A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke corvina logo

Cím: A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke
Megjelenési adatok: Stoker Kft., Gyöngyös, 1997. | ISBN: 963-04-8320-3

coverimage Valódi történelmi dokumentumot tart kezében az olvasó. A kötet tartalmazza az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. Februárjában kelt 530/1945. ME. számú rendeletével betiltott és megsemmisíteni rendelt sajtótermékek jegyzékét, az indexet. Az index nem új kifejezés: eredetileg az egyház által tiltott olyan könyvek jegyzékét jelentette, amelyek a hit tisztaságát és az erkölcsöt veszélyeztetik, ezért az ilyen művek kiadása,..terjesztése, őrzése, tartása vagy olvasása kiközösítés terhe mellett tilos volt. (Index librorum prohibitorum) A politikai szempontból összeállított index más kategória, ebben az éppen uralmon lévő politikai elit jelöli meg azon műveket, amelyek saját hatalmára nézve veszélyesnek ítél, és mindent elkövet azért, hogy e szellemi termékek a Polgár kezébe ne kerülhessenek, ugyanakkor a célját soha nem fogalmazza meg így, a tiltáshoz külön ideológiát gyárt. Ebből a szempontból minden index kortörténeti adalék, hiszen a művekből kitűnik, hogy adott politikai rendszer milyen szellemi áramlathoz tartozó szerzőket és műveket ítél nemkívánatosnak. Századunk e vonatkozásban igen termékenynek mondható, hiszen valamennyi gyökeres politikai-társadalmi változás létrehozta a maga indexét 1919. őszén éppúgy, mint 1944-ben, 1945-ben vagy az 50-es években. Az index lényege azonban maga a tiltás, amely ellentmond a gondolat- szólás- és sajtószabadság több évszázados elvének. A demokrácia fejlettsége, a társadalom nyitottsága, a műveltség színvonala fordított arányban áll a tiltás mértékével, az igazán fejlett polgári demokráciák nem ismerik az indexet. Ez a kötet talán a legbővebb anyagot tartalmazza, így irodalom- politikai- és társadalomtörténeti értéke is jelentős. Az 1945-ben betiltott és megsemmisítésre ítélt művek szerzői között megtalálhatjuk Fekete István (Zsellérek című regénye) éppúgy, mint a halk szavú pap-költőt Mécs Lászlót (összes versei - egyetlen költeménye miatt) vagy a két háború közti kor egyik legnépszerűbb regényíróját Somogyváry Gyulát (És Mihály harcolt), de rajtuk kívül nemzetközi hírű tudósokat is, mint például Orsós Ferenc, Baktay Ervin vagy Gulyás Pál.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány, Történelem
Tárgyszavak:
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Előszó
3-5
A fasiszta szovjetellenes antidemokratikus sajtótermékek I. sz. jegyzéke, második javított kiadás
6-106
   Figyelmeztetés!
7
   Az ideiglenes nemzeti kormány 530/1945. M E. számú rendelete
8-10
   Magyar nyelvű könyvek
11-62
   Német nyelvű könyvek
63-83
   Olasz nyelvű könyvek
84-89
   Francia, angol, spanyol és más nyelvű könyvek
90-92
   Magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok
93-103
   Magyar és más nyelvű hírlapok és folyóiratok
104-106
A fasiszta szovjetellenes antidemokratikus sajtótermékek II. sz. jegyzéke, második kiadás
107-187
   Figyelmeztetés!
107-109
   Magyar nyelvű könyvek
110-134
   Németnyelvű könyvek
135-150
   Francia, olasz és egyéb nyelvű könyvek
151-153
   Aprónyomtatványok
154-177
      1921-23
154
      1926.
154
      1927.
154
      1930.
155
      1931.
155
      1933.
155
      1934.
155
      1935.
156
      1936.
156-157
      1937.
157-164
      1939.
165
      1940.
168-170
      1941.
170-173
         A
172-173
      1943.
174
      1944.
174-177
      1945.
177
   Hírlapok és folyóiratok
178-185
      I. Magyar nyelven
178-179
      II. Idegen nyelven
179
   Zeneművek
180-184
      Idegennyelvű szöveggel
184-185
   Helyreigazítások és törlések
186
   A jegyzékben előforduló állandó rövidítések magyartázata
187
A fasiszta szovjetellenes antidemokratikus sajtótermékek III. sz. jegyzéke
188-222
   Figyelmeztetés!
188
   Magyarnyelvű könyvek
189-217
   Foyóiratok
218
   Németnyelvű művek
219-221
   Helyreigazítás és törlés
222
   Állandó rövidítések
222
A fasiszta szovjetellenes antidemokratikus sajtótermékek IV. sz. jegyzéke
223-258
   Figyelmeztetés!
223
   Magyarnyelvű könyvek
224-250
   Német nyelven kiadott művek
251-252
   Olasz nyelven kiadott művek
253
   Francia, angol és más idegen nyelven kiadott művek
254
   Napilapok és folyóiratok
255-256
   Idegennyelvű folyóiratok
257
   Helyreigazítás és törlés
258
Tartalomjegyzék
259-260
Hátsó borító