Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Matiegka Lipót: A m[agyar] k[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története (1899)

Szerző: Matiegka Lipót
Cím: A m[agyar] k[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története
Megjelenési adatok: Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1899 – [1] t. fol., 187, [53] p., [5] t. fol. ; 26 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A m. kir. pécsi 8. honvéd huszár ezred a folyó évben ünnepelvén meg fennállasának 25 éves jubileumát, előljáró ezredparancsnokságom ezzel bizott meg, hogy ez alkalomból az ezred történetét állítsam össze.
A történetet legjobb igyekezettel megszerkesztve, azon kéréssel ajánlom mélyentisztelt előljáróim és kedves bajtársaim pártfogó jóindulatába, hogy olvasásnál elnéző birálattal viseltessenek e nembeli legszerényebb első alkotásom iránt.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Előszó. [3]
»»» Az ezred előtörténete 1869 -1874-ig. Bevezetés. [5]
»»» A honvédség felállítása általában. [5]
»»» A honvéd lovasság felállítása. 6
»»» Az ezred első századai. 7
»»» Lovasosztályok alakítása. 8
»»» Kiképzés a honvédség első éveiben. 10
»»» Lovas ujonczsorványok az első években. 11
»»» Őszi fegyvergyakorlatok az első években. 11
»»» Első lovas fegyvergyakorlatok. 12
»»» Tiszti tanfolyamok. 13
»»» Legénységi csapatiskolák stb. 15
»»» Lóbeszerzés. 16
»»» Lóvállalkozó rendszer. 19
»»» Ruházat. 20
»»» Az ezred története 1874 -1890. [23]
»»» Átmeneti intézkedések a lovas ezredek szervezésére. [23]
»»» Az ezred megalakulása. 29
»»» Ezredünk első tisztikara. 31
»»» Az ezred első elhelyezése és kiegészítése. 33
»»» Az ezredben előfordultesemények 1874-1890-ig. 33
»»» Az 1875. év. 35
»»» Az 1876. év. 36
»»» Az 1877. év. 39
»»» Az 1878. év. 41
»»» Az 1879. év. 43
»»» Az 1880. év. 45
»»» Az 1881. év. 49
»»» Az 1882. év. 50
»»» Az 1883. év. 53
»»» Az 1884. év. 56
»»» Az 1885. év. 58
»»» Az 1886. év. 60
»»» Az 1887. év. 62
»»» Az 1888. év. 65
»»» Az 1889. év. 69
»»» Az 1890. év. 74
»»» Kiképzés. 79
»»» 1. Tisztikar. 79
»»» a) Honvéd nevelő és képző intézetek (tanfolyamok). 79
»»» b) A tényleges tisztikar továbbképzése. 81
»»» 2. Legénység. 84
»»» A) Gyakorlati kiképzés. 84
»»» B) Legénységi csapatiskolák. 85
»»» Az ezred lóügyei. 89
»»» Ruházat. 95
»»» Vonat. 96
»»» Az ezred népfelkelő huszár csapat. 97
»»» Az ezredben előfordult események 1891-1898-ig. [99]
»»» Az 1891. év. 101
»»» Az 1892. év. 105
»»» Az 1893. év. 109
»»» Az 1894. év. 112
»»» Az 1895. év. 117
»»» Az 1896. milleniumi év. 122
»»» Az 1897. év. 126
»»» Az 1898. királyi jubileumi év. 134
»»» Az 1899. év. 141
»»» Versenyek 1890-1899-ig. 175
»»» Más ezredekkel együtt rendezett lóversenyek. 175
»»» Magában az ezredben rendezett lóversenyek. 183
»»» Zárószó [189]
»»» Mellékletek. [191]
»»» II. melléklet. [193]
»»» Az ezred parancsnokai. [193]
»»» Az I. osztály parancsnokai. [194]
»»» A II. osztály parancsnokai. [195]
»»» Az 1-ső század parancsnokai. [196]
»»» A 2-ik század parancsnokai. [199]
»»» A 3-ik század parancsnokai. [200]
»»» A 4-ik század parancsnokai. [201]
»»» Az 5-dik század parancsnokai. [202]
»»» A 6-ik század parancsnokai. [203]
»»» Az ezred pótkeret-(pótcsapat)-parancsnokai. [204
»»» III. melléklet. [205]
»»» Névjegyzék azon tisztek- és tisztviselőkről, kik az 1874-1899-ig terjedő időszakban az ezredben szolgáltak. [205]
»»» IV. melléklet. [214]
»»» Névjegyzék azon tartalékos tisztekről, kik az 1874-1899-ig eső években az ezredben szolgáltak. [214]
»»» V. melléklet. [220]
»»» Névjegyzék azon népfelkelő tisztek- és tisztjelöltekről, kik az ezred népfelkelő osztályánál beosztást nyertek. [220g
»»» VI. melléklet. [223]
»»» Névjegyzék azon törzsőrmesterekről, kik 1874-1899-ig eső években az ezredben szolgáltak. [223]
»»» VII. melléklet. [224]
»»» Névjegyzék azon altisztekről, kik 1899. évben az ezredben altiszti szolgálati jutalomdíj élvezete mellett ténylegesen szolgálnak. [224]
»»» VIII. melléklet. Kimutatás az ezredtisztikar létszámáról az az 1874-1899. években. [226]
»»» IX. melléklet. Kimutatás az ezred legénységi állományáról 1874-1899-ig. [227]
»»» X. melléklet. Kimutatás a m. kir. pécsi 8. honvéd huszárezred lóállományáról 1874. október 1-től bezárólag 1899. október 1-ig. [228]
»»» XI. melléklet. Kimutatás azon pénzösszegekről, a melyeket az ezred fönállása óta fölhasznált. [231]
»»» Tartalom. [233]
»»» Képek.
»»» KIMUTATÁS

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat