bányászat. 71
»»» 31. §. 3. A Szent Györgyi grófok bányajogosítványa. 71
»»» III. Bányászat az ország Dunántúli részeiben. 72
»»» 32. §. Általában. 72
»»» IV. Felső-Magyarország. 75
»»» 33. §. A felső-magyarországi bányavidék területe. 75
»»» 34. §. 1. Szepes- és Gömörmegyék bányavidékei. 75
»»» 35. §. I. Gölniczbánya. 75
»»» 33. §. A felső-magyarországi bányavidék területe. 75
»»» 34. §. 1. Szepes- és Gömörmegyék bányavidékei 75
»»» 35. §. I. Gölniczbánya. 75
»»» 36. §. 2. Szomolnokbánya. Lassupatak. 79
»»» 37. §. Folytatás. 82
»»» 38. §. Rudabánya. 87
»»» 43. §. A hét felső-magyarországi bányaváros közönsége. 98
»»» 44. §. A többi felső-magyarországi bányaurak és bányahelységek. 1. Szepes-megyében.. 99
»»» 45. §. 2. Gömör- és Kis Hontmegyében. 100
»»» 46. §. Dobsina. 102
»»» 47. §. 3. Sáros-, Aba-Uj-, és Zemplén-vármegyéknek bányászata. 106
»»» 48. §. 4. A Mátra hegysége. 108
»»» V. Az ország éjszak-keleti részeiben. 109
»»» 49. §. Tájékoztatásúl. 109
»»» 50. §. 1. Szathmár-megyében. 109
»»» 51. §. Nagy-Bánya. 110
»»» 52. §. Felső-Bánya. 115
»»» 53. §. Kapnikbánya és Szathmármegye egyéb bányahelységei. 116
»»» 54. §. 2. Máramaros-, és harmadik Bereghmegyében. 117
»»» VI. Bihar-, Orod és Zaránd-megyék egykori bányamívelése. 118
»»» 55. §. 1. Bihar megyében. 118
»»» 56. §. Orod- és Zaránd megyékben. 120
»»» 57. §. Kőrösbánya. 121
»»» VII. Krassó-és Szörény-vármegyék bányászata. 123
»»» 58. §. Krassó-vármegyében. 123
»»» 59. §. Szörény-vármegyében. 124
»»» VIII. Erdély bányászata. 124
»»» 60. §. Az u. n. erdélyi aranyvidék ( eldorádo) a Maros és Aranyos folyók közt. 124
»»» 61. §. Abrud bánya. 125
»»» 62. §. Zalathna. 128
»»» 63. a) §. Offenbánya. 129
»»» 63. b) §. 2. Toroszkó. 131
»»» 64. §. 3. Radna. 132
»»» 65. §. Erdélynek egyéb bányahelyei. 134
»»» IX. Magyarországnak előbb u. n. kapcsolt részei, vagyis Horvátország és Szlavonia bányászata. 136
»»» 66. §. Áltaában. 136
»»» 67. §. Földbirtokosok, kik egyszersmint bányajogosítványok birtokában voltak. 136
»»» X. A magyar szent korona egykori külországai bányászata. 138
»»» 68. §. Szerbia 138
»»» 69. §. Bosznia. 140
»»» 70. §. Havasalföld és Moldva. 142
»»» A vas- és sóbányászat. 143
»»» 71. §. A vasbányászat. 143
»»» 72. §. A sóbányászat. 145
»»» Eredmények. 151
»»» 73. §. A magyarországi bányászat technikai fejlettsége. 151
»»» 74. §. A magyarországi bányatermények a XIV. és XV. századi világkereskedelemben. 155
»»» 75. §. A magyarországi bányászat emelkedése a XV. században. 159
»»» 76. §. 1) A királynék mint a magyországi bányáknak és bányavidékeknek birtokosai. 161
»»» 77. §. 2) A Csáktornyai Ernust család bányászati nevezetessége. 163
»»» 78. §. 3) Thurzó János és családja. 165
»»» 79. §. A Fuggerek mint magyarországi bányavállalkozók. 168
»»» 80. §. Bányászélet és bányászati szellem. 171
»»» 81. §. Bányaszabadság. 172
»»» 82. §. A hazai bányajog. 173
»»» 83. §. A régi selmeczi bányajog. 174
»»» 84. §. A régi körmöczi bányajog. 176
»»» 85. §. 3. A felső-magyarországi bányavárosok névszerint Gölniczbánya régi bányajoga. 177
»»» 86. §. 4. Bányajog az ország egyéb bányavidékein. 178
»»» MÁSODIK KORSZAK. Az általános bányaszabadság megállapításától (1523) Mária Terézia uralkodásaig. 180
»»» 87. §. Ezen korszak általános áttekintése. 180
»»» I. Mária özvegy-királyné, mint az alsó-magyarországi bányavidék birtokosa. 182
»»» 88. §. Mária királyné. 182
»»» 89. §. Az alsó-magyarországi bányák mívelése Mária királyné korában. 183
»»» 90. §. Az alsó-magyarországi bányászat igazgatása Mária királyné korában. 185
»»» 91. §. Egyezség Mária királyné és I. Ferdinánd közt 1548. 187
»»» II. A Fuggerek mint a beszterczebányai rézbányászat haszonbérlői. 188
»»» 92. §. A beszterczebányai rézvállalat ( Kupferhandel ) a Fuggerek kezelése alatt. 188
»»» III. I. Ferdinánd, az akkori Magyarország összes bányászatának birtokában. 193
»»» 93. §. I. Ferdinánd és az 1548-ki országgyűlés. 193
»»» 94. §. Egy királyi országos bányarendtartás megállapítását előkészítő tárgyalások. 194
»»» 95. §. A miksai bányarendtartás ( Maximilianische Bergordnung, Maximiliana ) 1) Keletkezése. 196
»»» 96. §. 2) Jellemzése. 198
»»» 97. §. Az alsó-magyarországi bányavárosok és bányászatuk 1548. után. 199
»»» 98. §. A XVIII. század kedvezőbb fordulatának előzményei. 205
»»» 99. §. Bódcza és más szomszéd helyek bányászata. 209
»»» 100. §. A felső-magyarországi bányászat a XVI. században. 215
»»» 101. §. Folytatás. 220
»»» 102. §. Ezen idő speciális királyi bánya-adományai. 221
»»» 103. §. Sóvár sóbányászata. 222
»»» IV. Erdély különválásának befolyása Magyarország keleti részeinek bányászatára. 224
»»» 104. §. Álláspontunk. 224
»»» Erdély bányászata. 225
»»» 105. §. 1. Bethlen Gábor fejedelem előtti időben. 225
»»» 106. §. 2) Bethlen Gábornak a fémbányászatra vonatkozó intézkedései. 226
»»» 107. §. 3) Az erdélyi bányászat Bethlen Gábor uralkodása után. 228
»»» Magyarország keleti részeinek bányászata. 229
»»» 108. §. 1) Nagy-Bánya és környéke. 229
»»» 109. §. Felső-Bánya és Kapnik-Bánya. 234
»»» 110. §. A Máramaros-megyei bányászat. 236
»»» 111. §. Rézbánya. 238
»»» 112. §. Zaránd megyek bányászata. 239
»»» 113. §. Bányászat a társországokban. 240
»»» 114. §. Bányászat Szerbiában és Kis-Havasföldön 1718-1739. 242
»»» 115. §. Bányajogi iránylatok. 243
»»» HARMADIK KORSZAK. Mária Terézia uralkodásától ( 1741-1780 ) napjainkig. 245
»»» 116. §. Álláspontunk. 245
»»» 117. §. 1. A király bányászati főúri jognak ( jus Regale minerale ) korszerűbb rendezése. 246
»»» 118. §. 2) Ennek folytán a bányaigazgatás állapota Mária Terézia és II. József kora óta. 247
»»» 119. §. Az u. n. bánsági bányaigazgatás. 249
»»» 120. §. Erdélyi bányaigazgatás és bányatörvénykezés. 252
»»» 121. §. 3. A bányajog Magyarországon a XVIII. században. 252
»»» 122. §. 4. A bányajog ujjáalakulását előkészítő mozgalmak. 256
»»» 122. §. Hazánkban a bányaigazgatás és bányajognak ujjáalakulása. 259
»»» 122. §. 5. Tökéletesebb bányászati és kohászati technika. Selmeczi bányaakadémia. 260
»»» 126. §. 6. Vasbányászat. 262
»»» 124. §. 7. Kőszénbányászat. 263
»»» 125. §. 8. A bányatechnikának uj vívmányai. II. József altárna. 264
»»» OKMÁNYI FÜGGELÉK; [267]
»»» I. A régi selmeczbányai bányászatra vonatkozó néhány okmány. [267]
»»» 1. A régi selmeczbányai bányászatra vonatkozó néhány okmány. [267]
»»» 2. A régi selmecz bányajogot tárgyazó néhány XIV. századi itélet. [267]
»»» 3. II. Ulászló király megerősiti Selmecz város régi városi és bányajogát. 1513. 268
»»» 4. III. Ferdinánd királynak II. Ulászló 1513-ki okmányát megerősítő privilegiuma 1655. 270
»»» II. A régi körmöczbányászatra vonatkozó néhány okmány. 272
»»» 1. Robert Károly király privilegiuma Körmöczbányaváros számára. 1328. 272
»»» 2. A régibb körmöczbányai altárnát tárgyazó adomáyozási okmány. 1385. 272
»»» 3. Az ujabb körmöczbányai altárnára vonatkozó egyesség Mária királyné biztosai és Körmöczbánya város községe közt. 1545. 273
»»» 4. Körmöczbánya városnak régi bányajoga 1492.-1512. 275
»»» III. Okmányi adatok a Dunavidék bányászatának történetéhez. 291
»»» 1. Egy kép Bocza bányászatának virágzása korából. 1568. 291
»»» 2. I. Ferdinánd király inscribálja Liptó-Ujvár vagyis Hradek várát Balassa Jánosnak 1554. 317
»»» 3. Aranymosási jog adományozása Nyitra vármegyében. 1337. 318
»»» 4. Az egykori Szent-Györgyi grófok bányászati jogosítványát tárgyazó okmányok. 319
»»» IV. A felső-magyarországi bányászatra vonatkozó fontosabb okmány. 324
»»» A) Gölniczbánya régi bányajoga. 324
»»» 1. Robert Károly király Gölniczbánya várost Selmeczbányának jogával adományozza meg. 1327. 324
»»» 2. A régi gölniczbányai bányajognak feljegyzése. 326
»»» 3) A régi gölniczi bányajogszerint a bányamester másik utasitása; egyszersmind az ahhoz tartozó egyéb bányavárosok és bányahelységek használataúl. 328
»»» 4. Zsigmond király megerősíti Gölniczbányaváros jogait és szabadságait. 1435. 331
»»» 5. Zsigmond király parancsa a gölniczi várnagy, és Gölniczbányavároshoz, az ottani erdőségek használatára nézve. 1437. 332
»»» B. Szomolnokbánya és Lassupatak. 333
»»» 1. Albert király parancsa Tornavárának tisztjeihez, hogy Szomolnokbánya várost és bányászatát ne háborgassák. 1439. 333
»»» 2. Ezen parancs végrehajtása. 1439. 335
»»» 3. Lassupatak mint uj bányatelepítvény Szomolnokbánya város területén. 1345. 336
»»» 4. Lassupatak mint bányaváros 1346. 339
»»» (5) Lassupatak szepesmegyei bányavárosnak végsorsa. 1550- 1567. 340
»»» C) Rudabánya. 344
»»» 1. Rudabánya pogárai a bánypolgárok országos szabadságainak gyakorlásában. 1439. 344
»»» 2. Rudabánya mint a Szendrői vár tartozéka. 1593. 344
»»» D. Jászó. I. Lajos királynak bányaprilegiuma a jászói prépost számára. 1364. 345
»»» E. Telkibánya. 346
»»» 1. Telkibánya mint királyi bányatelepnek szabályozása. 1341. 346
»»» 2) Telkibánya mint önálló bányaváros. 1344. 349
»»» 3. Hunyadi Jánosnak Telkibánya bányavárost tárgyazó adománya a Rozgonyi család számára. 1447. 350
»»» F. Rozsnyóbánya. 351
»»» 1. Brancha Barnabás, az esztergami érsekség jövedelmi kormányzójának bányarendtartása Rozsnyóbánya számára. 14114. 351
»»» 2. Zsigmond király parancsa, melylyel Rozsnyóbánya városnak régi szabadságai és jogai fenntartását biztositja. 1418. 353
»»» 3. Rozsnyóbánya régi bányajogát tárgyazó két nevezetes XV. századi itélet. 354
»»» G. Igló. Igló bányaváros erdő-rendezése 1416. 357
»»» H. A hét felső-magyarországi bányaváros közönsége. 359
»»» 1. A felső-magyarországi bányavidék Zsigmond király korában. 1437. 359
»»» 2. A felső-magyarországi hét bányaváros bányastatutuma, megállapítva Kassán 1487. 361
»»» 3) Lichtenfeldi Tengler Mátyás királyi bányafőnök határozata a hét felső-magyarországi bányaváros jogi állására nézve. 1494. 363
»»» 4) Gölniczbánya és Szomolnokbánya városoknak folyamodása Miksa királyhoz, melylyel jogaik védelmét és fentartását kérik. 1574. 363
»»» V. Okmányok a Tiszamellék bányászatának történetéhez. 373
»»» 1. A Csetneki család bányászati jogosítványai. 373
»»» 2. Különösen Dobsina XV. századi bányászatára vonatkozó okmányi adatok. 375
»»» 2. I. Lipót király bányaprivilegiuma Krasznahorkai Andrássy Miklós és utódjai számára. 1669. 393
»»» 3. a) Az egykori Rozgonyi családnak bányajogositványát tartalmazó okmány. 1407. 395
»»» 4. Az Osztroghi herczegek egykori birtokában volt Budamér vár tartozékain fenállt bányajogositványok emléke. 1647. 398
»»» 5. A vörösvágási opálbányászatnak XV. századi emléke. 399
»»» VI. Nagy-Bánya, Felső-Bánya és Kapnikbánya. 400
»»» 1. Krafft János nagybányai bányapolgárnak emléke. 1446. 400
»»» 2. Hunyadi János beszterczei gróflevele Körmöcz, Selmecz és a többi alsó-magyarországi bányavárosokhoz egy nagybányai tárna jogosítványai tárgyában. 1454. 401
»»» 3. A Nagy-Bánya város és a szomszéd Kővári vár és uradalom birtokosai közti egyenetlenségek. 1390-1505. 402
»»» 4. A Nagy-Bánya város és Deák Ferencz ottani kamarás közti egyenetlenség. 1521. 415
»»» 5. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem az ottani pénzverde és bányászat gondviselését Nagy-Bánya városra bizza. 1620. 416
»»» 6. Felső Bányának XVI. századi bányarendtarása. 418
»»» 7. Kapnikbánya bányászatának kezdete 1455. 424
»»» VII. Az ország észak-keleti részeinek bányászati történetéhez. 426
»»» 1. A herczeg Rákóczy-család bányajogosítványai. 426
»»» 2. II. Ulászló király munkaszabályozórendelete a máramarosi sóbányászat számára 1498. 429
»»» VIII. Az ország dél-keleti részeinek bányászati történetéhez. 431
»»» 1. A Maróthi család bányajogositványa. 1393. 431
»»» 2. Kőrösbánya régi bányászatának emléke. 432
»»» 3. A karánsebesi aranymosás emléke 1525. 433
»»» IX. Erdély bányászatának történetéhez. 434
»»» 1. Zápolyai János Zsigmond erdélyi fejedelemnek bánya-adományozása Szent Györgyi Toroczkay Mátyás számára. 1568. 434
»»» 2. Bethlen Gábor fejedelm privilegiuma az erdélyi bányászat számára 1615. 435
»»» 3. Zsigmond királynak szabályrendelete az erdélyi só-kamarák számára 1397. [436]
»»» X. A társországok XVI. századi bányászatának emléke. II. Lajos királynak a Gersei Petheő család bányajogosítványait tárgyazó engedélylevele. 1525. 439
»»» Pótlék. Haszonbérleti szerződés I. Ferdinánd király, s Fuger Antal és rokonai közt a beszterczebányai rézbányászat és rézvállalat tárgyában. 1541. 440
»»» A jelen munkában először közzé tett okmányok kor szerinti jegyzéke. 447
»»» Tárgymutató. ( A számjegyek a lapokra vonatkoznak.) [454]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat