Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon : A legrégibb időktől a mohácsi vészig : 68 kiadatlan okírattal (1884)

Szerző: Kohn Sámuel (1841-1920)
Cím: A zsidók története Magyarországon : A legrégibb időktől a mohácsi vészig : 68 kiadatlan okírattal
Megjelenési adatok: Budapest : Athenaeum, 1884. – XXXII, 489 p. ; 24 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Nem könnyű dolog, zsidó történetet írni, kivált egy ország zsidóságának különleges történetét.
Az eféle monographiákban gyakrabban és kirívóbban ismétlődik amaz ismeretes jelenség, hogy események és viszonyok, a szemlélő álláspontjához képest, más-más színben tűnnek fel. A bol a felekezetiség sérelmekre utal, ott a hazafiság helyes intézkedést, a körülményekkel igazolható jogos eljárást lát; a semleges biráló pedig egyiküknek sem ad igazat. Mert máskép ítél a felekezeti érzület, máskép a nemzeti tudat, meg máskép az elfogulatlan tárgyilagosság.
S ép az utóbbival vajmi ritkán találkozunk; kivált mai napság, ha zsidókról van szó.
Kevesen vannak, kik az úgynevezett zsidókérdéssel szemben nem foglaltak állást. Mindenütt élénken, rendszerint szenvedélyesen foglalkoznak vele.

Tartalomjegyzék


»»» Előzéklap
»»» Címlap
»»» Mottó
»»» Ajánlás
»»» Impresszum
»»» ELŐSZÓ [VII]
»»» TARTALOM. [XV]
»»» ELSŐ KÖNYV. A legrégibb időktől a honfoglalásig. [1]
»»» ELSŐ FEJEZET. Zsidók Magyarországban a honfoglalás előtti időkben. [1]
»»» MÁSODIK FEJEZET. Zsidók a költözködő pogány magyarok közt. [12]
»»» MÁSODIK KÖNYV. A honfoglalástól a szabolcsi zsinatig. [27]
»»» ELSŐ FEJEZET. Magyarország zsidó őslakossága. [27]
»»» MÁSODIK FEJEZET. A zsidók Magyarország első két századában. [47]
»»» HARMADIK KÖNYV. A szabolcsi zsinattól a zsidók száműzetéséig. [62]
»»» ELSŐ FEJEZET. A szabolcsi zsinattól II. Endréig. [62]
»»» MÁSODIK FEJEZET. A zsidók II. Endre uralkodása alatt. [80]
»»» HARMADIK FEJEZET. A zsidók IV. Béla alatt. [96]
»»» NEGYEDIK FEJEZET. IV. Béla halálától a zsidók számkivetéseig Nagy Lajos alatt. [121]
»»» ÖTÖDIK FEJEZET. A zsidók társadalmi, vallási és szellemi élete a szabolcsi zsinattól a számkivetésig terjedő korszakban. [137]
»»» NEGYEDIK KÖNYV. A zsidók számkivetésétől a mohácsi vészig. [154]
»»» ELSŐ FEJEZET. A zsidók visszatérésétől Nagy Lajos haláláig. [154]
»»» MÁSODIK FEJEZET. Nagy Lajos halálától Mátyás királyig. [178]
»»» HARMADIK FEJEZET. A zsidók Hunyady Mátyás uralkodása alatt. [208]
»»» NEGYEDIK FEJEZET. A zsidók II. Ulászló uralkodása alatt. [233]
»»» ÖTÖDIK FEJEZET. A zsidók II. Lajos uralkodása alatt. [262]
»»» HATODIK FEJEZET. A zsidók társadalmi, vallási és szellemi élete a számkivetéstől egész a mohácsi vészig. [291]
»»» HETEDIK FEJEZET. (Az előbbinek folytatása.) [330]
»»» FÜGGELÉKEK. [355]
»»» I. Zsidó hittérítők Bolgárországban 866 körül. [357]
»»» II. Kalonymos ben-Sábtáinak, 1050 körül, Magyarországon hozott itélete. 359
»»» III. A bolgár chaliziok zsidók hite. 367
»»» IV. Zsidók és keresztények közti házasság Magyarországon. 369
»»» V. IV. Béla zsidótörvényéhez. 371
»»» VI. Rabbi Eliézer ben-Nátánnak egy Pozsonyban élő tudós ivadéka. 376
»»» VII. Az árpádkori magyar zsidók nevei. 377
»»» VIII. Mátyás király könyvtárából való héber codexek. 383
»»» IX. A nagyszombati vérvádra vonatkozó “gyászda.” 385
»»» X. A szerencsés Imrére vonatkozó héber tudósítások. 387
»»» XI. Magyarország zsidó községeinek s a magyarországi zsidóságnak létszáma a mohácsi vész előtt. 393
»»» XII. A budavári zsidó-útczák, “zsidó-kapú” és “szombat-kapú” a mohácsi vész előtt. 397
»»» OKÍRATOK. [403]
»»» OKÍRATOK 1. [405]
»»» OKÍRATOK 2. 408
»»» OKÍRATOK 3. 409
»»» OKÍRATOK 4. 411
»»» OKÍRATOK 5. 412
»»» OKÍRATOK 6. 414
»»» OKÍRATOK 7. 415
»»» OKÍRATOK 8. 416
»»» OKÍRATOK 9. 416
»»» OKÍRATOK 10. 417
»»» OKÍRATOK 11. 481
»»» OKÍRATOK 12. 418
»»» OKÍRATOK 13. 421
»»» OKÍRATOK 14. 422
»»» OKÍRATOK 15. 423
»»» OKÍRATOK 16. 424
»»» OKÍRATOK 17. 425
»»» OKÍRATOK 18. 426
»»» OKÍRATOK 19. 427
»»» OKÍRATOK 20. 428
»»» OKÍRATOK 21. 429
»»» OKÍRATOK 22. 430
»»» OKÍRATOK 23. 431
»»» OKÍRATOK 24. 432
»»» OKÍRATOK 25. 433
»»» OKÍRATOK 26. 434
»»» OKÍRATOK 27. 435
»»» OKÍRATOK 28. 435
»»» OKÍRATOK 29. 438
»»» OKÍRATOK 30. 439
»»» OKÍRATOK 31. 441
»»» OKÍRATOK 31. Fordítás. 444
»»» OKÍRATOK 32. 446
»»» OKÍRATOK 33. 447
»»» OKÍRATOK 34. 448
»»» OKÍRATOK 35. 449
»»» OKÍRATOK 36. 450
»»» OKÍRATOK 37. 451
»»» OKÍRATOK 38. 451
»»» OKÍRATOK 39. 452
»»» OKÍRATOK 40. 453
»»» OKÍRATOK 41. 454
»»» OKÍRATOK 42. 455
»»» OKÍRATOK 43. 455
»»» OKÍRATOK 44. 456
»»» OKÍRATOK 45. 457
»»» OKÍRATOK 46. 458
»»» OKÍRATOK 47. 458
»»» OKÍRATOK 48. 459
»»» OKÍRATOK 49. 461
»»» OKÍRATOK 50. 462
»»» OKÍRATOK 51. 462
»»» OKÍRATOK 52. 463
»»» OKÍRATOK 53. 464
»»» OKÍRATOK 54. 465
»»» OKÍRATOK 55. 466
»»» OKÍRATOK 56. 467
»»» OKÍRATOK 57. 468
»»» OKÍRATOK 58. 469
»»» OKÍRATOK 59. 470
»»» OKÍRATOK 60. 470
»»» OKÍRATOK 61. 471
»»» OKÍRATOK 62. 472
»»» OKÍRATOK 63. 473
»»» OKÍRATOK 64. 474
»»» OKÍRATOK 65. 475
»»» OKÍRATOK 66. 476
»»» OKÍRATOK 67. 477
»»» OKÍRATOK 68. 479
»»» NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. [481]
»»» JAVÍTANDÓK. [490]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat