D i G i T á L i A —|— A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Digitális Univerzuma —|— D i G i T á L i A

Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai

Szerző: Jedlicska Pál
Megjelenési adatok: Budapest : Stephaneum ny., 1910. -IV, [4], 760 p. - 26 cm
URL: http://digitalia.lib.pte.hu/?p=2235

Linkek