Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Herke Csongor: A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei (2012)

Szerző: Herke Csongor
Cím: A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei
Megjelenési adatok: Pécs : Pécsi Tudományegyetem, ÁJK, 2012 – 119 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

A mű egymás mellé állítva ismerteti és teszi részletes vizsgálat tárgyává a francia és az olasz büntető eljárásjog alapintézményeit. Minden egyes fejezeten és alcímen beül előbb a francia szabályozást, majd azt követően annak olasz párhuzamát veszi górcső alá. Ennek a módszernek az alkalmazásával a szerző lehetőséget ad arra, hogy a két ország büntető eljárásjoga iránt érdeklődő olvasó – azon felül, hogy alapvető ismeretekre tegyen szert a témában – minél könnyebben felismerhesse, mind a közös európai jogfejlődésben gyökerező párhuzamokat, mind a külön utakat bejáró nemzeti büntető eljárásjogok eltérő szabályait, megoldásait.

Tartalomjegyzék


»»» Boritó
»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» I. Alapvetőrendelkezések 1
»»» 1.1. Jogforrások 1
»»» 1.1.1. A francia büntetőeljárásjog forrásai 1
»»» 1.1.2. Az olasz büntetőeljárásjog forrásai 3
»»» 1.2. Az eljárás menete 4
»»» 1.2.1. A francia büntetőeljárás szakaszai 4
»»» 1.2.2. Az olasz büntetőeljárás szakaszai 6
»»» 1.3. Az alapelvek 8
»»» 1.3.1. Alapelvek a francia büntetőeljárásban 8
»»» 1.3.2. Az olasz büntetőeljárás alapelvei 9
»»» II. A hatóságok 11
»»» 2.1. A bíróságok 11
»»» 2.1.1. Franciaország 11
»»» 2.1.1.1. A bírák az előkészítőszakaszban 11
»»» 2.1.1.2. Az elsőfokú bírósági hatáskör 12
»»» 2.1.1.3. A hatáskör alakulása a fellebbviteli eljárásban 13
»»» 2.1.2. Olaszország 15
»»» 2.1.2.1. Az elsőfokú bíróság 15
»»» 2.1.2.2. A másodfokú bíróság 17
»»» 2.2. A vádhatóság 19
»»» 2.2.1. A francia ügyészség 19
»»» 2.2.2. Az olasz ügyészség 20
»»» 2.3. A nyomozó hatóság 22
»»» 2.3.1. A nyomozó hatóság Franciaországban 22
»»» 2.3.2. A rendőrség Olaszországban 23
»»» III. A résztvevők 24
»»» 3.1. A terhelt 24
»»» 3.1.1. Franciaország 24
»»» 3.1.2. Olaszország 24
»»» 3.2. A védő 25
»»» 3.2.1. A védőhelyzete Franciaországban 25
»»» 3.2.2. A védőre vonatkozó szabályok az olasz büntetőeljárásban 27
»»» IV. A bizonyítékok 29
»»» 4.1. A bizonyításra vonatkozó főbb rendelkezések Franciaországban 29
»»» 4.2. Olaszország 37
»»» 4.2.1. Bizonyítékok az olasz jogban 37
»»» 4.2.2. A bizonyítás-felvétel eszközei Olaszországban 42
»»» 4.2.3. Bizonyítékgyűjtés a védelem által – investigazione difensiva 44
»»» V. A kényszerintézkedések 46
»»» 5.1. A kényszerintézkedések Franciaországban 46
»»» 5.1.1. Elfogás 46
»»» 5.1.2. Letartóztatás 46
»»» 5.1.2.1. A letartóztatás formái 46
»»» 5.1.2.2. A letartóztatásról döntő fórum 49
»»» 5.1.3. A kényszer előállítás (comparution forcée) 50
»»» 5.1.4. Egyéb biztosító kényszerintézkedések 51
»»» 5.1.5. Kutatás, lefoglalás 52
»»» 5.2. A főbb kényszerintézkedések az olasz jogban 54
»»» 5.2.1. Kiutazási tilalom, jelentkezési kötelezettség, tartózkodási tilalom és kényszertartózkodás 55
»»» 5.2.2. A család lakásának az elhagyására való kötelezés 55
»»» 5.2.3. Házi őrizet 55
»»» 5.2.4. Őrizetbe vétel (arresto in flagranza és fermo) 56
»»» 5.2.5. Megelőző biztonsági őrizet büntetés-végrehajtási intézményben vagy gyógyintézetben 58
»»» 5.2.6. Egyes jogok felfüggesztése 59
»»» 5.2.7. Dolgokra vonatkozó megelőzőintézkedések 60
»»» VI. A nyomozás 61
»»» 6.1. A nyomozási szak Franciaországban 61
»»» 6.1.1. Az előkészítő szakasz 61
»»» 6.1.2. Az előzetes vizsgálat (instruction preparatoire) 63
»»» 6.2. Az olasz nyomozás 67
»»» 6.2.1. A nyomozási eljárás 67
»»» 6.2.2. Bizonyítékbiztosítási eljárás 68
»»» 6.2.3. A nyomozási eljárás befejezése 69
»»» VII. A közbenső eljárás 71
»»» 7.1. A közbenső eljárás Franciaországban 71
»»» 7.1.1. A vádemelés és annak közlése 71
»»» 7.1.2. A védelem iratbetekintési joga 73
»»» 7.1.3. Az ügyről való rendelkezés 74
»»» 7.2. Az olasz közbensőeljárás 76
»»» 7.2.1. Az ügyészi revízió 76
»»» 7.2.2. A közbenső eljárás 77
»»» VIII. Az elsőfokú bírósági eljárás 79
»»» 8.1. A francia elsőfokú bírósági eljárás főbb szabályai 79
»»» 8.1.1. A tribunal de police által folytatott tárgyalás 79
»»» 8.1.1.1. Kontradiktórius tárgyalás 79
»»» 8.1.1.2. Ordonnance pénale 80
»»» 8.1.2. Ítélkezés a tribunal correctional által 81
»»» 8.1.3. A cour d’assises előtt folyó tárgyalás 82
»»» 8.2. Az olasz elsőfokú bírósági eljárás főszabályai 84
»»» 8.2.1. A tárgyalás előtti eljárás 84
»»» 8.2.2. A tárgyalás menete 85
»»» IX. A perorvoslatok 88
»»» 9.1. A francia perorvoslati rendszer főkérdései 88
»»» 9.1.1. A védelem eljárási kifogásai 88
»»» 9.1.2. A jogorvoslat az előkészítőeljárásban 89
»»» 9.1.3. A tárgyaláson előterjeszthető perorvoslatok 90
»»» 9.1.3.1. A kasszációra irányuló jogorvoslatok 90
»»» 9.1.3.2. Fellebbezés az érdemi döntés ellen 91
»»» 9.2. Az olasz perorvoslatra vonatkozó főbb rendelkezések 93
»»» 9.2.1. A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos jogorvoslat 94
»»» 9.2.2. A fellebbezés (appello) 95
»»» 9.2.3. Felülvizsgálat (ricorso per cassazione) 96
»»» 9.2.4. Perújítás (revisione) 97
»»» 9.2.5. A tartalombeli és ténybeli hibák kijavítása (ricorso per cassazione per errore materiale o di fatto) 98
»»» X. A sértetti vádképviselet és a különeljárások 99
»»» 10.1. Franciaország 99
»»» 10.2. Olaszország 100
»»» 10.2.1. A sértetti vádképviselet 100
»»» 10.2.2. A különeljárások 101
»»» Irodalomjegyzék 107
»»» Rövidítések 109
»»» Tartalomjegyzék [111]
»»» A szerző [115]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat