Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Frank Ignác: A közigazság törvénye Magyarhonban – 2. rész 2. darab (1847)

Szerző: Frank Ignác (1788-1850)
Cím: A közigazság törvénye Magyarhonban : 2 rész 2 darab
Megjelenési adatok: Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1847. – [3], 380-848 p.. ; 21 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A mit jóakaróim tőlem vártak, hogy a magyar törvényrül magyar nyelven írjak, azt magam is kötelességemnek tartottam. De mivel kitűzött czélom volt, nem csak deák munkámnak akármiféle hiányait kipótolni; hanem nyelv tekintetében is legalább annyit elérni, mennyit jóakaróim véleménye az elsőben talált; mind erre hosszasabb készület kívántatott. És megvallom, hogy ha szabadságomban áll, ezen munkám kiadását addig elhalasztani, míg az magam kívánságának némiképpen eleget tesz, úgy világot most sem látna. De minekutánna a’ körülmények oda fejlődtek, hogy a’ közvárakozás további halasztásomat hajlandóbb volna balra magyarázni, mintsem eltűrni; engednem kellett, és előbbi szándékomat szűkebbre szorítani.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» MÁSODIK RÉSZ. [379]
»»» Különös kimutatás, A’ sokféle keresetek és perek sajátságairul. [379]
»»» 487. §. Bévezetés. [379]
»»» 488. §. Általános felosztás. 380
»»» ELSŐ OSZTÁLY. A jószágot követő keresetekrül. 381
»»» I. SZAKASZ. A’ gyökérperekrül. 381
»»» 489. §. Bévezetés. 381
»»» 490. §. A’ gyökeres igazság kimutatásárul. 383
»»» 491. §. Folytatás. 386
»»» 492. §. Folytatás. 390
»»» 493. §. A. Visszafoglaló gyökeres kereset. 391
»»» 494. §. Folytatás. 393
»»» 495. §. Folytatás. 401
»»» 496. §. Folytatás. 411
»»» 497. §. A’ török hatalom távozása utánn visszanyert javakrul. 412
»»» 498. §. B. Az ellenmondás igazolására. 416
»»» 499. §. Folytatás. 418
»»» 500. §. Folytatás. 421
»»» 501. §. Folytatás. 423
»»» 502. §. Folytatás. 425
»»» 503. §. Folytatás. 429
»»» 504. §. C. Gyökérperek fi- és leányág között. *) 431
»»» 505. §. Folytatás. 436
»»» 506. §. 1). Magfogyásbul eredő perek. 440
»»» 507. §. Folytatás. 442
»»» 508. §. E. Gyökeres határper. 447
»»» 509. §. F. Egyéb gyökérperek. 454
»»» 510. §. Folytatás. 459
»»» 511. §. TOLDALÉK. 462
»»» 512. §. Folytatás. 465
»»» 513. §. Folytatás. 471
»»» 514. §. VITATKOZÁS. 476
»»» 515. §. Folytatás. 478
»»» 516. §. Folytatás. 483
»»» II. SZAKASZ. AZ ÖRÖKVALLÁSOK FELBONTÁSÁRUL. 484
»»» 517. §. A. Sérelem okábul. 484
»»» 518. §. Folytatás. 490
»»» 519. §. Folytatás. 493
»»» 520. §. Hibás vélemények. 496
»»» 521. §. B. Elmulasztott megkínálás miatt. 500
»»» 522. §. Folytatás. 505
»»» 523. §. C. Külömbféle más okokbul. 506
»»» III. SZAKASZ. ÖRÖKSÉGI ÜGYEKRÜL. 510
»»» 524. §. A. Örökség követése. 1) Bévezetés. 510
»»» 525. §. Folytatás. 2. A’ per folyamattya. 512
»»» 526. §. 3. Különös esetek. 515
»»» 527. §. B. Osztály követése. 1) per úttyán. 519
»»» 528. §. Osztály követése. 2) rövid úton. 524
»»» 529. §. C. Osztály másítása. 527
»»» 530. §. Folytatás. 530
»»» 531. §. Folytatás. 534
»»» 532. §. D. Egyéb örökségi jutalmak követése. 538
»»» 533. §. E. Végrendeletbűl eredő perek. 540
»»» 534. §. Folytatás. 546
»»» 535. §. Méltatlan végrendelésrül. 548
»»» 536. §. Folytatás. 551
»»» 537. §. Folytatás. 553
»»» 538. §. F. Visszatérő vagy urafogyott jószágrul. 555
»»» IV. SZAKASZ. ZÁLOG-ÜGYEKRÜL. 557
»»» 539. §. A. Zálog átruházása. 557
»»» 540. §. B. A’ záloghoz kötött feltételek eldöntésére. 561
»»» 541. §. C. Zálog visszváltása. 564
»»» 542. §. Folytatás. 568
»»» 543. §. Folytatás. 573
»»» 544. §. Folytatás. 574
»»» V. SZAKASZ. AGYÉB BIRTOKI ÜGYEKRÜL. 576
»»» 545. §. A. Birtok-fogalalás végett. 576
»»» 546. §. Folytatás. 580
»»» 547. §. B. Birtok rendezés végett. 1. Határperek. 582
»»» 548. §. Folytatás. 585
»»» 549. §. 2. Arányperek. 592
»»» 550. §. Folytatás. 596
»»» 551. §. Folytatás. 598
»»» 552. §. Folytatás. 602
»»» 553. §. Folytatás. 605
»»» 554. §. Folytatás. 606
»»» 555. §. 3. Az úri-jobbágyi visszonyok rendezése. 609
»»» 556. §. Folytatás. 612
»»» 557. §. Folytatás. 615
»»» 558. §. Folytatás. 617
»»» 559. §. C. Visszahelyeztetés. 619
»»» 560. §. Folytatás. 623
»»» 561. §. Sommás visszahelyeztetésrül 627
»»» 562. §. Birtok visszanyerésére czélzó más perek. 630
»»» 563. §. Folytatás. 634
»»» MÁSODIK OSZTÁLY. 636
»»» A’ SZEMÉLYES KÖVETELÉSEKRÜL. 636
»»» 564. §. A. Kötésekbül eredő ügyekből. 1) Akárminő kötésbül. 636
»»» 565. §. Folytatás. 641
»»» 566. §. 2) Kötésekbül eredő különnemű perek. 644
»»» 567. §. B. Adósság követése. 1) Általában. 646
»»» 568. §. Folytatás. 649
»»» 569. §. Folytatás. 652
»»» 570. §. 2) Különnemű adósságokrul. 654
»»» 571. §. Folytatás. 657
»»» 572. §. Folytatás. 659
»»» 573. §. 3. Pótoló keresetek más hitelező ellen. 662
»»» 574. §. 4) Adóslevél megsemmisítése. 665
»»» 575. §. C. Sorozó per. Bévezetés. 667
»»» 576. §. Folytatás. 668
»»» 577. §. Folytatás. 670
»»» 578. §. Folytatás. 673
»»» 579. §. Folytatás. 676
»»» 580. §. Folytatás. 678
»»» 581. §. Folytatás. 680
»»» 582. §. Folytatás. 683
»»» 583. §. Folytatás. 684
»»» 584. §. Folytatás. 687
»»» 585. §. Folytatás. 689
»»» 586. §. Folytatás. 691
»»» 587. §. Folytatás. 693
»»» 588. §. Folytatás. 695
»»» 589. §. Folytatás. 698
»»» 590. §. D. Kárperek. Kártérítés követése. 699
»»» 591. §. Folytatás. 701
»»» 592. §. Folytatás. 703
»»» 593. §. Folytatás. 706
»»» 594. §. 2) Lehető kár eltávoztatása. 708
»»» 595. §. Folytatás. 709
»»» 596. §. E. Levelek lemásollatása*) 713
»»» 597. §. F. Gyámsági ügyek. 716
»»» 598. §. G. Házassági ügyek. 719
»»» HARMADIK OSZTÁLY. A’ BIRSÁGOS BÁNTALMAKRUL. 721
»»» 599. §. A. Nagyobb hatalmaskodás. 721
»»» 600. §. B. Kisebb hatalmaskodás. 724
»»» 601. §. Folytatás. 731
»»» 602. §. Földes úr elejébe vitt panaszok. 733
»»» 603. §. Folytatás. 736
»»» 604. §. Különnemű hatalmaskodások. 738
»»» 605. §. Folytatás. 741
»»» 606. §. Folytatás. 745
»»» 607. §. C. Levelek körül eshető panaszok. 747
»»» 608. §. D. Cseles tettekbül eredő panaszok. 750
»»» 609. §. E. Egyéb bűnpanaszok. 751
»»» 610. §. F. Úri-jobbágyi panaszok. 753
»»» 611. §. Folytatás. 755
»»» 612. §. Folytatás. 757
»»» NEGYEDIK OSZTÁLY. A’ FIÓKPEREKRÜL. 759
»»» 613. §. A. Itélet végrehajtására nézve. 759
»»» 614. §. Folytatás. 761
»»» 615. §. Folytatás. 763
»»» 616. §. B. Ellenszegűlések miatt. 766
»»» 617. §. Folytatás. 769
»»» 618. §. C. Perújítás. 770
»»» TOLDALÉK. 772
»»» 619. §. A’ tiszti vádakrul. 772
»»» 620. §. Folytatás. 775
»»» 621. §. Folytatás. 778
»»» 622. §. Folytatás. 780
»»» 623. §. Folytatás. 783
»»» 624. §. Folytatás. 786
»»» PÓTLOLÓ ÉRTEKEZÉS. [789]
»»» PÓTOLÓ ÉRTEKEZÉS. NÉMELLY KERÜLETEK ELTÉRŐ SZOKÁSAIRUL. [791]
»»» 625. §. A. A’ Jász-Kun kerületek *). 1) A’ birói hatalom felosztása. 791
»»» 626. §. 2) Egyéb eltérő szabások. 794
»»» 627. §. Folytatás. 796
»»» 628. §. Folytatás. 799
»»» 692. §. Folytatás. 801
»»» 630. §. Folytatás. 803
»»» 632. §. B. A’ hajdukerület. 804
»»» 632. §. C. A’ XVI. szepesi város tartománya. 805
»»» 633. §. Az egyházi nemesek székei. 805
»»» 634. §. E. A’ turopolyai nemesség. 807
»»» VÉG- ÉS VÉDSZÓ. 811
»»» TARTALOM. [843]
»»» Szükséges igazítások. [847]
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat