40 éves a "Pollack" corvina logo

Szerkesztő: Kosaras Gellért
Cím: 40 éves a "Pollack"
Alcím: Jubileumi Emlékkönyv 1962- 1970- 1995- 2002
Megjelenési adatok: PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Pécs, 2002.

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar nevében tisztelettel és szeretettel köszöntőm Jubileumi Emlékkönyvünk minden kedves olvasóját, aki érdeklődésével megtisztelte kiadványunkat. Az Emlékkönyv a kar 40 éves jubileuma alkalmából készült és megkísérli bemutatni azt az utat, amit a kezdetektől a mai napig megtettünk. A dél-dunántúli régió műszaki felsőoktatásának gyökerei 1962-re nyúlnak vissza, amikor megalapították a Pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumot. A régióközpontban elindított képzés töretlenül fejlődött napjainkig. Ennek a folyamatnak a legfontosabb állomásai: A két elődintézmény (budapesti és pécsi felsőfokú technikumok) megalapítása 1962-ben; A Pollack Mihály Műszaki Főiskola, PMMF megalapítása 1970-ben; A Pécsi Universitas Egyesülés létrehozása 1990-ben; A Janus Pannonius Tudományegyetem és a PMMF egyesülése 1995. júl. 1-én; A PMMFK sikeres akkreditációja 1997-ben; Az integrált Pécsi Tudományegyetem (PTE) megalakulása 2000. január 1-én. Ma a 9 karú PTE-n belül a Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar a Dél-Dunántúl egyetlen műszaki felsőoktatási intézménye, amelynek jelenlegi képzési palettája nagyon színes. Két egyetemi szakunk mellett nyolc főiskolai mérnöki szakunk van számos szakiránnyal, megindítottuk a mérnökasszisztens-képzést a villamosmérnöki területen és színesíti a képet a műszaki oktató képzés. A jubileum alkalmából külön szeretettel köszöntöm volt, jelenlegi és leendő hallgatóinkat, akikről valójában ez az egész történet szól és akik tevékeny részesei - néha „szenvedő alanyai" - sikereinknek és esetenkénti kudarcainknak is. Az első felsőfokú technikumi évfolyamok beiskolázásától napjainkig a „Pollackon" több mint 14 000 oklevelet osztottunk ki és a nálunk végzett ifjú mérnökök, mérnök-tanárok, műszaki oktatók döntő többsége sikeresen megállta helyét az életben. Nagy gondot fordítottunk a hallgatói hagyományok kiépítésére és ezek ápolására - gondolok itt akár csak a régi szintvetélkedőkre, vagy a különféle szakkörökre a keramikustól a sárkányrepülősig, vagy a tavaszi szaknapok sorozatára - azért, hogy tartalmasabbá és kellemesebbé tegyük hallgatóink főiskolás éveit. Mindezeknek köszönhetően öregdiákjaink tartják a kapcsolatot az Alma Materrel, visszajárnak hozzánk évfolyam találkozókra és szakmai továbbképzésekre egyaránt. Számunkra oktatóként pedig nincs nagyobb öröm és elismerés, mint az, hogy egyre több volt tanítványunkkal találkozhatunk mint sikeres kollégával az oktatásban, a gazdaságban és az élet minden területén. Negyven év nem nagy kor egy intézmény vonatkozásában, de az eltelt négy évtized nagyon hosszú idő az emberéletében. Emiatt sajnos ma már a karon egyre kevesebben vannak az „alapító atyák" és a nyugdíjba vonultak közül is egyre többen távoznak el az élők sorából. A jubileum alkalmával időt kell szakítanunk arra, hogy megálljunk egy pillanatra és megemlékezzünk róluk, akik megalapították és továbbfejlesztették ezt az intézményt, de akiknek ma már személyesen nem tudunk köszönetét mondani!
Kategóriák: Egyetemtörténet
Tárgyszavak: Egyetemtörténet - Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Köszöntő
3-4
Alapítók - jogelődök
5-12
   A Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum (FVGT)
5-9
   A Felsőfokéi Építő- és Építöanyagipari Gépészeti Technikum
9-12
Pollack Mihály Műszaki Főiskola (1970-1995)
13-23
   A főiskola névadója
14
   A főiskola alapítói
14-15
   A kari szervezet (1970-1978)
15-18
   Az intézeti szervezet (1979-1987)
18-21
   Intézeti és tanszéki szervezet (1987-1995)
22-23
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
24-34
Intézményünk vezetősége
35-51
   Főigazgatók és- helyettesek
35-39
   Vezető szervek a főiskolánkon
38-41
   A vezetést segítő testületek és egységek
41-42
   Kari hivatal
43-45
   Az oktató-kutató-nevelőmunka segítői
45-48
   Részvétel a közéletben
48-50
   Külföldi kapcsolatok
50-51
Oktatási egységeink
52-115
   Építész intézet
53-60
      Épületszerkezettan Tanszék
53-56
      Tervezési és Építési Ismeretek Tanszék
56-58
      Urbanisztika Tanszék
58-60
   Építőipari Intézet
60-75
      Anyagtan, Geotechnika és Közlekedésépítési Tanszék
60-63
      Építéskivitelezés Tanszék
63-66
      Közmű, Geodézia és Környezetvédelem Tanszék
66-69
      Mérnöki Menedzsment Tanszék
69-71
      Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék
71-75
   Gépészeti Intézet
75-84
      Épületgépészeti Tanszék
76-80
      Gépszerkezettan Tanszék
80-84
   Műszaki Informatika és Villamos Intézet
84-97
      Automatizálási Tanszék
87-90
      Műszaki Informatika Tanszék
90-93
      Villamos Hálózatok Tanszék
94-97
   Intézeten kívüli tanszékek
97-112
      Idegen Nyelvi Lektorátus
97-99
      Környezetmérnöki Tanszék
99-104
      Matematika Tanszék
104-108
      Pedagógia Tanszék
108-110
      Számítástechnika Tanszék
111-112
   PTE TTK-ról átoktató csoport
113-115
      Testnevelési Csoport
113-115
Megszűnt oktatási egységek
116-121
   Szilikát és Vegyipari Gépészeti Intézet
116-117
   Társadalomtudományi (korábban Marxizmus-leninizmus) Intézet
118-119
   Vízgazdálkodási Intézet
119-121
Kitüntettjeink
122-124
In memoriam
125
A kar jövőképe
126-127
Köszönetnyilvánítás
128
Tartalomjegyzék
129
Képek a 30 éves jubileumról
Hátsó borító