Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Szentmiklósy Alajos Timót: A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívű királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott: Sz. M. T. (1791)

Szerző: Szentmiklósy Alajos Timót
Cím: A jó nevelésnek tüköre, mellyet egy jó szívű királynak példájában a nagyra született magyar nemzetnek egy kevés rajzolással készített és ki-adott: Sz. M. T.
Megjelenési adatok: Miaburgban [Győr] : [Streibig József], 1791. – 30 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Igen rövid Elől-járó befzéddel akarok élni ezen rövid Munkában; azért kevés fzóval meg-mondom, hogy ez a’ kis könyv merő mese, vagy példa-befzéd, az az ollyan formán van itt a’ dolog elő-adva, mint a’ miképen a’ Magyar Orfzági Apoftoli Királyi Korona alatt lévő Papok fzokták és tartoznak tanítani a’ népet, mert azoknak a’ kezekben lévő Évangyéliom egy ollyan könyv, a’ melly nagy és hafznos dolgokat elő-ád mesével-is, vagy példa-befzéddel gyakran, mivelhogy az okos emberek’ vezérlésére ez az egyik jó út és mód.

Már annakokáért az említett Magyar Orfzági Apoftoli Királyi Korona alatt, én is egy Evangyéliomra hallgatni és vigyázni akaró Papi embernek tartván magamat; e’ kis könyvben, mint kis tükörben, egy nagy dolgot, az az, a’ jó nevelést, mesében vagy példa-befzédben próbáltam elő-adni értelmes és nagyra termett Magyar Nemzetemnek, ámbár eleinte e’ fzép Nemzet’ elevensége Komédiában, akarta velem ezt elő-adatni.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Mottó
»»» Értelmes és Érdemes Olvasó! [3]
»»» Az Auctornak ajánlott versek [5]
»»» Az olvasóhoz [6]
»»» Első rész [7]
»»» Második rész 10
»»» Harmadik rész 14

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat