Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Vöröskőtől-Szomolányig. I. kötet (1882)

Szerző: Jedlicska Pál (1844-1917)
Cím: Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Vöröskőtől-Szomolányig.
Megjelenési adatok: Budapest : nyomatott a “Hunyadi Mátyás” Intézetben. – 1882. – 343, 4, XVII p., 16 t ; 26 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Midőn a pozsonyvármegyei Kiskárpátok – Vöröskőtől—Szomoklányig elterülő vidékének hely- s müvelôdéstörténeti vázlatos leirására vállalkoztam, erre leginkább édes hazánk multja iránti kegyeletem, s azon hő óhajom inditott: hogy az e munkámban ismertetett-nem csekély részben érdekes hely- s müvelődéstörténeti adatok, s hiteles — hasonirányu szóbeli hagyományok, — a jövő részére megmentessenek, s hogy a mult idők példáján-épülve, s hiányain okulva, a müvelődés tágas terén hazánk javára erőnkhez képest müködjünk.
Munkám közepette mindig azon irányelv lebegett szemeim előtt, hogy a közönséges felfogás szerint csekélységnek itélt mozzanatok- s adatokat sem szabad ily munkánál tekinteten kivül hagyni, s épen ez elvemnek tulajdonitandó, hogy némely helyen a tárgyat legparányibb részleteiben is ismertetem, a mint ez különösen az egyházi műrégiségek leirásánál észlelhető.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap. I. kötet.
»»» Ajánlás.
»»» ELŐSZÓ. [5]
»»» A Vöröskő és Szomolány közötti vidéknek térképe.
»»» Kép: Vöröskő várának délnyugoti része.
»»» I. Vöröskő vára. [7]
»»» A vár őrsége. 27
»»» Vöröskő községeinek viszonyai. 29
»»» Vöröskő a Pálffy család birtokában. 30
»»» Vöröskő a XVIII. században. 46
»»» Erdődi gróf PÁLFFY-családnak családfája. 59
»»» Vöröskő várának éjszakkeleti része.
»»» Vöröskő fellegvárának alaprajza.
»»» Vöröskő várának leirása. 61
»»» A hüsitő terem. 67
»»» Mű s régiséggyűjtemény. 69
»»» I. Éremgyüjtemény. 71
»»» II. Természettudományi gyüjtemény. 78
»»» III. Régiség s mügyüjtemény. 79
»»» Az edénygyüjtemény. 84
»»» Különlegességek. 86
»»» A képgyüjtemény. 88
»»» A könyvtár. 90
»»» Nyeregkamra. 91
»»» Lószerszámok. 91
»»» Diszes lótakarók (echabraque). 93
»»» Nyergek. 93
»»» Gyógyszertár. 95
»»» A pincze. 96
»»» Várkutat. 100
»»» A fellegvár délnyugati vonala. 101
»»» A kápolna. 102
»»» A fegyvertár. 104
»»» Érczgolyók. 104
»»» Vasgolyók. 105
»»» A présház melletti boltban. 106
»»» A présházban. 106
»»» A kis konyha melletti bástyában. 106
»»» A puskapor-toronyban. 106
»»» Idősb gróf Pálffy János termei. 106
»»» Gróf Pálffy János nádor szobáinak butorzata. 108
»»» Teréz grófkisasszony szobája. 109
»»» A tábornagyné szobájában. 109
»»» Vörös szoba. 109
»»» Sárga szoba. 109
»»» Zöld szoba. 110
»»» Étterem. 110
»»» A tábornagy szobája. 110
»»» A tábornagyné szobája. 110
»»» Prlehorskowski grófné ő Exciája szobája. 110
»»» Pater ur szobája. 110
»»» A vár tornya. 111
»»» A fellegvárnak délkeleti része. 111
»»» Szökőkut. 115
»»» A vizmedencze. 115
»»» A vár melletti épületek. 116
»»» Vöröskői bánya. 117
»»» 1675. 119
»»» II. Cseszte. [123]
»»» Kép: Csesztei szentségmutató.
»»» Egyházi emlékek. A csesztei templom. 124
»»» Kép: Csesztei szentségmutató.
»»» Kép: A csesztei templomnak alaprajza.
»»» Góth monstratorium. 126
»»» Góth kehely. 126
»»» Az egyházi könyvtár. 130
»»» Csesztei szegények háza. 131
»»» A Csesztei csizmadia czéh. 135
»»» A csesztei posztósok czéhe. 136
»»» Sörház. 138
»»» Kisebbiparczikkok. 139
»»» Nemes családok. 140
»»» Csesztei zsidó hitközség. 141
»»» III. Ompital. [143]
»»» Ompital német lakosai. 144
»»» Egyházi emlékek. 145
»»» Szent Lénárd kápolnája. 146
»»» Kápolnák. 149
»»» Plebánia. 150
»»» Ipar. Üveg huttát, melynek eredete biztossággal ki nem derithető. 151
»»» Malmok. 152
»»» Papírmalom, Műipar, Házi ipar, Községi ügyek, Nemes birtokosok. 153
»»» IV. Alsó-Diós. [155]
»»» Nemzetiség. [155]
»»» Templom. 156
»»» Kép: Az alsó-diósi templomnak alaprajza.
»»» Góth Monstratorium. 157
»»» Kép: Alsó-diósi szentségmutató.
»»» Szent-Háromság kápolnája. 160
»»» Plebánosok. 160
»»» Könyvtár. 161
»»» Alapitványok. 161
»»» Gazdászat. 162
»»» Felső-Diós. 163
»»» Nemzetiség, Egyházi emlékek. 164
»»» Régi templomáról. 164
»»» Jelenlegi templomát. 166
»»» Alapitvány. 167
»»» Iskola, Könyvtár, Ipar, Malmok. 168
»»» Vargaczéh, Korsó készítők, Takácsok. 171
»»» Nemes birtokosok. 172
»»» Szőlőmüvelés. 174
»»» Halászat. 177
»»» VI. Losoncz. [178]
»»» Egyházi emlékek. [178]
»»» Gazdaság. 179
»»» VII. Nestich. [180]
»»» Egyházi emlékek. [180]
»»» Gazdászat. 181
»»» VIII. Szomolyán. [183]
»»» Birtokosok. 185
»»» Szomolány gróf Erdődyek birtokában. 191
»»» Szomolyán elzálogositása. 199
»»» Gróf Erdődy családnak családfája. 202
»»» Nemes birtokosok. 203
»»» Szomolyánnak egyházi emlékei. 205
»»» Góth kehely. 208
»»» Kép: Szomolányi kehely.
»»» Egyházi zene. 210
»»» Kápolnák és szobrok. 210
»»» A szomolányi plebánia. 212
»»» Plebánia könyvtár. 213
»»» A szomolyáni plebános magán könyvtára. 214
»»» Szomolyán kórház. 215
»»» Vallásos egyletek. 215
»»» Szomolyán vára. 216
»»» Kép: szomolányi várnak alaprajza.
»»» Kép: Szomolány vára a XVIII. század elején.
»»» Donjon. 220
»»» Női szoba, Szobabutorok, A nagyságos kisasszony szobája, A grófné szobája. 221
»»» A grófné előszobája, Étkezési terem, A grófnak szobája. 222
»»» Nagy szoba, A rundelában, A terem, A kápolna. 223
»»» 2. számu szoba, 3. sz. szoba, 4. sz. szoba, A várszolga (Burggraf) szobája, Régi étterem. 224
»»» Kapus szobája, Fegyvertár. 225
»»» Rákoczy felkelés. 227
»»» Szomolány szelleme (Népmonda). 228
»»» IX. Boleráz. [231]
»»» Egyházi emlékek. 232
»»» Alapitvány. 233
»»» Gazdászat. 234
»»» Ipar. 234
»»» X. Klucsován. [235]
»»» Birtokosok. [235]
»»» Egyházi emlékek. 238
»»» XI. Selpitz. [239]
»»» Birtokviszonyok. [239]
»»» Gazdaság, Selpicz gunyczime. 240
»»» Rákóczy felkelés. 241
»»» XII. Bogdánócz. [242]
»»» Birtokosok. [242]
»»» Révayék a Fuggerék katonáinak összeütközése. 245
»»» Zálogbirtokosok. 248
»»» Nemesbirtokosok. 249
»»» Bogdánóczi templom, Egyházi emlékek. 250
»»» Kép: Bogdánóczi kehely.
»»» Bogdánóczi kehely, Régi kehely. 251
»»» Vallásos egyletek. 252
»»» Eyyházi [Egyházi] könyvtár. 253
»»» XIII. Nemecse. [254]
»»» XIV. Szuha. [255]
»»» Kastély. 257
»»» Nemes családok. 258
»»» Egyházi emlékek. 260
»»» Kép: Szuhai kehely.
»»» Szuhai kehely. 261
»»» Kápolnák. 262
»»» Plebánia. 262
»»» Könyvtár. 266
»»» Gazdászat. 267
»»» Rákóczy felkelésének némely emléke. 268
»»» XV. Kosolna. [271]
»»» Birtokviszonyok. [271]
»»» Egyházi emlékek, Anabaptisták. 273
»»» Kosolnai halastó. 274
»»» XVI. Hosszufalu. [276]
»»» Egyházi emlékek. [276]
»»» Kép: Hosszúfalusi szentségmutató.
»»» Góth szentségmutató. 277
»»» Góth kehely. 278
»»» Kép: Hosszúfalusi kehely.
»»» Egyházi könyvtár, A nép erkölcsei, Gazdászat, Tavak. 281
»»» Birtokviszonyok, Rákóczy felkelés. 282
»»» XVII. Borova. [283]
»»» Egyházi emlékek. [283]
»»» Gazdászat. 284
»»» XVIII. Istvánfalva. [285]
»»» Egyházi emlékek. 286
»»» Egyházi könyvtár, Birtokviszonyok. 288
»»» Gazdászat, Rákóczy felkelésnek egy emléke. 289
»»» Községi pecsét. 290
»»» XIX. Fancsal. [291]
»»» XX. Pudmeritz. [292]
»»» Egyházi emlékek. [292]
»»» Kápolna. 293
»»» Szőlőmüvelés, Tavak. 294
»»» Ipar, Nemesbirtokosok. 297
»»» Rákóczy felkelés. 298
»»» XXI. Halmes. [302]
»»» Egyházi emlékek. [302]
»»» Birtokviszonyok. 303
»»» XXI. Vistuk. [305]
»»» Egyházi emlékek.
»»» Góth Monstratorium. 306
»»» Kép: Vistuki szentségmutató.
»»» A templom tornya, Kápolna. 307
»»» Egyházi könyvtár. 309
»»» Birtokviszonyok. 310
»»» Gazdászat. 311
»»» XXIII. Dubova. [312]
»»» Egyházi emlékek. 313
»»» Gazdászat. 314
»»» XXIV. Pila. [315]
»»» Fűrészmalmok. [315]
»»» Papirmalom, Kalló, Rézhámor, Egyházi emlékek. 316
»»» XXV. Erdészet. [317]
»»» Erdészet. [317]
»»» XXVI. Némely vonások a kiskárpáti népnek életéből. [319]
»»» Vallásos élet. [319]
»»» Körmenetek. 320
»»» Némely vonások a kiskárpáti népnek életéből. A nép erkölcsei. 321
»»» Büntetések, Hazafiság. 322
»»» A kiskárpáti népnek életéből. Műveltség. 323
»»» A kiskárpáti népnek életéből. Lakás és öltözet. 325
»»» Némely vonások. Korsómüvek. 326
»»» A nép vigalmai. 330
»»» Lakadalom. 331
»»» Az esketés. 332
»»» Az ifjuság farsangi mulatsága. 335
»»» Áldomás. 336
»»» Egyházi bucsu. 337
»»» Babonás hagyományok, Boszorkányok. 338
»»» Kísértetek. 339
»»» Titkos kincsek. 340
»»» Jövendölési jelek. 341
»»» Vizi ember. Rokonszenvigyógyszerek. 342
»»» Tartalom.
»»» Címlap.
»»» HELY- NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
»»» A.
»»» B.
»»» C. V
»»» D. V
»»» E. VI
»»» F. VI
»»» G. VII
»»» H. VII
»»» I. VIII
»»» K. IX
»»» L. X
»»» M. X
»»» N. XI
»»» O. XII
»»» P. XII
»»» Q. XIV
»»» R. XIV
»»» S. XIV
»»» T. XVI
»»» U. XVI
»»» V. XVII
»»» Z. XVIII
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat